ГоловнаПсихологіяАкмеологія
« Попередня Наступна »
Деркач А.А. (Ред.). Акмеологія, 2002 - перейти до змісту підручника

Комп'ютерні системи підготовки навчально-наочних посібників

Сучасні інформаційні технології дозволяють інтенсифікувати процес видавничої діяльності шляхом використання технології "друкарня на столі". Раніше процес підготовки підручника значною мірою визначався часом підготовкою самої рукописи, т.к. вона писалася вручну. Сьогодні фахівець, що добре володіє своїм матеріалом, може за допомогою диктофона всього за один день надиктувати до двохсот машинописних сторінок тексту і за допомогою наявних комп'ютерних програм для розпізнавання голосу, автоматично ввести надиктований текст з диктофона безпосередньо в комп'ютер. Потім автору залишається відредагувати текст за допомогою комп'ютера. Таким чином, весь процес чорнової роботи з підготовки рукописи бере на себе комп'ютер, включаючи перевірку лексики та граматики в тексті. Будь-який сучасний комп'ютер дозволяє роздрукувати на лазерному принтері не тільки оригінал-макет книги, а й виготовити на прозорій кальці діапозитиви сторінок книги (текст в дзеркальному відображенні), придатні для безпосереднього виготовлення типографських форм.

Дрібні тиражі (до 3000-5000) сучасна технологія дозволяє друкувати за допомогою офісної друкарні - різографа. Це настільний пристрій забезпечує весь технологічний процес виготовлення книги від виготовлення форм з оригінал-макету до брошюровки і палітурки. Таким чином, весь технологічний процес створення книги вже сьогодні може вимірюватися кількома днями, що безумовно має значення для практичного забезпечення професійного рівня сучасного фахівця - акмеології та підготовки їм змістовної частини курсів навчання, що використовують сучасні технології.

Але основна перспектива підготовки навчальних матеріалів відноситься до сфери високих інформаційних технологій - виготовленні лазерних дисків з мультимедіа навчальними курсами. На таких дисках можна записувати як звичайний текст, так і все, що потрібно для сучасної навчальної технології: тести, програми тренажерів, фільми, фонограми, бази даних, програми для здійснення дистанційної освіти і т.д. Сучасний пишучий лазерний рекордер CD-R сьогодні вже цілком доступний за вартістю власнику комп'ютера, однак весь комплекс необхідних для виготовлення мультимедіа диска програм і технологій поки вимагає вельми різнобічних знань і умінь. А технічне оснащення навчальних аудиторій вимагає наявності в них сучасного мультимедійного обладнання та виходу в комп'ютерну мережу Інтернет.

За допомогою різних видів комунікації, в тому числі волоконно-оптичних кабелів, радіорелейних ліній, супутникового зв'язку через комп'ютера, з'єднаний з такою мережею, наприклад через телефонний модем, набором певного номера своєї міської АТС, абонент потрапляє на вузол Інтернет, через який можна в лічені хвилини встановити зв'язок з будь-яким абонентом, що знаходиться навіть на іншому континенті.
При цьому на відміну від міжміського або міжнародного телефону, тариф на роботу в мережі Інтернет ніяк не залежить від відстані до абонента.

Мережа Інтернет останнім часом значно розширена за рахунок багатьох радіостанцій світу, дублюючих свою програму через Інтернет. Багато телевізійні компанії віщають через Інтернет, при цьому навіть інтерактивно. Практично кожне солідна установа має свій власний сайт в Інтернеті та електронну пошту, такі ж сайти і адреси електронної пошти мають багато фахівців - власники комп'ютерів.

По електронній пошті можна послати практично будь-які електронні повідомлення (у вигляді тексту, малюнка в кольорі і стереозображення, відео або звукового фрагмента, а також комп'ютерної програми).

Для дистанційного навчання використовуються спеціально призначені для цього вузли Інтернету - сайти і електронні адреси.

Інтернет дозволяє проводить віддалене спілкування типу відеоконференції або телемосту. У нових інформаційних технологіях для колективних творчих процесів набули поширення автоматизовані аудиторії з великим проекційним і чи просветним екраном, на якому можуть демонструватися відеосигнали з відеомагнітофонів або з комп'ютера. Такі проекційні системи дозволяють хіба об'єднати аудиторії, що знаходяться на тисячі кілометрів один від одного. За допомогою таких технологій можна проводити колективні конференції, організовувати дистанційне навчання в ігрових формах. У ситуації телеконференції колектив фахівців може передати іншому колективу інформацію різних видів і модальностей: голосову, у вигляді малюнків, фільмів. За допомогою телеконференції можна проводити дистанційне навчання, при якому викладач може знаходитися в іншому місті чи навіть в іншій країні. Тому процес творчості сьогодні може об'єднувати професіоналів, віддалених один від одного на величезне відстань.

Використання нових навчальних технологій на основі досягнень акмеологический науки і розвитку сучасної комп'ютерної техніки дозволяє зробити різкий скачок в галузі освіти. Фахівці, які мають постійну інформаційну підживлення, більшою мірою забезпечені можливістю створення нової інформації, що відображає їх професійну діяльність і підтримують стан "акме" - вершини їх професійної майстерності. Якісно новий рівень інформаційної взаємодії дозволяє використання світової системи Інтернет, навчальних ігор, дистанційного та інтенсивного навчання.


Акмеологія в даний час може скористатися принципово новими можливостями, що відкриваються за допомогою сучасних інформаційних технологій та створених на їх базі систем навчання. Їх поєднання дозволить і дозволить зробити крок до прогресу людської цивілізації.

Контрольні питання і завдання

1. Чому в акмеології актуальне питання навчальних технологій?

2. Які основні акмеологические аспекти навчальних технологій?

3. Які основні інформаційні аспекти навчальних технологій?

4. Що таке інформаційні бар'єри?

5. Які способи подолання інформаційних бар'єрів?

6. Яка етапність процесу інтенсивного навчання?

7. Які основні складові автоматизованих систем інтенсивного навчання?

8. Які основні види навчальної діяльності на різних етапах дистанційного інтенсивного навчання?

9. Які основні можливості та перспективи виготовлення навчальних посібників для сучасних систем навчання?

10. Як уникнути стресу при перевантаженні інформацією в процесі навчання?

11. Скласти опорний конспект даної статті за описаною в даній статті системі конспектування на 4-х різних рівнях узагальнення.

12. Скласти зразок сторінки тексту навчального посібника для вивчення описаним у статті способом по першій сторінці тексту цієї статті.

13. Скласти тимчасову діаграму подачі різних інформаційних сигналів протягом одного сеансу початкового етапу навчання.

14. Скласти тимчасову діаграму подачі різних інформаційних сигналів протягом сеансу першого етапу навчання.

15. Скласти тимчасову діаграму подачі різних інформаційних сигналів протягом сеансу другого етапу навчання.

16. Скласти тимчасову діаграму подачі різних інформаційних сигналів протягом сеансу третього етапу навчання.

17. Скласти тимчасову діаграму подачі різних інформаційних сигналів протягом сеансу заключного етапу навчання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Комп'ютерні системи підготовки навчально-наочних посібників "
 1. Навчальні технології
  План 1. Акмеологические технології в процесі навчання. 2. Етапність і рівні навчання. 3. Інформаційні технології в навчанні. 4. Педагогічні системи та автоматизовані навчальні комплекси. 5. Системи інтенсивного автоматизованого навчання. 6. Комп'ютерні системи підготовки навчально-наочних посібників. Ключові слова: навчання, навчальні технології інтенсивне
 2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЖІНОЧОЇ КОНСУЛЬТАЦІЇ диспансерне спостереження ВАГІТНИХ
  Жіноча консультація (ЖК) є підрозділом поліклініки, МСЧ або пологового будинку, надають амбулаторну лікувально -профілактичну, акушерсько-гінекологічну допомогу населенню. Основними завданнями жіночої консультації є: надання кваліфікованої акушерсько-гінекологічної допомоги населенню прикріпленої території; проведення лікувально-профілактичних заходів,
 3. ОБЛІК І ВВЕДЕННЯ РОДОВОГО СЕРТИФІКАТА
  При використанні «Талона амбулаторного пацієнта »(ф. 025-10/у-97) у цьому амбулаторно-поліклінічному закладі не заповнюються наступні облікові документи: -« Статистичний талон для реєстрації заключного (уточненого) діагнозу »(ф. 025-2 / у); -« Талон на прийом до лікаря »(ф. 025-4/у-88); -« Талон амбулаторного пацієнта »(Ф.Ф. 025-6 / у-89, 025-7/у-89); -« Єдиний талон
 4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЖІНОЧОЇ КОНСУЛЬТАЦІЇ диспансерне спостереження ВАГІТНИХ
  Жіноча консультація (ЖК) є підрозділом поліклініки, МСЧ або пологового будинку, надають амбулаторну лікувально-профілактичну, акушерсько-гінекологічну допомогу населенню. Основними завданнями жіночої консультації є: надання кваліфікованої акушерсько-гінекологічної допомоги населенню прикріпленої території; проведення лікувально-профілактичних заходів,
 5. Фактори раціональної організації життєдіяльності працівника розумової праці
  Як вже зазначалося , організація життєдіяльності людини визначається багатьма обставинами: індивідуальними, соціальними, сімейно-побутовими, культурологічними, професійними. У справжньому розділі будуть розглянуті фактори раціональної життєдіяльності стосовно до працівників розумової праці. Це зумовлено як професійною орієнтацією цього підручника на вчителів,
 6. Помилки процесу лікування
  При спробі екскурсу в новітню історію медицини ми впираємося в неймовірно привабливі результати ефективно працювала кілька десятиліть схеми етіологічного підходу лікування багатьох хвороб: конкретний мікроб - таблетка від цього мікроба - одужання. Найголовніше - це точно визначити причину захворювання, а потім ... застосовуй стандартне лікування, описане в товстих посібниках, і
 7. Бібліографічний список
  Нормативно-правові акти РФ 1. Конституція Російської Федерації. Науково-практичний коментар. / За редакцією Академіка Б.Н. Топорніна. М.: МАУП. - 1997. 716 с. 2. Арбітражний процесуальний кодекс Російської Федерації від 24 липня 2002 р. N 95-ФЗ (зі змінами від 28 липня, 2 листопада 2004 р., 31 березня, 27 грудня 2005 р.). Довідково-пошукова система "Гарант". 3. Федеральний закон
 8. Удосконалення медико-правових освітніх програм в контексті підвищення ефективності нормативно-правового регулювання вітчизняної охорони здоров'я
  Проведення досліджень у сфері підготовки медичних та юридичних кадрів у контексті вивчення питань, присвячених юридичного забезпечення охорони здоров'я, представляється в достатній мірі обгрунтованим. Це пов'язано, насамперед, з тим, що: - викладання питань правового регулювання охорони здоров'я в організаційно-правовому аспекті має безпосереднє відношення до системи, як
 9. Бібліографічний список
  1 . Акопов В.І., Маслов Е.Н. Право в медицині. - М.: "Книга-сервіс". - 2002. - С. 217. 2. Акопов В.І. Медичне право: книга для лікарів, юристів і пацієнтів. - Москва: ІКЦ "МарТ"; Ростов н / Д: Видавничий центр "МарТ", 2004. - 368 с. 3. Актуальні питання правового регулювання в галузі охорони здоров'я. Аналітичний вісник. Випуск 27. Державна дума Федеральних Зборів РФ. -
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека