ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Навчальний посібник. Теорія і практика Виховання військовослужбовців Збройних сил Російської федерації, 2003 - перейти до змісту підручника

Комплексна цільова програма попередження і подолання різних відхилень у поведінці військовослужбовців за призовом

I. Етап превентивної діяльності з призовної молоддю

Загальна характеристика

Мета: організація та проведення цілеспрямованої і систематичної превентивної діяльності з призовниками з попередження та подолання різних відхилень у їх поведінці.

Суб'єкти: працівники військових комісаріатів і медичних установ, педагогічні колективи шкіл, ПТУ і технікумів, керівники виробничих, комерційних і фермерських господарств, батьки, державні та суспільні інститути, працівники правоохоронних органів, військові офіцери.

Об'єкти: призовники різних віків з відхиленнями в поведінці.

Методичний інструментарій: спостереження, вивчення результатів навчання і роботи, бесіди, анкетування, опитування, біографічний метод, інтерв'ю, аналіз медичних карт та ін

Тимчасові рамки: з моменту прибуття до військкомату і до передачі призовника старшому команди.

Зміст превентивної діяльності включає:

- формування реальних уявлень про службу в НД (ВМФ) РФ і статутному порядку у військових підрозділах;

- накопичення первинної інформації та складання самого загального уявлення про призовників, їх позитивних і негативних якостях;

- виявлення негативних симптомів відхиляється призовної молоді, його основних факторів і причин;

- вивчення наявності факторів відхилень у поведінці призовників, їх сутності та характеру;

- проведення конкретної профілактичної та перевоспітательной роботи з важкими призовниками;

- активне залучення даних юнаків в роботу військово-патріотичних клубів, груп і об'єднань;

- проведення спеціальних індивідуальних бесід з призовниками та їх батьками;

- уточнення соціально-демографічних даних призовників (вік, національність, сімейний стан, умови життя і навчання, обставини виховання, особливості формування особистості, захоплення, схильності, життєві плани та інші додаткові дані);

- аналіз інформації керівників педагогічних і трудових колективів; працівників правоохоронних органів про соціально-педагогічних, психологічних і моральних характеристиках призовного контингенту;

- ознайомлення призовників до вимог загальновійськових статутів, життям і побутом військових частин і підрозділів, що проводиться працівниками військових комісаріатів;

- інформування призовників про основні правових нормах військової служби, про пільги військовослужбовців, про їх відповідальність за ухилення від військового обов'язку;

- ретельне медичне обстеження важких призовників, надання їм необхідної медичної та психологічної допомоги;

- знайомство офіцерів і сержантів, які прибули за молодим поповненням, з обліковими картками призовників, об'єктивними листами вивчення, особистими справами та іншими документами;

- проведення по можливості профілактичних індивідуальних бесід з важкими призовниками та їх батьками;

- проведення при необхідності додаткового медичного обстеження призовників «групи ризику»;

- роз'яснення правил поведінки на шляху прямування, інформування про відповідальність за порушення порядку проходження;

- організація ретельного спостереження за поведінкою важких призовників на шляху прямування, виключення контактів з цивільними особами, вогнепальною та холодною зброєю, вживання наркотичних, токсичних речовин та алкогольних напоїв;

- суворий контроль за призовниками, своєчасне і рішуче припинення у них фактів негативного поведінки;

- доповідь після прибуття в частину командуванню об'єктивних і суб'єктивних даних про поповнення, в першу чергу про призовників з різними відхиленнями в поведінці та ін

Прогнозований результат: якісна підготовка призовної молоді до служби в армії, ретельне вивчення призовників та виключення негативних симптомів поведінки в армійських умовах, складання початкового уявлення про позитивні і негативні сторони поведінки юнака, доведення отриманої об'єктивної і суб'єктивної інформації до відповідних категорій вихователів про прогнозований поведінці військовослужбовців.II. Етап прийому і вивчення військовослужбовців з різними відхиленнями в поведінці

Загальна характеристика

Мета: здійснення організаційного прийому молодого поповнення, своєчасного виявлення та якісного психолого-педагогічного вивчення особистості важких військовослужбовців.

Суб'єкти: командири частин (кораблів) і підрозділів, їх заступники, офіцери штабів і служб, спеціально виділені офіцери, прапорщики, сержанти і активісти.

Об'єкти: молоді військовослужбовці з різними відхиленнями в поведінці.

Методичний інструментарій: інструктажі, групові та індивідуальні бесіди, спостереження, опитування, анкетування, біографічний метод, хронометраж, соціометрія, самооцінка, психолого-медичне обстеження і ін

Тимчасові рамки: травень-червень, листопад-грудень.

Зміст превентивної діяльності включає:

- підбір та методичне інструктування офіцерів, прапорщиків, сержантів і активу для прийому і якісного вивчення молодого поповнення, виявлення важких військовослужбовців за першими ознаками відхиляється поведінки;

- ретельне продумування розміщення важких військовослужбовців в приміщеннях (де буде їх місце, хто буде їх сусідами, як останні поставляться до них і т.д.);

- індивідуальне та диференційоване розподіл важких воїнів по відділеннях (розрахунками), взводам, ротах (батареям) і т.д.;

- здійснення контролю за екіпіровкою молодих воїнів покладеним майном;

- дача активістам з числа сержантів і солдат персональних завдань і доручень, спрямованих на рішучу протидію фактам глумління і знущань, грубості і зарозумілості стосовно молодим воїнам, на вивчення їх особистісних проявів;

- накопичення первинної інформації та складання загального уявлення про важких військовослужбовців;

- вивчення наявності у вихованців негативних якостей особистості з подальшою класифікацією, їх сутності та характеру;

- виявлення негативних симптомів відхиляється до служби в армії і під час її;

- вивчення позитивних якостей у молодих солдатів (матросів), динаміки їх формування і розвитку, пошук і створення умов їх проявів;

- виявлення основних причин різних відхилень у поведінці допризовної молоді та умов їх прояву у військовослужбовців;

- уточнення характеру прояву різних відхилень у поведінці молодих солдатів під час служби в армії;

- проведення додаткового психолого-медичного обстеження важких вихованців, неухильне виконання медичних і психологічних рекомендацій;

- визначення та практична реалізація попереднього діагнозу, складання прогнозу, в якому зазначаються перші ознаки педагогічної труднощі, пов'язаної з негативними якостями особистості, основні соціально-педагогічні та психологічні причини відхилень у поведінці; даються початкові рекомендації з профілактики та перевихованню воїнів з негативними якостями особистості та ін


Прогнозований результат: якісний прийом молодого поповнення, виявлення і вивчення важких вихованців, неухильна реалізація первинних профілактичних і перевоспітательних заходів, складання прогнозу подальшої служби і поведінки важких військовослужбовців.III. Етап превентивної діяльності різних категорій вихователів з молодими воїнами

Загальна характеристика

Мета: забезпечення адаптації молодих важких воїнів до умов військової служби і входження їх у колективи підрозділів і частин.

Суб'єкти: командири частин (кораблів) і підрозділів, їх заступники, офіцери структур виховної роботи, прапорщики, сержанти, активісти, батьки, відповідні громадські армійські (флотські) інститути.

Об'єкти: виявлення молоді солдати (матроси) з негативними якостями особистості.

Методичний інструментарій: бесіди, інструктажі, спостереження, опитування, анкетування, самооцінка, вивчення результатів діяльності, збір незалежних характеристик, перепереконання, переучування, «реконструкція характеру», «вибух», розрив небажаних контактів, критика і самокритика, опосередковане педагогічний вплив, самовиправлення, змагання, заохочення, примус і ін

Тимчасові рамки: червень-листопад, грудень-травень.

Зміст превентивної діяльності включає:

- поглиблене вивчення поведінки важких військовослужбовців та систематичне спостереження за ними;

- вдосконалення наявних знань і відомостей про перевоспітуемих воїнів та характер відхилень в їх поведінці;

- планування превентивної роботи з кожним важким вихованцем;

- вивчення вимог законів і статутів про взаємини у військових колективах;

- знайомство з бойовими традиціями частин (кораблів) і з'єднань;

- встановлення листування і зустрічі з батьками важких солдатів;

- надання конкретної допомоги молодим солдатам (матросам), що зазнають труднощі звикання до військової служби, романічні та особистісні труднощі; постраждалим від грубості начальників, службових конфліктів, принизливих ритуалів, нестатутних взаємовідносин і т.д.;

- щоденне заслуховування командирів взводів та відділень (розрахунків) про поведінку важких воїнів, їх настроях, психічному і фізичному здоров'ї;

- здійснення повсякденного контролю над молодими воїнами, які постійно вступають в суперечки, болісно реагують на отримані зауваження;

- посилення контролю за екіпіруванням особового складу, підтримання статутного порядку в підсобних приміщеннях;

- перевірка черговості нарядів, дотримання графіку прибирання територій та приміщень;

- виявлення у важких вихованців якостей, здібностей і вмінь, які можуть отримати позитивну оцінку в колективі, і всіляке їх розвиток;

- широке залучення військовослужбовців в усі види військової діяльності;

- проведення активної індивідуальної виховної роботи з важкими воїнами;

- пред'явлення високою командирської вимогливості до перевоспітуемим воїнам у поєднанні з турботою про них;

- забезпечення високої особистій приблизно і відповідальності всіх категорій особового складу;

- виховання в колективі і через колектив, формування здорового громадської думки, організація товариської взаємодопомоги;

- надання самостійності в вирішенні складних навчально-бойових завдань;

- організація успіху в бойовій та суспільно-державної підготовки;

- систематична читка наказів на вечірніх перевірках, проведення зустрічей з працівниками військової прокуратури ;

- підготовка і випуск спеціальних плакатів з листами колишніх військовослужбовців, які відбувають терміни ув'язнення за військові і цивільні злочину;

- регулярні заохочення навіть за незначні успіхи у навчанні та службі ;

- забезпечення негайного реагування на кожен факт негативного поведінки важких воїнів;

- навчання правильної самооцінки якостей особистості та норм поведінки, надання допомоги в самовиправленні;

- організація систематичних звітів важких воїнів перед колективом підрозділів про поведінку, діяльності та службі;

- залучення в культурно-досуговую роботу, активізація фізичного виховання та ін

Прогнозований результат: викорінення негативних і формування позитивних якостей особистості у важких воїнів при відсутності позитивних результатів постановки остаточного діагнозу типів труднощі перевоспітуемих воїнів і шляхів їх попередження і подолання протягом подальшої армійської (флотської) служби.VI. Етап педагогічної профілактики і перевиховання

педагогічно і соціально запущених, важковиховуваних військовослужбовців на основі остаточного діагнозу і прогнозу

Загальна характеристика

Мета: попередження і подолання у важких військовослужбовців навчальної, виховної та соціальної занедбаності і на цій основі активне оволодіння ними бойової спеціальністю і формування стійких статутних взаємовідносин з товаришами по службі.

Суб'єкти: командири частин (кораблів) і підрозділів, їх заступники, офіцери штабів і служб, прапорщики, сержанти, активісти, досвідчені солдати (матроси), за призовом.

Об'єкти: педагогічно і соціально запущені, важковиховувані військовослужбовці.

Методичний інструментарій: аналіз характеристик, складання самохарактеристик, порівняльний аналіз, узагальнення незалежних характеристик, самооцінка, експертна оцінка, переконання і перепереконання, вправу і переучування, особистий приклад, розрив небажаних контактів, критика і самокритика, самовиправлення , змагання, заохочення, примус і ін

Тимчасові рамки: грудень-жовтень, червень-квітень.

Зміст превентивної діяльності включає:

- здійснення спостереження і контролю за поведінкою військовослужбовців, які мають неохайний зовнішній вигляд, що виявляють пасивність у спілкуванні, замкнутість і самоту, що виконують найбільш важкі і трудомісткі службові завдання та господарські роботи, які намагаються приховати нестатутні взаємини і нанесення їм каліцтв, травм тощо;

  - Виявлення і використання критеріїв і показників тиреоїдних воїнів: спрямованість поведінки і рівень дисциплінованості (позитивна, нестійка і негативна); результати в бойовій і суспільно-державної підготовки (відмінні та добрі, задовільні, незадовільні); ставлення до основних видів військової діяльності (позитивне, байдуже і негативне); співвідношення позитивних і негативних якостей (високе, середнє і низьке); ставлення до превентивних впливам і самоісправленію (позитивне, байдуже і негативне); стан психічного та фізичного здоров'я (хороше, задовільний і слабке); ступінь викорінення відхилень у поведінці (викорінені повністю, частково і не усунені);

  - Остаточний розподіл важких воїнів за такими ознаками: педагогічно запущені воїни (байдуже ставлення до навчання і службі, періодичні порушення військової дисципліни і норм поведінки, негативне ставлення до окремих або усіх навчальних предметів, періодична або систематична неуспішність: знижена здатність до навчання і небагатий фонд знань, негативізм до виховних впливів, слабкі навички самостійної роботи, невміння долати труднощі у навчальній роботі, невпевненість у своїх силах, відсутність навичок самокритики, лінощі, розхлябаність, неорганізованість, безвольність і ін
 ); Важковиховувані воїни (активне і систематичне опір виховним впливам, внутрішня і зовнішня конкретність, наявність яскраво вираженої егоїстичної спрямованості, активність у прагненні зберегти свої негативні звички і спосіб життя, систематичні порушення військової дисципліни, наявність виправдувальних мотивів негативної поведінки, яскраво виражені агресивні форми поведінки , прагнення до привілеїв в колективі, негативізм до навчальних занять, небажання займатися самовиправленням, грубість, невитриманість, агресивність, озлобленість, індивідуалізм і т.д.); соціально запущені воїни (негативна спрямованість особистості в поведінці та службі, примітивні або збочені уявлення про будинок і честі, невідповідність поведінки моральним нормам і статутним вимогам, невиконання своїх службових обов'язків, наявність шкідливих звичок, озлобленість, цинізм, примітивізм, агресивність та ін);

  - Виявлення та обгрунтування основних відхилень у поведінці важких воїнів: відкриті або приховані побиття товаришів по службі за невиконання вказівок представників старшого призову, дача різних кличок, нестатутне розміщення в казармі, їдальні, клубі і т.д., надання особистих послуг старослужащими воїнам, позбавлення знаків військової доблесті, улаштування «концертів» з виконанням пісень і декламуванням віршів, армійський (флотський) рекет (відібрання грошей, речей, посилок, сигарет і т.д.), неотданіе військової честі офіцерам і прапорщикам, заборона на заняття спортом і перегляд телепередач, вживання наркотичних або токсичних речовин, алкогольних напоїв, злодійство, хуліганство, самовільні відлучки і залишення частини, угони військового автотранспорту та ін;

  - Виконання рекомендаційних заходів з попередження та подолання педагогічної та соціальної занедбаності важковиховуваних воїнів у діяльності офіцерів, прапорщиків і сержантів, в колективі підрозділу, в індивідуальній виховній роботі, в самовиправленні (розробляється комплекс заходів з викорінення кожного конкретного типу педагогічної труднощі воїнів);

  - Здійснення контролю та оцінки результатів превентивної діяльності: педагогічна та соціальна занедбаність, трудновоспитуемость спостережуваних військовослужбовців подолані повністю, частково, не подолані (вказуються причини і намічаються додаткові заходи) та ін

  Прогнозований результат: усунення повністю або частково навчальної, виховної та соціальної занедбаності важких воїнів, її основних ознак, підготовка перевихованих військовослужбовців до звільнення в запас.  V. Етап превентивної роботи з воїнами в кінці служби та при звільненні в запас

  Загальна характеристика

  Мета: використання педагогічних можливостей перевихованих військовослужбовців в превентивної роботі з молодими товаришами по службі і продумана організація проводів воїнів, що звільняються в запас.

  Суб'єкти: командири частин (кораблів) і підрозділів, їх заступники.

  Об'єкти: демобилизуются військовослужбовці з числа колишніх важких.

  Методичний інструментарій: аналіз характеристик і самохарактеристик, порівняльний аналіз, аналіз результатів діяльності, особистий приклад, заохочення та ін

  Тимчасові рамки: жовтень-грудень-січень, квітень-травень-червень.

  Зміст превентивної діяльності включає:

  - Призначення перевоспітуемих військовослужбовців шефами над важкими молодими товаришами по службі;

  - Узагальнення та впровадження досвіду профілактики важких воїнів у теорію і практику превентивної діяльності в підрозділах і частинах (на кораблях);

  - Перевірка забезпеченості кожного військовослужбовця, який звільняється в запас, добротним обмундируванням і взуттям, заслуженими знаками солдатського відмінності;

  - Складання та зачитуванні на кожного звільнюваного в запас військовослужбовця службової характеристики і листа-подяки з подальшою відправкою за місцем проживання у військкомати і батькам;

  - Занесення до Книги пошани частини кращих солдатів (матросів) і сержантів (старшин);

  - Підтримка по можливості тісних зв'язків зі звільненими у запас важкими військовослужбовцями, прояв щирої зацікавленості в їх подальшій долі та ін

  Прогнозований результат: повне позбавлення від ознак навчальної, виховної та соціальної занедбаності звільняються в запас військовослужбовців, підготовка їх до повноцінного суспільно значимої життя і діяльності після служби в армії.

  Таким чином, вміння застосовувати дані види алгоритму попередження і подолання відхилень у поведінці військовослужбовців є статутною та педагогічної обов'язком кожного офіцера і сержанта частини (корабля).  Питання для самоконтролю

  1. Назвіть основні критерії превентивної діяльності з профілактики відхиляється.

  2. Розкажіть про класифікацію методів превентивної діяльності.

  3. Обгрунтуйте основні функції попередження та подолання відхиляється військовослужбовців. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Комплексна цільова програма попередження і подолання різних відхилень у поведінці військовослужбовців за призовом"
 1.  Педагогічна профілактика різних видів відхилень у поведінці військовослужбовців
    Проблема виявлення і обгрунтування профілактичних і перевоспітательних методів, прийомів, засобів і форм, а також умов їх ефективного використання представляє для офіцерів і сержантів особливу значимість, так як системний підхід припускає поряд з утриманням та організацією розгляд методики превентивної роботи офіцерів з важкими військовослужбовцями. При виборі тих чи інших методів,
 2.  Лейоміома матки
    Визначення поняття. Лейоміома матки (ЛМ) - одна з найбільш часто зустрічаються доброякісних пухлин репродуктивної системи жінки. Пухлина має мезенхімального походження і утворюється з мезенхіми статевого горбка, навколишнього зачатки Мюллерова проток (рис. 4.8). Мезенхіма є попередником примітивного міобласти, індиферентних клітин строми ендометрію і різних клітинних
 3.  ОБЛІК І ВВЕДЕННЯ РОДОВОГО СЕРТИФІКАТА
    При використанні «Талона амбулаторного пацієнта» (ф. 025-10/у-97) у цьому амбулаторно-поліклінічному закладі не заповнюються наступні облікові документи: - «Статистичний талон для реєстрації заключного (уточненого) діагнозу» (ф. 025-2 / у ); - «Талон на прийом до лікаря» (ф. 025-4/у-88); - «Талон амбулаторного пацієнта» (Ф.Ф. 025-6 / у-89, 025-7/у-89); - «Єдиний талон
 4. В
    + + + Вагіна штучна (лат. vagina - піхва), прилад для отримання сперми від виробників сільськогосподарських тварин. Метод застосування В. і. заснований на використанні подразників статевого члена, замінюють природні подразники піхви самки, для нормального прояви рефлексу еякуляції. Такими подразниками в В. і. служать певна температура (40-42 {{?}} C) її стінок,
 5. Г
    + + + Габітус (лат. habitus - зовнішність, зовнішність), зовнішній вигляд тварини в момент дослідження. Визначається сукупністю зовнішніх ознак, що характеризують статура, вгодованість, положення тіла, темперамент і конституцію. Розрізняють статура (будова кістяка і ступінь розвитку мускулатури): сильне, середнє, слабке. Вгодованість може бути гарною, задовільною,
 6.  Духовно-психосоматическая депривація дітей з ДЦП як причина розвитку госпіталізму та інституціоналізму. Ятрогенний або "нажитий" ДЦП
    Найважливішою етіологічної і патогенетичної проблемою є госпитализм - ця, якщо згадати вислів відомого психіатра W.Auch (1963), "медицина обертових дверей". Мається на увазі появу великої групи часто регоспіталізірующіхся хворих. Проблема ця є і в ДЦПологіі. Аналіз статистики повторних стаціонірованія необхідний для вирішення найрізноманітніших питань. Але найбільш точними
 7.  Система організації медичної допомоги
    Російська структура громадської охорони здоров'я Охорона здоров'я як система лікувально-профілактичних, протиепідемічних, реабілітаційних медичних заходів та установ різних форм власності має наступну структуру: - лчебно-профілактичні установи (амбулаторії, поліклініки, лікарні, диспансери тощо)? установи охорони здоров'я та МП жінкам і дітям? установи
 8.  ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ (ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я)
    Менеджмент - це наука управління. Менеджмент - це вміння (наукове обгрунтування уміння) домагатися цілей, використовуючи працю, інтелект, мотиви поведінки інших. Менеджмент (П. Друкер) - це процес планування, організації, мотивації і контролю, необхідних для того, щоб сформулювати і досягти цілей організації. Це особливий вид діяльності, який перетворює неорганізований натовп в
 9.  Особистісний аспект продуктивної професійної діяльності
    Як ми вже показали, необхідність синтетичного підходу до дослідження професійної діяльності неодноразово підкреслювалася багатьма дослідниками. Такий підхід повинен включати в себе розгляд цілісних характеристик особистості, змістовно об'єднують всі психічні явища, лише формально представлені в схемі діяльності. Водночас ми спеціально звернули увагу на те
 10. С
    Самоактуалізація (від лат. Дійсний, справжній) - одне з концептуальних понять гуманістичної психології. За поглядами А. Маслоу, С. - це бажання стати бoльшим, ніж являєшся; це потреба у самовдосконаленні, у реалізації свого потенціалу. Цей шлях важкий, він пов'язаний з переживанням страху невідомості і відповідальності, але він же шлях до повноцінної, внутрішньо багатого життя.
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека