Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаГігієна і санепідконтроль
« Попередня
під ред. В. Н. Кардашенко. Гігієна дітей та підлітків, 1980 - перейти до змісту підручника

Комплексна оцінка стану здоров'я дітей і підлітків. Критерії та групи здоров'я.

Комплексна оцінка стану здоров'я дітей введена наказом МОЗ РФ № 60 від 19 січня 1983 "Про подальше вдосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги дитячому населенню в містах", дається на підставі обліку результатів медичного огляду та поточного спостереження за дитиною , шляхом аналізу 4-х основних критеріїв здоров'я:

- наявність або відсутність в момент обстеження хронічних захворювань і ступінь їх клінічних проявів;

- функціональний стан основних органів і систем : серцево-судинної, дихальної, кровоносної, нервової та ін резистентність організму, що виявляється кількістю і тривалістю захворювань за зверненнями за попередній до часу медогляду рік;

- рівень фізичного і нервово-психічного розвитку і ступінь їх гармонійності.

Відповідно до зазначених критеріїв, у кожного індивідуума визначається група здоров'я.Діти I групи здоров'я спостерігаються лікарем у звичайні терміни, встановлені для профілактичних медоглядів здорових дітей.

Діти II групи здоров'я ("група ризику") спостерігаються лікарем у строки, встановлювані для кожної дитини, у відповідності зі ступенем ризику щодо формування у них хронічної патології, вираженості функціональних відносин і ступеня резистентності.

Часто хворіють, діти, що перенесли гостру пневмонію, хвороба Боткіна тощо хоч і ставляться до II групи здоров'я, в періоді реконвалесценції беруться на диспансерний облік за ф. № 30.

Діти III, IV, V груп беруться на диспансерний облік за ф. № 30 і порядок їх медичного обслуговування визначається спеціальними методичними вказівками (М. 1968, 1974, Харків, 1982; Фрунзе, 1985).

За результатами оцінки стану здоров'я, рівня фізичного розвитку і фізичної підготовленості, обстежувані особи виділяються в медичні групи,. регулюють обсяг їх занять за курсом фізичного виховання. Медична характеристика зазначених груп наводиться в таблиці 4. При виведенні медичної групи, лікар повинен відповісти на наступні питання:

- чи може обстежуваний виконати вимоги, що пред'являються навчальними програмами з фізичного виховання, або йому необхідні обмеження і які?

- Чи потребує обстежуваний у заняттях фізичними вправами з лікувальною метою (коригуючої гімнастикою і т. д.)?

- Чи може обстежуваний займатися в спортивних секціях, брати участь в тренувальних заняттях і змаганнях, в яких саме і за яких умов.
Таблиця 4

Групи для занять за курсом фізичного виховання

Забороняти заняття з фізичного виховання лікар повинен в крайніх випадках, коли він сумнівається в їх користь і успіх. Залежно від стану здоров'я дитини лікар після консультації з фахівцями призначає конкретні види вправ, визначає їх тривалість і здійснює систематичне спостереження за реакціями і здоров'ям дітей. 13Література1. Гігієна дітей та підлітків під ред. В. Н. Кардатенко - М. - Медицина - 1980 - с. 41-115

2. Керівництво до лабораторних занять з гігієни ДіП - під ред. В. Н. Кардашенко - М., Медицина - 1983 - С. 7-51
« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Комплексна оцінка стану здоров'я дітей і підлітків. Критерії та групи здоров'я."
 1. Дисфункція репродуктивної системи при гіперпролактинемії
  комплексного динамічного обстеження відповідного контингенту гінекологічних хворих, представлені нижче [62]. Функціональна гіперпролактинемія характеризується відсутністю змін в області турецького сідла на краниограмме і томограмі при підвищенні рівня ПРЛ до 2000 мМО / л і позитивних пробах з метоклопрамідом і тіроліберіном. Менструальний цикл регулярний (у 32% випадків) або
 2. Синдром полікістозних яєчників
  комплексного ендоскопічного обстеження даного контингенту хворих із здійсненням не тільки лапаро-, а й гістероскопії з подальшою гістологічної верифікацією діагнозу. У молочних залозах у жінок з СПКЯ зазвичай виявляються гіпопластичні процеси з переважанням жирової тканини і наявністю нерізко вираженого фіброзного компонента. За даними рентгенологічних досліджень,
 3. хвороба Ходжкіна І Лімфоцитарна ЛІМФОМИ
  комплексне лікування (опромінення і хіміопрепарати). Підходи до проведення специфічного опромінення. Осередкове опромінення. Хворим, у яких в пухлинний процес залучений одиночний лімфатичний вузол у верхньому правому відділі шиї, особливо при гістологічному варіанті, коли переважають лімфоцити, лапаротомія не відображено, оскільки в цих випадках селезінка або заочеревинні лімфатичні вузли
 4. Т
  комплексне застосування протималярійних препаратів (хіноцід і бігумаль) у поєднанні з симптоматичними засобами (кофеїн, фталазол, хлорідкобальта, сульфат міді, вітамін B12). Хіноцід призначають 1 раз протягом 3 діб в дозі 1 мг / кг, бігумаль в наступні 4-5 діб у дозі 12,5 мг / кг. Препарати вводять всередину в 1%-ном водному розчині. При рецидиві температури в період лікування застосовують препарати
 5. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
  оцінці добової динаміки серцевого ритму у хворих на ішемічну хворобу серця і функціональними порушеннями серцево-судинної системи. Кардіологія 1978; 18 (4) :44-50. 17. Баєвський Р. М. Синусова аритмія з точки зору кібернетики. В кн.: Математичні методи аналізу серцевого ритму. М.: Наука, 1968. 18. Бекбосинова М. С. Спектральний аналіз частоти серцевих скорочень у
 6. ВСТУП
  комплексного і поєднаної дії і можливих віддалених наслідків (канцерогенного, мутагенного, ембріотоксичної, гонадотоксичного, нейротоксичного і др .1) для здоров'я населення внаслідок забруднення біосфери. Комунальна гігієна на молекулярно-генетичному рівні з використанням найбільш чутливих показників вивчає закономірності позитивного і негативного впливу
 7. ІСТОРІЯ КОМУНАЛЬНОЇ ГІГІЄНИ
  комплексного впливу факторів навколишнього середовища і способу життя на здоров'я людини в умовах науково-технічного прогресу. Вкрай важливим є здійснення державного санітарного нагляду (попереджувального і поточного) за проведенням санітарно-протиепідемічних заходів та дотриманням міністерствами і відомствами, підприємствами різних форм власності, установами,
 8. Джерела забруднення грунту, їх гігієнічна характеристика
  комплексні. За відносно нетривалий період виробництво і застосування в сільському господарстві мінеральних макродобрив істотно збільшилася. Так, якщо в 1952 р. світове виробництво мінеральних макродобрив становило 21 млн. т1 на рік, то в наступні 20 років воно зросло майже в 4 рази і в 1972 р. досягало 79 млн. т на рік. У СРСР за період 1940-1985 рр.. (Тобто за 45 років)
 9. Методичні принципи вивчення стану здоров'я населення
  комплексного впливу на здоров'я людей потрібні відповіді населення, екологів і медичних працівників на велику кількість запитань , що містяться в спеціальних статистичних картах, розроблених для конкретних досліджень. Таких карт на кожного обстеженого може бути більше 10 з сумарним числом питань більше тисячі, без урахування необхідності отримання та паралельного аналізу обширної
 10. СІСГЕМНАЯ ЧЕРВОНА ВІВЧАК
  комплексного запалення, наслідком якого є пошкодження органів і систем. Слід зазначити, що захворювання вже не відноситься до рідкісних, як це здавалося ще кілька років тому. Поширеність ВКВ відповідає 45-50 випадків на 100 000 населення. Смертність становить 5.8 на 1 000 000 населення в рік. Як вже було сказано, жінки хворіють набагато частіше і складають
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека