ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня
Іванов А., Жуматій Н.. Реабілітація особистості військовослужбовців, постраждалих в бойових діях, 2003 - перейти до змісту підручника

Комплекс заходів реабілітації

Основним змістом перерахованих етапів став комплекс заходів соціально-психологічної реабілітації, який представляється як нерозривну єдність трьох основних напрямків: 1 - психофізіологічні; 2 - психокорекційні; 3 - соціально-психологічні. Зупинимося окремо на перших двох напрямках заходів.

1. Психофізіологічні заходи являють собою діагностику і відновлення професійно важливих якостей з використанням психодіагностичних комп'ютерних методик.

Комплексна психологічна діагностика поранених являє собою сукупність взаємопов'язаних процедур з виявлення фактів наявності психотравм, їх ідентифікації та оцінки. Усі завдання з реалізації цього напряму були здійснені колективом лабораторії медико-психологічних досліджень та соціально-трудової реабілітації. У штат лабораторії входять психіатр, психотерапевт, клінічний психолог, психолог-консультант і чотири медичні сестри, що пройшли спеціальну підготовку з психологічної діагностики та корекції.

Усі які у госпіталь поранені (з 1995 р. до жовтня 2003 р. більш 2350 чоловік) пройшли обстеження свідомої частини психіки з допомогою методик: ММPI, 16-факторного опитувальника Кеттела, тесту Айзенка, тесту Лірі , опитувальника Леонгарда-Шмішека, тесту Лобі (відношення до хвороби), тесту УСК (рівень суб'єктивного контролю), тесту «Потреба в досягненні», опитувальника САН (самопочуття, активність, настрій), опитувальника Спілбергера (особистісна і реактивна тривожність) та інших.

Діагностичні заходи не обмежувалися тільки обстеженням свідомої частини психіки.
Обстеження підсвідомої частини психіки проводилося за допомогою методик: колірний тест Люшера, проективні тестові методики (малюнки), комп'ютерний аналіз психіки за методикою професора Смирнова (використання семантичного диференціала в режимі 25-го кадру).

За такою ж програмою кожен поранений пройшов обстеження при виписці з госпіталю. Зміни у кількісних показниках виконаних методик і дозволили судити про якість і ефективності проведених у госпіталі заходів щодо соціально-психологічної реабілітації поранених.

Психокорекційні заходи

2. В основу психокорекційних заходів з пораненими лягли наступні техніки: суггестотерапія, раціональна психотерапія, гетеро-і ауторелаксаціонние техніки, психологічне консультування, психоаналіз, трансактний аналіз, психодрама, логотерапия та інші.

При реалізації та застосуванні перерахованих вище технік був використаний основний принцип - облік індивідуально-психологічних особливостей кожного пораненого і відповідність їх основним завданням психологічної корекції: зниження психоемоційного напруження; відновлення функціонального стану організму; відновлення моральної сфери ; підвищення характеристик особистісного адаптаційного потенціалу; формування стереотипу поведінки для подальшої професійної діяльності та особистого життя; розвиток комунікативних здібностей; навчання основним методам психологічної саморегуляції.

Дебрифинг стресу

Однією з найефективніших технік психологічної корекції став дебрифинг стресу критичних інцидентів (психологічний дебрифинг).
Він являє собою організоване обговорення стресу, пережитого військовослужбовцями спільно при вирішенні загальної бойового завдання.

Метою дебрифінгу ставиться мінімізація і купірування психічних страждань військовослужбовців. Досягається це шляхом неухильного вирішення завдань: опрацювання вражень, реакцій і почуттів військовослужбовців; формування у поранених розуміння сутності подій, що відбулися і психотравматическим досвіду; зменшення відчуття унікальності і патологічності власних реакцій шляхом обговорення почуттів та обміну переживаннями; мобілізація внутрішніх ресурсів, групової підтримки, солідарності та розуміння ; зниження індивідуального і групового напруги; підготовка до переживання тих симптомів і реакцій, які можуть виникнути в подальшому.

Основним психотерапевтичним механізмом дебрифінгу є техніка «Закриття минулого», яка дозволила вирішити такі завдання: 1 - з'ясування за допомогою групи своїх міжособистісних відносин і поведінки, можливість його оцінки в різних ситуаціях, коректування самооцінки на основі зворотного зв'язку в атмосфері емоційної відкритості та довіри; 2 - зняття ореола винятковості особистих психологічних проблем; 3 - отримання емоційної підтримки від інших учасників групи, що мають спільні проблеми та цілі; 4 - апробація та освоєння нових навичок поведінки різних стилів міжособистісних відносин; 5 - дозвіл наявних міжособистісних конфліктів.
« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Комплекс заходів реабілітації "
 1. Питання 47. Профілактичні заходи
  - найважливіша складова системи охорони здоров'я, спрямована на формування у населення медико-соціальної активності та мотивації на здоровий спосіб життя. Залежно від стану здоров'я, наявності факторів ризику захворювання або вираженої патології можна розглянути три види профілактики. Первинна профілактика - система заходів попередження виникнення і впливи факторів ризику
 2. ниркова недостатність
  Основні функції нирок (виведення продуктів обміну, підтримка постійності водно-електролітного складу і кислотно-лужного стану ) здійснюються наступними процесами: нирковим кровотоком, клубочкової фільтрацією і канальцями (реабсорбція, секреція, концентраційна здатність). Не всяке зміна цих ниркових процесів призводить до важкого порушення ниркових функцій і може називатися
 3. Ювенільні маткові кровотечі
  Визначення поняття. До ювенільний маткових кровотеч (ЮМК) відносяться ациклічні кровотечі, які виникають в період статевого дозрівання. ЮМК нерідко називають дісфунк-287 Глава 3. Патологія репродуктивної системи в період її становлення ми Іраку матковими кровотечами, рідше - пубертатними або підліткових. Частота. ЮМК - одна з найбільш частих форм порушення
 4. Синдром полікістозних яєчників
  Визначення поняття. СПКЯ являє собою клінічний симптомокомплекс, який об'єднує гетерогенні ознаки і симптоми, які свідчать про порушення з боку репродуктивного 389 Глава 4. Патологія репродуктивної системи в період зрілості ної, ендокринної та метаболічної функції організму жінки. Основними клінічними проявами його є оліго-або аменорея і безпліддя на
 5. Лейоміома матки
  Визначення поняття. Лейоміома матки (ЛМ) - одна з найбільш часто зустрічаються доброякісних пухлин репродуктивної системи жінки. Пухлина має мезенхімального походження і утворюється з мезенхіми статевого горбка, навколишнього зачатки Мюллерова проток (рис. 4.8). Мезенхіма є попередником примітивного міобласти, індиферентних клітин строми ендометрію і різних клітинних
 6. Стратегія сучасної постменопаузальному терапії
  Розглянуті в перших двох розділах цієї глави дані про фізіологію і патобіологіі основних порушень, розвиваються в організмі жінки в постменопаузальному періоді, чітко свідчать про те, що медикаментозне (переважно, гормональне) вплив є лише одним з напрямків програми лікувально-профілактичних заходів у жінок перехідного та похилого віку. Поряд
 7. Інфаркт міокарда
  Інфаркт міокарда (ІМ) - гостре захворювання, обумовлене виникненням одного або декількох вогнищ ішемічного некрозу в серцевому м'язі у зв'язку з абсолютною або відносною недостатністю коронарного кровотоку . У чоловіків ІМ зустрічається частіше, ніж у жінок, особливо в молодих вікових групах. У групі хворих віком від 21 року до 50 років це співвідношення становить 5:1, а від 51
 8. ОБЛІК І ВВЕДЕННЯ РОДОВОГО СЕРТИФІКАТА
  При використанні «Талона амбулаторного пацієнта »(ф. 025-10/у-97) у цьому амбулаторно-поліклінічному закладі не заповнюються наступні облікові документи: -« Статистичний талон для реєстрації заключного (уточненого) діагнозу »(ф. 025-2 / у); -« Талон на прийом до лікаря »(ф. 025-4/у-88); -« Талон амбулаторного пацієнта »(Ф.Ф. 025-6 / у-89, 025-7/у-89); -« Єдиний талон
 9. Спеціалізована акушерська допомога
  Практика розвитку охорони здоров'я за останні десятиліття показала, що стоять перед ним кардинальні завдання можуть бути значною мірою вирішені подальшою спеціалізацією різних галузей медичної науки та організацією спеціалізованої допомоги по деяких розділах клінічних дисциплін. Спеціалізована медична допомога - «вид медичної допомоги, що надається лікарями-спеціалістами
 10. Лікування ПМС
  Довгий час теза Severino (1964):" ... етіологія ПМС невідома, протягом варіабельно, лікування симптоматичне ... " для деяких фахівців був зручним штампом, що пояснює власну некомпетентність в діагностиці та лікуванні цього патологічного стану. Проте з часом, в ході накопичення знань про механізми розвитку ПМС і його клінічних особливостях це висловлювання втратило свою
 11. ЗАВДАННЯ І МЕТОДИ психофізіологічної реабілітації В ендокринної гінекології
  Стеблюк В.В ., Бурлака Є.В., Шакало І.М. Е СЛІ зародження терміну "терапія" сягає своїм корінням у глибину віків, в часи єгипетських фараонів і Гіппократа, то термін "реабілітація" представляє лінгвістичну новинку. Він запозичений медициною у юриспруденції. Для юристів реабілітація означає "відновлення в колишніх правах" (Словник російської мови в 4-х томах. - М., 1983). Перше
 12. Санаторно-курортний етап реабілітації в ендокринної гінекології
  Сьогодні важко собі уявити систему лікувально-реабілітаційних заходів без санаторно-курортного лікування і відпочинку. Під курортом мається на увазі весь комплекс геофізичних факторів (ландшафт, клімат, бальнеологічні фактори), що володіють цілющою дією. Так, вплив клімату на організм складається з метеорологічних (атмосферних), радіаційних (сонячна радіація) і земних
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека