ГоловнаПсихологіяАкмеологія
« Попередня Наступна »
Під ред. А.А. Бодалева, Г.А. Вайзер, Н.А. Коропової, В.Е. Чуковського. Сенс життя і АКМЕ: 10 років пошуку, 2004 - перейти до змісту підручника

Комплекс експериментальних методик вивчення смисложиттєвих орієнтації педагога

У вивченні сенсу життя існує два напрямки: філософське і конкретно психологічне, яке вивчає сенс життя як психологічний феномен. У своєму дисертаційному дослідженні «Сенс життя як фактор педагогічної творчості» ми виявили взаємозалежність рівня педагогічної творчості і смисложиттєвих орієнтації педагога. З плином років виробився ряд експериментальних методик, оптимально відповідних для досліджень такого роду.

Для виявлення груп вчителів з різним рівнем прояву педагогічної творчості застосовувалися: метод спостереження, методика оцінки роботи вчителя (Моруа), оброблена Л.М. Митіної, ме-Тодика «Незакінчені пропозиції» Т.Є. Ковин, А.К. Колеченко, І.М. Агафоновой, тест К.Н. Томаса на виявлення типових форм по-ведення в конфліктних ситуаціях, адаптований опитувальник Г. Девіса на креативність, методика діагностики рівня емоційного вигорання В.В. Бойко.

На етапі, направленому на визначення смисложиттєвих орієнтації вчителів, ми використовували спеціально розроблений діагностичний блок, що включає в себе: метод спостереження, бесіди, комплексний метод творів і бесід, тест смисложиттєвих орієнтації Д.А. Леонтьєва (1992), методику «Індекс життєвої задоволеності» в обробці Н.В. Паніної (1993), тест-інтерв'ю «Психологічні годинник» Є.І. Голо-вахи і А.А. Кроніка (1984), методику «Ціннісні орієнтації» М. Ро-кічу (1998), графічний тест «Простір мого життя» (Максимова, 2001), розроблений нами, і метод монографічного вивчення із застосуванням психологічного спостереження.

Особливим видом роботи є комплексний метод творів і бесід. Теми творів: «Моє уявлення про сенс життя», «Сенс життя і доля», «Мій сенс життя», «Сенс життя і професія», «Сенс життя педагога», «Сенс життя і творчість педагога», «Лист самому собі через 20 років ». Кожне твір аналізується, потім проводиться бесіда з автором, де відзначаються гідності твори. Тест смисложиттєвих орієнтації Д.А. Леонтьєва

Даний тест - адаптована версія тесту «Ціль у житті» (Purpose-in-Life Test, PIL) Джеймса Крамб і Леонарда Махоліка. Методика була розроблена авторами на основі теорії прагнення до глузду і логотерапии В. Франкла.

Тест має ряд субшкал: співали в життя (надає життю осмисленість); процес життя (показує, чи сприймається життя інтерес-ної, емоційно насиченою) 1; результативність життя (показує задоволеність самореалізацією); ЛОКУС КОНТРОЛЮ -Я, (Я - хазяїн життя, уявлення про себе як про сильну особистості); ЛОКУС КОНТРОЛЮ-життя (керованість життя, тобто те, в якій мірі людина може керувати своїм життям).


Мета тесту полягає в емпіричної валідизації ряду уявлень про екзистенціальному вакуумі (фрустрації), який є причиною неогенного неврозів. Методика складається з трьох етапів: А, В і С.

Етап А. На аркуші паперу перед випробуваним дві колонки тверджень (по 20 пунктів), між якими розташовані цифри в наступному порядку: 3 2 1 0 1 2 3. Випробуваний підкреслює або обводить потрібну цифру залежно від ступеня згоди з тим чи іншим твердженням. Висхідна послідовність градацій від 1 до 7 че-редуется у випадковому порядку з низхідній. По кожному пункту підраховуємо сума: 7 - наявність сенсу життя, 1 - відсутність. Випробуваний повинен відповісти швидко, не роздумуючи. Цей етап зручний тим, що не займає багато часу, але дає досить значні результати по смисложиттєвим орієнтаціям.

Етап В складається з 13 незакінчених пропозицій, які зачіпають тему сенсу життя. На етапі З випробуваний коротко викладає свої устремління і цілі життя і те, наскільки успішно вони реалізуються. Проводити випробовуваних через етапи В і С необов'язково, але вони корисні при індивідуальній роботі в клініці.

Випробуваних педагогів ми проводимо через етап А; водночас етап З повністю реалізується в індивідуальних бесідах.

Методика «Індекс життєвої задоволеності» розроблена групою американських вчених, що займаються соціально-психологічними проблемами геронтопсихології; вперше вона була опублікована в 1961 році. Нами дана методика використовується у варіанті Н.В. Паніної (1993). Методика призначена для діагностики індексу життєвої удовлетво ренности - показника, що відображає загальну адаптованість, пристосованість людини до життя, виражену в емоційних параметрах.

1 Низькі бали за даною шкалою свідчать про незадоволення життям.

Індекс життєвої задоволеності - інтегративний показник, який включає в якості основного носія емоційну складову. Для володарів високого значення індексу характерні низький рівень емоційної напруженості, висока емоційна стійкість, низький рівень тривожності, психологічний комфорт, високий рівень задоволеності ситуацією і своєю роллю в ній.

Найбільш часті судження людей про свій настрій в різні періоди життя (всього 20) зводяться в таблицю.
Випробуваному необхідно прочитати кожне з них і відзначити, згоден він з ним чи ні. Для цього відносно кожного судження потрібно обвести кружечком цифру в правих колонках, відповідну невластивому відповіді. Індекс (загальний бал) визначається по ключу. Найвищий бал - 41, тобто індекс максимальної життєвої задоволеності дорівнює 41.

Тест-інтерв'ю «Психологічні годинник» Є.І. Головахи і А.А. Кроніка спрямований на з'ясування ставлення до гіпотетичних «психологичес-ким» годинах, що дає можливість постійного зовнішнього контролю (з боку самої людини) ступеня реалізоване ™ свого життя.

Інструкція: «Уявіть собі, що винайдений прилад - назвемо його" психологічними годинами ", - дивлячись на який Ви завжди можете дізнатися, наскільки реалізувалися Ваші життєві очікування і плани, все, що Ви чекаєте від життя , і все, що вважаєте за можливе отримати від неї. Стрілка цих своєрідних годин покаже 100%, якщо все очікуване вже реалізувалося, 0% - якщо ще ніщо не реалізувалося, і будь-яке проміжне значення в залежності від ступеня реалізації. На відміну від звичайних годин на цьому годиннику хід стрілки був би звернемо. Приміром, якщо у Вас раптом відбудеться переоцінка цінностей, якщо Ви розчаруєтеся в зробленому або розширите свої плани і очікування, стрілка «поповзе» назад і покаже, що Ви реалізувалися зараз менше, ніж раніше. У момент досягнення всіх Ваших головних цілей вона б різко «стрибнула» вперед - до позначки, близької 100%. Словом, годинник міняли б свої показу-ня залежно від Ваших очікувань та оцінок, а також від Ваших реальних досягнень. Хотіли б Ви мати такий годинник? Чому? »Даний тест дозволяє виявити ставлення вчителів до сприйняття власних здібностей, життєвих цілей, свого місця в житті.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Комплекс експериментальних методик вивчення смисложиттєвих орієнтації педагога "
 1. Проблеми теорії і практики самоактуалізації
  Проблемно орієнтоване виклад теорії самоактуалізації не буде повним без того, щоб не спробувати вказати на ті фактори, які заторомозілі розвиток і практичне застосування теорії самоактуалізації, ускладнюють її розуміння, залишаються невирішеними. Перша група проблем може бути позначена як «організаційна», і полягає в тому, що засновники гуманістичної психології намагалися
 2. Фактори, що забезпечують продуктивний розвиток аутопсихологической компетентності держслужбовців
  Важливим методологічним підставою комплексно-цільової програми розвитку аутопсихологической компетентності з'явилося положення про єдність зовнішніх і внутрішніх факторів (С.Л.Рубинштейн). Фактори продуктивного розвитку АК є активними детермінантами та ініціаторами процесу становлення АК. Їх вплив може надавати як позитивне, так і негативний вплив на розвиток АК. Наприклад,
 3. Процесуально-технологічний аспект продуктивної професійної діяльності
  Тісний зв'язок акмеології - науки, що має областю своїх інтересів професійну діяльність, - з різного роду виникаючими практичними проблемами, пов'язаними зі становленням і вдосконаленням професійної майстерності, а також зі спробами вирішення цих проблем на практиці - з'явилася найістотнішим чинником розвитку і теоретичного становлення самої акмеології. Залежно від
 4. Розвиток концептуальних уявлень з проблеми аутопсихологической компетентності
  Проведений логіко-історичний аналіз розвитку проблеми аутопсихологической компетентності дозволив реконструювати основні етапи та напрямки наукових досліджень у цій області (см . сх. 2). Першим етапом у генезі проблеми аутопсихологической компетентності особистості є її первісна постановка в контексті вивчення процесів суб'єкта і особистості, саморегуляції (самоврядування),
 5. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПРОБЛЕМИ СМИСЛУ ЖИТТЯ І АКМЕ
  Чудновcкій Б.Е. (Москва) Проблема оптимального сенсу життя * В псіхолошческой літературі сенс життя зазвичай характеризують як феномен, що забезпечує нормальну і продуктивну життя людини, втрата якого може мати трагічні наслідки. К. Обухівський зауважує: «Як властивістю птиці є потреба літати, так властивістю дорослої людини є потреба знайти сенс свого
 6. Методика« Ціннісні орієнтації »М. Рокича
  Методика заснована на прямому ранжуванні списку цінностей. М. Рокич розрізняє два класи цінностей:. термінальні - переконання в тому, що якась кінцева мета індивідуального існування варта того, щоб до неї прагнути;. інструментальні - переконання в тому, що якийсь образ дій або властивість особистості є кращим в будь-якій ситуації. Цей поділ відповідає
 7. Ситуаційний підхід у психології: теорія і практика вивчення смисложиттєвих орієнтації педагогів
  Традиція вивчення особистості в контексті концепції ситуаціонізму налічує в психології кілька десятиліть. Виникнувши в 30-і рр.. ХХ-го століття як варіант вирішення проблеми детермінації соціальної поведінки та ролі особистості в ній, даний напрямок дуже швидко стало самостійної дослідницької парадигмою в соціальній психології та психології особистості. Найбільш інтенсивно «ситуаційний»
 8. Динаміка уявлень про сенс життя і акме студентів у період навчання у вузі
  Людське життя мотивується пошуком сенсу свого існування, прагненням реалізувати цей сенс на основі ціннісних орієнтирів. За твердженням В. Франкла (1990), людина спонукуваний волею до сенсу. Прагнення знайти сенс життя є «вторинна раціоналізація» інстинктивних потягів, основна мотиваційна сила, яка допомагає долати труднощі. Життя стає осмисленої - містить
 9. Біологічно активні білки вірусу грипу. Гемаглютинін
  І. Т. ШУЛЬЦ (I. Т. SCHULZE) I. ВСТУП ТОЙ факт, що віруси грипу мають здатність агглютинировать еритроцити, відіграв велику роль у розвитку наших уявлень про ці інфекційних частинках. Гемаглютинація виявилася вкрай зручним методом для ідентифікації, очищення і визначення. Концентрації вірусів. Крім того, з (моменту виявлення явища гемагглю-тінаціп 35 років тому
 10. Лейоміома матки
  Визначення поняття. Лейоміома матки (ЛМ) - одна з найбільш часто зустрічаються доброякісних пухлин репродуктивної системи жінки. Пухлина має мезенхімального походження і утворюється з мезенхіми статевого горбка, навколишнього зачатки Мюллерова проток (рис. 4.8). Мезенхіма є попередником примітивного міобласти, індиферентних клітин строми ендометрію і різних клітинних
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека