Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаГігієна і санепідконтроль
ЗМІСТ:
Є.І. Гончарук. Комунальна гігієна, 2006
Підручник підготовлено академіком Національної академії наук України, Академії медичних наук України, Академії педагогічних наук України, Російської академії медичних наук Є.І. Гончаруком і під його керівництвом співробітниками кафедри комунальної гігієни та екології людини Національного медичного університету імені AA Богомольця за участю провідних вчених України та Росії. Висвітлено класичні положення гігієнічної науки з урахуванням новітніх наукових досягнень світової гігієнічної науки за останні роки, що стосуються впливу на організм людини природних і антропогенних (фізичних, хімічних, біологічних, психофізіологічних) факторів навколишнього середовища і соціально-економічних умов. Встановлено принципи гігієнічного нормування шкідливих і небезпечних факторів складових біосфери - атмосфери, гідросфери, літосфери - з урахуванням ізольованого, комбінованого, комплексного і соче-танного дії і можливих віддалених наслідків, зокрема: канцерогенного, мутагенного, ембріотоксичної, гонадотоксичного, нейротоксичного та ін Відображено державні законодавчі та нормативно-методичні документи з питань охорони навколишнього середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення та ін Для студентів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації та практичних лікарів.
ВСТУП
ІСТОРІЯ КОМУНАЛЬНОЇ ГІГІЄНИ
Гігієна води та водопостачання населених місць
Гігієнічне значення води
Наукове обгрунтування гігієнічних нормативів (стандартів) якості питної води
Гігієнічне обгрунтування норм водоспоживання в населених пунктах
Гігієнічна характеристика джерел водопостачання
Гігієнічні вимоги до централізованого господарсько-питного водопостачання населених місць
Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації головних споруд водопроводу з підземних джерел водопостачання
Гігієнічні вимоги до улаштування та експлуатації водопроводу з поверхневих джерел водопостачання. Методи поліпшення якості води
Гігієнічна оцінка методів підготовки питної води
Спеціальні методи обробки води
Знезараження питної води
Державний санітарний нагляд та лабораторний контроль в галузі водопостачання населених місць
Санітарна охорона водних об'єктів
Історія розвитку санітарної охорони поверхневих водойм. Джерела забруднення. Заходи по санітарній охороні водних об'єктів
Самоочищення поверхневих водойм
Гігієнічні вимоги до якості води поверхневих водойм та оцінка умов скидання в них стічних вод
Очищення стічних вод
Очищення і знешкодження промислових стічних вод
Державний санітарний нагляд за санітарною охороною водойм і очищенням стічних вод
Санітарна охорона грунту й очищення населеннх місць
Історія розвитку санітарної охорони грунту. Показники, що характеризують основні властивості грунту, їх гігієнічне значення
Склад грунту
Гігієнічне значення грунту
Джерела забруднення грунту, їх гігієнічна характеристика
Показники санітарного стану грунту та їх гігієнічне значення
Заходи по санітарній охороні грунту
Державний санітарний нагляд в області санітарної охорони грунту й очищення населених місць
Санітарна охорона атмосферного повітря
Гігієнічне значення атмосферного повітря
Закономірності поширення в атмосферному повітрі забруднюючих речовин
Вплив якості атмосферного повітря на здоров'я населення
Заходи щодо охорони атмосферного повітря
Державний санітарний нагляд в галузі охорони атмосферного повітря
гігієнічне значення фізичних факторів в умовах населених місць
Гігієнічна оцінка шуму
Гігієнічна оцінка вібрації в навколишньому середовищі
Гігієнічна оцінка електромагнітних випромінювань у навколишньому середовищі
Гігієна житлових і громадських будівель і споруд
Соціально-гігієнічне значення житла
Гігієнічні вимоги до зовнішніх факторів, що впливає на умови проживання населення
Особливості вимог до внутрішнього планування та обладнанню різного типу житлових будівель
Гігієнічні основи нормування факторів внутрішнього середовища місця проживання
Способи забезпечення нормативних вимог до умов середовища закритих приміщень
Особливості планування, благоустрою та обладнання лікувально-профілактичних установ
Значення гігієни лікарні
Внутрілікарняні інфекції та заходи щодо їх профілактиці
Шляхи і фактори передавання ВЛІ
Гігієнічні вимоги до земельної ділянки, що відводиться під будівництво лікарні
Функціональне зонування території лікарні
Внутрішнє планування основних підрозділів лікарні
Гігієнічні вимоги до внутрішнього планування палатних відділень для соматичних хворих
Внутрішнє планування інфекційного відділення
Санітарно-технічне обладнання лікарні
Особливості планування, благоустрою та обладнання закладів обслуговування населення
Державний санітарний нагляд за будівництвом і експлуатацією житлових і громадських будівель
Гігієна планування населених місць
Гігієнічне значення планування, забудови та благоустрою населених місць
Загальні основи і гігієнічні принципи планування населених місць. Районне планування та її гігієнічне значення
Гігієнічні вимоги до вибору території для розміщення населених місць. Значення природно-кліматичних умов і стану навколишнього середовища
Гігієнічні принципи і вимоги до планування і функціональному зонуванню території міст і селищ
Гігієнічні вимоги до організації сельбищної території та розміщення підприємств, обслуговують населення
Гігієнічні вимоги до розміщення і плануванні виробничої території. Санітарна класифікація промислових підприємств і організація СЗЗ
Гігієнічні вимоги до ландшафтно-рекреаційних територій та озеленення населених місць
Гігієнічні вимоги до санітарного благоустрою та інженерного обладнання населених місць різного типу
Державний санітарний нагляд за плануванням, забудовою та благоустроєм населених місць
Здоров'я населення як інтегральний критерій оцінки стану навколишнього середовища
Визначення поняття і критеріїв здоров'я
Методичні принципи вивчення стану здоров'я населення
Гігієна і санепідконтроль:
 1. Шпаргалка. Шпори з гігієни - 2011 рік
 2. Реферат. Гігієна праці в хіміко-фармацевтичної промисловості - 2011 рік
 3. Реферат. Гігієна і її основні завдання - 2011 рік
 4. В.П. Кляуззе. Курс лекцій «Санітарія і гігієна праці» - 2011 рік
 5. Шпаргалки. Основи гігієни та педіатрії дітей дошкільного віку - 2010 рік
 6. А.Л.Кац. Санітарія та гігієна перукарської справи - 2010 рік
 7. Методичка. Методики розрахунку викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря при проведенні різних технологічних процесів - 2010 рік
 8. Гигина О.С.. Методи і технічні засоби захисту атмосферного повітря від забруднення та очищення газів, що відходять - 2010 рік
 9. Реферат. Режим дня, його значення для здоров'я - 2010 рік
 10. Реферат. Цвіль - 2010 рік
 11. Н.С. Соляник. Методичок рекомендації та контрольні завдання з дисципліни Мікробіологія, фізіологія харчування, санітарія - 2010 рік
 12. Реферат. Попередження шлунково-кишкових розладів. Гігієна харчування - 2010 рік
 13. Тести. особиста гігієна хворого. Харчування хворих - 2010 рік
 14. Контрольна робота. Заходи щодо захисту атмосферного повітря - 2009 рік
 15. Програма. Профілактика внутрішньолікарняних інфекцій (ВЛІ) - 2009 рік
 16. Контрольна робота. Фізіолого-гігієнічна цінність харчових продуктів. Енергетична оцінка харчового раціону - 2009 рік
 17. Розрахункова інструкція. Питомі показники утворення шкідливих речовин, що виділяються в атмосферу від основних видів технологічного устаткування для підприємств радіоелектронного комплексу - 2006
 18. Лекції. Санітарія та гігієна - 2005
 19. Т.М. Дроздова. Санітарія та гігієна харчування - 2005 р.
 20. колектив співробітників Науково-дослідного інституту охорони атмосферного повітря (НДІ Атмосфера). Методичний посібник з розрахунку, нормування та контролю викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря - 2005 р.
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека