ГоловнаПсихологіяАкмеологія
ЗМІСТ:
Екімчік О.А.. Когнітивний і емоційний компоненти любові у людей різного віку, 2009
Москва: Інститут Психології РАН. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.13 - психологія розвитку, акмеологія (психологічні науки). Науковий керівник: доктор психологічних наук, професор Крюкова Тетяна Леонідівна.

Анотація.

Об'єкт: любов як віково-психологічний феномен.

Предмет: когнітивно-поведінковий і емоційно-поведінковий компоненти любові та їхні фактори в юності і дорослості.

Мета дослідження: співвіднести особливості прояву когнітивно-поведінкового і емоційно-поведінкового компонентів феномена любові у людей різної статі, віку та сімейного статусу.

Загальна гіпотеза: когнітивний і емоційний компоненти почуття любові тісно пов'язані між собою, при цьому емоційний компонент детермінує когнітивний. Обидва компоненти визначаються дією ряду факторів, зокрема, віком, статтю і сімейним статусом людини.

Зміст.

Сучасний стан проблеми любові в науковій літературі. Любов як міждисциплінарна проблема.

Любов і прихильність як психологічний феномен. Кохання у юнацькому та дорослому віці. Огляд сучасних досліджень психології кохання в різні періоди життя людини. Статевий і гендерний аспекти почуття любові у людей різного віку. Емпіричне дослідження когнітивного та емоційного компонентів почуття любові у людей юнацького та дорослого віку. Основні етапи, процедура та методи дослідження. Адаптація методик для вимірювання дорослої романтичної прихильності і стилів любові. Представлення та обговорення результатів дослідження.
Загальна характеристика роботи
Актуальність дослідження
Методи дослідження
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
Перша глава «Сучасний стан проблеми любові в науковій літературі»
Друга глава «Любов у юнацькому та дорослому віці»
Третя глава «Емпіричне дослідження когнітивного та емоційного компонентів почуття любові у людей юнацького та дорослого віку »
ВИСНОВКИ
Основний зміст дисертації відображено у таких публікаціях
Акмеологія:
 1. Хватова М. В.. Концепція розвитку акмеологічних ресурсів психологічного здоров'я молоді - 2012 рік
 2. Вербина Г. Г.. Психолого-акмеологічна концепція розвитку професійного здоров'я фахівця - 2011 рік
 3. Контрольна робота. Акмеологический підхід до періодизації вікового розвитку людини - 2011 рік
 4. Соловйов І.О.. Розвиток професіонала в акмеологической середовищі - 2011 рік
 5. Постнікова М. І.. Психологія відносин між поколіннями в сучасній Росії - 2011 рік
 6. Хащенко Т. Г.. Особистісна готовність студентів До підприємницької діяльності: Психологічний зміст та умови формування - 2011 рік
 7. Волкова Є. В.. Розвиток ментальних структур як основи спеціальних здібностей - 2011 рік
 8. Манойлова М.А.. Акмеологическое розвиток поліетнічної компетентності суб'єктів освіти - 2011 рік
 9. Екзаменаційна робота. Основи акмеології - Акме. Акцентуації. Акмеограмма - 2010 рік
 10. Контрольна робота. Характеристика основних акмеологічних шкіл - 2010 рік
 11. Бєлов В.Г.. Психолого-акмеологическое супровід підлітків з делінквентною поведінкою: концепція, модель, технології - 2010 рік
 12. Бусигіна І.С.. Корпоративна безпека як акмеологическое підставу продуктивної життєдіяльності організації - 2010 рік
 13. Орестові В. Р.. Акмеологическая концепція ідентифікації державних службовців - 2010 рік
 14. Толстих Н. Н.. Розвиток часової перспективи особистості: культурно-історичний підхід - 2010 рік
 15. Шпаргалка. Акмеологія - 2009 рік
 16. Зазикін В.Г.. Короткий акмеологический словник - 2009 рік
 17. Карабущенко Н. Б.. Феномен еліти: історико-психологічні підстави та шляхи розвитку - 2009 рік
 18. Плугіна М. І.. Акмеологическая концепція Професійного становлення преподаватeлей вищої школи - 2009 рік
 19. Бобрищев А. А. Психолого-акмеологічна концепція психологічної готовності спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств - 2009 рік
 20. Ільїн В. А.. Психосоціальна теорія як полідисциплінарний підхід до аналізу соціальних процесів у сучасному суспільстві - 2009 рік
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека