Головна
Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія і реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаВнутрішні хвороби
« Попередня Наступна »
Методичний посібник. Використання Міжнародної статистичної класифікації хвороб і проблем, пов'язаних зі здоров'ям, десятого перегляду (МКБ-10) у практиці вітчизняної медицини, 2002 - перейти до змісту підручника

КОДИРОВАНИЕ ЗАХВОРЮВАНОСТІ

Дані про захворюваність все частіше використовуються при розробці програм і політики в галузі охорони здоров'я. На їх основі проводиться моніторинг та оцінка здоров'я населення, при епідеміологічних дослідженнях виявляються групи населення, схильні до підвищеного ризику, вивчається частота і поширеність окремих хвороб.

У нашій країні статистика захворюваності в амбулаторно-поліклінічних закладах заснована на обліку всіх наявних у пацієнта захворювань, тому кожне з них підлягає кодуванню.

Статистика госпіталізованої захворюваності на противагу амбулаторно-поліклінічної заснована на аналізі захворюваності по одиничної причини. Тобто, статистичному обліку на державному рівні підлягає основне хворобливий стан, з приводу якого проводилося лікування або обстеження під час відповідного епізоду перебування пацієнта в стаціонарі. Основний стан визначається як стан, діагностоване в кінці епізоду надання медичної допомоги, з приводу якого хворому в основному проводилося лікування або дослідження, і на частку якого припала найбільша часто використаних ресурсів.

Крім основного стану в статистичному документі необхідно зазначати інші стани або проблеми, які мали місце протягом даного епізоду медичної допомоги. Це дає можливість при необхідності проводити аналіз захворюваності з множинних причин. Але такий аналіз проводиться періодично за порівнянними в міжнародній та вітчизняній практиці, з їх адаптацією до конкретних умов роботи, так як загальних правил його проведення поки не існує.

Реєстрація в Статистика cтатистична карті вибулого зі стаціонару не тільки "основного стану", а й супутніх і ускладнень, допомагає особі, проводить кодування, вибрати для основного стану найбільш адекватний код МКБ.

Кожне формулювання діагнозу має бути як можна більш інформативною. Неприпустимо формулювати діагноз таким чином, щоб губилася інформація, що дозволяє максимально точно ідентифікувати хворобливий стан.

Наприклад, формулювання діагнозу "Алергічна реакція на харчовий продукт" не дає можливість використовувати код, адекватний хворобливому стану. Тут необхідно уточнити, в чому конкретно проявилася ця реакція, так як коди для її зазначення можуть бути навіть з різних класів хвороб:

анафілактичний шок - Т78.0

набряк Квінке - Т78.3

інше прояв - Т78.1

дерматит, викликаний з'їденої їжею - L27.2

алергічний контактний дерматит, викликаний попаданням харчового

продукту на шкіру - L23.6Якщо звернення за медичною допомогою пов'язано з лікуванням або обстеженням з приводу залишкових явищ (наслідків) хвороби, яка в даний час відсутня, необхідно детально описати в чому виражається цей наслідок, чітко зазначивши при цьому, що первинне захворювання в даний час відсутня. Хоча, як уже говорилося вище, в МКБ-10 передбачено ряд рубрик для кодування "Наслідків ...", в статистиці захворюваності на відміну від статистики смертності в якості коду "Основного стану" повинен використовуватися код природи самого наслідки. Наприклад, лівобічний параліч нижньої кінцівки, як результат перенесеного півтора року тому інфаркту мозку. Код G83.1

Рубрики, передбачені для кодування "Наслідків ..." можуть використовуватися в тих випадках, коли має місце ряд різних специфічних проявів наслідків і жодне з них не домінує по тяжкості і по використанню ресурсів на лікування. Наприклад, діагноз «залишкові явища інсульту», виставлений хворому у випадку, коли мають місце множинні залишкові явища хвороби, а лікування або обстеження не проводяться переважно з приводу одного з них, кодується рубрикою I69.4.Якщо у хворого, який страждає хронічним захворюванням, виникає різке загострення даного стану, що стало причиною його термінової госпіталізації, в якості "Основного захворювання" вибирається код гострого стану даної нозології, якщо тільки в МКХ немає спеціальної рубрика, призначена для комбінації цих станів.

Наприклад: Гострий холецистит (потребував оперативного втручання) у хворого на хронічний холецистит.

Кодують гострий холецистит - рубрикою K81.0 - як "основний стан".

Код, передбачений для хронічного холециститу (К81.1), може бути використаний як необов'язковий додатковий код.

Наприклад: Загострення хронічного обструктивного бронхіту

Кодують хронічне обструктивне захворювання легень із загостренням - J44.1 - як "основний стан", оскільки МКХ-10 передбачає відповідний код для такої комбінації.

Клінічний діагноз, встановлений хворому при виписці із стаціонару, також як і у випадку смерті, про що йшлося вище, має бути чітко рубрифицировать, а саме представлений у вигляді чітких трьох розділів: основне захворювання, ускладнення ( основного захворювання), супутні захворювання. За аналогією з розділами клінічного діагнозу, статистична карта вибулого із стаціонару також представлена ??трьома осередками. Однак будучи чисто статистичним документом вона не передбачена для копіювання в ній всього клінічного діагнозу. Тобто, записи в ній повинні носити інформативний, направлений характер у відповідності з поставленими задачами наступної розробки первинного матеріалу.

У силу цього в графі «основне захворювання» лікар повинен зазначити основний стан, з приводу якого протягом даного епізоду медичної допомоги головним чином і проводилися лікувальні та діагностичні процедури, тобто основний діагноз, який підлягає кодуванню. Однак на практиці цього часто не відбувається, особливо коли діагноз включає в себе не одну, а кілька нозологічних одиниць, комбінованих станів поняття.ПРИКЛАД 21Перше слово цього діагнозу - ІХС. Так називається блок захворювань, які кодуються рубриками I20-I25. При перекладі назви блоку була допущена помилка і в англійському оригіналі він називається не ішемічна хвороба серця, а ішемічні хвороби серця, як в МКХ-9. Таким чином, ішемічна хвороба серця стала груповим поняттям, як, приміром, і цереброваскулярна хвороба, і відповідно до МКБ-10 формулювання діагнозу необхідно розпочинати з конкретної нозології. В даному випадку це хронічна аневризма серця - I25.3 і цей діагноз повинен бути записаний у статистичній карті вибулого зі стаціонару наступним чином:

Запис у статистичній карті вибулого зі стаціонару не повинна бути перевантажена інформацією про захворювання, наявних у хворого, але не пов'язаних з даним епізодом медичної допомоги.

Неприпустимо заповнювати статистичний документ як показано на прикладі 22.ПРИКЛАД 22Заповнена таким чином статистична карта вибулого із стаціонару не повинна прийматися до розробки. Медичний статистик на відміну від лікуючого лікаря не може самостійно визначити основне захворювання, з приводу якого проводилося лікування або обстеження і на частку якого припала найбільша часто використаних ресурсів, тобто відібрати захворювання для кодування за одиничної причини.

Статистик лише може присвоїти (або перевірити ще раз) код, адекватний стану, яке визначено лікуючим лікарем як основне. В даному випадку це нестабільна стенокардія I20.0, і в карті вибулого зі стаціонару діагноз слід було записати наступним чином:

Різні типи порушення ритму серця не кодуються, так як є проявами ішемічних хвороб серця.Гіпертонічна хвороба при наявності ІХС переважно виступає в якості фонового захворювання. У разі смерті вона повинна зазначатись в II-й частині медичного свідоцтва про смерть. У разі епізоду стаціонарного лікування може використовуватися як основний діагноз, якщо послужила основною причиною госпіталізації.

ПРИКЛАД 23

Код основного захворювання I13.2.Гострий інфаркт міокарда тривалістю 4 тижні (28 днів) і менше, що стався вперше в житті хворого, кодується I21.

Повторний гострий інфаркт міокарда, незалежно від тривалості періоду, який після першого захворювання, кодується I22.Запис заключного діагнозу в статистичній карті вибулого зі стаціонару не повинна починатися з групового поняття типу Дорсопатія, так як воно не підлягає кодуванню, оскільки охоплює цілий блок тризначних рубрик М40 - М54. З цієї ж причини неправильним є використання в статистичних облікових формах групового поняття ОПГ - гестоз, так як він охоплює блок тризначних рубрик О10-О16. Діагноз повинен чітко вказувати на конкретну нозологічну форму, яка підлягає кодуванню.Формування заключного клінічного діагнозу з акцентом на етіологію виникнення порушень приводить до того, що в статистику госпіталізованої захворюваності попадають не конкретні стани, які були основною причиною стаціонарного лікування та обстеження, а етіологічна причина виникнення цих порушень.ПРИКЛАД 24

Основне захворювання: Дорсопатія. Остеохондроз поперекового відділу хребта L5-S1 із загостренням хронічного попереково-крижового радикуліту.

При такій некоректній формулюванні діагнозу у статистичній карті вибулого зі стаціонару, заповненої на хворого, що перебував на стаціонарному лікуванні в неврологічному відділенні, в статистичну розробку може попасти код - М42.1, що не вірно, так як хворий отримував лікування з приводу загострення хронічного попереково-крижового радикуліту.

Правильне формулювання діагнозу:

Попереково-крижовий радикуліт на фоні остеохондрозу. Код - М54.1ПРИКЛАД 25

Основне захворювання: Дорсопатія. Остеохондроз поперекового відділу хребта з больовим синдромом. Ішіалгія. Люмбалізація.

Правильне формулювання діагнозу:

Люмбаго з ішіасом на тлі остеохондрозу поперекового відділу хребта. Люмбалізація. Код - М54.4Таким чином, першою умовою для поліпшення якості статистичної інформації є правильне заповнення лікарями статистичних облікових документів. Процес вибору нозологічної одиниці для кодування захворюваності та смертності потребує експертної оцінки і вирішити його потрібно спільно з лікуючим лікарем.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " КОДИРОВАНИЕ ЗАХВОРЮВАНОСТІ "
 1. Класифікація гестозу за МКХ-10
  Це статистична міжнародна класифікація хвороб і проблем, пов'язаних зі здоров'ям (МКБ-10), прийнята до впровадження в органи і установи практичної охорони здоров'я наказом МОЗ РФ № 3 від 12.01.98 р. як єдиний міжнародний нормативний документ для формування системи обліку та звітності охорони здоров'я з 01.01.99 р. Міжнародна класифікація хвороб і проблем, пов'язаних зі
 2. внутрішньолікарняних ІНФЕКЦІЇ
  Пірс Гарднер, Пол М. Арно (Pierce Gardner, Paul M. Arnow) Визначення. Внутрішньолікарняні інфекції, звані також нозокоміальнимі, є важливою причиною захворюваності та смертності. Їх визначають як інфекції, які виникають у хворих після надходження в лікувальний заклад за умови, що в момент надходження у хворого не було клінічних проявів цих інфекцій, і він не
 3. К
  + + + каверна (від лат. caverna - печера, порожнина), порожнина, що утворюється в органах після видалення некротичної маси. К. виникають (наприклад, при туберкульозі) в легенях. К. можуть бути закритими і відкритими при повідомленні їх з природним каналом. Див також Некроз. + + + Кавіози (Khawioses), гельмінтози прісноводних риб, що викликаються цестодами роду Khawia сімейства Garyophyllaeidae,
 4. С
  + + + сабур (тур. sabur), висушений сік листя рослини алое (Aloe arborescens) сімейства лілійних; проносний засіб. Темно-бурі шматки або порошок. Добре розчинний у гарячій воді, спирті, розчинах лугів. Діючі початку - антрагликозиди (алоин). У малих дозах діє як гіркота, покращуючи апетит і посилюючи травлення, желчегонно. Місцево чинить слабку подразнюючу,
 5. Інструментальна діагностика
  Сучасний ІЕ характеризується безперервним зростанням захворюваності. Збільшується відсоток розвитку гострих варіантів перебігу ІЕ, прогресивно зростає кількість хворих на інфекційний ендокардит протеза клапана. У зв'язку з неконтрольованим і часто невиправданим використанням АБ знижується частота визначення позитивних гемокультур у хворих ІЕ. У більшості випадків результат захворювання залежить від
 6. Побудова класифікації
  На відміну від міжнародної номенклатури хвороб в основу статистичної класифікації (МКБ-10) покладено ієрархічний принцип угруповання хвороб з присвоєнням кожній нозології (або порушенню) статистичного коду з літерою англійського алфавіту в якості першого знака та цифрами у другому, третьому і четвертому знаках коду. Перші три знаки коду складають рубрику, яка в основному
 7.  Деякі терміни і умовні позначення, використовувані в МКБ-10
    Включені діагностичні терміни За назвами значного числа рубрик, підрубрик і блоків рубрик слід слово "Включені:" з подальшим переліком ряду діагностичних термінів, як приклад хвороб і порушень здоров'я, що класифікуються в цих рубриках і підрубриках. Включені терміни перераховані як вказівка ??до змісту рубрик і відносяться до найбільш часто використовуваних в практиці
 8.  ПЕРЕЛІК КОДІВ До діагностичні терміни, Використовувані У ВІТЧИЗНЯНІЙ ПРАКТИЦІ І НЕ поданням до МКБ-10
    В даний час у вітчизняній медицині використовується значне число діагностичних термінів, які не мають чітких термінологічних аналогів в МКБ-10, що призводить до їх безпідставного кодуванню на території країни. Частина цих термінів відповідає сучасним вітчизняним клінічним класифікацій. Інші представляють із себе застарілі терміни, які однак ще досить широко
 9.  Бронхіальна астма.
    Останнє десятиліття характеризується зростанням захворюваності та тяжкості перебігу бронхіальної астми (БА). За соціальною значимістю цей стан впевнене виходить на одне з перших місць серед захворювань органів дихання. На думку D. J. Lane (1979) бронхіальної астма - це захворювання, яке порівняно легко розпізнати, але якому важко дати визначення. З величезної безлічі визначенні,
 10.  Ревматоїдний артрит. ХВОРОБА БЕХТЕРЕВА
    Ревматологія як самостійна науково-практична дисципліна формувалася майже 80 років тому у зв'язку з необходімостио більш поглибленого вивчення хвороб цього профілю, викликаної їх широким розповсюдженням і стійкою непрацездатністю. У поняття "ревматичні хвороби" включають ревматизм, дифузні захворювання сполучної тканини, такі як системний червоний вовчак, системна
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека