Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаКардіологія
« Попередня Наступна »
Коваленко В.Н.. Керівництво по кардіології. Частина 3, 2008 - перейти до змісту підручника

Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим з ГКМП

Рубрика по МКБ-10: 142.1

Умови, в яких повинна надаватись медична допомога

Хворі підлягають амбулаторному обстеженню та лікуванню за місцем проживання. Обстеження може проводитись в районних поліклініках, а при необхідності додаткових обстежень - у міських кардіологічних диспансерах і діагностичних центрах. При наявності показань хворі підлягають направленню на хірургічне лікування у відповідні спеціалізовані установи. У разі неможливості хірургічного лікування при прогресуванні СН хворі направляються в кардіологічні стаціонари за місцем проживання.

Програма діагностики

Обов'язкові дослідження

1. Збір скарг та визначення сімейного анамнезу.

2. Клінічний огляд.

3. Вимірювання АТ.

4. Дослідження лабораторних показників (загальні аналізи крові та сечі, АЛТ, АСТ, білірубін, креатинін, ХС, глюкоза крові, калій, натрій).

5. ЕКГ у 12 відведеннях.

6. ЕхоКГ і допплеровское дослідження.

7. Добовий моніторинг ЕКГ.

8. Рентгенографія органів грудної клітини.

Додаткові дослідження

Катетеризація серця та / або коронаровентрикулографія.

Програма лікування

Перелік і обсяг обов'язкових медичних послуг

1. Блокатори р-адренорецепторів.

2. Блокатори кальцієвих каналів (верапаміл, дилтіазем).

3. Антиаритмическая терапія.

Перелік і обсяг додаткових медичних послуг

1. Інгібітори АПФ (особливо за наявності супутньої АГ).

2. Оперативне лікування, міектомія при наявності показань.

3. Імплантація кардіостимулятора, а при наявності показань - кардиовертера-дефібрилятора.

Характеристика остаточного очікуваного результату лікування

Поліпшення клінічного стану, підвищення толерантності до фізичного навантаження.

Тривалість лікування

Термін стаціонарного лікування при проведенні хірургічного втручання визначається індивідуально, при лікуванні СН в кардіологічному стаціонарі терміни лікування встановлюють індивідуально залежно від тяжкості СН та ефективності терапії.

Критерії якості лікування

1. Поліпшення клінічного стану.

2. Підвищення толерантності до фізичного навантаження.

3. Зниження частоти госпіталізацій.

4. Усунення загрозливих для життя аритмій.

Можливі побічні дії та ускладнення

Можливі побічні дії препаратів згідно їх фармакологічних властивостей.

Рекомендації щодо амбулаторного спостереження

Хворі потребують постійного диспансерному спостереженні з обстеженням не менше 1 разу на рік.

Вимоги до дієтичних призначень і обмежень

При надмірній масі тіла обмежується енергетична цінність їжі. Відмова від тютюнопаління, обмеження вживання алкоголю.

Вимоги до режиму роботи, відпочинку, реабілітації

Індивідуальне вирішення питання залишкової працездатності згідно стану пацієнта. Забороняється робота на транспорті, на висоті, обмежуються фізичні навантаження.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим з ГКМП "
 1. Класифікація
  Згідно з наказом № 436 Міністерства охорони здоров'я України від 03.07.2006 р. в затверджених протоколах надання медичної допомоги за спеціальністю« Кардіологія » в частині «Надання медичної допомоги хворим із гострим коронарним синдромом без елевації ST (ІМ без зубця Q і нестабільна стенокардія)» ці патологічні стани відносяться до рубрики I20-I22 по
 2. Ведення пацієнтів з ФП і ГКМП
  Високоефективно 1. Рекомендується пероральне застосування антикоагулянтів (МНО 2,0-3,0) у пацієнтів з ГКМП, у яких розвинулася ФП. Ефективно 1. Можна застосовувати антиаритмічні препарати для запобігання рецидиву ФП у пацієнтів з ГКМП. Переважно застосовувати дизопірамід в комбінації з блокатором р-блокатори або недігідропірідіновие блокатор кальцієвих каналів, або проводити
 3. Поширеність
  ГКМП поширена в усьому світі, проте точна частота її не встановлена, що пов'язано зі значним числом безсимптомних випадків. За даними масового обстеження 12840 японських робітників, проведеного Y. Hada з співавторами (1987) і включав рентгенографію грудної клітини, ЕКГ і ЕхоКГ, поширеність ГКМП склала 0,17%. У 9 з 22 виявлених хворих відзначалася супутня
 4. Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим з гіпертонічною хворобою (есенціальною АГ) I-II стадії
  Рубрика по МКБ-10: И0- И5 Умови, в яких повинна надаватись медична допомога Хворі з ГХ I і II стадії підлягають амбулаторному обстеженню та лікуванню за місцем проживання в районних поліклініках дільничними терапевтами або сімейними лікарями. У важких випадках для виключення симптоматичної (вторинної) АГ додаткове обстеження та уточнення діагнозу проводиться в міських кардіологічних,
 5. Q=T і ГКМП
  За даними багатьох досліджень виявлено, що великі значення Q=T, dQ=T асоціювалися з несприятливим прогнозом у хворих ГКМП; проте чіткої кореляції між dQ=T і ранньої коронарної смертю не встановлено. Великі значення dQ=T (як абсолютні, так і коригувати) відзначають у хворих з ГКМП порівняно зі здоровими, а також у пацієнтів з наявністю важких шлуночкових порушень ритму
 6. Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим з дисліпідеміями
  Умови, в яких повинна надаватись медична допомога Усі пацієнти з виявленими дисліпідеміями, в тому числі хворі з ІХС та еквівалентами ІХС (з периферичним атеросклерозом, атеросклерозом мозкових артерій, аневризмою аорти, хворі на цукровий діабет), а також безсимптомні пацієнти з дисліпідеміями підлягають обстеженню та лікуванню за місцем проживання. Обстеження може проводитись в
 7. Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим із гострим коронарним синдромом з елевацією сегмента ST (ІМ з зубцем Q)
  Рубрика по МКБ-10: I21-I22 Ознаки та критерії діагностики захворювання Гострий коронарний синдром зі стійкою елевацією ST у більшості випадків передує гострого ІМ з зубцем Q. Гострий ІМ - це некроз будь-якої маси міокарда внаслідок гострої тривалої ішемії. Клінічними діагностичними критеріями треба вважати: - затяжну (більше 20 хв) ангінозний біль у спокої; - наявність типових
 8. Етап 2. Обробка результатів твори
  Після завершення роботи над складанням твори студентам перед лагается проаналізувати власний твір за ступенем Вира женности наступних критеріїв: - соціальний статус (позиція) персонажів; - характеристики; - відносини (контекст) між персонажами; - причина конфлікту (мотиви персонажів); - вирішення конфлікту (підсумок). Результати підрахунків по кожному пункту
 9. ЛІКУВАННЯ
  Існують два напрямки в лікуванні ГКМП: медика-тозние і хірургічне. Медикаментозна терапія спрямована на усунення і зменшення ня таких клінічних проявів, як порушення ритму, болі в серці, обструкція кровотоку, серцева недостатність-ність. В основному застосовуються b-блокатори, блокатори повільних кальцієвих каналів, антиаритмічні препарати. Внутрішньовенне введення 5 мг
 10. перикардіальна тиск і взаємодія шлуночків.
  Тиск париетального перикарда на поверхню серця може надавати істотний несприятливий ефект на діастолічний наповнення лівого і правого шлуночків (Е. Smiseth з співавт., 1985, і ін.) Так, різке підвищення кінцево-діастолічного тиску в лівому шлуночку і тиску в лівому передсерді, що спостерігається у хворих ГКМП при виникненні миготливої ??аритмії, поряд з порушенням
 11. Раптова серцева смерть
  Відмінною особливістю перебігу ГКМП є схильність раптовій зупинці кровообігу. Її можливі патофізіологічні механізми при цьому захворюванні досить різноманітні. До них відносяться: - первинна електрична нестабільність міокарда шлуночків; - брадиаритмии в результаті дисфункції синусового вузла і блокад серця; - гострі порушення гемодинаміки. Основною причиною
 12. СКЛАДАННЯ ПРОТОКОЛУ патологоанатомічних розтинів
  Протокол патологоанатомічного розтину складається з 3-х частин: - вступної частини (введення); - описової частини і заключної частини, що включає патологоанатомічний діагноз; - додаткові дослідження і висновку. Протокол розкриття складається під час розтину під диктовку розкриває або негайно після нього. При складанні протоколу розтину, необхідно пам'ятати, що
 13. Діагностичні критерії гіпертрофічної кардіоміопатії
  Оскільки строго специфічних діагностичних ознак ГКМП, крім генетичних, не існує, цей діагноз може бути встановлений лише з більшою чи меншою часткою ймовірності. В даний час в клінічній практиці він грунтується на виявленні гіпертрофії міокарда лівого і зрідка правого шлуночка, яка не може бути пояснена наявністю інших серцевих або системних захворювань і не
 14. Питання 6. Внутрішня кровотеча
  Легенева або шлунково-кишкова кровотеча вказує на серйозне захворювання, зазвичай вимагає стаціонарного лікування. Допомога при легеневій кровотечі полягає в тому, щоб надати хворому піднесене, напівсидячи, заспокоїти його, заборонити рухатися і розмовляти, покласти на груди міхур з льодом. Хворий з кровохарканием потребує термінової лікарської допомоги для з'ясування його
 15. ДОДАТОК № 5
  Результати обраних досліджень, що вивчали клінічну цінність ВСР при кардіологічних захворюваннях [192] {foto199} { foto200} {foto201} Примітка: ОС - зупинка серця; ПАГ - прикордонна артеріальна гіпертензія, ФВ - фракція викиду; ГКМП - гіпертрофічна кардіоміопатія; ПМК - пролапс мітрального клапана; ІАПФ інгібітори ангіотензин-перетворюючого ферменту; НД -
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека