Головна
Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаКардіологія
« Попередня Наступна »
Під редакцією В. Н. Коваленко. Керівництво по кардіології. Частина 1, 2008 - перейти до змісту підручника

Клінічна оцінка показників ВСР при різних патологічних станах

Організована і збалансована регуляція - запорука якісного здоров'я, підвищує шанси хворого на одужання або ремісію.

Реакція регуляторних систем на подразники неспецифічна, але високочутлива, і відповідно метод аналізу ВСР неспецифичен, але високочутливий при самих різних фізіологічних і патологічних станах. Однак не слід шукати показники і значення ВСР, притаманні конкретним станам або нозологічними формами. Враховуючи вищесказане, нам здалося цікавим розглянути деякі особливості, які виявляються при аналізі показників ВСР при різних патологічних станах.

Нестабільна стенокардія

У хворих з нестабільною стенокардією виявляють значне зниження показників варіабельності серцевого ритму при добовому моніторуванні ЕКГ ^ БКК, вВАКК, RMSSD, РКШ0). Зниження показників ВСР корелює зі зниженням сегмента БТ на ЕКГ. Ризик несприятливих подій (розвиток ІМ, раптової смерті) протягом місяця в 8 разів вище при значеннях SDANN <70 мс.

ІМ

ІМ характеризується значним зниженням показників ВСР при добовому моніторуванні ЕКГ у порівнянні з ХСН. Зниження ВСР у гострій фазі ІМ корелює з дисфункцією шлуночків, пікової концентрацією креатинфосфокінази, виразністю ОСН. Обгрунтування змін, що відзначаються при цій патології, дослідники бачать у порушенні співвідношення між симпатичним і парасимпатичних відділами нервової системи. У гострий період виявляють підвищення тонусу симпатичної (LF) і зниження тонусу парасимпатичної (HF) нервової системи. Симпатичні впливу на міокард знижують поріг фібриляції, парасимпатичні мають захисний характер, підвищуючи поріг. Збільшення співвідношення LF / HF визначають протягом 1 міс після ІМ. Значне зниження ВСР при ІМ є незалежним і високоінформативним предиктором шлуночкової тахікардії, фібриляції шлуночків, раптової смерті.

Спектральний аналіз ВСР у пацієнтів, які перенесли ІМ, виявляє зниження загальної потужності спектра і його компонент.
У дослідженні Північноамериканської групи з вивчення ВСР спостерігали хворих з ІМ. Було встановлено, що низькі показники ВСР при добовому моніторуванні ЕКГ корелюють з ризиком раптової смерті більш виражено, ніж показники ФВ, кількість шлуночкових екстрасистол і толерантність до фізичних навантажень. Виділено значення потужності спектра в різних частотних діапазонах, пов'язаних з несприятливим прогнозом захворювання: загальна потужність спектра менш 2000 мс2, <1600 мс2, <180 мс2, LF <35 мс2, НБ <20 мс2 і ставлення LF / HF <0,95. Низька потужність в діапазоні більшою мірою, ніж інші показники, пов'язана з виникненням раптової смерті аритмічного. Прикордонними значеннями вираженого зниження ВСР при оцінці протягом 24 год рекомендується вважати SDNN <50 мс і Триангулярная індекс ВСР <15, а для помірного зниження ВСР - SDNN <100 мс і Триангулярная індекс ВСР <20.

У 1996 р. представлені результати дослідження GISSI-2, що тривав 1 тис. днів (567 пацієнтів). До кінця терміну спостереження померли 52 людини, що склало 9,1%. Дослідниками встановлено, що при зниженні PNN50 ризик смерті зростав в 3,5 рази, при зменшенні SDNN - в 3 рази, при підвищенні RMSSD підвищується в 2,8 рази.

СН

У хворих з СН виявляють значне зниження ВСР, що обумовлено активацією симпатичного відділу нервової системи та тахікардією. Зміна параметрів часового аналізу ВСР достовірно корелює з виразністю захворювання, однак зміна параметрів спектрального аналізу не настільки однозначно. У дослідженні залежності між активністю парасимпатичних впливів на серце у хворих з ХСН і функцією ЛШ встановлено, що ступінь зниження ВСР достовірно пов'язана з ФВ. Таким чином зниження парасимпатичної регуляції відображає тяжкість систолічної дисфункції.

ГКМП

При ГКМП відзначають зниження загальної ВСР та її парасимпатичного компонента. У хворих з цією патологією вночі знижується значення LF і НБ і відзначається високий показник LF / HF порівняно зі здоровими.
При цьому найбільш виражені значення компонента НБ виявлені у хворих з пароксизмами шлуночкової тахікардії.

Діабетична полінейропатія

Зміни ВСР є ранньою (субклінічним) ознакою полінейропатії, що дозволяє виявити цей стан ще до маніфестації клінічних ознак. При діабетичної полінейропатії відзначають зниження потужності всіх спектральних компонентів, відсутність збільшення LF при ортостатичної пробі, «нормальне» співвідношення LF / HF, зрушення вліво центральної частоти компонента LF.

Порушення ритму серця

Відображаючи співвідношення симпатичної і парасимпатичної регуляції, ВСР дозволяє судити про ризик виникнення небезпечних для життя аритмій. Виникненню небезпечних для життя шлуночкових порушень ритму, за даними JO Valkama, передує підвищення загальної потужності спектра насамперед за рахунок його низькочастотного компонента.

У 1991 р. Farell з співавторами надав дані дослідження ВСР у 416 пацієнтів з порушеннями ритму. Кінцевою точкою дослідження було виникнення стійкої шлуночкової тахікардії або фібриляції шлуночків. Встановлено, що при поєднанні SDNN <20 мс і шлуночкової екстрасистолії більше 10 на годину чутливість методу складає 50%, а специфічність - 94%.

Антиаритмічні препарати можуть впливати на ВСР різними шляхами. В експерименті показано, що гемодинамічним наслідком шлуночкових порушень ритму є зміна шлуночкової еферентної активності. Отже, саме по собі придушення аритмій може змінювати показники ВСР. У табл. 4.9 підсумовані впливу антиаритмічних препаратів на ВСР.

Таблиця 4.9

Вплив антиаритмічних препаратів на ВСР« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Клінічна оцінка показників ВСР при різних патологічних станах"
 1. ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ ТИМЧАСОВОГО АНАЛІЗУ ПСНС
  Всі показники часового аналізу призначені, насамперед, для оцінки функції Показники SDNN (мс) - середнє квадратичне відхилення (?) і RRNN (мс) - Xср (с) описані в статистичних показниках. Показник rMSSD (мс) по суті, обчислюється і інтерпретується аналогічно показнику SDNN (мс). NN50count і PNN50 (%) відображають кількість змін тривалості сусідніх КІ
 2. Патофізіологія нудоти і блювоти
  Почуття нудоти і акт блювоти є неспецифічними реакціями у відповідь на складні взаємини між центральними та периферичними ланками нервової системи. Багато фізіологічні і патологічні стани можуть приводити до нудоти і блювоти. В цілому це нормальні фізіологічні захисні реакції, за допомогою яких відбувається звільнення організму від токсичних речовин, що потрапили в шлунок.
 3. ШВИДКА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ АНАЛІЗУ ВСР
  При аналізі показників ВСР, як правило, потрібно: - розрізняти головні і другорядні показники; - знати призначення і нормативи найважливіших показників ВСР; - розуміти, що означає відхилення конкретного показника в певний бік. При аналізі графіків необхідно: - чітко уявляти, яким чином будується конкретний графік (що відкладено по осі Х, по осі Y і т.
 4. Визначення ступеня свіжості м'яса
  По ступеня свіжості м'ясо та м'ясні продукти можуть бути свіжими, сумнівної свіжості і несвіжими. При оцінці м'ясо велике значення надається органолептичними показниками. Після обстеження туш м'яса худоби всієї партії і в разі виникнення сумнівів у його свіжості проводять відбір проб, проводять органолептичну оцінку і використовують лабораторні методи хімічного і
 5. Оцінка стану харчування
  При надходженні пацієнтів в стаціонар з метою визначення обсягу та якості нутритивной підтримки в складі комплексу основних лікувальних заходів необхідно, перш за все, оцінити вихідний харчової статус пацієнта за сукупністю результатів клінічного огляду та специфічних показників. При цьому слід пам'ятати, що підтримує харчування необхідно призначати паралельно з початком
 6. СИСТЕМА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРНОГО МОНІТОРИНГУ ПРИ ВАЖКОЇ механічні травми
  "Фізіологічна відповідь на важкий сепсис - це результат комплексної взаємодії між симпатичних зумовленими серцевими, судинними та легеневими компенсаторними механізмами у відповідь на фундаментальні порушення проміжного метаболізму, викликаного септичним процесом". JHSiegel "Physiological and metabolic correlations in human sepsis" По суті в даній главі мова
 7. Лабораторні методи
  Білковий статус організму визначається станом двох основних пулів протеїнів - соматичного (м'язового білка) і вісцерального (білків крові і внутрішніх органів). Оцінка соматичного пулу білка заснована на антропометричних показниках. Лабораторні методи характеризують, в першу чергу, вісцеральний пул протеїнів, який відображає білково-синтетичну функцію печінки, стан органів
 8. Кочкін Р.В.. Імпедансна аудіометрія, 2006

 9. Якісні методи оцінки
  До теперішнього часу у вітчизняній і світовій практиці розроблено значну кількість систем оцінки управлінського персоналу, які можна класифікувати по різних підставах. Вирішення питання про зміст (або предметі) оцінки є одним з вихідних при формуванні будь-якої системи. Аналіз того, що є змістом оцінки, - а саме: які сторони управлінської діяльності
 10. ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ Вариационность пульсометра
  Найбільше значення мають показники АМо%, ІН і ВР (с). Амплітуда моди є одним з найважливіших показників ВСР. Вона відрізняється великою стійкістю до артефактів і досить високою чутливістю до змін функціонального стану ССС. У нормі у здорових людей до 25 років значення АМо% не перевищує 40% . Протягом життя в середньому через кожні 5 років величина показника збільшується на
 11. Поняття про патологічної реакції, патологічному процесі, патологічному стані і їх критеріях
  Патологічна реакція - короткочасна незвичайна реакція організму на будь-який вплив. Патологічний процес - поєднання патологічних і захисно-пристосувальних реакцій в пошкоджених тканинах, органах або організмі. Нерідко різні патологічні процеси та окремі патологічні реакції клітин, тканин у людини і тварин зустрічаються у вигляді постійних поєднань або
 12. Визначення біофізичного профілю плода
  Ультразвукові прилади, що працюють в режимі реального часу, дозволяють не тільки здійснювати оцінку анатомічних особливостей плода, але і отримувати достатньо повну інформацію про його функціональному стані. В даний час широке використання в оцінці внутрішньоутробного стану плода отримав так званий біофізичний профіль плода (БФПП). Більшість авторів включають в це поняття 6
 13. Висновки
  Інвазивне електрофізіологічне тестування є цінним методом діагностики та лікування. Для оцінки електричних явищ серця широко застосовуються різні методи стимуляції і реєстрації. У кожному конкретному випадку методи ЕФІ повинні підбиратися індивідуально залежно від клінічних завдань. У табл. 5.16 представлені наші підходи до дослідження найбільш поширених
 14. Контрольна робота. Оцінка кадрів, 2008
  Введення. Критерії оцінки (основні вимоги до персоналу). Правові аспекти оцінки персоналу. Система оцінки персоналу на підприємстві. Класифікація методів оцінки якості службовців підприємства. Експертні оцінки. Сутність методів оцінки персоналу підприємства. Оцінка за методом рис Оцінка на основі аналізу праці. Функціональна оцінка. Методика визначення стилю керівництва.
 15. Введення
  Ефект Допплера грунтується на зміні частоти звукової хвилі в залежності від швидкості спостережуваного випромінювача. У нашому випадку - зміна частоти відбитого ультразвукового сигналу від нерівномірно рухомого середовища - крові в судинах. Зміни частоти відбитого сигналу реєструються у вигляді кривих швидкостей кровотоку (КСК). Гемодинамічні порушення у функціональній системі «мати -
 16. фармакологічних проб
  Проба з адреналіном або інсуліном Використовується для оцінки реактивності обох відділів ВНС. Методика проведення проби: утором, не раніше, ніж через 1,5 години після прийому їжі після 15-хвилинного відпочинку вироб-водиться запис ЕКГ протягом 1 хвилини з визначенням середньої ЧСС (ЧССфон). Потім під шкіру пле-ча вводять 0,3 мл 0,1% розчину адреналіну або інсулін в дозі 0,15 ОД / кг. Реєструють
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека