Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаКардіологія
« Попередня Наступна »
Коваленко В.Н.. Керівництво по кардіології. Частина 3, 2008 - перейти до змісту підручника

Класифікація дисліпідемій

На сучасному етапі для характеристики порушень ліпідного спектра крові використовують таку термінологію: дисліпідемія, гіперліпопротеїнемія і гіперліпідемія.

Термін «дисліпідемія» - найбільш широкий, оскільки включає підвищення рівня ліпідів і ліпопротеїнів вище оптимальних значень і / або можливі зниження частини ліпідного спектра, а саме ЛПВЩ або альфаліпопротеінов.

Термін «гіперліпопротеїнемія» означає будь-яке підвищення рівня ліпідів і ліпопротеїнів у плазмі крові вище оптимального значення.

Термін «гіперліпідемія» - найбільш простий, тому що для його використання досить визначення тільки підвищення рівня ліпідів у крові (ХС і ТГ) вище оптимального значення.

Для характеристики гіперліпопротеїнемії найбільш уживаними є класифікації ВООЗ (табл. 1.1) і АТР-III (Adult Treatment Pannel-III, табл. 1.2).

Таблиця 1.1

Класифікація гіперліпопротеїнемій по D. Fredrickson

(1970)Таблиця 1. 2

Класифікація АТР-III (2001), ХС ЛПНГ, загального ХС, ХС ЛПВЩ і ТГ (мг / дл) / (ммоль / л) ХС ЛПНЩ

Діагнози дислипидемии, гіперліпопротеїнемії і гіперліпідемії не є самостійними, а повинні бути включені в основний клінічний діагноз серцево-судинного захворювання.

Для широкого вживання в клінічному діагнозі пропонується застосовувати спрощений варіант класифікації дисліпідемії.

Клінічна класифікація дислипидемии Українського наукового товариства кардіологів (2007)

1. Гіперхолестеринемія (відповідає типу Па за D. Fredrickson).

2. Змішана дисліпідемія (відповідає типу IIb і типу III по D. Fredrickson).

3. Гіпертригліцеридемія (відповідає типу IV за D. Fredrickson).

Відповідно до четвертого перегляду Рекомендацій Європейського товариства кардіологів щодо профілактики серцево-судинних захворювань (2007 р.) наступні характеристики ліпідів і ліпопротеїнів вважають оптимальними (табл.
1.3).

Таблиця 1.3

Оптимальні характеристики ліпідів і ліпопротеїнів

(Європейське товариство кардіологів, 2007)При цьому для реалізації заходів щодо первинної та вторинної профілактики серцево-судинних ускладнень відповідно до рекомендацій Європейського товариства кардіологів (2007 р.) лікарі повинні орієнтуватися на цільові рівні загального ХС і ХС ЛПНЩ:

- для загальної популяції цільовий рівень ХС плазми крові повинен бути <5,0 ммоль / л (190 мг / дл), а рівень ХС ЛПНГ повинен бути <3 ммоль / л (115 мг / дл);

| цільові рівні для пацієнтів з ІХС, клінічними проявами серцево-судинних захворювань і пацієнтів з цукровим діабетом: для загального ХС <4,5 ммоль / л (175 мг / дл), при можливості <4,0 ммоль / л (155 мг / дл ) і для ХС ЛПНЩ <2,5 ммоль / л (100 мг / дл), при можливості <2,0 ммоль / л (80 мг / дл).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Класифікація дисліпідемій "
 1. Первинні і вторинні дисліпідемії.
  При дислипидемии концентрація ліпідів і ліпопротеїнів крові виходить за межі норми внаслідок спадкових чи набутих станів, при яких порушується їх освіту, руйнування або видалення з циркуляції. Дисліпідемії класифікуються залежно від того, рівень яких саме ліпідів і ліпопротеїнів виходить за межі норми. Одна з перших класифікацій гиперлипидемий
 2. Вторинні дисліпідемії.
  Перелік захворювань, синдромів і факторів, піводящіх до розвитку вторинних гиперлипидемий, а також характер отмечающихся при цьому порушень обміну ліпідів [11], представлені в таблиці 3. Таблиця 3. Вторинні
 3. Додаток
  ДОДАТОК 1 Стандарти лікування хворих з дисліпідемією: Лікувальна програма Перелік і обсяг обов'язкових медичних заходів асортименту Хворі з дисліпідеміями повинні отримувати комплексне лікування: 1. Немедикаментозні терапія (дієта, корекція маси тіла, підвищення фізичної активності, припинення куріння) для досягнення оптимальних характеристик ліпідного профілю. 2.
 4. КЛІНІЧНІ ПРОЯВИ І ЛАБОРАТОРНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ХВОРИХ З ДИСЛІПІДЕМІЇ
  Зовнішні прояви дисліпідемії У більшості хворих з помірною дислипидемией зовнішні ознаки порушень ліпідного обміну відсутні. Поява зовнішніх ознак порушення ліпідного обміну у вигляді ксантелазм на століттях (рис. 2.8), ліпоїдному дуги рогівки, туберозний і сухожильних ксантом на ділянках шкіри кистей рук, ліктьових і колінних суглобів (рис. 2.9), ахіллове сухожилля частіше відзначають у
 5. Термінологія по МКБ-10
  Порушення ліпідного спектра крові займають провідне місце в переліку факторів ризику основних захворювань серцево-судинної системи і відповідно до існуючої МКБ 10-го перегляду вони були віднесені до IV класу захворювань, а саме «Хвороби ендокринної системи, розлади харчування та порушення обміну речовин», позначені рубрикою Е78. E78 Порушення обміну ліпопротеїнів та інші липидемии.
 6. Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим з дисліпідеміями
  Умови, в яких повинна надаватись медична допомога Усі пацієнти з виявленими дисліпідеміями, в тому числі хворі з ІХС та еквівалентами ІХС (з периферичним атеросклерозом, атеросклерозом мозкових артерій, аневризмою аорти, хворі на цукровий діабет), а також безсимптомні пацієнти з дисліпідеміями підлягають обстеженню та лікуванню за місцем проживання. Обстеження може проводитись в
 7. Термінологія згідно МКБ-10
  Метаболічний синдром являє собою кластер чотирьох кардіометаболіческого факторів ризику, які згідно МКБ-10 визначені так: 1. ожиріння - Е 65-Е 68; 2. дисліпідемія - Е 78; 3. АГ - I 10-1
 8. ПЕРВИННА І ВТОРИННА ПРОФІЛАКТИКА ССЗ З УРАХУВАННЯМ ВИЯВЛЕННЯ ДИСЛІПІДЕМІЇ
  Первинна профілактика спрямована на зниження найближчого (10 років) ризику виникнення ІХС та передбачає зміну способу життя: зменшення споживання жирів тваринного походження і ХС, підвищення фізичної активності, контроль маси тіла, зниження рівня холестерину в плазмі крові. Цільові рівні ХС ЛПНЩ при проведенні первинної профілактики залежать від абсолютного ризику, чим вище ризик=тим нижче
 9. А.І. Кузін, А.А. Васильєв, М.А. Чередникова, О.В. Камерер. Діагностика та лікування дисліпідемії у хворих метаболічним синдромом, 2003
  Методичні рекомендації призначені для лікарів-терапевтів, кардіологів, клінічних фармакологів, ендокринологів, дієтологів, лікарів загальної практики, студентів старших курсів медичних
 10. КЛІНІЧНИЙ ДІАГНОЗ
  Основне захворювання: Ішемічна хвороба серця, стенокардія напруги, функціональний клас II, атеросклероз коронарних судин. Супутнє захворювання: Екзогенно-конституційне ожиріння II ступеня. ОБГРУНТУВАННЯ ДІАГНОЗ На користь діагнозу: Ішемічна хвороба серця, стенокардія напруги, свідчать: - скарги хворого на больові напади, характерні для
 11. Реферат. Гідроцефалія, 2008
  Історична спадщина Визначення гідроцефалії Класифікація хвороби Етіологічна класифікація Морфологічна класифікація Функціональна класифікація Причини гідроцефалії Прогресуюче або стаціонарне перебіг хвороби Діагностика хвороби Діагностичні критерії Лікування гідроцефалії Використана
 12. Класифікація цитокінів
  Класифікація цитокінів може проводитися за їх біохімічним і біологічним властивостями, а також за типами рецепторів, за допомогою яких цитокіни здійснюють свої біологічні функції. Класифікація цитокінів за будовою (Табл. 1) враховує не тільки амінокислотну послідовність, але перш за все третинну структуру білка, більш точно відображає еволюційне походження молекул [Nicola,
 13. Особливості дисліпідемії при цукровому діабеті 2 типу.
  При ЦД 2 типу гіперглікемія натще і після харчової навантаження, несомнен-но, є незалежним фактором ризику ІХС, але вплив дисліпідемії на ризик ІХС у загальній структурі факторів ризику, мабуть, домінує [39] . За даними 3-го Національного дослідження здоров'я і харчування в США, 69% хворих на цукровий діабет мають порушення ліпідного обміну (V. Stender і співавт., 2000). У цих хворих
 14. Класифікація АГ
  Визначення ступеня підвищення АТ. Класифікація рівнів АТ у осіб старше 18 років представлена ??в таблиці 1. Якщо значення систолічного артеріального тиску (САТ) і діастолічного АТ (ДАТ) потрапляють у різні категорії, то ступінь тяжкості АГ оцінюється за більш високої категорії. Найбільш точно ступінь АГ може бути визначена тільки у пацієнтів з вперше діагностованою АГ, і у хворих не приймають
 15. Реферат. Генні захворювання та їх характеристика, 2009
  Генні хвороби; Причини генних патологій; Аутосомно-домінантні моногенні хвороби; Аутосомно-рецесивні моногенні хвороби; Зчеплені з Х-або Y-хромосомами хвороби; Класифікація: Принципи класифікації; Класифікація.
 16. Концепція факторів ризику серцево-судинних захворювань. Цільові рівні ліпідів.
  Принципово новим підходом в корекції дисліпідемій як одного з основних факторів ризику ІХС є оцінка не тільки ступеня вираженості і типу дисліпідемії, але і сумарного (загального, тотального, абсолютного, глобального) ризику ІХС. Величина сумарного ризику ІХС визначається наявністю і ступенем виражено-сти всіх наявних у конкретної людини факторів ризику, що обумовлено
 17. Первинні дисліпідемії, що характеризуються гіперхолестеринемією.
  Багато фенотипи гиперлипидемий генетично детерміновані. Причиною високого рівня загального ХС часто є сімейна гіперхолестеринемія - моногенне порушення, викликане мутацією гена ЛПНЩ-рецепторів. Частота гетерозиготних форм цього порушення в більшості популяцій становить 1 на 500. Зазвичай від кожного батька успадковується один ген рецептора ЛПНЩ. При гетерозиготною формі сімейної
 18. Під редакцією проф. І. К. Латогуз. Класифікації та діагностичні критерії в клініці внутрішніх хвороб, 1992
  У навчальному посібнику наведено класифікації та діагностичні критерії основних терапевтичних захворювань: хвороб органів дихання, кровообігу, травлення, нирок, системи крові, дифузних захворювань сполучної тканини і суглобів , захворюванні ендокринної системи. Для всіх захворювань дано визначення, основні клінічні прояви та класифікації, висвітлені діагностичні критерії
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека