Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаКардіологія
« Попередня Наступна »
Коваленко В.Н.. Керівництво по кардіології. Частина 3, 2008 - перейти до змісту підручника

Класифікації шлуночкової екстрасистолії

Згідно з рекомендаціями Асоціації кардіологів України, створеним на основі МКБ 10-го перегляду, виділяють такі види екстрасистолії: передсердну, атріовентрикулярну, шлуночкову (рідкісну, в тому числі одиночну - до 30 на годину; часту=30 і більше в годину), Аллоритмия, поліморфну, парну, ранню=типу R на Т.

В Україні при інтерпретації даних холтерівського моніторування ЕКГ у хворих з шлуночковими порушеннями ритму традиційно використовують класифікацію B. Lown і M. Wolf ( 1971). Відповідно до цієї класифікації розрізняють 5 класів шлуночкових екстрасистол: 1) рідкісна мономорфная <30 на годину; 2) часта мономорфная> 30 в годину; 3) поліморфна; 4) парна (4а) і пробіжки шлуночкової тахікардії (4b), 5) рання (R на T). Ця класифікація була розроблена для систематизації шлуночкових порушень серцевого ритму у хворих з гострим ІМ, але не відповідає потребам стратифікації ризику і вибору тактики диференційованого лікування пацієнтів в післяінфарктний період.

Більш детально варіанти шлуночкових порушень серцевого ритму відображені в класифікації R. Myerburg (1984), яку зручно застосовувати при інтерпретації результатів холтерівського моніторування ЕКГ (табл. 1.3). Підкреслимо, що при стратифікації ризику у хворих в постінфарктний період вагомим є вже кількість шлуночкових екстрасистолій понад 10 на годину. До аритмій високих градацій відносять парні шлуночковіекстрасистоли і пароксизми шлуночкової тахікардії будь-якої тривалості. Причому стійку шлуночкову тахікардію, незалежно від клінічних симптомів і характеру структурного захворювання серця, розглядають як злоякісне порушення ритму, тоді як прогностичне значення нестійкої шлуночкової тахікардії у великій мірі залежить від основного захворювання серця та функціонального стану міокарда. Морфологічний тип шлуночкової тахікардії також визначає значні відмінності механізмів виникнення і тактики ведення хворих, зокрема, застосування антиаритмічних препаратів і катетерних методів лікування.

Таблиця 1.3

Систематизація шлуночкових порушень серцевого ритму за R. Myerburg (1984)

Добре відома прогностична класифікація шлуночкових аритмій, запропонована JT Bigger (1993), яка розрізняє шлуночкові аритмії безпечні (доброякісні), небезпечні для життя (злоякісні летальні) і потенційно небезпечні (потенційно летальні).

1. Безпечні (доброякісні) аритмії - будь-які шлуночковіекстрасистолії (рідкісні, часті, політопние, парні), а також короткі епізоди шлуночкової тахікардії при відсутності кардіальної патології, які не викликають порушень гемодинаміки.
Прогноз таких шлуночкових аритмій такий же, як і в здоровій популяції. Показань до антиаритмічної терапії немає.

2. Небезпечні для життя (злоякісні) шлуночкові аритмії - епізоди шлуночкової тахікардії, які призводять до порушення гемодинаміки або фібриляції шлуночків. Ці аритмії, як правило, відзначають у хворих з вираженим структурним ураженням серця (ІХС, застійна СН, кардіоміопатії, вади серця) і порушенням скоротливості ЛШ. У таких хворих шлуночковіекстрасистолії є лише частиною спектра шлуночкових порушень ритму. Досить часто у них також виявляють нестійку та стійку шлуночкову тахікардію.

3. Потенційно небезпечні (потенційно злоякісні) шлуночкові аритмії - часті, політопние, парні шлуночкові екстрасистолії, короткі епізоди шлуночкової тахікардії у хворих зі структурним ураженням серця (ІХС, СН, кардіоміопатії, вади серця), що не приводять під час порушення ритму до виражених змін гемодинаміки. Маркер більшої ймовірності виникнення життєво небезпечних аритмій серця у цих хворих - систолічна дисфункція ЛШ (ФВ ЛШ <45%).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Класифікації шлуночкової екстрасистолії "
 1. ЕФД у пацієнтів з шлуночковими екстрасистолами, парними екстрасистолами і нестійкої шлуночкової тахікардією
  Таблиця 5.8 Рекомендації з проведення ЕФД у пацієнтів з шлуночковими екстрасистолами, парними екстрасистолами і нестійкої шлуночкової тахікардією
 2. Кореляція між спонтанної шлуночкової аритмією і пізніми потенціалами
  Було проведено порівняння даних 24-годинного ЕКГ-моніторингу та усереднених ЕКГ (див. рис. 11.14). Хоча при цьому відзначається істотне підвищення частоти пізніх потенціалів із збільшенням числа шлуночкових екстрасистол, очевидно також відсутність достовірної кореляції між пізніми потенціалами великої тривалості (^ 40 мс) і спонтанними порушеннями ритму. Вони спостерігалися як у хворих без
 3. ВІДПОВІДІ НА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ОЦІНКИ РИТМУ
  Рис.1. А-В блкада другого ступеня: Мобіц-2. - Рис.2 - Атріовентрикулярний ритм? Рис. 3 - Атріовентрикулярний ритм - 4а - синусова ритм - 4б - Атріовентрикулярний ритм - Рис.5 - Ділянки прискореного шлуночкового ритму - Рис. 6 - Подвійна суправентрикулярна екстрасистола і одиночна суправентрикулярна екстрасистола з з'явилася блокадою ніжок пучка Гіса (аберантних комплекс)
 4. Оцінка ефективності та безпеки антиаритмічної терапії методом холтерівського моніторування
  Порівняння результатів двох дослідженні , з яких одне виконане до, а другий - після застосування антиаритмічних препаратів, дозволяє оцінити ефективність терапії, виявити проаритмогенну ефекти лікарських засобів. Однак слід помститися. що порівняльна опенка результатів монігорірованпя утруднена проявом інлівідуальной варіабельності частоти шлуночкових порушенні серцевого
 5. Екстрасистолія
  Серед різних порушень ритму серця екстрасистолія зустрічається найчастіше. Під екстрасистолією розуміють внеочередноевозбужденіе (і подальше скорочення) всього серця або його відділів. Причиною екстрасистоли вважають наявність активного гетеротопного вогнища, який генерує досить значимий по електричній силі імпульс, здатної «перебити», порушити роботу основного водія ритму
 6. Проявляються і приховані екстрасистоли АВ-з'єднання
  Одиночні АВ-екстрасистоли зустрічаються набагато рідше, ніж передсердні або шлуночкові, і спостерігаються, як правило, в здоровому серці у молодих індивідуумів. Як і інші види екстрасистол, АВ-екстрасистоли можуть бути інтерпольованого або супроводжуються паузами; вони можуть існувати у вигляді бігемінії, тригемінії або будь-яких інших мислимих арифметичних поєднань (див. рис. 9.11). Вони надають
 7. Діагностика передчасних деформованих комплексів QRS
  Деформація комплексу QRS може бути обумовлена ??тркмя основними причинами: 1) передчасна деполяризація жедудочка імпульсом з центру, розташованого в провідній системі або в міокарді шлуночків; 2) аберація порушення внутрішньошлуночкової провідності при суправентрикулярних екстрасистолах; 3) передчасна деполяризація шлуночків у разі минущого синдрому предвозбужденія,
 8. Ведення пацієнта
  Обов'язковому лікуванню підлягають: - вперше в житті виник пароксизм будь аритмії; - аритмія з ризиком трансформації в фібриляцію шлуночків (шлуночкова пароксизмальна тахікардія, шлуночкова Аллоритмия, ранні шлуночковіекстрасистоли типу R на Т, часті шлуночкові екстрасистоли); - аритмії, що поєднуються з серцевою недостатністю (що викликали серцеву недостатність і
 9. Висновки
  Екстрасистолія - ??найбільш поширене порушення ритму серця. Суправентрикулярна і шлуночкова екстрасистолія може виникати при багатьох кардіальних і екстракардіальних захворюваннях, її можуть випадково виявити у практично здорових осіб. Комплекс сучасних інструментальних та лабораторних методів обстеження пацієнтів з екстрасистолією спрямований на встановлення її причин і механізмів,
 10. Клінічне та прогностичне значення
  Екстрасистолії і парасистолії Клінічне значення екстрасистолії в основному визначається її типом і градацією , наявністю симптомів, характером основного захворювання, ступенем ураження серця і функціональним станом міокарда. Часта політопна суправентрикулярна екстрасистолія на тлі синусової тахікардії, як правило, обумовлена ??структурним ураженням серця і може провокувати
 11. Класифікація порушень ритму серця
  Порушення ритму діляться на три основні групи: - порушення утворення збудження; - порушення проведення збудження; - поєднання порушеного освіти і порушеного проведення збудження. Порушення утворення збудження I. гомотопічні порушення ритму. 1.Порушення освіти імпульсів в СУ . 2.Сінусовая тахікардія. 3.Сінусовая брадикардія. 4.Отказ
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека