ГоловнаПсихологіяВікова психологія
« Попередня Наступна »
І.В. Шаповаленко. Вікова психологія (Психологія розвитку та вікова психологія), - перейти до змісту підручника

Класичний біхевіоризм як наука про поведінку

Розчарування в інтроспективної теорії свідомості, успіхи еволюційної біології, спроби використовувати об'єктивний метод при вивченні поведінки тварин і людини привели до створення на рубежі XIX - XX ст. так званої поведенческо ї психо логії, біхевіоризму - науки про поведінку людини, яке (на противагу свідомості) єдино доступно об'єктивному спостереженню і дослідженню. Філософську основу цього підходу склала концепція англійського філософа Дж. Локка. Локк сформулював уявлення про свідомість дитини при народженні як tabula rasa (чистої дошці) і про значимість прижиттєвого досвіду. Навчання визнавалося основним способом індивідуального розвитку, джерелом всіх знань. Локк висунув ряд ідей про організацію навчання дітей на принципах асоціацій, повторення, схвалення і покарання.

Розкриття конкретних механізмів навчання, аналіз різних типів навчання складають найважливішу задачу ряду психологічних теорій, створених послідовниками Локка, в першу чергу біхевіоризму і теорій соціального навчання.

Найпростіший тип навчання, при якому на основі мимовільних безумовних рефлексів вродженого характеру складається реактивне поведінка, названо класичним обумовлюванням.

Першим встановив такий спосіб научения російський фізіолог І.П. Павлов при дослідженні фізіології травлення в умовах лабораторного експерименту. Були створені спеціальні умови годівлі собаки. В експериментальних цілях звук дзвоника багаторазово передував появі їжі. Їжа є безумовним стимулом; потрапляючи в рот голодної собаки, вона автоматично викликає слиновиділення - безумовну реакцію або безумовний рефлекс. У результаті систематичного поєднання (звук дзвоника та отримання їжі) раніше нейтральний стимул набуває умовний характер. Тепер звуковий сигнал вже як умовний стимул починає викликати слиновиділення - умовну реакцію на звук дзвіночка. Умовний рефлек з як нова форма реагування на вплив середовища сформувався.


І.П. Павлов експериментально встановив кілька принципів класичного обумовлення: згасання реакції, генералізація стимулу, диференціація стимулів, обумовлення вищих (другого, третього) порядків. Наприклад, досвідченим шляхом доведено, що можливо згасання умовного рефлексу, якщо протягом тривалого часу звук дзвоника підкріплюється появою їжі. Однак після перерви в дослідах нове пред'явлення стимулу знову викличе слиновиділення у відповідь на звук, тобто відбудеться мимовільне відновлення умовного рефлексу. Можна домогтися вироблення умовного рефлексу на звук конкретного дзвіночка особливого тону (диференціація стимулу), а можна виробити реакцію на подібний звук будь-якого дзвіночка {генералізація).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Класичний біхевіоризм як наука про поведінку "
 1. Еволюція теорії соціального навчання
  Перше покоління (30-60-і рр.. XX в.) - Н. Міллер, Д. Доллард, Р. Сірс, Б. Уайтінг, Б. Скіннер (цих дослідників відносять і до біхевіоризму, і до теорій соціального навчання). Друге покоління (60-70-і рр..) - А. Бандура, Р. Уолтерс, С. Біжу, Дж. Гевірц та ін Третє покоління (з 70 р. XX в.) - В. Хартуп, Е. Маккобі, Дж. Аронфрид, У. Бронфенбреннер та ін Н. Міллер і Д. Доллард -
 2. Реферат. Внесок в Розвиток валеології українських вчених, 2009
  Валеологія (лат. valeo - буті здорове і грец. Logos - вчення, наука) - наука про Формування, Збереження та Зміцнення здоров'я людини в духовному, псіхічному , фізічному и соціальному плані. Наука валеологія вінікла на стику низькі наук, зокрема медицини, фізіології, психології, педагогікі, соціології
 3. Гріншпун І. Б.. Введення в психологію, 1994
  Загальне уявлення про науку. Наука й інші способи пізнання. Класифікація наук. . Розділ II. Предмет і об'єкт психології. Становлення предмету психології: основні підходи. Донаукова психологія. Напрямки наукової психології в Західній Європі і США Психоаналіз Біхевіоризм Гештальтпсихологія Гуманістична психологія Трансперсональна психологія. Основні напрямки вітчизняної
 4. Список використаної літератури
  Вайнер Е. Н. Валеологія: Підручник для вузів. - 3-е изд .. - М.: Флінта: Наука, 2005р. - 414 с. 2. Грибан В.Г. Валеологія. Навчальний посібник. - ЦУЛ, 2005 р. - 256 с. 3. Яремко Є., Вовканич Л., Дацків П. Фізіологічні принципи ОЦІНКИ стану здоров'я людини / / Молода спортивна наука України. - Львів, 2007 р. - 228
 5. Біхевіоризм і військова психологія
  Біхевіоризм, або поведінкова психологія, що виникає в США на початку XX століття, набула широкого поширення в країнах Заходу і стала однією з основних теорій прикладної психології. Так звані індустріальна прикладна психологія, соціальна прикладна психологія, професійна прикладна психологія та ін методично і теоретично випливають з біхевіоризму. Цей фактор
 6. ПСИХОЛОГ
  Психологи - вчені, фахівці з психології, тонкі, вдумливі спостерігачі, знавці людської психології, душевних переживань. Головне завдання психолога - адаптувати людини до нормального життя, позбавити від негативних емоцій, зробити його щасливим і життєрадісним, вселити надію в прекрасне майбутнє. Сам термін "психологія" походить від грецьких слів "psyche" - душа і "logos" -
 7. Формування психології як окремої науки
  Психічні явища, як уже зазначалося, здавна привертали увагу вчених і мислителів, однак лише наприкінці XIX століття психологія стає самостійною наукою. У 1879 р. німецький психолог Вільгельм Вундт (1832-1920) заснував в Лейпцігському університеті першу в світі лабораторію експериментальної психології. Через 6 років, в 1885 р., видатний російський учений Володимир Михайлович Бехтерєв
 8. Біхевіоризм
  Іншим впливовим напрямком, також існуючим дотепер і якому також іноді приписується «революційне »значення, став на початку XX століття біхевіоризм (від англійського слова behaviour-поведінка), програму якого проголосив американський дослідник Джон Уотсон (1878 - 1958). Як і психоаналіз, біхевіоризм протистояв тим аспектам ассоцианизма, які пов'язані з
 9. Біхевіоризм
  Іншим впливовим напрямком, також існуючим (і також зміненим з часу свого заснування) до теперішнього часу і якому також іноді приписується «революційне» значення, став на початку XX в. біхевіоризм (від англійського слова behavior-поведінка), програму якого проголосив в 1913 р. американський дослідник Джон Уотсон (1878-1958). Як і психоаналіз, біхевіоризм
 10. Б
  Бар'єр психологічний - сформувався в процесі життєдіяльності мотив, що перешкоджає виконанню певної діяльності або дії, зокрема, спілкуванню з певним військовослужбовцям або військовим колективом. Безумовний рефлекс - спадково закріплена стереотипна форма реагування на біологічно значимі впливу зовнішнього світу або зміни внутрішнього середовища організму.
 11. Література
  Галактионов В. Г. Імунологія. - 3-е изд., Испр. і доп. - Москва: Академія, 2004, 2) Кокряков В. Н. Нариси про природжений імунітет. РАМН, Наук.-дослід. ін-т експеримент. медицини. - СПб: Наука, 2006; 3) Комаровський Е.О. Здоров'я дитини і здоровий глузд його родичів. - СПб: Наука, 2002; 4) Лернер Г. І. Людина: анатомія, фізіологія, гігієна. - Москва: Аквариум, 1998; 5) Фізіологія
 12. Що означає слово психологія
  Слово психологія походить від грецьких слів: "душа" і "наука". Буквально, в перекладі з давньогрецької, це - наука про душу. Психологія, як вчення про душу, виникла більше 2000 років тому як філософських вчень давньогрецьких і давньосхідних мислителів. Вперше систематизувати знання про психіку намагався видатний давньогрецький філософ Арістотель (384 - 322 г, г, до
 13. Основні напрямки психології
  Психологія - наука про розумових процесах і поведінці людей і тварин у їх взаємодії з навколишнім середовищем. Психологи вивчають процеси чуттєвого сприйняття, мислення, навчання, пізнання, емоції і мотивації, особистість, ненормальна поведінка, взаємодія між людьми і їх відносини з навколишнім середовищем. Ця сфера тісно пов'язана з такими дисциплінами, як антропологія та соціологія в їх
 14. Поведінка і поведінкова психологія (біхевіоризм)
  Виділення поведінки в якості основного предмета вивчення в біхевіоризмі сприяло подоланню обмеженості кола досліджуваних психологією явищ «внутрішніми рамками» свідомості. Біхевіоризм - одне з провідних напрямків у психології, предметом вивчення якого є поведінка як сукупність відносин "стимул - реакція". Поведінка - властиве живим істотам взаємодія з
 15. ПСИХОЛОГІЯ ЯК НАУКА
  ПСИХОЛОГІЯ ЯК
 16. Методичні вказівки. Історія медицини, 2009
  Історія медицини як наука і навчальна дисципліна Первісне суспільство: витоки емпіричного лікування Великі держави Стародавнього Сходу: особливості лікування і медицини (IV тис. до н.е. - V ст н.е.) Медицина цивілізацій античного Середземномор'я (кінець III тис. до н.е. - V ст. н.е.) Медицина епохи раннього та класичного середньовіччя: етапи становлення науч -ного напрямку (V - XV ст.)
 17. ВАЛЕОЛОГІЯ - НАУКА ПРО ЗДОРОВ'Я
  ВАЛЕОЛОГІЯ - НАУКА ПРО
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека