Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаКардіологія
« Попередня Наступна »
Н. С. Веселкова, Г. В.Матюшін, Е. А. Савченко та ін. Кардіологія: тести з еталонами відповідей для підготовки до сертифікаційного іспиту лікарів-курсантів за фахом 040122.05 / сост., 2011 - перейти до змісту підручника

Кардіоміопатії

596. Прогностично несприятливим ЧИННИКОМ,

вказує на можливість раптових смертей

ПРИ гіпертрофічна кардіоміопатія, Є

1) стенокардія напруги

2) розвиток серцевої недостатності

3) повна блокада лівої ніжки пучка Гіса

4) шлуночкова аритмія

5) повна блокада правої ніжки пучка Гіса

597. ЯКІ ДЛЯ ідіопатичне субаортальним

СТЕНОЗУ ХАРАКТЕРНІ ехокардіографічних

ОЗНАКИ

1) симетрична гіпертрофія стінок лівого шлуночка

2) систолічний рух передньої стулки

мітрального клапана

3) потовщення стулок аортального клапана

4) стоншення стінок лівого шлуночка

5) все перераховане вірно

598. ДЛЯ ЛІКУВАННЯ АРИТМІЙ При гіпертрофічному

КАРДІОМІОПАТІЇ НАЙБІЛЬШ ПОКАЗАНО ЗАСТОСУВАННЯ

1) хінідину

2) новокаїнаміду

3) изоптина

4) індерал

5) кордарона

599. Обструкція ВИХОДУ З ЛІВОГО ШЛУНОЧКА МОЖЕ

БУТИ ПОВ'ЯЗАНА З

1) мітральнимстенозом

2) ідіопатичним гіпертрофічний субаортальним

стенозом

3) стенозом легеневої артерії

4) мітральної недостатністю

5) аортальною недостатністю

125

600. ДЛЯ гіпертрофічна кардіоміопатія

ХАРАКТЕРНІ ЗМІНИ НА ЕКГ

1) синдром WPW

2) блокада правої ніжки пучка Гіса

3) атріовентрикулярна блокада

4) фібриляція передсердь

5) глибокий Q в V5 - V6

601.
НАЙБІЛЬШ ШВИДКИЙ, простим і інформативним

МЕТОД ДІАГНОСТИКИ гіпертрофічна

КАРДІОМІОПАТІЇ

1) ЕКГ

2) ЕхоКГ

3) сцинтиграфія міокарда

4) катетеризація серця

5) біопсія міокарда

602. ПРИ дилатаційноюкардіоміопатії

ехокардіографічне дослідження ДОЗВОЛЯЄ

ВИЯВИТИ

1) розширення камер серця

2) дифузне зниження скорочувальної здатності

міокарда

3) недостатність мітрального клапана

4) пристінкові тромби в передсердях і шлуночках

5) все перераховане вірно

603. Найбільш вірогідним ЕТІОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ

дилатаційноюкардіоміопатії

1) спадковість

2) алкоголізм

3) артеріальна гіпертензія

4) ішемічна хвороба серця

5) стрептококова інфекція

604. ДЛЯ дилатаційноюкардіоміопатії ХАРАКТЕРНІ

1) порушення серцевого ритму

2) підгострий початок

3) попередня гостра респіраторна інфекція

4) застійна серцева недостатність

5) все перераховане вірно

605. До ПЕРВИННИМ кардіоміопатії відносить

1) ішемічну

126

2) гіпертрофічну

3) дилатаційну

4) все правильно

5) правильно б і в

606. Причиною розвитку дилатаційною

кардіоміопатія є

1) ідіопатична дилатація

2) міокардит

3) спадковість

4) все перераховане

5) правильно а і б

607.
ПРИ дилатаційноюкардіоміопатії МОЖУТЬ

Спостерігати

1) дилатація лівого шлуночка

2) дифузна гіпокінезія

3) тромби

4) дилатація правого передсердя

5) все перераховане

608. ПРИ дилатаційноюкардіоміопатії ПРАВИЙ

ШЛУНОЧОК ЗВИЧАЙНО

1) первинно втягується у процес захворювання

2) розширюється в міру наростання легеневої гіпертензії

3) не змінюється в розмірах

4) при прогресуванні захворювання зменшується в

розмірах

5) правильної відповіді немає

609. Основною причиною розвитку РЕСТІКТІВНОЙ

кардіоміопатія є

1) ІХС

2) ДКМП

3) амілоїдоз серця

4) гіпертонічна хвороба

5) все перераховане вірно

610. Рестриктивних ТИП НАПОВНЕННЯ ЛІВОГО

ШЛУНОЧКА може спостерігатися при

1) застійної серцевої недостатності

2) і гемодинамічні

3) при прогресуванні і тривало зберігається

артеріальної гіпертензії

4) все перераховане вірно

127

5) правильної відповіді немає

611. Облітеруючий КАРДІОМІОПАТІЯ ВИНИКАЄ НА

ТЛІ

1) ендокардиту Лефлера

2) гіпереозінофільний синдрому

3 ) спадкових захворювань

4) все правильно

5) правильно а і б
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Кардіоміопатії "
 1. Е.Н. Амосова. Кардіоміопатії, 1999
  Термінологія і класифікація кардіоміопатій, їх місце серед інших захворювань міокарда. Дилатаційна кардіоміопатія. Гіпертрофічна кардіоміопатія. Фібропластичний паріетальний
 2. КАРДІОМІОПАТІЇ
  - поразка міокарда невідомої або неясної етіології, при якій домінуючими ознаками є кардіомегалія і серцева недостатність, виключаючи процеси ураження клапанів, системних і легеневих судин. Клінічна класифікація 1. Застійна (конгестивна) кардіоміопатія, або первинна міокардіальна хвороба. 2. Гіпертрофічна кардіоміопатія: а) без обструкції шляхів
 3. Кардіоміопатії
  Код за МКХ: 142 142.0 Дилатаційна кардіоміопатія 142.1 Обструктивна гіпертрофічна кардіоміопа ку (гіпертрофічнийсубаортальний стеноз) 142.2 Інша гіпертрофічна кардіоміопатія 142.3 Ендоміокардіальна (еозинофільна) хвороба (ендоміокардіальний тропічний фіброз, ендо кардит Леффлера) 142.4 Ендокардіальний фіброеластоз (вроджена кар діоміопатія) 142.5 Інша
 4. Література
  Амосов НМ., Бечдет Я. А. Про кількісної оцінки і qiaaawrax фізичного стану хворих з серцево-судинними захворюваннями / / Кардіологія. - 1975. - № 9. - С. 19-26. Амосов НМ., Бендет Я. А. Фізична активність і серце. - К.: Здоров'я, 1984.-240 с. Амосова ЕЛ. Механізм компенсації і декомпенсації при дилатаційною кардіоміопатії / / Клин. медицина -1987 - № 8.-с. 75-80. Амосова ЕЛ.
 5. КАРДІОМІОПАТІЯ
  Кардіоміопатія - дуже поширене у кішок захворювання, що характеризується ураженням міокарда, як правило, не запальним. Зазвичай кардіоміопатія розвивається у молодих кішок і тварин середнього віку. Нерідко причиною захворювання є брак в організмі таурину, або воно може розвинутися при гіпотиреозі, або міокардиті. Вторинні (специфічні) кардіоміопатії розвиваються також
 6. Гіпертрофічна кардіоміопатія
  Гипертрофическая
 7. Дилатаційна кардіоміопатія
  Дилатаційна
 8. Гіпертрофічна кардіоміопатія
  Відомо, що у хворих з гіпертрофічною кардіоміопатією вельми висока ймовірність непритомності і раптової смерті. Як інструмент для оцінки частоти і ступеня тяжкості шлуночкових порушень ритму в цій групі хворих використовується холтерівський моніторинг. За даними Магоп і співавт. [52], у 66% (з 99) обстежених або хворих спостерігалися шлуночкові порушення ритму «високих градацій»,
 9. Медична експертиза
  - Експертиза тимчасової непрацездатності. Медико-соціальна експертиза. Хворим, які страждають гіпертрофічною кардіоміопатією, не рекомендується професійна діяльність, пов'язана з потенційною небезпекою при раптовому її припинення (льотчики, машиністи, водії автотранспорту та ін.) Це пов'язано з непередбачуваністю виникнення пароксизмальних аритмій, в т.ч. і життєво небезпечних, і
 10. Класифікація кардіоміопатій, міокардиту, перикардиту, інфекційного ендокардиту
  На VI Національному конгресі кардіологів України (Київ, 2000 р.) прийняті і рекомендовані наступні класифікації . Класифікація кардіоміопатій: I. Етіологічна характеристика - ДКМП - I42.0. - ГКМП (обструктивна - I42.1, необструктивная - М2.2). - Рестриктивная кардіоміопатія - I42.3-5. - Алкогольна кардіоміопатія - М2.6. - Кардіоміопатія, обумовлена ??впливом
 11. Невідкладні стани та їх купірування на догоспітальному етапі
  У пацієнта з гіпертрофічною кардіоміопатією можуть виникати епізоди життєво небезпечних аритмій, гостра серцева недостатність, сінкопаль-ні стану. Способи їх купірування - див відповідні
 12. ІШЕМІЧНА КАРДІОМІОПАТІЯ
  Концепція ішемічної кардіоміопатії була запропонована в 1969 р., коли Raftery і співавтори виявили причинно-наслідковий зв'язок між ІХС і застійної кардіоміопатією. Іншими словами, в описаних випадках відзначали виражену кардіомегалія з проявами застійної СН, як це буває при типовою ДКМП, і тільки атеросклеротичнеураження вінцевих артерій вказувало на її ішемічний генез. Термін
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека