Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаІнтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога
« Попередня Наступна »
Едвард Морган-мол., Мегід С. Михайло. Анестезіологія: книга 2-я. - Пер. з англ. - M.-СПб.: Видавництво БРШОМ-Невський Діалект, 2000. 366 с., Мул., 2000 - перейти до змісту підручника

Який механізм реципрокной тахікардії у хворих з синдромом Вольфа-Паркінсона-Уайта?Якщо обхідний тракт рефрактер при антеро-Градний проведенні серцевого імпульсу (наприклад, під час передсердної екстрасистоли, що потрапила в критичний період) і імпульс про-

водиться через АВ- вузол, то цей же імпульс може бути проведений ретроградно з шлуночка назад в передсердя по обхідному тракту. Ретроградний імпульс здатний потім деполярізовать передсердя і через АВ-вузол поширитися на шлуночки, замкнувши таким чином контур. Імпульс переміщається між передсердями і шлуночками: в одному напрямку він проходить через АВ-вузол, в іншому - через додатковий шлях. У цьому зв'язку застосовують термін приховане проведення, так як внаслідок відсутності передчасного збудження шлуночків дана форма аритмії характеризується нормальним комплексом QRS без дельта-хвилі.
Рідше при реципрокной тахіаритмій виникає антероградного проведення з додаткового шляху і ретроградний проведення через АВ-вузол. У цьому випадку мається дельта-хвиля, а комплекс QRS деформований, тому аритмію помилково іноді приймають за шлуночкову тахікардію.
Які особливості миготливої ??аритмії при синдромі Вольфа-Паркінсона-Уайта?


Рис. 19-14. Механізм виникнення реципрокной аритмії (тобто механізм ріентрі)


При даному синдромі миготлива аритмія може виникати в тих випадках, коли серцевий імпульс швидко проводиться ретроградно в передсердя і досягає їх по завершенні рефрактер-ного періоду. Як тільки миготлива аритмія стає стійкою, порушення проводяться в шлуночок найчастіше виключно через до-


полнітельний шлях.

На відміну від АВ-вузла, додатковий шлях здатний проводити імпульси з дуже високою швидкістю, тому ЧСС нерідко досягає 180-300/мін

. Більшість комплексів QRS деформовано, але час від часу імпульс проводиться до шлуночків через АВ-вузол, що відбивається періодичною появою нормальних комплексів QRS. Рідше при миготливої ??аритмії імпульси до шлуночків проводяться в основному через АВ-вузол (комплекси QRS в більшості нормальні) або як через додатковий шлях, так і через АВ-вузол (нормальні, зливні і деформовані комплекси QRS).

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Який механізм реципрокной тахікардії у хворих з синдромом Вольфа-Паркінсона-Уайта? "
 1. Гіпотензивні засоби
  Артеріальний тиск здатні знижувати багато лікарські засоби, в т. ч. інгаляційні анестетики (див. гл. 7) і адреноблокатори (гл. 12). У даний главі обговорюються п'ять препаратів, призначених для зниження АТ під час анестезії, а саме: нітропрусид натрію, нітрогліцерин, гідралазин, триметафан і аденозин (рис. 13-1 і табл. 13-1). Всі перераховані вище препарати знижують АТ
 2. ЕТІОЛОГІЯ АРИТМІЙ
  Як вже було сказано, аритмії можуть бути пов'язані як із захворюваннями серця, так і бути наслідком некардіальних захворювань або будь-яких зовнішніх впливів. Основні причини виникнення аритмій в узагальненому вигляді представлені у таблиці 3. Сама таблиця вимагає невеликих коментарів. З представлених у ній даних видно, що захворювання серця хоча і займають досить вагоме місце в
 3. Тахіаритмія
  Діагностичні електрофізіологічні дослідження у пацієнтів з тахиаритмией здійснюються в двох основних цілях: 1 ) визначення попередніх електрофізіологічних механізмів підтвердженої аритмії для вибору адекватного лікування; 2) з'ясування етіології тахікардії з розширеним комплексом QRS. Надшлуночкова тахікардія. Аналіз поверхневих електрокардіограм, отриманих під час
 4. Тахікардії. Тахіаритмії.
  - Синусова тахікардія (прискорене синусовий ритм). Синусовою тахікардією називається стан, що характеризується частотою скорочень серця понад 100 в 1 хв, коли водієм ритму є синусовий вузол. Синусова тахікардія у здорових людей як епізод може виникнути при фізичному навантаженні, емоціях, під час і після їжі, після куріння та вживання алкоголю. Тахікардія закономірно
 5. Електрокардіографія
  Роберт Дж. Майербург (Robert J. Myerburg) Вступ. Електрокардіограма (ЕКГ) являє собою графічний опис електричної активності серця, зареєстрованої на поверхні тіла за допомогою електродів, поміщених в різних точках, що дозволяє оцінити просторовий розподіл цієї активності. Джерелом електричної активності серця служать працюють, що скорочуються
 6. ТАХІАРИТМІЯМИ
  Марк Е. Джозефсон, Альфред Е. Бакстон, Франсіс Є. Мархлінскі (Mark Е. fosephson, Alfred E. Buxton, Francis E. Marchlinski) Механізм розвитку тахіаритмій Тахіаритмії можуть бути розділені на дві групи: що виникають внаслідок порушення поширення імпульсу і внаслідок порушення утворення імпульсу. Найчастіше зустрічаються тахіаритмії, викликані порушенням поширення імпульсу. При
 7. Етіологія і патогенез
  Гостро виниклі порушення ритму і провідності серця аритмії можуть ускладнювати перебіг різних захворювань серцево-судинної системи: ІХС (включаючи інфаркт міокарда та постінфарктний кардіосклероз), гіпертонічної хвороби, ревматичних вад серця, гіпертрофічною, дилатаційною і токсичної кардіоміопатій, пролапсу мітрального клапана та ін Іноді порушення ритму серця розвиваються
 8. Фармакотерапія.
  При неефективності вагусних проб, для купірування на догоспітальному етапі надшлуночкових пароксизмальних тахікардій з вузьким комплексом QRS (пароксизмальна реципрокная АВ вузлова тахікардії та ортодромная пароксизмальна реципрокная АВ тахікардія за участю додаткових передсердно-шлуночкових з'єднань) з успіхом можуть застосовуватися антиаритмічні препарати. - Блокатори (зокрема
 9. Патофізіологія
  Багато патологічні та фізіологічні умови, що роблять вплив на передсердя і викликають передсердні порушення ритму, представлені в табл. 8.1. Більшість таких патологічних процесів впливає не тільки на робочий міокард [2], а й на синусовий вузол, а іноді й на атріовентрикулярний вузол, які також входять до складу передсердь. При цьому виникнення аритмії зовсім не обов'язково точно
 10. Механізми
  В даний час виділено б добре вивчених типів ПНЖТ [1-5]. Чотири з них пов'язані з циркуляцією збудження: циркуляція за участю аномального шляху; циркуляція в АВ-вузлі; циркуляція в передсердях; циркуляція в синусовому вузлі . Два інших, мабуть, пов'язані з автоматизмом, і джерелом збуджень є ектопічний фокус, розташований в передсердях або в пучку Гіса. Циркуляція з
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека