Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаОрганізація системи охорони здоров'я
ЗМІСТ:
Дьяченко В.Г.. Якість в сучасній медицині, 2007
В основу монографії лягли підсумки науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, проведених в рамках діяльності науково-дослідної лабораторії громадського здоров'я та організації охорони здоров'я ГОУ ВПО ДВГМУ Росздрава в 2000-2006 рр.. Автором проведено аналіз сучасних підходів до управління якістю в сучасній медицині, передумов формування системи TQM в умовах реформу-вання охорони здоров'я, стратегії її функціонування в умовах ринку. Розглянуто позиції, що сприяють загальному управлінню якості і застосування статистичних та організаційних інструментів менеджменту якості. Розглянуто індустріальні моделі забезпечення якості у вигляді органічної взаємозв'язку структури, процесу і результату і ймовірні можливості застосування при виробництві медичних послуг.

Сучасне ЛПУ представляється автором у вигляді складної системи, яка зумовлює взаємодія персоналу, інформаційних потоків, фармацевтичної продукції, а також сучасних приладів, устаткування і правил проведення діагностичних і лікувальних процедур. Для досягнення високих результатів якості ці складні елементи системи повинні бути відповідно скоординовані. Управління взаємодією цих елементів і процесів найбільш важка, але разом з тим і визначальна завдання в системі організації управління якістю медичної допомоги.
Від автора
Якість та ефективність - об'єктивна потреба розвитку виробництва медичних послуг
Управління якістю продукції в промисловості економічно розвинених країн
Передумови формування системи забезпечення якості медичної допомоги в умовах реформування охорони здоров'я Росії на рубежі XX-XXI століть
Деякі методологічні підходи до оцінки якості медичної допомоги
Перспективи вітчизняного руху за якість продукції
Інформаційні проблеми забезпечення якості медичної допомоги населенню та системний аналіз
На шляху до формування єдиних принципів збору інформації для забезпечення якості та ефективності медичної допомоги
Джерела інформації, необхідні для оцінки якості медичної допомоги
Система реєстрації та обліку в лікувально-профілактичних установах
Якість процесу, структури та результату в медицині
Якість медичної допомоги та доказова медицина
Експертні оцінки як один з перспективних методів оцінки якості медичної допомоги
Сучасний етап розвитку теорії експертних оцінок
Методи експертних оцінок КМП і їх особливості в медичній практиці
Експертиза якості медичної допомоги. Організація експертної роботи, питання технології експертизи
Основи оцінок ефективності витрат при виробництві медичних послуг
Передумови до економічних оцінками ефективності витрат при наданні медичної допомоги населенню
Принципи реформи фінансування виробництва медичних послуг в умовах ринку
Економічна оцінка ефективності виробництва медичних послуг
Практична реалізація аналізу якості та ефективності в ЛПУ
Стандартизація медичної допомоги населенню
Історія стандартизації у вітчизняній і зарубіжній медицині
Загальні підходи до стандартизації в охороні здоров'я
Розробка і застосування стандартів при виробництві медичних послуг
Стан системи забезпечення якості медичної допомоги в галузі охорони здоров'я
Причинно-наслідкові зв'язки забезпечення якості та ефективності медичної допомоги. Регіональні особливості
Показники якості медичної допомоги в деяких службах охорони здоров'я Далекосхідного регіону
Аналіз думки споживачів медичних послуг у службі ОЗМіР Хабаровського краю
Аналіз деяких показників якості в службі онкологічної допомоги населенню Приморського краю
Аналіз інформації про якість надання онкологічної допомоги, отриманої за допомогою опитувань пацієнтів
Якість медичної допомоги в ЛПЗ стоматологічної служби Хабаровського краю
Аналіз експертної інформації якісних показників стоматологічної допомоги населенню
Аналіз інформації про якість надання медичної допомоги, отриманої за допомогою опитувань пацієнтів і членів їх сімей
Проблеми неналежного надання стоматологічних послуг
Лікарські помилки
Біля витоків проблеми формування лікарських помилок
Помилки процесу діагностики
Помилки процесу лікування
Помилки взаємин лікаря і пацієнта
Передумови впровадження перспективної моделі управління якістю та ефективністю медичної допомоги в умовах ринку
Ринок - джерело інновацій з управління якістю виробництва медичних послуг
Ринок медичних послуг - основа мотивацій за якістю
Маркетингові стратегії, спрямовані на підвищення якості
Програма державних гарантій і ринок медичних послуг
Тіньовий ринок медичних послуг і якість
Конкуренція в умовах економіки перехідного періоду
Історичні аспекти ідеології безперервного управління якістю у виробництві послуг
Передумови розвитку безперервного поліпшення якості
Виникнення і становлення нової концепції управління якістю в охороні здоров'я
Сучасний стан управління якістю медичної допомоги населенню Далекого Сходу
Невирішені проблеми забезпечення якості медичної допомоги населенню Далекого Сходу Росії
На шляху до вирішення проблем впровадження ідеології TQM в медицині Далекого Сходу Россііоссіі
Індустріальна модель управління якістю медичних послуг - реальність чи утопія?
TQM базується на ідеології чесних відносин виробників із споживачами
Реалізація системи безперервного управління якістю медичних послуг
Досвід впровадження системи TQM в багатопрофільному стаціонарі
Механізми оцінки якості медичної допомоги, розроблені та застосовуються в 301 Окружному військовому клінічному госпіталі
Приклади алгоритмів функціонування робочих груп з управління КМП в підрозділах багатопрофільного ЛПУ
Чому система TQM не "приживається» в ЛПУ регіону?
Фази і темпи впровадження проекту загального управління якістю
Перспективи застосування в управлінні якістю виробництва медичних послуг стандартів ІСО 9000/2000
Що є джерелом невдач при спробі впровадження сучасних технологій управління КМП?
Висновок
Організація системи охорони здоров'я:
 1. Реферат. Розвиток і діяльність PR-служб в охороні здоров'я Російської Федерації - 2012 рік
 2. Курсова робота. Формування поведінку споживачів медичних послуг під впливом попиту - 2012 рік
 3. Контрольна робота. Організація, нормування і оплата праці на підприємстві охорони здоров'я - 2012 рік
 4. Відповіді на іспит. Громадське здоров'я та організація охорони здоров'я - 2011 рік
 5. Лекція. Ефективність охорони здоров'я. Визначення ефективності в охороні здоров'я - 2011 рік
 6. Федеральний закон. Про основи охорони здоров'я громадян у Російській Федерації - 2011 рік
 7. Курсова робота. Формування муніципального завдання в закладах охорони здоров'я - 2011 рік
 8. Реферат. Сутність системи та політики охорони здоров'я - 2011 рік
 9. Курсова робота. Організація медичної допомоги в сизо - 2011 рік
 10. Курсова робота. Характеристика показників громадського здоров'я та охорони здоров'я в районі - 2010 рік
 11. Міністерство охорони здоров'я і соціального розвитку Російської Федерації

  Департамент розвитку медичної допомоги та курортної справи

  Центральний науково-дослідний інститут організації та інформатизації охорони здоров'я. Ресурси та діяльність закладів охорони здоров'я - 2009 рік
 12. Пищита А.Н.. Правове регулювання медичної діяльності в сучасній Росії - 2008 рік
 13. Реферат. Фінансування охорони праці в галузі медицини - 2008 рік
 14. Контрольна робота. Оцінка кадрів - 2008 рік
 15. Колектив авторів. Ресурси та діяльність закладів охорони здоров'я. Частина 1 - 2008 рік
 16. Колектив авторів. Ресурси та діяльність закладів охорони здоров'я. Частина 2 - 2008 рік
 17. Пищита А.Н.. Удосконалення правового забезпечення медичної діяльності в умовах реформування охорони здоров'я Російської Федерації - 2007
 18. Пищита А.Н., Гончаров Н.Г.. Еволюція правового регулювання охорони здоров'я в Росії. - Історико-правові аспекти - 2007
 19. Навчально-методичний посібник. Керівництво до практичних занять по громадському здоров'ю та охороні здоров'я - 2007
 20. Г.В. Артамонова, В.Б. Батієвська. Економіка галузі (охорона здоров'я) - 2006
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека