Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаОрганізація системи охорони здоров'я
« Попередня Наступна »
Тищенко О.М., Заборовський Г.І.. Громадське здоров'я та охорона здоров'я: Навчальний посібник для студентів факультету медичних сестер з вищою освітою., 2004 - перейти до змісту підручника

Якісні показника діяльності ЦГЕ

Укомплектованість штатів в%.

2. Питома вага відхилених проектів будівництва в%.

3. Повнота охоплення спостереженнями споруджуваних об'єктів.

4. Кратність обстеження споруджуваних і спостережуваних об'єктів.

5. Частота отруєнь та професійних захворювань в%.

6. Із загальної кількості хворих інфекційним захворюванням, виявлені джерела зараження в%.

7. Повнота охоплення вогнищ інфекції профілактичної та заключної дезинфекцією і дезинсекцією в%.

8. Повнота охоплення населення вакцинацією, ревакцинацією і їх ефективність

в%.

9. Структура та рівні захворюваності інфекційними хворобами в%.

10. Повнота охоплення об'єктів поточним санітарним наглядом, їх кратність і число виявлених випадків порушень санітарних норм в%.

11. Захворюваність з тимчасовою втратою працездатності по галузях господарської діяльності промислових підприємств.

Подальше завдання підвищення ефективності та якості роботи органів та установ санітарно-епідеміологічної служби пов'язана з впровадженням механізації та автоматизації в управлінні її різними ланками, що дає можливість повно і оперативно стежити за санітарної ситуацією і станом здоров'я населення на території республіки, областей і на цій основі регулювати і керувати діяльністю ЦГЕ.

Розроблено та впроваджено систему оперативного стеження за інфекційною захворюваністю (АСУ «Горздрав», АСУ «санепід» тощо). Територіальні інформаційні системи стали реальною основою поетапної розробки та впровадження АСУ в діяльність санепідслужби (стеження за епідемічною ситуацією і за станом зовнішнього середовища, контроль за виконанням санітарно-гігієнічних заходів, прогнозування інфекційної захворюваності та ін

В даний час за результатами аналізу першого звіту відзначається зниження інфекційної і паразитної захворюваності по 30 нозологічними формами. Але зберігається напружена епідситуація по дифтерії, епідпаратіту - зростання захворюваності на 33,7%. Негативні тенденції показників здоров'я населення обумовлені, насамперед, неінфекційної патологією. Санітарно-епідемічна служба РБ готується до отримання сертифіката ВООЗ підтверджує викорінення дикого поліовірусу.

Основні накази, які регламентують діяльність санітарно-епідеміологічної служби.

Наказ МОЗ РБ № 275 від 01.09.1999г. «Про подальше вдосконалення календаря профілактичних щеплень та основних положеннях про їх організацію та проведення». У ньому передбачаються розширення національного календаря профілактичних щеплень, зокрема, введена масова імунізація новонароджених проти вірусу гепатиту В, ревакцинація дошкільнят проти краснухи і епідпаротиту.
З липня 1999р. на території РБ введені в дію більш жорсткі «Гігієнічні вимоги до якості та безпеки продовольчої сировини і харчових продуктів». Відповідно до даних вимог всі продукти повинні проходити гігієнічну реєстрацію в МОЗ РБ. Харчування населення залишається незбалансованим. Дефіцит I. Se.

З 1995р. система соціально-гігієнічного моніторингу функціонує в Гомельській області, з 1999р. - в Мінській області.

Соціально-гігієнічний моніторинг - система спеціальних спостережень, оцінки і прогнозування стану здоров'я населення у зв'язку зі станом навколишнього середовища, спрямована на виявлення несприятливого впливу на населення факторів навколишнього середовища та умов життєдіяльності людини і розробку комплексу оздоровчих та профілактичних заходів щодо усунення шкідливого впливу цих факторів на здоров'я людини. Його проводить санітарно -епідемічна служба РБ.

Державна програма «Здоров'я народу» 1999 - 2005р.р. спрямована на поліпшення якості навколишнього середовища, умов праці, ЗВУТ, поліпшення демографічної ситуації в країні.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Якісні показника діяльності ЦГЕ"
 1. КЛІНІЧНА КАРТИНА
  Симптоматика та особливості перебігу некалькулезного Хроні-чеського холециститу пов'язані з низкою факторів, які обумовлені інтенсивністю запального процесу, супутніми порушен-нями моторики жовчних шляхів, а так само хронічними захворюваннями інших органів травлення. Захворювання починається поволі, поступово, нерідко в юнакові-ському віці. Помірно виражені скарги виникають не
 2. хронічна серцева недостатність
  Спроби дати повноцінне визначення даному Станом робилися протягом декількох десятиліть. По мірі розвитку медичної науки змінювалися уявлення про сутність серцевої недостатності, про причини призводять до її розвитку, патогенетичних механізмах, процеси, які відбуваються в самій серцевому м'язі і різних органах і тканинах організму в умовах неадекватного кровопостачання
 3. Виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки
  З тих пір, як близько 200 років тому Крювелье привернув увагу лікарів до виразки шлунка, інтерес до цього захворювання прогресивно зростає. Приблизно те ж відноситься до детально описаної набагато пізніше (Moynihan, 1913) виразкової хвороби дванадцятипалої кишки. Під виразковою хворобою в даний час розуміють загальне, хронічне, рецидивуюче, циклічно протікає захворювання, при якому
 4. ПОЛОГОВОЇ АКТ.
  це складний многозвеньевой фізіологічний акт. Рівні регуляції родового акту: 1 кора великих півкуль 2 підкіркові структури (гіпоталамо-гіпофізарна система, лімбічна система, ретикулярна формація) 3 гормони фетоплацентарного комплексу 4 спинний мозок і вегетативна нервова система 5 ефекторні ланка - гладком'язових клітина міометрія
 5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЖІНОЧОЇ КОНСУЛЬТАЦІЇ диспансерне спостереження ВАГІТНИХ
  Жіноча консультація (ЖК) є підрозділом поліклініки, МСЧ або пологового будинку, надають амбулаторну лікувально-профілактичну, акушерсько-гінекологічну допомогу населенню. Основними завданнями жіночої консультації є: надання кваліфікованої акушерсько-гінекологічної допомоги населенню прикріпленої території; проведення лікувально-профілактичних заходів,
 6. гнійно-запальних післяпологових захворювань
  Післяпологові інфекційні захворювання - захворювання, які спостерігаються у породіль, безпосередньо пов'язані з вагітністю та пологами і обумовлені бактеріальною інфекцією. Інфекційні захворювання, виявлені в післяпологовому періоді, але патогенетично не зв'язані з вагітністю та пологами (грип, дізентірея та ін), до групи післяпологових захворювань не відносять. ЕТІОЛОГІЯ І ПАТОГЕНЕЗ
 7. Нейрогуморальна регуляція і стан репродуктивної системи в період її активного функціонування
  Останнє двадцятиріччя відзначено значними досягненнями в аналізі механізмів ендокринного контролю менструального циклу жінки. Численні клінічні та експериментальні дослідження дали можливість істотно розширити уявлення про основні закономірності процесів росту фолікула, овуляції і розвитку жовтого тіла, охарактеризувати особливості гонадотропной і гіпоталамічної
 8. Лейоміома матки
  Визначення поняття. Лейоміома матки ( ЛМ) - одна з найбільш часто зустрічаються доброякісних пухлин репродуктивної системи жінки. Пухлина має мезенхімального походження і утворюється з мезенхіми статевого горбка, навколишнього зачатки Мюллерова проток (рис. 4.8). Мезенхіма є попередником примітивного міобласти, індиферентних клітин строми ендометрію і різних клітинних
 9. Остеопороз
  Визначення поняття. Особливе місце серед патологічних станів, що супроводжують вікове вимикання функції репродуктивної системи, належить порушень в кістковій системі. Клінічно це виражається в зниженні щільності кісток внаслідок зменшення їх маси або недостатнього звапніння. Це явище носить назву остеопорозу. Інтерес численних дослідників і лікарів до проблеми
 10. Якість життя гінекологічних хворих
  В останні роки в медичній літературі все частіше вживається такий термін , як «якість життя». Відповідно до визначення ВООЗ (1976), здоров'я характеризується «станом повного фізичного, психічного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб або фізичних дефектів». Якість же життя, за загальноприйнятим визначенням, представляє собою інтегральну характеристику
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека