Головна
ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
І. Ю. Лепешинський, В. В. Глєбов, В. Б. Листків, В . Ф. Терехов. Основи військової педагогіки та психології, 2011 - перейти до змісту підручника

Вивчення психологічних особливостей військовослужбовця

Вивчення підлеглих досягається, як правило, двома взаємопов'язаними шляхами.

Перший - спеціальне вивчення, збір та аналіз різних даних про життя, навчанні, служби і поведінці воїна. Найбільш доступними і поширеними з них є аналіз документів і бесіда.

Другий - спостереження за підлеглими в ході повсякденної життєдіяльності.

Аналіз документів

Робота з документами - процес, який дозволяє виробити попереднє уявлення про військовослужбовця.

Аналізуються документи особистої справи (автобіографії, заяви, анкети, характеристики, карти професійного психологічного відбору), різні довідки, відгуки, щоденники, листи, фотографії, обліково-послужні і службові картки, листи індивідуальних співбесід, медичні книжки.

Їх вивчення дозволяє:

? по-перше, виявити соціальні передумови до переважного формуванню і закріпленню у військовослужбовця тих чи інших індивідуально-психологічних якостей, що сприяють або гальмують нормальну адаптацію до військової служби, подальше професійне становлення;

? по-друге, виділити в навчальної та виробничої діяльності юнаки до призову в армію конкретні прояви (факти), що свідчать про стійкість певних інтересів, ціннісних орієнтацій, рис характеру, спрямованості;

? по-третє, визначити загальний напрямок і склад методичних прийомів для подальшого дослідження особистісних особливостей військовослужбовця.

Важливі відомості про пізнавальних здібностях, рівні нервово-психічної стійкості, військово-професійної спрямованості та окремих професійно важливих якостях військовослужбовця можна отримати з карти професійного психологічного відбору призовника, до якої заносяться результати соціально-психологічного вивчення, психологічного і психофізіологічного обстеження в період приписки та призову (розділи II-IV карти).Індивідуальна бесіда

Індивідуальна бесіда є одним з найважливіших і найбільш дієвих методів вивчення особистісних особливостей військовослужбовців. Слід пам'ятати, що бесіда не повинна зводитися до безпредметного розмови. Вона є цілеспрямованою формою вивчення військовослужбовців і вимагає дотримання певних умов проведення.

По-перше, до початку бесіди потрібно чітко визначити основну мету, продумати послідовність постановки запитань, вивчити всю наявну інформацію, у тому числі результати вивчення документів.


По-друге, необхідно подбати, щоб співбесіду проходило в спокійній і довірчій обстановці, при відсутності сторонніх осіб і не переривалося. Всі питання повинні бути простими і зрозумілими, ставити їх потрібно так, щоб вони сприяли розгортанню єдиного цілісного розповіді військовослужбовця про себе, своєї життєдіяльності, труднощах проходження військової служби.

Бесіда не повинна вилитися в просте опитування. Попередньо намічені питання не можуть обмежити зміст розмови - вони лише основні орієнтири його загальної спрямованості. Разом з тим доцільно дотримуватися певного плану, особливо молодому офіцеру.

При вмілому її проведенні командир може оцінити не тільки потреби, мотиви, схильності, інтереси, риси характеру, пізнавальні процеси, а й виявити глибоко особисті переживання воїна, в тій чи іншій мірі утрудняють проходження військової служби, його думку про стан справ у військовому колективі, про товаришів по службі, командирах.

Всю отриману інформацію про особливості особистості обстежуваного, свої висновки слід записувати тільки після проведення бесіди. Слід пам'ятати, що в результаті бесіди важливо не тільки почерпнути потрібну інформацію про військовослужбовця, а й надати на нього позитивне психолого-педагогічекое вплив. На завершення бесіди доцільно висловити побажання, дати корисні поради, що полегшують адаптацію до умов військової служби.

Спостереження

Метод спостереження являє собою цілеспрямоване і систематичне вивчення дій, вчинків, поведінки в цілому, ставлення до служби і різних явищ навколишньої дійсності з метою виявлення, реєстрації та аналізу тих фактів, які можуть характеризувати спрямованість, характер, здібності та інші особистісні якості військовослужбовців.

При спостереженні предметом вивчення є практичні дії (вчинки) окремої людини. При цьому виявляються ставлення до військової служби, наявність моральних, психологічних та інших якостей військовослужбовця, що мають значення для успішного проходження військової служби.

Предметом спостереження можуть виступати міжособистісні контакти членів колективу, підрозділу, бойового розрахунку: їх кількість, тривалість, характер, активність, пристосування, ініціатива, домінування і інші показники внутрішньогрупової взаємодії. Крім цього, спостереження допомагає вивчити індивідуальні особливості військовослужбовців; спрямованість особистості, організаторські, педагогічні, комунікативні, лідерські, емоційні, вольові та інші якості.


При визначенні відношення до військової служби слід звертати увагу на дотримання норм і правил поведінки, регламентованих статутами Збройних Сил Російської Федерації, на виконання розпорядку дня, функціональних обов'язків, на дисциплінованість, старанність, взаємовідношення з командирами.

Інформацію про якості характеру, здібностях військовослужбовця та ступеня його нервово-психічної стійкості дають дії в складних і небезпечних ситуаціях, що вимагають витримки, самовладання та психологічної гарту. Швидкість, точність і якість виконання різного роду нормативів і завдань з бойової та спеціальної підготовки дають можливість оцінити рівень сформованості індивідуально-психологічних якостей.

Особливу увагу слід звернути на розв'язна поведінка, легку дратівливість, запальність, нетерплячість і метушливість, театральність, демонстративність, сором'язливість, замкнутість, плаксивість, незручність, незграбність і різкість рухів, скутість пози, незручну посадку, невмотивовані рухи руками і ногами, часте моргання, сіпання повік і щік, закусиваніе губ, почервоніння шкірних покривів обличчя і шиї, підвищену пітливість.

Ці ознаки свідчать про ту чи іншій мірі вираженості нервово-психічної нестійкості військовослужбовця, істотно утрудняє нормальне проходження військової служби. При виявленні їх у військовослужбовця необхідно провести консультацію з ним у психолога військової частини.

Недостатню кмітливість і тямущість характеризують питання не по суті, вираз розгубленості й переляку, часте звертання до товаришів за роз'ясненнями, запізнення на побудови, затримка з початком роботи, примітивність висловлювань.

Описані прийоми вивчення особистості військовослужбовця дають досить повне уявлення про його особливості, що дозволяє індивідуалізувати виховну роботу, забезпечити раціональний розподіл поповнення по підрозділах і посадам.

При необхідності поглибленого вивчення військовослужбовців слід звертатися до психолога військової частини або спеціаліста центру (пункту) психологічної допомоги та реабілітації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Вивчення психологічних особливостей військовослужбовця "
 1. Зміст і особливості професійної діяльності військового психолога
  Психологічна служба Збройних Сил РФ є найважливішим елементом цілісної системи психологічного забезпечення різних аспектів життєдіяльності військовослужбовців. Необхідність організації психологічної служби та психологічної роботи в умовах Збройних Сил виникає з формуванням соціального замовлення на обгрунтоване вплив на особовий склад, особливо в умовах бою.
 2. Зміст і особливості професійної діяльності психолога військової частини
  Під професійною діяльністю психолога розуміється система взаємопов'язаних методів, способів і засобів, що застосовуються їм для вивчення психологічних особливостей військовослужбовців і цивільного персоналу, військових колективів, психологічних факторів військово-професійного середовища та їх вдосконалення з метою підвищення ефективності військової діяльності та збереження психічного здоров'я
 3. Зміст і особливості професійної діяльності психолога військової частини
  Під професійною діяльністю психолога військової частини розуміється система взаємопов'язаних методів, способів і засобів, що застосовуються психологом для вивчення психологічних особливостей військовослужбовців і цивільного персоналу, військових колективів, психологічних факторів військової діяльності та їх вдосконалення з метою підвищення ефективності військової діяльності та збереження
 4. Основні питання аналізу та оцінки виховної роботи в частині
  Відповідно до нормативних документів з організації та проведення виховної роботи у Збройних Силах Російської Федерації головним змістом виховної роботи з усіма категоріями особового складу є проведення у військах (силах ) державної політики, формування у військовослужбовців якостей громадянина-патріота, військового професіонала, надійного захисника Вітчизни, особистої
 5. ДОПОМОГИ ПО ДОГЛЯДУ ЗА ХВОРИМ ДИТИНОЮ, ЗА ДИТИНОЮ ВІКОМ ДО 3 РОКІВ У ВИПАДКУ ХВОРОБИ МАТЕРІ ТА ДИТИНОЮ- інвалідом віком до 16 РОКІВ
  Стаття 17. Право на допомогу по догляду за хворою дитиною, за дитиною віком до 3 років у разі хвороби матері. Право на допомогу по догляду за дитиною, якій не виповнилося 14 років, по догляду за дитиною віком до 3 років у разі хвороби матері мають працюючі мати або батько або інший працюючий родич, фактично здійснює догляд за дитиною, а також працюючі
 6. Загальна характеристика діагностичних методів. Тестові методики в акмеології
  Діагностичні методи. У акмеології застосовуються всі основні діагностичні методи, які використовуються в психології, психіатрії, педагогіки, соціальної психології та деяких інших суміжних науках. При цьому було б невірно недооцінювати такі перевірені методи, як бесіда, спостереження, експеримент, тестові методики та ін Ці методи володіють потужними діагностичними функціями.
 7. Критерії виділення прикладних областей акмеології
  Аналіз розвитку акмеологічного знання дозволяє виділити наступні критеріальні підходи формування прикладних областей акмеології: 1. Побудова об'єктно-предметного поля акмеології в системі суспільних і соціальних відносин говорить про правомірність економічної, політичної, педагогічної, управлінської, соціальної, соціокультурної і т. п. акмеології, де для всіх цих
 8. Військова акмеологія
  План 1. Військова акмеологія як складова частина акмеологической теорії. 2. Предмет військової акмеології. 3. Сутність військової праці, його структура. 4. Особливості управлінської діяльності військовослужбовців. 5. Оптимальність військової праці. Ключові слова: акмеограмма військового професіонала, акмеологические закономірності та принципи, акмеологічний критерій, акмеологія військова,
 9. А
  АВТОРИТЕТ (від лат. Autoritas - влада, вплив) - 1) висока оцінка і визнання особистості (групи людей, організації) оточуючими, її ролі як неформального лідера і права на вплив через усталену систему соціально-психічних відносин; 2) високий статус особистості, що визнається групою, колективом; 3) вплив особистості на оточуючих людей без її безпосередніх дій, що надають
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека