Головна
ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
А.С. Калюжний. Психологія колективу військового підрозділу, 2004 - перейти до змісту підручника

ВИВЧЕННЯ КОЛЕКТИВУ І УПРАВЛІННЯ ЙОГО соціально-психологічних явищ

Керівник (командир, начальник) підрозділу, безсумнівно, зацікавлений у найбільшої ефективності його функціонування. Для цього йому необхідно постійно впливати на які відбуваються в його психологічній сфері процеси. Однак, як показує практика, досягти цього нелегко. Офіцер не зможе ефективно керувати своїми підлеглими якщо не буде мати достатньо повної і точної інформації про зміст кожного з елементів колективної психології, особливості взаємин між військовослужбовцями.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ВИВЧЕННЯ КОЛЕКТИВУ І УПРАВЛІННЯ ЙОГО соціально-психологічних явищ "
 1. Додаток 7
  Донесення про результати вивчення соціально-психологічної обстановки в (найменування військової частини) 1) Донесення адресується командиру військової частини. 2) Донесення підписується заступником командира військової частини з виховної роботи. 3) Донесення представляється за підсумками вивчення соціально-психологічної обстановки у військових колективах, у строки, встановлені
 2. Шпаргалка. Програмні питання з дисципліни «Військова психологія» за спеціальністю «Психологія», 2012
  Історія зародження і розвитку психологічних знань військової психології. Періодизація історії військової психології. Об'єкт, предмет та основні завдання військової психології. Методологічні принципи військової історії про природу і ролі психічного розвитку. Особливості будови нервової системи та її вплив на життя і діяльність військовослужбовців. Поняття про психічні пізнавальних процесах в
 3. Курсова робота. Соціально-психологічні взаємини у військових колективах, 2011
  Дисципліна: Психологія груп і лідерства. Основні соціально-психологічні поняття групи. Лідерство в первинних військових групах. Основні напрями та завдання психологічного дослідження військового колективу. Анкетне опитування як метод вивчення соціально-психологічних процесів у військових групах. Додатки: Діагностика індивідуально-психологічних особливостей (Тест "Неіснуюче
 4. Психолог в економіці
  Найважливіша функція економічної психології - психологічне забезпечення професійної діяльності менеджера, яке спрямоване на підвищення ефективності управління організацією , індивідуальної і групової діяльністю співробітників, вивчення психологічних проблем, що стоять перед організацією. Проблеми психології управління для свого вирішення потребують знань у галузі психології праці,
 5. Основні напрями та завдання психологічного дослідження військового колективу
  Головною метою роботи психолога у військових колективах (підрозділах, заставах, караулах, бойових розрахунках, екіпажах) є оптимізація спільної діяльності військовослужбовців, міжособистісних взаємин у військовому колективі на основі глибокого вивчення морально-психологічного стану окремих військовослужбовців і соціально-психологічних явищ, виникають у військових колективах.
 6. Спостереження взаємин
  Характер взаємовідносин у колективі можна оцінити, спостерігаючи зміст і форми спілкування воїнів між собою. Вже за характером розмов, які ведуть офіцери, мічмани (прапорщики), старшини і матроси (сержанти і солдати), можна визначити, як вони ставляться один до одного. Доброзичливий тон бесід, готовність надати товаришеві посильну допомогу, співпереживання тих проблем, які турбують
 7. Висновок
  У сучасних умовах, коли змінюються корінні підвалини нашого суспільства, коли до межі напружена соціальна обстановка в державі Збройні Сили повинні залишатися оплотом стабільності і впевненості. Значною мірою це залежить від командного складу Збройних Сил. Згуртуванню військових колективів сприяє цілеспрямована повсякденна робота по військовому, правовому і моральному
 8. ВИСНОВОК
  Таким чином, взаємини у військовому колективі являють собою складне соціально-психологічне явище, яке має суттєвий вплив на якість бойової та вахтової служби, бойової підготовки, рівень бойової готовності підрозділу. Для того щоб сформувати в колективі хороший соціально-психологічний клімат, офіцеру-керівнику необхідно знати не тільки особливості психіки
 9. Компоненти соціально-психологічної структури військового колективу
  Соціально-психологічний опис військового колективу являє собою складання розгорнутої (усної або письмової) характеристики основних його компонентів на основі проведеного дослідження. Психологом вивчаються такі основні компоненти соціально-психологічної структури колективу: 1. Композиція (кількісно- якісний склад). 2. Динаміка групової діяльності:
 10. З А К Л Ю Ч Е Н І Е
  Наукове розуміння сутності, динаміки формування колективу і його психології допомагає командиру військово-морського та іншого військового підрозділу, як керівнику, повніше охопити службові проблеми своєї діяльності, організувати її на принципах системності. Командування підрозділом в психологічному сенсі - це специфічне, що враховує всі тонкощі і складнощі закономірностей
 11. Формовані знання , навички та вміння
  У результаті вивчення та отримання практичних навичок з дисципліни студент повинен: а) мати уявлення: - про сучасні досягнення в теоретико-методологічних і практичних питаннях військової психології та педагогіки; - про соціальні параметрах суспільства, що роблять безпосередній вплив на особовий склад військово-морських підрозділів. б) знати: - психологічні
 12. Компоненти соціально-психологічної структури військового колективу
  Соціально-психологічний опис військового колективу являє собою складання розгорнутої (усної або письмової) характеристики основних компонентів його структури на основі дослідження. Психологом вивчаються такі основні компоненти соціально-психологічної структури колективу: 1. Композиція (кількісно-якісний склад). 2. Динаміка групового життя (групові
 13. Основні напрямки психологічного дослідження військового колективу
  У військових колективах (підрозділах, бойових розрахунках, екіпажах, караулах) військовий психолог вирішує завдання дослідження, корекції та формування їх соціально-психологічних характеристик. Головна мета його роботи - оптимізація спільної військової діяльності, міжособистісних взаємин, а також морально-психологічного стану окрем військовослужбовців. Для особливостей
 14. Основи психологічної роботи
  Психологічна робота - це система узгоджених , цілеспрямованих заходів, які здійснюються з використанням досягнень психологічної науки в інтересах життєдіяльності військ (сил), з підтримання психологічної стійкості особового складу та збереженню психічного здоров'я військовослужбовців. Основні завдання психологічної роботи:? вивчення індивідуально-психологічних
 15. Курсова робота. Вплив юридичної підстави служби на міжособистісні відносини військовослужбовців, 2010
  Дисципліна - Конфліктологія Зміст. Введення. Військовий колектив. Міжособистісні відносини в середовищі військовослужбовців. Взаємовідносини як соціально-психологічне явище. Взаємовідносини у військовому колективі. Методи вивчення взаємовідносин у військовому колективі. Емпіричне дослідження. Результати параметричної соціометрії. Результати анкетування. Висновок. Список
 16. Завдання психологічної роботи у військовій частині
  Психологічна робота у військовій частині спрямована на вирішення наступних завдань: вивчення індивідуально-психологічних особливостей військовослужбовців; вивчення соціально-психологічних процесів і явищ у військових колективах та прогноз їх розвитку; психологічна експертиза професійної придатності військовослужбовців та надходить поповнення в цілях їх раціонального розміщення по
 17. Основні підходи до психологічного вивчення колективу
  В даний час в військовий практиці реалізуються два підходи до вивчення соціально-психологічних явищ у військових колективах. Відповідно до першого з них колектив розглядається як соціальне (індивідуальне, надлічностное) утворення, щось самостійне , що не зводиться до сукупності складових його військовослужбовців. Це своєрідне юридична особа, самостійний суб'єкт
 18. Стиль управління військовим колективом
  Безсумнівно, що керівникові потрібні офіційні повноваження для управління людьми (підлеглими ), а також можливість впливати на їх поведінку і службову діяльність, використовуючи, наприклад, права, що визначаються загальновійськових статутів. До того ж до його компетенції належать ряд управлінських функцій: планування, організація, мотивація і контроль діяльності як кожного підлеглого в
 19. Система методів вивчення колективу
  Сучасна вітчизняна військова психологія пропонує командирам (начальникам) підрозділів досить великий арсенал відповідних методів вивчення психології колективу. Їх можна умовно об'єднати в три відносно самостійні групи: 1. Загальний метод (діалектичний), реалізований для вивчення всіх явищ об'єктивної і суб'єктивної дійсності, в тому числі і всередині
 20. Загальна характеристика конфліктів
  Звичайно конфлікт вважається негативним соціально-психологічним явищем, негативно впливає на психологічний стан і діяльність як конфліктуючих, так і колективу в цілому. Насправді вплив конфлікту на опонентів і колектив не настільки однозначне. В результаті вивчення військовими психологами 130 конфліктів встановлено, що практично кожен з них несе в собі і конструктивну,
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека