ГоловнаПсихологіяВікова психологія
« Попередня Наступна »
І.В. Шаповаленко. Вікова психологія (Психологія розвитку та вікова психологія), - перейти до змісту підручника

Зміна уявлень про психологічну природу дитини

Таким чином, у другій половині XX в. в американській психології розвитку поступово змінюється уявлення про психологічну природу дитини. Дитина стала розглядатися як істота більш активне, як суб'єкт, не тільки відчуває вплив свого оточення, а й сам впливає на нього, тобто партнер по взаімодействію1. Деякі аспекти нового підходу прозвучали у викладі ідей А. Бандури і Дж. Гевірц, а саме: реальна дієвість навчення шляхом самостійного спостереження на самих ранніх етапах життя, виділення внутрішніх когнітивних змінних в структурі поведінкового акта, значимість внутріш-нього підкріплення відповідей.

До середини 70-х рр.. XX в. принципові труднощі теорії соціального навчання та методу маніпулятивного експерименту для вивчення онтогенезу психіки стали очевидними всередині самого напрямки:

- в гонитві за точністю і однозначністю даних сталася відмова від пошукового експериментування; експериментальний метод виявився зведений до лабораторним «тестам »з самоочевидними гіпотезами;

- лабораторне експериментування в чому носило штучний характер, було відірване від реальних життєвих проблем і непридатне для розуміння процесів психічного розвитку дитини, нездатне відповісти на запити практики;

- результати досліджень представляли собою констатацію зрізовий характеристик і вікових відмінностей, але з їх допомогою неможливо було розкрити причини та умови розвитку;

- при надлишку повторюваних емпіричних даних узагальнюючі поняття були нечисленні і слабкі;

- наполягання на загальні механізми психічного функціонування тварин і людини, дорослих і дітей призвело до нівелювання специфіки онтогенетичного розвитку людини і як наслідок до систематичного заниження справжніх можливостей піддослідних.

Було заявлено, що психологія розвитку не повинна бути «наукою про дивну поведінку дітей в дивних ситуаціях взаємодії з дивними дорослими протягом якомога більш коротких проміжків часу», як саркастично охарактеризував її У. Бронфенбреннер1. Усвідомлення цих протиріч призвело до нових тенденцій в американській психології розвитку: до відродження ідей природного дослідження, до зміщення акцентів у змісті досліджуваних аспектів психічного розвитку дитини.

З початку 80-х рр.. XX в. однією з обов'язкових характеристик наукового дослідження стає вимога екологічної валідності. Екологічним я валідності ь розглядається як відповідність обстановки, навколишнього випробовуваних в ситуації дослідження, властивостям ситуації в повсякденному житті. Актуальний гасло дослідника: треба вивчати пізнавальну і будь-яку активність дитини в тому вигляді, як це має місце в його природної цілеспрямованої діяльності. Були висунуті нові вимоги до проведення експериментального дослідження:

- пред'явлення інструкції випробуваному побутовою мовою;

- обмеження активності експериментатора;

- ретельне спостереження за випробуваним і фіксація його стратегій вирішення завдань;

- констатація змін;

- відмова від використання навчальних експериментальних досліджень (де гарантія того, що в реальному житті використовуються ті ж методи і механізми?).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Зміна уявлень про психологічну природу дитини "
 1. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук. Психологічні особливості суб'єктивних уявлень про життєві перспективи учасників локальних війн, 2004
  Введення. Теоретико-методологічні підстави дослідження суб'єктивних уявлень про життєві перспективи учасників локальних воєн. Феноменологія і зміст поняття життєвої перспективи як складової життєвого шляху та психологічного часу особистості. Психологічні особливості особистості учасників локальних конфліктів в умовах їх повернення з психотравмуючої ситуації війни
 2. Підготовка дитини до вступу в д / у.
  Раціональна і завчасна підготовка дитини до вступу в д / у, яка зводить до мінімуму ризик розвитку важкої адаптації, включає наступні заходи. 1. Забезпечення оптимального стану здоров'я дитини. Для цього необхідно перед оформленням у д / у провести поглиблений огляд дитини всіма необхідними для даного віку фахівцями, проведенням лабораторних досліджень
 3. Віковий-психологічні особливості когнітивного вибору гендерів Батька і Дитини
  Для доказу достовірності приватної гіпотези 2: «стать значимого батька і психологічний підлогу в дитинстві є важливими факторами, пов'язаними з афективною складовою статеворольової ідентичності» вирішуються такі завдання: 1) обгрунтування і розробка та методики когнітивного вибору статі батька як найбільш значимого і статі дитини як психологічного статі випробуваного в дитинстві;
 4. Висновок
  Одна з найактуальніших проблем сьогодні - екологічна, що припускає гармонійну взаємодію людини з природою. Дана проблема базується на психології екологічної свідомості і поведінки. Оскільки «свідомість є єдність знання і відносини, що створюється і проявляється в діяльності і спілкуванні», то, відповідно, під екологічною свідомістю розуміється сукупність екологічних
 5. Порядок подання інформації по психологічної роботі у Збройних Силах Російської Федерації
  (за директивою Начальника ГУВР ЗС РФ 1998 р. № 3 «Про інформацію по психологічній роботі у Збройних Силах Російської Федерації») {foto21} Збір і аналіз інформації з психологічної роботи (далі - інформації) здійснюється в органах виховної. Інформація може надаватися в письмовій (донесення) та усній формі (доповідь). При поданні донесень (доповідей) не Стаття 53. Народження дитини
 6. 1. Моментом народження дитини є момент відділення плоду від організму матері допомогою пологів. 2. При народженні живої дитини медична організація, в якій відбулися пологи, видає документ встановленої форми. 3. Медичні критерії народження, в тому числі терміни вагітності, маса тіла дитини при народженні і ознаки живорождения, а також порядок видачі документа про народження та його
  Дипломна робота. Вплив екстремальної середовища на екологічну свідомість військовослужбовців, 2007
 7. Агресія, адаптація, військовослужбовець, ставлення до природи, стрес, екологічна свідомість, екстремальна середу. Для проходження дійсної військової служби до лав Збройних сил призивається самий здоровий контингент молодих людей нашої країни. Це передбачає несення служби не тільки у звичайних, але і в екстремальних умовах життєдіяльності. Сучасні уявлення про психологічні і
  Основні напрямки досліджень інтелектуального розвитку дитини Ж.Пиаже
 8. Жан Піаже (1896-1980) - швейцарський і французький психолог, автор 52 книг і 458 наукових статей, найвидатніший представник Женевської школи генетичної психології. Наукова творчість Ж. Піаже настільки об'ємно і багатогранно, що з часу його перших ранніх робіт 1920-х рр.. і аж до сьогоднішнього дня воно продовжує залишатися предметом найрізноманітніших
  Психологічні гіпотези і реконструкції психологічної реальності при використанні експериментального методу
 9. Види психологічних гіпотез, що перевіряються в експерименті. Опис психологічних закономірностей на мові "змінних" і строгість причинно-наслідкових, або каузальних інтерпретацій як специфіка експериментального методу дослідження. Операционализация змінних. Проблема співвідношення емпіричних узагальнень і теоретичних інтерпретацій при аналізі експериментальних даних. Концептуальні
  Гіпотези дослідження
 10. 1) Існують віково-психологічні особливості афективної складової статеворольової ідентичності, обумовлені вирішенням завдань розвитку особистості в юнацькому та зрілому віці. 2) Гендерні відмінності афективної складової статеворольової ідентичності виявляються в її віковій динаміці. 3) Факторами, що впливають на афективну складову статеворольової ідентичності особистості, є
  1) Существуют возрастно-психологические особенности аффективной составляющей полоролевой идентичности, обусловленные решением задач развития личности в юношеском и зрелом возрасте. 2) Гендерные различия аффективной составляющей полоролевой идентичности проявляются в ее возрастной динамике. 3) Факторами, влияющими на аффективную составляющую полоролевой идентичности личности, являются
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека