ГоловнаПсихологіяВведення в професію «Психолог»
« Попередня Наступна »
Шпаргалки. Введення в професію, 2011 - перейти до змісту підручника

Історія становлення психологічної професії

Розвиваючись спочатку як одна з філософських дисциплін, психологія потім, сприйнявши ряд ідей експериментальної фізіології, виділилася в самостійну науку, що ставила завданням вивчення душі, яка в той час розумілася як свідомість (а свідомість - як те, що людина безпосередньо усвідомлює). Це сталося наприкінці ХIХ в., і символічною датою народження психології як дисципліни вважається 1879, коли Вільгельм Вундт? відкрив при кафедрі філософії Лейпцизького університету лабораторію експериментальної психології, а незабаром на її базі - перший у світі психологічний інститут, існуючий і понині. По суті, з цього моменту можна відраховувати і становлення професії «психолог»: в інституті в різній формі пройшли підготовку багато видатних психологи світу, в тому числі наші співвітчизники - психолог, фізіолог, невролог, лікар Володимир Михайлович Бехтерєв (1857-1927), який створив першу в Росії експериментальну психологічну лабораторію в Казанському університеті в 1885 г, а в 1908 р. - Психоневрологічний інститут у Санкт-Петербурзі; психолог і філософ Георгій Іванович Челпанов (1862-1936), творець першого в Росії психологічного інституту (почав роботу з 1912 р., офіційно був відкритий в 1914; нині це Психологічний інститут Російської академії освіти), один з піонерів експериментальної психології в Росії одеський психолог Микола Миколайович Ланге (1858-1921), творець грузинської психологічної школи Дмитро Миколайович Узнадзе (1886-1950) та інші.
Там же проходив навчання і перший в історії професор психології - американський психолог Джеймс Кеттел (1860-1944).

У сучасній літературі виділяються, поряд з появою психологічного інституту в Лейпцигу, ще кілька найважливіших моментів, які виступають передумовами становлення сучасної - передусім зарубіжної - професійної психології:

Виникнення нового, гуманного підходу до психічно нездорових людей. Це сталося наприкінці XVIII століття у Франції і пов'язане з ім'ям Ф. Пінеля, що виступив засновником психіатрії. Нам зараз важко уявити, але до того психічно нездорових людей прирівнювали, по суті, до злочинців, застосовуючи до них ті ж методи покарання, аж до побоїв і тримання їх на ланцюгу протягом багатьох років.

Становлення наукового підходу до психічним захворюванням і науково обгрунтованих психотерапевтичних методів. Це пов'язано в першу чергу з роботами в галузі лікування гіпнозом наприкінці ХIХ століття у французькій психіатрії (Ж. Шарко, І. Бернгейм, П. Жане), австро-угорської психіатрії (Й. Брейер і працював з ним на початку свого шляху З. Фрейд) і російської психіатрії (А.А. Токарський, В.М. Бехтерєв), а пізніше зі становленням психоаналізу З. Фрейда як перший психотерапевтичної системи (що важливо, распространіми за межі клінічного матеріалу). Ці автори показали, що робота з психічними захворюваннями можлива за допомогою створення ситуацій особливого типу переживань і допомоги в усвідомленні причин розладу, що лежать в індивідуальному минулому, т.
е. на основі психологічних засобів.

Виникнення на початку ХХ століття в США Товариства розумової гігієни (К. Бірс).

Становлення основних галузей психології, в тому числі прикладних (починаючи з кінця XIX століття).

Виникнення в США в перше десятиліття ХХ століття консультування, пов'язаного з вибором професії (Ф. Парсон). (Зазначимо, що в Росії перше «Міське посередницьке бюро» для сприяння у працевлаштуванні було створено в Москві істотно раніше - в 1897 р., проте власне психологічний компонент консультування там був представлений у меншій мірі.)

Становлення основних наукових шкіл психології, починаючи з 10-х рр.. ХХ століття - психоаналізу?, біхевіоризму?, трохи пізніше - гештальтпсихології?.

Виникнення в США в роки, що передували Другій світовій війні, інституту релігійного піклування та соціальних працівників, діяльність яких була спрямована на допомогу людині в складних особистісних або життєвих ситуаціях.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація , релевантна "Історія становлення психологічної професії"
 1. З історії становлення психологічної професії
  історії професор психології - американський психолог Джеймс Кетгелл (1860-1944). Виникнення інституту - подія рубежное ; однак психологія, як Ви пам'ятаєте, нині являє собою не тільки академічну науково-дослідну область (якою вона в названому інституті виступала); вона орієнтована і на запити різних областей человечеловеку в самопізнанні, розкритті свого потенціалу
 2. Шпаргалки. Введення в професію, 2011
  становлення психологічної професії. Психологія як науково-дослідна діяльність. Психологія як прикладне та практичне спрямування. Загальне уявлення про розвиток особистості в професії. Проблема розвитку і саморозвитку психолога-професіонала. Етичні проблеми професійного самовизначення психолога. Професійний розвиток особистості студента-психолога.
 3. Лекційні заняття № 1. Введення в науку «Валеологія».
  історія людства вивчена в основному за останні п'ять тисяч років. Велика частина досліджень подає відомості з розвитку точних наук і становленню матеріальної культури. Відомості з вивчення самої людини, її анатомії, фізіології, основам охорони здоров'я досить уривчасті, неповні і суперечливі. З II століття після Різдва Христового до X1V-XV століть в Європі проповідувалося зречення від
 4. ОРИГІНАЛЬНІ студентський реферат
  історичні, соціально-політичні умови праці, побуту і дозвілля людей відіграють вирішальну роль у визначенні їх способу життя. Але разом з тим вплив об'єктивних умов на спосіб життя, різні види життєдіяльності людей завжди опосередковано мотивами поведінки, психологією, цілями, потребами, тобто суб'єктивними умовами способу життя. Як феномен, явище спосіб життя розкривається в тому,
 5. Валеологія як наука, її цілі і зміст
  історію його розвитку, то близько 90% складуть відомості про неживу природу і лише 10% відомостей мають відношення до живої природи, в тому числі про людину - менше 1% . Ми знаємо більше про світ, який нас оточує, ніж про самих себе, про свій організм. - До того ж у цих науках людина як об'єкт пізнання розглядається під різними кутами зору, а тому предметно розірваний на багато частин (за
 6. Еволюція права громадян на надання згоди з приводу медичного втручання (історико-правовий аналіз)
  історії питання інформованої згоди, необхідно відзначити наступні обставини. Спроби законодавчого захисту права людини розпоряджатися своїм тілом, здоров'ям , життям робилися на початку минулого століття не стільки у відношенні загальноприйнятого лікування як такого, скільки з приводу експериментального лікування захворювань. Перше регулювання клінічних дослідів на людях за допомогою
 7. Загальнометодологічні принципи наукового дослідження (детермінізму, розвитку, гуманізму )
  історичного досвіду, культури. П.Я.Гальперин, відомий теоретик культурно-історичної теорії, що чимало зробила для операціоналізації її положень у навчанні, висунув тезу, що психіка і є те, що ми з неї зробили. Однак положення про вирішальну роль соціальної зовнішньої детермінації були перенесені з дитини на дорослого, розвиток його здібностей і т. д. Їм було надано універсальний характер.
 8. Військова акмеологія
  історія культури земної цивілізації містить конструктивні початку, які в кінцевому підсумку визначають поступальний її розвиток. Водночас суспільство на всіх етапах його розвитку в числі основних своїх інститутів містило армію. У ній незмінно акумулювалися передові досягнення думки і справи кращих людей. Там, де найбільш продуктивно задіявся весь даний потенціал, там і суспільство
 9. Акмеологія в системі наук про професійну діяльність
  історичного порядку, що викликають тісне переплетення з одного боку акмеологічних, а з іншого - насамперед педагогічних і психологічних досліджень, що, до того ж, робить актуальним завдання виділення власне акмеологічних досліджень і акмеологічного знання і отличения їх головним чином від педагогіки та психології. Так, ми вказали вже на те, що навіть сам термін "акмеологія"
 10. Процесуально-технологічний аспект продуктивної професійної діяльності
  історію акмеології, щоб простежити розвиток акмеологічних проектів і таким чином продемонструвати основні теоретичні моменти, характерні для сучасної акмеології. Практична задача, на вирішення якої в даний час спрямована акмеологія, - виховання професіоналів і надання їм допомоги в досягненні вершин професійної майстерності - фактично стоїть перед людством
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека