ГоловнаПсихологіяВведення в професію «Психолог»
« Попередня Наступна »
Карандашев В.Н.. Психологія: Введення в професію., 2000 - перейти до змісту підручника

Історія психології спорту

Широкі можливості застосування професійних психологічних знань існують в спорті. Психологія спорту вивчає закономірності психічної діяльності людей в умовах тренувань і змагань.

Психологія спорту належить до числа дуже молодих прикладних галузей психологічної науки. Поняття "психологія спорту" вперше з'явилося в статтях П'єра де Кубертена - засновника Олімпійських ігор сучасності. Вони публікувалися на самому початку XX століття і мали описовий характер. У 1913 році на спеціальному конгресі з психології спорту, організованому за його ініціативою Міжнародним олімпійським комітетом в Лозанні, вона отримала свою "хрещення".

Ініціатива П'єра де Кубертена і Лозаннський конгрес послужили стимулом до вивчення проблем психології спорту. У період з 1920 по 1940 рік їх вивчення досить активно велося в Німеччині, США та інших країнах. Однак глибокої наукової розробки проблеми психології спорту тоді не отримали (Джамгаров, Пуні (ред.), 1979, с. 12).

Психологія спорту інтенсивно розвивалася вже після другої світової війни. Причиною тому послужив бурхливий ріст спортивних досягнень у всьому світі і підвищення престижності спорту. Особливо яскраво це виявлялося на олімпійських іграх і світових першостях з видів спорту.

У 1965 році з ініціативи Італійської федерації спортивної медицини в Римі, був організований перший конгрес з психології спорту. Було створено Міжнародне товариство психології спорту (ІССП). Це стало свідченням міжнародного визнання психології спорту.

Після Римського відбулися ще три конгресу: в 1968 році у Вашингтоні, в 1973 році - в Мадриді і в 1977 році - в Празі. З 1970 року видається офіційний орган ІССП - "Міжнародний журнал психології спорту".

Створення ІССП стимулювало утворення регіональних об'єднань психології спорту. Так, в 1967 році виникло Північноамериканські суспільство психології спорту, в 1969 - Європейська асоціація психології спорту (ФЕПСАК). У різні роки потім організовувалися національні товариства спортивної психології в Канаді, Японії, ФРН, Англії, Франції, Бразилії, Австралії та інших країнах.

Доповіді з психології спорту містяться в програмах XVIII і XX Міжнародних психологічних конгресів, Олімпійського наукового конгресу 1972 року в Мюнхені, Всесвітнього конгресу "Спорт в сучасному суспільстві", що відбувся в 1974 році в Москві.


В даний час наукова розробка психології спорту ведеться в більшості країн світу.

В історії вітчизняної психології часом народження психології фізичного виховання і спорту можна вважати дати виходу у світ перших наукових робіт. Першими в 1925-1926 роках були дослідження, виконані проф. П.А. Рудиком на кафедрі психології ГЦОЛІФК ("Вплив мускульної роботи на процес реакції", "Дослідження реакції в застосуванні до основних питань фізичної культури") і Т.Р. Нікітіним ("Значення навіювання і наслідування у справі фізичного виховання").

У 1927 році в Москві була видана, а в 1930 - перевидано монографію професора А.П. Нечаєва "Психологія фізичної культури". У ці ж роки були опубліковані роботи А.Ц. Пуні, присвячені вивченню впливу змагань з настільного тенісу, лижних гонок та ін на психічну сферу спортсменів, і роботи професора Українського психоневрологічного інституту З.І. Чучмарева про вплив шкільних уроків фізичної культури на інтелектуальні функції школярів та їх вміння керувати собою. З 1930 року почалася розробка питань психології фізичного виховання і спорту на кафедрі психології інституту ім. П.Ф. Лесгафта (Джамгаров, Пуні (ред.), 1979, с.13-15).

У ті роки основними центрами розробки психології спорту були кафедри психології Центрального інституту фізичної культури та інституту фізичної культури ім. П.Ф. Лесгафта, а також психотехнические відділення Ленінградського (зав. проф. А.К. Борсук) і Центрального (зав. проф. П.А. Рудик) науково-дослідних інститутів фізичної культури. У середині тридцятих років у ГЦОЛІФК і ГДОІФК ім. П.Ф. Лесгафта вивчення питань психології спорту бьшо включено в курс психології, читав студентам. Були розроблені перші програми спеціального курсу "Психологія спорту".

Під час Великої Вітчизняної війни психологи спорту займалися розробкою науково обгрунтованих шляхів відновлення функцій центральної і периферичної нервової системи, опорно-рухового апарату, а також відновленням вищих психічних функцій (Гнозис, праксису, мислення, мовлення та ін .).

У післявоєнні роки психологія фізичного виховання та спорту розвивалася дуже інтенсивно. У цей період розширилася база наукових досліджень. У них брали участь кафедри педагогіки та психології цілого ряду інститутів фізичної культури.
Розширився коло вирішуваних проблем. Основні напрямки досліджень включали вивчення: психології особистості спортсмена і тренера, психологічних особливостей спортивної діяльності, психологічних основ навчання і виховання в спорті. Вивчалися також психологічні аспекти спортивного змагання, психологічні основи підготовки спортсменів до змагань, регуляції та саморегуляції діяльності і станів спортсменів до, під час і після змагань. Приділялася увага також соціально-психологічним аспектам фізичного виховання і спорту, віковим психологічним особливостям фізичного виховання і спорту.

У 1952 році в Інституті психології АПН РРФСР А.Ц. Пуні захистив першу в історії психології докторську дисертацію на тему "Психологія спорту". Пізніше з'явилися монографії з психології спорту О.А. Черникової, А.Ц. Пуні, В.Г. Норакидзе, С.Ч. Геллерштейн, Г.М. Гагаевой, А.В. Родіонова, Н.А. Худадова, А.А. Лалаян та ін Стали видаватися збірники праць з психології спорту. У 1958 році вийшов перший підручник з психології для інститутів фізичної культури, написаний П.А. Рудиком. Спеціальний розділ підручника присвячений психології спорту.

Психологія фізичного виховання і спорту як спеціальна галузь психологічної науки входила в програми Всесоюзних нарад з психології, а потім Всесоюзних з'їздів товариства психологів СРСР. Традиційними були спеціальні Всесоюзні наради та конференції з психології спорту. Перше таке нараду з ініціативи кафедри психології ГДОІФК ім. П.Ф. Лесгафта було організовано в 1956 році в Ленінграді.Післявоєнний розвиток психології фізичного виховання і спорту характеризується великим зближенням її з практикою. Післявоєнний період характеризується також організаційним зміцненням психології фізичного виховання і спорту. У 1948 році була створена комісія з психології спорту при науково-методичному (згодом науковому) раді Комітету з фізичної культури і спорту при Раді Міністрів СРСР. Вона по суті стала органом, що об'єднував радянських психологів спорту. Психологи спорту завжди відігравали активну роль у роботі Товариства психологів СРСР. У травні 1987 року вперше в СРСР створена Федерація спортивної психології.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Історія психології спорту "
 1. РЕКОМЕНДОВАНІ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ
  1. Вплив екологічних факторів на здоровий спосіб життя. Зарубін Г. П. Навколишнє середовище і здоров'я. М., 1989. С. 7-15. Брехман П.К. Валеологія - наука про здоров'я. М., 1990. С. 219-271. Петровський В.В. Популярна медична енциклопедія. М., 1989. С. 547-548. Екологічна проблема та технічні науки. М., 1980. С. 180-186. Ляхтер В.М. Економіка, техніка, екологія. М., 1985. С.
 2. ОРИГІНАЛЬНІ студентський реферат
  На наступній сторінці Вам представлений зразок титульного аркуша студентського реферату. При оформленні досить поставити назву навчального закладу, де Ви навчаєтесь, вписати свої ініціали, курс і факультет. Подальше оформлення згідно із запропонованими Вам рефератах. Так виглядає титульний лист реферату студента Московського міського педагогічного університету. Вибрані з сотень захищених
 3. Історія та перспективи розвитку валеології в Росії
  Валеологія - інформаційний фонд діяльності з оптимального задоволення основних життєвих потреб людини. Саме такий зміст вкладали в це поняття учасники виїзної сесії Вченої ради ВНІІФКа (серпень 1968 р.) в башкирською р. Салавате, узагальнивши дані наукових досліджень і досвід управлінської діяльності «міста хімії, спорту і здоров'я». Йшлося про гармонійний єднанні
 4. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ЖИВОГО І ВАЛЕОЛОГІЇ
  Перш ніж говорити про людину, в якому або аспекті, а, тим більше про його здоров'я, необхідно відзначити, що людина це представник живого. Виниклий в процесі еволюції органічного світу феномен людини, став предметом дослідження багатьох природничонаукових (фізика, хімія, біологія, генетика, антропологія, тощо) і гуманітарних (історія, філософія, соціологія, психологія, економіка і
 5. РУХ ТА ЗДОРОВ'Я
  Стало загальновідомим твердження, що сучасна цивілізація несе людству загрозу гіподинамії, тобто серйозних порушень опорно-рухового апарату, кровообігу, дихання і травлення, пов'язаних з обмеженням рухової активності. І це дійсно так. Рухова активність - найважливіша умова нормальної життєдіяльності людей, а між тим ми рухаємося все менше і менше: на
 6. Поняття про біологічні ритми людини
  Рекомендована література: 1 . Доскін В.А., Лаврентьєв Н.А. Ритми життя: 2-е вид. перероб. - М.: Медицина, 1991.-176стр. 2. Путілов А.А. »Сови», «жайворонки» та інші. - М.: Досконалість, 1997. 3. Ужегов Г.Н. Біорітми.-Смоленськ: Русич, 1997.-стр.3-76 4. Чижевський А.Л. «Земне відлуння сонячних бур».-М.: Думка, 1976. 5. Шапошникова В.І. Біоритми - годинник здоров'я. - М.: Сов. Спорт,
 7. Лекція 1
  Ще раз здрастуйте, шановні соратники. Починаємо наше перше заняття в Народному університеті здорового способу життя за методом Геннадія Андрійовича Шичко. Курс буде присвячений корекції зору за методом Шичко-Бейтса. Це курс загального оздоровлення і позбавлення від шкідливих звичок. - Від яких? - запитайте. Ну, хто лінується - треба в першу чергу позбутися від ліні. Хто дратується - від
 8. Додаток
  Програма НЕВРОППТОЛОГІІ ДИТЯЧОГО ВІКУ Названа программа1 рекомендована Навчально-методичним об'єднанням вищих навчальних закладів Російської Федерації з педагогічної освіти. Включення в підручник програми професійної підготовки майбутніх фахівців розширює можливості для різних варіантів організації самого навчального процесу та для активного залучення студентів в
 9. Вершина в розвитку дорослої людини. Б.Г.Ананьев - ПЕРШОВІДКРИВАЧ І ДОСЛІДНИК складних проблем людинознавства
  В ряду видатних вчених Росії Борис Герасимович Ананьєв займає неповторне і гідне місце. Б.Г.Ананьев народився 14 серпня 1907 року в місті Владикавказі в сім'ї вчителя. У 17 років він закінчив середню школу, а вищу освіту отримав в Гірському політехнічному інституті в 1928 році. Навчаючись в інституті, одночасно працював асистентом на кафедрі психології. По закінченні інституту
 10. С
  самоактуалізації (від лат. дійсний, справжній) - одне з концептуальних понять гуманістичної психології. За поглядам А. Маслоу, С. - це бажання стати бoльшим, ніж являєшся; це потреба у самовдосконаленні, у реалізації свого потенціалу. Цей шлях важкий, він пов'язаний з переживанням страху невідомості і відповідальності, але він же шлях до повноцінної, внутрішньо багатого життя.
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека