Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаВетеринарія
« Попередня Наступна »
Колесніченко І. С.. Історія ветеринарії, 2010 - перейти до змісту підручника

З історії розвитку вітчизняного військового ветеринарного освіти

Скорочення: ЗДІ - Військово-ветеринарний інститут, КУОВС - курси удосконалення офіцерів ветеринарної служби , МЗВІ - Московський зооветеринарний інститут, ОКВС - офіцерські курси ветеринарної служби

У 2007 р. вітчизняна військова ветеринарія відзначила свій 300-річний ювілей, а в 2008 р. ми будемо святкувати 200-річчя вищої ветеринарної освіти в Росії [2].Спеціальне ветеринарну освіту, як і військова ветеринарія, своїй появі зобов'язане Петру I, хоча офіційною датою вважають 1808 року, коли при Імператорській медико-хірургічній академії було відкрито ветеринарне відділення. Петро I своїм указом від 31 березня 1715 про посилку в полки коновалів та навчанні «доброї коновальной науці» [5] поклав початок підготовці ветеринарних фахівців для армії. Виданий раніше указу про «научении нижніх чинів медицині» (останній побачив світ 23 травня 1719), він сприяв навчанню ветеринарної науці в Росії за 47 років до того, як у Західній Європі була відкрита перша ветеринарна школа (Ліон, Франція, 1762 г .) [13].Спеціальна підготовка російських коновалів почалася з підстави в 1735 р. Хорошевской школи, а потім і інших шкіл при Даниловской, Скопинським, Сидорівська та інших царських стайнях. У той час ветеринарні школи були лише підготовчими, навчання в них носило ремісничий, емпіричний характер, проте в епоху відсутності наукового, адміністративного ветеринарного центру, а також вищих навчальних ветеринарних закладів ці школи були єдиними хранителями практичних ветеринарних знань [4].У другій половині XVIII в. різко зросла необхідність у забезпеченні армії майстерними «скотинячого» лікарями та Коновалов. У 1803 р. міністр внутрішніх справ Кочубей в доповіді імператору Олександру I «Про заклад в Санкт-Петербурзі, Москві та Лубнах трьох скотоврачебних училищ» [6] вказував, що вигоди від подібних училищ незаперечні. На думку міністра, головна мета установи цих училищ полягала в забезпеченні кавалерії майстерними Коновалов і ковалями, оскільки ремонтування армії кіньми коштувало великих коштів і збереження кінського складу у військах набувало державне значення [3, 7]. Олександр I ут-Верде доповідь Кочубея, але запропоновані міністром заходи були здійснені не повністю.У 1808 р. в статуті Імператорської медико-хірургічної академії [8] було відзначено, що мета останньої - утворення юнацтва у всіх частинах лікарських наук, при цьому засновувалось три частини викладання: медична, ветеринарна та фармацевтична . Статут академії передбачав підготовку на ветеринарному відділенні вихованців двох розрядів - лікарі і помічники лікаря. До 1836 р. в Санкт-Петербурзі і в Москві могло прийматися щорічно по 20 вихованців першого розряду і по 100 друга. Однак такого числа вихованців, як правило, не набиралося. З 1809 по 1824 р. було випущено з ветеринарної частини 115 лікарів, 134 помічника лікаря. Як тих, так і інших спочатку направляли тільки в армію. Статутом академії 1808 передбачалося, що помічники за відмінності і заслуги після випробування могли проводитися у ветеринарні лікарі, а прослужили в полках не менше 10 років мали право переходити на цивільну службу в губернії. Ветеринарні помічники в армії поступово замінювали коновалів, хоча фактично, через свою малочисельність, так не змогли замінити їх повністю [9 ... 12].Ветеринарне відділення Санкт-Петербурзької медико-хірургічної академії на початку другої половини XIX в. знаходилося у вкрай незадовільному стані. Керівництво академії мало цікавилося підготовкою ветеринарних фахівців і нерідко висловлювало сумнів у необхідності існування ветеринарного відділення. Заснований в 1860 р. при Міністерстві внутрішніх справ особливий тимчасовий «комітет про поліпшення ветеринарної частини в Росії і про заходи проти худоба від пошестей в Імперії» в 1864 р. визнав проте існування відділення необхідним. Запропонований комітетом проект організаційних і штатних заходів, спрямований на поліпшення роботи відділення, по наказу Військового міністра було розглянуто Військово-медичним департаментом і визнаний задовільним. У наступному 1865 президент Меди-цинской академії П.А. Дубовицький представив Військовій раді проект комітету із зауваженнями Військово-медичного департаменту та пояснювальною запискою. 4 липня 1866 Військова рада схвалила пропозицію Дубовицького, зокрема про перейменування відділення в інститут, і заснував посаду завідувача ветеринарним відділенням [1].У другій половині XIX в. приділяється увага питанню про присвоєння вчених ступенів військовим ветеринарним лікарям. У 1861 р. при ветеринарному інституті Санкт-Петербурзької медико-хірургічної академії щорічно залишали на два роки по одному з відмінних за здібностями і успіхам ветеринарних вихованців першого розряду, удостоєних по закінченні ступеня ветеринара. До кінця першого року перебування в академії вони повинні були витримати іспит на ступінь магістра ветеринарних наук, а до кінця другого року захистити «магістерську дисертацію». Для кращого вивчення обраної спеціальності дозволялося призначати їх ас-сістентамі. Після дворічного перебування в інституті і отримання ступеня магістра ветеринарних наук їх призначали на штатні посади. Передбачалося також кращих випускників направляти за казенний рахунок на два роки у закордонне відрядження для удосконалення з обраним предметам, з подальшим призначенням, як правило, викладачами академії [14 ... 17].При Петербурзької медико-хірургічної академії ветеринарних лікарів готували до 1883 р. Стан ветеринарного відділення академії помітно покращився після низки організаційних заходів (збільшення штату, припинення підготовки ветеринарних помічників тощо) і створення міцної матеріальної бази. У 1873 р. відділення перевели у знову відбудоване для ветеринарного інституту головна будівля, де були обладнані клініки, кузня та ін У цей час особливо великий внесок у розвиток ветеринарної освіти вніс професор І.І. Равич, призначений в 1872 р. наказом Військового міністра завідувачем ветеринарним відділенням. Однак в 1879 р. у зв'язку з перетворенням Медико-хірургічної академії у Військово-медичну академію для ветеринарного відділення виникли несподівані ускладнення. Головний військово-медичний інс-пектор заявив, що з огляду на невелику потреби армії у ветеринарних віруючих (в середньому 10 осіб на рік) немає потреби в особливому ветеринарному навчальному закладі, і в 1880 р. прийом учнів на ветеринарне відділення академії був припинений. Студентам дозволили закінчити повний курс навчання, штат відділення скорочувався поступово, і фактичне його скасування відбулося в 1883 р. За 75-річний період існування ветеринарне відділення випустило понад 1000 ветеринарних фахівців. У їх підготовці брали участь великі наукові сили, що створили в той час і в подальшому вітчизняну ветеринарію, що сприяли її прогресу і поклали початок ряду наукових шкіл.Ветеринарних лікарів і помічників готували і в інших навчальних закладах: у Вільно (1818), Харкові (1835), Варшаві (1840), Дерпті (1848), Казані (1873).На рубежі XIX-XX ст. ветеринарний склад армії поповнювався за рахунок стипендіатів військового відомства в ряді ветеринарних інститутів. З 1912 р. випускники останніх стали отримувати звання ветеринарний лікар, а не ветеринар, як раніше, що свідчило про здобутий вищому спеціальному освіті. Однак вищого навчального військово-ветеринарного закладу Росія в цей період не мала, і це негативно відбилося на якості підготовки військових ветлікарів і на постановці ветеринарної справи в армії в цілому. У ході Російсько-японської та Першої світової воєн ветеринарна служба російської армії насилу забезпечувала добробут військових тварин. У зв'язку з цим в 1914 р. було прийнято рішення про організацію військово-ветеринарної академії з 5-річним терміном навчання, але розпочата Перша світова війна перешкодила його здійсненню.Після революції 1917 р. важке становище з ветеринарними кадрами відчувала і Червона армія. Для вирішення цього питання наказом Реввійськради СРСР № 918 від 12 вересня 1925 було відкрито військове відділення при Казанському ветеринарному інституті. Це було викликано необхідністю постійного поповнення армії ветеринарними лікарями, які мають не тільки вищу професійну кваліфікацію, але й військову підготовку. 8 жовтня 1929 відбувся перший випуск військових ветеринарних лікарів - 28 чоловік. Цей день поклав початок планомірному комплектування Червоної армії ветеринарно-лікарським складом.У цьому ж році військове відділення було переведено до Москви і стало функціонувати при МЗВІ. Уже в Москві були прийняті студенти на 1-й курс, а слухачі 2-го, 3-го і 4-го курсів залишалися в Казані і продовжували навчання до випуску (останній випуск в Казані відбувся в 1932 р.). У 1930 р. військове відділення при МЗВІ було розгорнуто у військово-ветеринарний факультет, в 1935 р. факультет був перетворений в ЗДІ, а в 1938 р. - у Військово-ветеринарну академію РККА. Академія займала провідне місце серед ветеринарних вузів країни, мала в штаті 299 військовослужбовців постійного складу, 406 вільнонайманих і 800 слухачів. У структурі академії передбачалися навчальний, науковий і політичний відділи, 29 кафедр, курси удосконалення військових ветеринарних лікарів і підрозділи обслуговування. У різний час в академії працювали видатні вчені: академіки К.І. Скрябін, С.Н. Вишелесський, І.Є. Мозгов, Н.Ф. Попов; заслужені діячі науки А.Ф. Клімов, Я.Є. Коляков, Б.М. Олівков, Г.В. Домрачев, Н.А. Сошественський; професора Н.М. Шпайєр, І.В. Шур, М.С. Ганнушкіна та ін Наукову та навчальну роботу вели 21 доктор наук і професор, 47 кандидатів наук і доцентів.Академія внесла великий внесок у підготовку ветеринарних кадрів і розвиток ветеринарної науки в нашій країні. Наукові дослідження її мали не тільки оборонне, а й народно-господарське значення. Академія дала військам великий загін військових ветеринарних лікарів, провела значну роботу з перепідготовки кадрів. За роки війни академія випустила зі своїх стін 1179 військових ветеринарних лікарів. Її випускники склали основу ветеринарної служби діючої армії в роки Великої Вітчизняної війни, внесли істотний внесок у ветеринарне забезпечення операцій.Після Великої Вітчизняної війни процес скорочення Збройних сил і реформування армії торкнувся і військово-ветеринарну службу, потреба у ветеринарних фахівцях значно скоротилася. У 1948 р. академія була перетворена у військово-ветеринарний факультет при Московській ветеринарній академії, який функціонував до 1956 р., а потім був реорганізований в КУОВС (ОКВС).1 липня 1978 на підставі постанови Ради міністрів СРСР від 19 серпня 1977 № 766-239 та наказу Міні-стра оборони СРСР від 24 листопада 1977 на базі 43 ОКВС був знову сформований (відтворений) військово-ветеринарний факультет при Московській ветеринарній академії імені К.І.-. Скрябіна. З 1978 по 2001 р. факультет підготував понад 620 військових ветеринарних лікарів, 55 випускників закінчили його з відзнакою. Випускники факультету несли службу в різних куточках нашої Батьківщини, а також у складі груп військ (контингенту) в країнах ближнього і далекого зарубіжжя (Німеччина, Угорщина, Куба, Лівія, Монголія, Польща, Сирія, Югославія та ін.) Отримавши міцні й глибокі професійні знання, вони стали опорою військової ветеринарії і значною мірою сприяли збереження та підтримання ветеринарного благополуччя військ. Інститут пишається своїми співробітниками та випускниками, які гідно виконували свій військовий обов'язок у гарячих точках (Афганістан, Чечня, Таджикистан, Придністров'я, Боснія), брали участь у ліквідації наслідків землетрусу у Вірменії, аварії на Чорнобильській АЕС. За особливі заслуги ряд офіцерів, в різний час закінчили факультет, удостоєні урядових нагород і високого звання Заслужений ветерина-Нарнії лікар РФ [4].У 2002 р. відповідно до постанови Уряду Російської Федерації від 04.04.2001 № 260 на базі військово-ветеринарного факультету при МГАВМиБ ім. К.І. Скрябіна був створений ЗДІ (начальник І.С. Колесніченко).Комплектування інституту слухачами здійснюється за рахунок студентів, що закінчили 4 курсу ветеринарних академій, аграрних університетів та інститутів, що мають ветеринарні факультети. Термін навчання розрахований на 2 роки. Закінчили інститут присвоюється кваліфікація ветеринарний лікар, військове звання лейтенант медичної служби і видається диплом державного зразка. Випускників інституту призначають на посади ветеринарного лікаря військової частини, начальника ветеринарно-санітарної служби (ветеринарного лікаря) з'єднання, начальника відділення ветеринарної установи з перспективою висунення на посади начальника ветеринарного установи, ветеринарного інспектора (начальника ветеринарно-санітарної служби) армії (корпусу).

В інституті відповідно до ліцензії Міністерства освіти РФ готують ветеринарних фахівців за програмами вищої та післявузівської (ад'юнктура) освіти, крім того, передбачені курси підвищення кваліфікації для офіцерів ветеринарно-санітарної служби по ряду спеціальностей. Викладацький склад інституту включає в себе досвідчених офіцерів, що мають солідний педагогічний стаж, а також молодих військових ветеринарів, покликанням яких стало педагогічне терені. Їх наукова і педагогічна кваліфікація (більше половини викладачів має вчений ступінь) гарантує високу якість навчальної та військово-наукової роботи. В єдиній системі підготовки формуються ветеринарні фахівці, здатні підтримувати ветеринарно-санітарне забезпечення військ на рівні, відповідному вимогам цього моменту.  Новий статус отримали класи історії військової ветеринарії - тепер це має штатного співробітника музей, експозиція якого відображає тривікову історію військової ветеринарії Росії і широко використовується в навчальному процесі з метою пропаганди та популяризації славного минулого ветеринарно-санітарної служби Збройних сил РФ.  Інститут є центром науково-дослідної, експертної та методичної роботи ветеринарно-санітарної служби. У наукових підрозділах інституту (науково-дослідний відділ і науково-дослідні лабораторії) організована робота за основними напрямками діяльності ветеринарно-санітарної служби, в ході якої вирішуються багатопланові завдання, пов'язані з розробкою пропозицій і рекомендацій щодо вдосконалення заходів, що проводяться ветеринарно-санітарною службою; коштів , способів лікування і профілактики уражень військових і продовольчих тварин; розробкою проектів керівних документів, підручників, методичних рекомендацій тощо Особливої ??актуальності останнім часом набули дослідження, пов'язані з вивченням оптимальної організації ветеринарно-санітарного забезпечення військ в локальних збройних конфліктах, в ході контртерористичних операцій. Висновки та висновки вчених сприятимуть більш чіткої та ефективної організації діяльності фахівців ветеринарно-санітарної служби в цих умовах.  Сьогодні з упевненістю можна сказати, що перетворення факультету в ветеринарний інститут мало принципове значення. Це дозволило докорінно підвищити рівень науково-методичного керівництва, поліпшити інформаційне забезпечення, вирішити проблему зміцнення науково-педагогічного колективу.  Славне минуле і сьогодення ЗДІ, його традиції, постійно удосконалюється матеріально-технічна та науково-інформаційна база, методичне майстерність і професіоналізм професорсько-викладацького та командного складу - все це запорука успішного вирішення завдань, які сьогодні стоять перед інститутом і військово-ветеринарною службою в цілому . 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "З історії розвитку вітчизняного військового ветеринарного освіти"
 1.  Колесніченко І.С.. Історія ветеринарії, 2010
    Зміст: Зародження ветеринарії. Зародження ветеринарії в Росії. Ветеринарія в античному світі. Ветеринарія в епохи Середньовіччя та Відродження (V-XVII століття). Ветеринарія Росії до XVIII століття. Ветеринарія дворянської Росії (XVIII століття). Ветеринарія періоду формування передкапіталістичних відносин в Росії (1800 - 1860 рр..). Ветеринарія періоду становлення капіталізму в Росії (від
 2.  З історії державної ветеринарної служби Московської області
    У 2008 р. Управлінню державної ветеринарної служби Міністерства сільського господарства і продовольства Уряду Московської області виповнюється 125 років. Управління веде свою історію від Ветеринарного бюро, утвореного в 1883 р. при Московській губернській земській управі. Створення Ветеринарного бюро відбулося завдяки двом чудовим людям: Валентину Федосійович Нагорська і
 3. А
    список А, група отруйних високо токсичних лікарських засобів, що передбачається Державною фармакопеєю СРСР; доповнюється і змінюється наказами Міністерства охорони здоров'я СРСР. При поводженні з цими лікарськими засобами необхідно дотримуватися особливої ??обережності. Медикаменти списку зберігаються в аптеках під замком в окремих шафах з написом «А - venena» (отруйні). Перед закриттям
 4. В
    + + + Вагіна штучна (лат. vagina - піхва), прилад для отримання сперми від виробників сільськогосподарських тварин. Метод застосування В. і. заснований на використанні подразників статевого члена, замінюють природні подразники піхви самки, для нормального прояви рефлексу еякуляції. Такими подразниками в В. і. служать певна температура (40-42 {{?}} C) її стінок,
 5. М
    + + + Магнезія біла, те ж, що магнію карбонат основний. + + + Магнезія палена, те ж, що магнію окис. магнію карбонат основний (Magnesii subcarbonas; ФГ), магнезія біла, в'яжучий і антацидний засіб. Білий легкий порошок без запаху. Практично не розчиняється у воді, що не містить вуглекислоти, розчинний у розведених мінеральних кислотах. Застосовують зовнішньо як присипку, всередину -
 6. П
    + + + Падевий токсикоз бджіл незаразна хвороба, що виникає при харчуванні бджіл (падевим медом і супроводжується загибеллю дорослих бджіл, личинок, а в зимовий час і бджолиних сімей. Токсичність падевого меду залежить від наявності в ньому неперетравних вуглеводів, алкалоїдів, глікозидів, сапонінів, дубильних речовин, мінеральних солей і токсинів, що виділяються бактеріями і грибами. Потрапляючи в середню
 7.  ІСТОРІЯ КОМУНАЛЬНОЇ ГІГІЄНИ
    Комунальна гігієна як самостійна галузь гігієнічної науки, основа практичної діяльності установ санітарно-епідеміологічної служби, предмет викладання юридично є порівняно молодою дисципліною. Разом з тим, можна стверджувати, що її поява пов'язана з народженням першої людини на землі, першого житла, поселення. Вона виникла і розвивалася, виходячи з
 8.  Тема: Історія розвитку мікробіології
    Етапи розвитку мікробіології: евристичний, морфологічний, фізіологічний, імунологічний, молекулярно-генетичний. Винахід мікроскопа і відкриття мікроорганізмів (А.Левенгук та ін.) Відкриття перших патогенних мікроорганізмів - збудників фавуса і сибірської виразки. Пастерівський період у розвитку мікробіології (друга половина XIX століття). Роботи Л.Пастера і його школи. Їх значення
 9.  МЕДИЧНА ІМУНОЛОГІЯ
    Тема: Імунологія як наука про способи і механізми захисту від генетично чужорідних речовин з метою підтримання гомеостазу організму Виникнення і становлення імунології як науки, етапи формування імунології. Роль вітчизняних та зарубіжних вчених у розвитку імунології, нобелівські лауреати в галузі імунології. Основні напрямки сучасної імунології: клітинна, молекулярна,
 10.  шпаргалка. Пропедевтика внутрішніх хвороб, внутрішні хвороби з військово-польової терапією, 2011
    Вітчизняна школа терапевтів (М. Я. Мудров, Г. А. Захар'їн, С. П. Боткін), Сибірська школа терапевтів (М. Г. Курлов, Б. М. Шершевскій, Д. Д. Яблоков). Клінічне мислення, визначення, специфіка. Стиль клінічного мислення і його зміни на різних етапах розвитку наукової медицини. Індукція, дедукція. Різні рівні узагальнення в діагностиці. Клінічні приклади. Симптоми, синдроми,
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека