Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаКардіологія
« Попередня Наступна »
Бабунц І.В ., Міраджанян Е.М., Машаех Ю.А.. Азбука аналізу варіабельності серцевого ритму, 2011 - перейти до змісту підручника

ІСТОРИЧНІ ВІДОМОСТІ

Вперше прийоми математичної оцінки ритму серця застосували в 1932 році Флейш і Бек-ман, запропонувавши використовувати для оцінки коливань ритму середнє квадратичне відхилення інтер-валів RR [96]. У 1965 р. Hon і Lee при вивченні внутрішньоутробного ураження плода відзначили, що грубого порушення серцевого ритму плода передують зміни в структурі ритму [159]. В

1973 Sayers і співавт. описали фізіологічні коливання серцевого ритму [189]. У 80-х роках Ew-ing і співавт. запропонували кілька простих тестів, здійсненних біля ліжка хворого, за допомогою ко-торих по короткочасних змін RR-інтервалів виявлялася вегетативна нейропатія у хворих цукровим діабетом [148]. Перше повідомлення про зв'язок ВСР зі смертністю хворих, які перенесли інфаркт міокарда, було опубліковано в 1978 р. Wolf і співавт. [199]. У 1981 р. Acselrod і со-

авт. запропонували для вивчення ВСР метод спектрального аналізу [129].

У нашій країні найбільший внесок у вивчення ВСР та визначення його клінічного значення внесли Д. І. Жемайтії [48-52] (роботи з визначення класів ритмограмм) і Р. М. Баєвський (ва-ріаціонная пульсометрія, оцінка ступеня напруги регуляторних систем при різних перебуваючи-ниях) [8-17].

Активне вивчення ВСР призвело до необхідності стандартизації термінології, вироблення оптимальних методів розрахунку показників і чіткого визначення їх нормативів. З цією метою в

1996 робоча група Європейського кардіологічного товариства і Північно-американського суспільства стимуляції і електрофізіології провела нараду, на якій було підготовлено доповідь, описи-вающий стандарти вимірювання, фізіологічної інтерпретації та клінічного застосування ВСР [192].

У зв'язку з бурхливим прогресом електронних технологій велике поширення набула комп'ютерна обробка ЕКГ-сигналу.
Поряд з іншими методами діагностики аналіз ВСР став широко застосовуватися як в нашій країні, так і за кордоном. На сьогоднішній день аналіз ВРС розви-ється в таких основних напрямках:

- Розробка практичних аспектів застосування результатів добового аналізу ВСР.

- Інтеграція аналізу ВСР з іншими високоточними неінвазивними методами («звичайна» ЕКГ, аналіз дисперсії інтервалів QT, аналіз пізніх потенціалів шлуночків і т. д.) і розробка сис-тем багатофакторного аналізу ЕКГ.

- Дослідження деяких специфічних областей застосування (аналіз ВСР у плода, у пацієнтів після трансплантації серця і т. д.).

- Впровадження програм аналізу ВСР в різні системи донозологической діагностики захв-ваний ССС (домашні діагностичні системи, системи для аналізу ЕКГ на відстані, в тому чис-ле «ЕКГ по телефону» і т. д. ).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ІСТОРИЧНІ ВІДОМОСТІ "
 1. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ВНУТРІМАТОЧНОІ КОНТРАЦЕПЦІЇ
  Досить повні і достовірні історичні відомості про те, коли, де і за яких обставин почали застосовувати внутрішньоматкову контрацепцію, відсутні. Відомо лише, що ще в глибоку давнину в деяких африканських племенах кочівники вводили дренаж в порожнину матки верблюдиць з метою попередження вагітності під час тривалих і важких караванних переходів (Speroff L.,
 2. ЛЕПРА (ХВОРОБА Ганс)
  Річард А. Міллер (Richard A. Milled) Визначення. Лепра (хвороба Гансена) - хронічна гранулематозная інфекція людини, що вражає поверхневі тканини, преімуществоенно шкіру і периферичні нерви. Згадки про лепрі відносяться до найраніших історичним відомостями і документально підтверджують, що в ті часи хворих на лепру таврували як злочинців, які порушили культурні та релігійні
 3. деформуючого остеоартрозу. ПОДАГРА.
  деформуючого остеоартрозу (ДОА). В 1911 році в Лондоні на Міжнародному конгресі лікарів всі захворювання суглобів були розділені на дві групи: первинно-запальні та первинно-дегенеративні. Ревматоїдний артрит і хвороба Бехтерева відносяться до першої групи. Представником другої групи є деформуючого остеоартрозу (ДОА), що представляє собою: дегенеративно-дистрофічні захворювання
 4. Антигенна мінливість вірусу грипу
  Р. Г. Вебстера і У. Г. ЛЕІВЕР i (RG WEBSTER and WG LAYER) I. ВСТУП Вірус грипу типу А1 є унікальним серед 'збудників інфекційних захворювань людини внаслідок своєї здатності настільки сильно змінювати власну антигенну структуру, що специфічний імунітет, набутий у відповідь «а зараження одним штамом, дуже слабо або зовсім не захищає від наступного
 5. Дифузні захворювання сполучної тканини
  дифузними захворюваннями (ДЗСТ), або колагенози (термін, що має історичне значення), - група захворювань, що характеризуються системним іммуновоспалітель-ним ураженням сполучної тканини і її похідних. Дане поняття є груповим, але НЕ нозологічними, у зв'язку з чим цим терміном не слід позначати окремі нозологічні форми. ДЗСТ об'єднують досить
 6. Обстеження хворого
  Зустрічаючись з хворим, що страждають одним з перерахованих захворювань, лікар повинен знати методи обстеження, розроблені з метою визначення порушень відчуттів і інтелекту. До повного уточнення причин і характеру неврологічних розладів не можна покладатися лише на зміни пози, рухів, відчуттів і рефлексів хворого, оскільки необхідно пам'ятати, що важкі ушкодження асоціативних і
 7. Сальмонельоз
  Річард Л. Гуеррант (Richard G. Guerrant) Рід Salmonella складається з трьох видів, які включають більше 2000 різних серологічних типів. Серотііи значно різняться між собою за ступенем патогенності, проте майже всі вони патогенні для тварин і людини. Сувора специфічність у виборі господарів, характерна для певних серотипів, таких так S. typhi, який в природних
 8. ЧУМА ТА ІНШІ ІНФЕКЦІЇ, ВИКЛИКАЮТЬСЯ ієрсинії
  Дарвін Л. Пальмер (Darwin L. Palmer) Визначення. Чума - гостре інфекційне захворювання людини, диких гризунів і їх ектопаразитів, яке викликається грамнегативної бактерією Yersinia pestis. Хвороба персистує через стійкого збереження її в екосистемах, які об'єднують гризунів і бліх . Ці системи широко поширені в усьому світі. Контакт з диким гризуном призводить до спорадичним
 9. ІНФЕКЦІЇ, СПРИЧИНЕНІ легионелла
  Гаррі Н. Беті, А. Вільям Паскюлль (Harry N . Beaty, A. William Pasculle) Визначення. Це гострі респіраторні інфекції, що викликаються бактеріями, що відносяться до роду Legionella. Типовим представником роду є L. pneumophila. Пневмонія, що викликається цим мікроорганізмом, носить назву хвороби «легіонерів» і служить прототипом всіх інфекцій, що викликаються представниками цієї групи. В
 10. СИФІЛІС
  Кінг К. Холмс, Шейла А. Люкхарт (King К. Holmes, Shella A. Lukehart) Визначення. Сифіліс - хронічна системна інфекція, що викликається Treponema pallidum підвид pallidum. Передається статевим шляхом, інкубаційний період у середньому триває близько 3 тижнів і супроводжується розвитком первинного вогнища ураження, пов'язаного з регіонарним лімфаденітом. Вторинна бактеріеміческого стадія пов'язана з
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека