Головна
Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаОрганізація системи охорони здоров'я
« Попередня Наступна »
Дьяченко В.Г.. Якість в сучасній медицині, 2007 - перейти до змісту підручника

Джерела інформації, необхідні для оцінки якості медичної допомоги

Коли ми обговорюємо питання якості у вітчизняній охороні здоров'я, які не вирішуються з року в рік, то завжди робиться спроба знайти аналог за кордоном і використовувати досвід реформування систем охорони здоров'я економічно розвинених країн. Як приклад досить часто використовується система охорони здоров'я США. У цьому мається «раціональне зерно». Відоме висловлювання про те, що якщо російська переїхав до Англії або Швеції, то він ніколи не стане англійцем або шведом, але якщо він переїхав до США, то цілком може стати американцем. І дійсно, американці - це рафіновані індивідуалісти, та до того ж вихідці, як зазначалося, з різних країн і континентів, що принесли з собою національно-етнічні звички та інші особливості. Так, у німців американці взяли звичку до раціоналізації і схильність до винахідництва, у англійців - мова який на думку англійців, сильно понівечили, від ірландців - побожність, сімейні та кланові традиції, від східних і південних народів - різноманітну кухню, від французів - вина, причому нерідко однойменні каліфорнійські вина можуть бути навіть краще французьких, т.к. Каліфорнія не схильна різким щорічним змін погодних умов.

Американці - індивідуалісти, ретельно дотримуються індивідуальний суверенітет і недоторканність, росіяни ж виховані на колективних засадах і на суспільній свідомості. Серед цінностей американець майже завжди поставить на перше місце гроші, а для росіянина вони, в більшості випадків, не є самоціллю, а лише засобом для чого-небудь. Основний установкою американської нації є віра, насамперед, у себе, опора і розрахунок на свої здібності і можливості, а ніяк не на допомогу друзів, знайомих і держави.

Проте, аналіз статистичної інформації системи охорони здоров'я в Росії та інших країнах дозволяє виявити деякі подібності та відмінності. Зокрема, в Росії в 90-х роках забезпеченість населення лікарняними ліжками склала 12,4 на 1000 населення, що можна порівняти з Японією (15,8), Норвегією (14,5), Голландією (11,3), але істотно вище, ніж в інших розвинених країнах.

Середня вартість лікування в лікарнях США за останні десятиліття значно зросла і зараз складає більше 1600 USD в день. В цілому найбільше число ліжок (65,7%) зосереджено в приватних некомерційних лікарнях, потім у лікарнях штатів (17,1%), в приватних прибуткових лікарнях (10%) і у федеральних лікарнях (7,2%). Слід зазначити, що відсоток зайнятості ліжок невисокий і в цілому по країні становить лише 65,1%, тобто койка в середньому в США була зайнята 238 днів у році (у Росії наприкінці 90-х років - понад 310 днів). Про невисокої інтенсивності використання наявних ліжок у США, а, значить, і про нераціональних витратах на стаціонарну допомогу, свідчать результати порівняння з країнами Західної і Північної Європи, де ліжка працюють більш ефективно (від 80,5% у Франції, до 88,6% - в Голландії).

У 1997 році в США були опубліковані результати національного обстеження рівня і структури госпіталізації. Виявилося, що рівень госпіталізації в лікарні короткострокового перебування склав 11,91, середнє число проведених койкодней склало 68,43 на 100 чоловік населення, а середнє перебування на ліжку зменшилося до 5,7 днів (1970р. - 7,8; ??1980р. - 7 , 3; 1990р. - 6,4).

У Росії цей показник для лікарняних закладів усіх типів вже більше 10 років становить 16,8 - 17,0 днів, що наближене до даних по Ісландії (17,8) і Люксембургу (16,5) , але істотно вище, ніж в інших країнах Західної Європи (11-12 днів). Зіставлення цих даних дозволяє здійснити систему збору порівнянної інформації про охорону здоров'я в тих чи інших країнах.

Є досить багато способів ідентифікації даних і завдань при плануванні забезпечення КМП в медицині. Ми припускаємо, що для роз'яснення потреби в тих чи інших видах інформації можна користуватися концепцією «ключових питань», використовуючи їх як засіб, що характеризує напрямок отримання інформації, т.? Е. якщо ми знаємо, на які питання нам необхідно отримати відповіді для прийняття рішення, які просувають нас вперед до досягнення мети забезпечення достатнього рівня КМП, то ці відповіді і будуть тією необхідною інформацією.

Перед обговоренням різних джерел інформації необхідно уточнити проблему розуміння концепції первинних і вторинних даних. Первинні дані - це дані, спеціально зібрані для певних цілей у момент виникнення необхідності в них. Вторинні дані - це дані, що існують до того, як виникла необхідність в них. Наприклад, в ЛПУ збираються дані про функціонування ліжкового фонду по відділеннях щелепно-лицевої хірургії один раз на рік (вторинні дані) для органів управління охорони здоров'я території, а головним лікарем у зв'язку з потребою оперативного аналізу зайнятість ліжкового фонду стала аналізуватися один раз на місяць (первинні дані).
У будь-якої управлінської ситуації важливо розглядати як первинні, так і вторинні дані, обидва типи важливі для відповіді на ключові питання, що стоять перед керівництвом ЛПУ.

Збір первинної інформації зазвичай обходиться дорожче і займає більше часу, ніж пошуки вторинної інформації. Однак первинні дані точніше, набагато ясніше відповідають на поставлені питання і дають більш грунтовну базу для прийняття рішень та планування заходів щодо підвищення КМП. Кожен раз, приймаючи рішення про використання первинної або вторинної інформації, менеджери різного рівня повинні вибирати між високою якістю інформації і дешевизною, найшвидшим її отриманням.

Як приклад слід навести кілька досліджень з управління медичною допомогою, для здійснення яких використовувався збір первинної інформації про госпіталізованих пацієнтах, зокрема огляд стану аналізу госпітальних витрат. На підставі вищевказаного дослідження сформувалося кілька напрямків першорядної важливості в майбутніх НДДКР: використання більш загальних і теоретично обгрунтованих функцій витрат; використання явних моделей множинних результатів; емпіричні дослідження альтернативних моделей поведінки; роль лікарів; вплив невизначеностей.

Вельми важливо уточнити поняття суб'єктивних і об'єктивних даних. Об'єктивні дані є факти, а суб'єктивні дані судження чи оцінки. Якщо говорити про об'єктивні даних, то керівники ЛПУ потребують фактичної інформації про існуючий стан, внутрішньому і зовнішньому по відношенню до свого установі. Вони отримують її у вигляді звітів, довідок, цифрових даних і пр., але в певних ситуаціях вони не можуть отримати фактичної інформації (об'єктивних даних), і тоді починається пошук альтернативних джерел «знання» потрібних фактів. У такі моменти стає затребуваною суб'єктивна інформація у вигляді відомостей, отриманих з думок, суджень, сприйнять і оцінок.

Для отримання суб'єктивної інформації можна користуватися такими прийомами.

"Експертна думка - ідентифікація думки одного або більше осіб, досвід і знання яких базуються на високому рівні освіти і професійних якостях експертів. "Узгоджене судження - опитування найбільш пов'язаних з ситуацією осіб про їх розумінні проблеми і пошуки консенсусу в їх думках. При використанні цього прийому інформацію можна зібрати на спільній зустрічі, шляхом письмового опитування або комбінації цих двох підходів. "Група уваги - створення групи уваги включає формування групи представників та опитування їх з ключових питань у спеціально створеному опитувальному аркуші або анкеті. Група уваги відрізняється від групи, зібраної для вироблення узгодженого судження тим, що група уваги формується з представників обстежуваного ЛПУ. "Огляд думок - передбачає збір опитувальних листів з широкого кола осіб і отримання в результаті відомостей у вигляді вражень, сприйнять, думок про якість наданої медичної допомоги в ЛПЗ.

Інформація для керівників установи мається як усередині системи, так і за межами системи ЛПУ.

Внутрішня інформація існує у вигляді звітів, які включають щоденні, місячні та річні звіти про споживання, обсяги ресурсів, персоналі та пр. Принаймні залучення ЛПУ в планування з метою контролю якості та ефективності медичної допомоги ці внутрішні джерела даних змінюються і розширюються, щоб відповідати потребам керівництва в інформації.

Зовнішня інформація збирається поза системою ЛПУ, джерелами даних можуть бути урядові інститути (органи виконавчої та законодавчої влади), медичні співтовариства, інші сторонні установи та організації, різного роду НДІ і лабораторії, які проводять спеціальні дослідження і пр . Часто виявляються корисними дослідження, проведені абсолютно сторонніми організаціями.

Зібрана інформація повинна представляти думки різних сторін, що беруть участь у взаєминах пацієнта і лікаря. У цьому зв'язку необхідно відзначити важливість врахування такої обставини в оцінці КМП, як суміщення, а не протиставлення професійних і непрофесійних точок зору, т.? Е. практичне значення матиме комплексний підхід, що поєднує професійні, наукові, загальнолюдські та політичні аспекти проблеми.

Слід дуже уважно поставитися до того, що рівень надання медичної допомоги сьогодні дуже далекий від оптимального, досить часто зустрічаються серйозні дефекти надання її в багатьох ЛПУ. Загальновідомо, що серйозні дефекти надання медичної допомоги багато в чому обумовлені не недоліком кваліфікації лікарів і медичних сестер, а дефектами структури установ-виробників і дефіцитом фінансових і матеріальних ресурсів. Але в першу чергу низький рівень КМП - це відображення незадовільної організації роботи системи ЛПУ в цілому, починаючи від керівництва і закінчуючи виконавською дисципліною самого, здавалося б, непомітного працівника.
Тому жодною мірою не можна ототожнювати забезпечення якості з навчанням лікарів і персоналу з питань методик і методів лікування, важливо у цьому зв'язку забезпечити організаційну перебудову практичній діяльності лікарів і персоналу на всіх рівнях надання медичної допомоги, виходячи з головного завдання КМП - підвищення рівня здоров'я населення.

Оцінка рівня якості медичної допомоги може певною мірою залежати від методів збору та аналізу інформації. Цю обставину необхідно враховувати при виборі джерел та виду інформації для аналізу КМП. R.? H.? Brook ще в 1976 році класифікував методи збору інформації для оцінки КМП (табл. 2.1).

Судячи зі змісту наведеної таблиці, найбільш перспективним методом збору інформації для оцінки КМП є їх комбінація, оскільки оцінка якості стаціонарної і позалікарняної медичної допомоги повинна охоплювати не окремі фрагменти, а всю сукупність і весь період лікування пацієнта, де б воно не проводилося. Не можна судити про КМП з аналізу окремих випадків надання медичної допомоги, оцінка повинна проводитися на репрезентативній сукупності даних.

Збір інформації по КМП значною мірою відомий і відпрацьований у стаціонарах, де структура, процес і результат надання медичної допомоги досить формалізований і детально розписаний. Що ж щодо інформації про медичної допомоги в амбулаторно-поліклінічних умовах, то, на противагу стаціонарам, процес і результат відображений у їх медичної документації лише частково, та й то іноді досить умовно може претендувати на достовірність. У сучасній поліклініці в Росії не існує статистичної документації по типу «карти вибулого зі стаціонару». «Талон амбулаторного пацієнта» на жаль, повсюдно досі не впроваджений. Картотеки на пацієнтів в багатьох поліклініках були «знищені» вказівками високих посадових осіб в 90-х роках під приводом реформування управління охороною здоров'я. Заміни цих картотек на бази даних про пацієнтів на магнітних носіях у більшості територій ДВФО чомусь досі не відбулося.

Таблиця 2.1

Методи збору інформації для оцінки КМП

(R.? H.? Brook, 1976)Стара система реєстратур була піддана «модернізації», але зберегла інформацію на паперових носіях. Нова інформаційна система повсюдно в поліклініках регіону ще не створена. «Офіс менеджери» сучасних амбулаторних медичних установ, як у державному, так і в комерційному секторі тільки частково перекривають втрати інформаційних потоків між виробниками та споживачами медичних послуг. І до цих пір практично не отримують інформації органи управління охороною здоров'я територій Далекого Сходу з комерційного сектора виробників медичних послуг.

Але навіть якщо доступ до первинної медичної документації десь ще збережений, а поліклініки ввели в свою роботу «Талон амбулаторного пацієнта» або його електронний аналог, то все одно багато видів і елементи роботи лікаря в амбулаторних умовах в медичній документації взагалі не реєструються. Це обумовлює необхідність вдаватися до спеціальних складним методам збору потрібної інформації для оцінки рівня КМП. Виняток тут становить реєстрація симптомів і скарг, медикаментозні призначення, результати лабораторних та інструментальних досліджень, у зв'язку з чим амбулаторні карти мало прийнятні для оцінки КМП і зовсім не прийнятні для оцінки ефективності медичної допомоги. У багатьох випадках проведення експертних оцінок якості експертам доводиться користуватися комбінацією методів збору достовірної інформації в поєднанні з очним оглядом пацієнта і прямим спостереженням за роботою лікаря безпосередньо на робочому місці.

  Найважливішою умовою підвищення якості роботи поліклінік до теперішнього часу вважається чітке ведення медичної обліково-звітної документації, вміння аналізувати статистичні дані і на їх основі розробляти заходи щодо поліпшення медичного обслуговування.

  Збір інформації про результати діяльності ЛПУ - вельми складне завдання, найбільшу цінність представляють довгострокові результати, що дозволяють всебічно оцінити ефективність різних варіантів організаційних технологій, що ж стосується короткострокових результатів, особливо в ЛПУ амбулаторного профілю, то буде потрібно розробка критеріїв короткострокових науково обгрунтованих результатів відповідно до категорії ЛПУ. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Джерела інформації, необхідні для оцінки якості медичної допомоги"
 1.  Синдром полікістозних яєчників
    Визначення поняття. СПКЯ являє собою клінічний симптомокомплекс, який об'єднує гетерогенні ознаки і симптоми, які свідчать про порушення з боку репродуктивного 389 Глава 4. Патологія репродуктивної системи в період зрілості ної, ендокринної та метаболічної функції організму жінки. Основними клінічними проявами його є оліго-або аменорея і безпліддя на
 2.  Генітальний ендометріоз
    Визначення поняття. Поняття ендометріоз включає наявність ендометріоподобние розростань, що розвиваються поза межами звичайної локалізації ендометрію - на вагінальної частини шийки матки, в товщі м'язового шару матки і на її поверхні, на яєчниках, тазовій очеревині, крижово-маткових зв'язках і т.п. У зв'язку з тим що анатомічно і морфологічно ці гетеротипії не завжди ідентичні слизової
 3.  Стратегія сучасної постменопаузальному терапії
    Розглянуті в перших двох розділах цієї глави дані про фізіологію і патобіологіі основних порушень, що розвиваються в організмі жінки в постменопаузальному періоді, чітко свідчать про те, що медикаментозне (переважно, гормональне) вплив є лише одним з напрямків програми лікувально-профілактичних заходів у жінок перехідного і похилого віку. Поряд
 4.  Хронічна обструктивна хвороба легень
    Хронічна обструктивна хвороба легень (ХОЗЛ) - первинно хронічне запальне захворювання легень з переважним ураженням дистальних відділів дихальних шляхів і паренхіми, формуванням емфіземи, порушенням бронхіальної прохідності з розвитком неповністю оборотної або незворотною бронхіальної обструкції, викликаної патологічної запальною реакцією. Хвороба розвивається у
 5.  ОБЛІК І ВВЕДЕННЯ РОДОВОГО СЕРТИФІКАТА
    При використанні «Талона амбулаторного пацієнта» (ф. 025-10/у-97) у цьому амбулаторно-поліклінічному закладі не заповнюються наступні облікові документи: - «Статистичний талон для реєстрації заключного (уточненого) діагнозу» (ф. 025-2 / у ); - «Талон на прийом до лікаря» (ф. 025-4/у-88); - «Талон амбулаторного пацієнта» (Ф.Ф. 025-6 / у-89, 025-7/у-89); - «Єдиний талон
 6.  Материнська смертність
    Материнська смертність - один з основних критеріїв якості та рівня організації роботи родопомічних закладів, ефективності впровадження наукових досягнень в практику охорони здоров'я. Однак більшість провідних фахівців розглядають цей показник більш широко, вважаючи материнську смертність інтегруючим показником здоров'я жінок репродуктивного віку і відображає популяційний
 7.  Профілактика внутрішньолікарняних інфекцій в родопомічних закладах
    У рамках Федеральної програми «Безпечне материнство» поряд з вирішенням питань соціального характеру здійснювався ряд медико-організаційних заходів, заснованих на впровадженні сучасних перинатальних технологій, орієнтованих на сім'ю (раннє прикладання до грудей матері, спільне перебування матері та новонародженого, годування «на вимогу» дитини та ін.) Однак дія
 8.  I триместр вагітності (період органогенезу і плацен-тації)
    I триместр вагітності у свою чергу підрозділяється на наступні періоди-ди: - імплантація і бластогенез (перші 2 тижні розвитку); - ембріогенез і плацентація (3-8 тижнів гестації); - ранній фетальний, період ранньої плаценти (9-12 тижнів вагітності) . 6.2.1. Імплантація, бластогенез (0-2 тижнів) Початок вагітності визначається моментом запліднення зрілої яйцеклітини
 9.  III триместр вагітності (пізній плодовий пери-од)
    6.4.1. Загальні дані Завершальна третина вагітності характеризується подальшим зростанням плоду, інтенсивним дозріванням його органів і систем, функціональним становленням єдиної регуляторної системи, яка дозволяє плоду пристосовуватися до несприятливих факторів і компенсувати виниклі порушення. Регуляторна система включає перш за все нервову систему і вищі структури головного
 10.  МЕДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ (РЕДАКТОРИ)
    Чого чекають від лікаря? Практична медицина поєднує в собі одночасно науку і мистецтво. Роль науки в медицині ясна. Вона забезпечує науково обгрунтовану технологію, яка є фундаментом для вирішення багатьох важливих клінічних проблем. Приголомшливі успіхи біохімічних методів дослідження і біофізичних способів отримання зображення, які дозволяють дістатися до самик затишних куточків
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека