ГоловнаПсихологіяВікова психологія
« Попередня Наступна »
І.В. Шаповаленко. Вікова психологія (Психологія розвитку та вікова психологія), - перейти до змісту підручника

Дослідницькі стратегії: констатація і формування

Метод спостереження і констатуючий експеримент - це варіанти реалізації констатуючій стратегії дослідження. Формує експеримент являє собою реалізацію нової стратегії дослідження у віковій психології - формує (генетичної) стратегії дослідження 3.

У сучасному дослідженні з психології розвитку констатує і формує експерименти найчастіше поєднуються, складаючи різні його етапи. На діагностичному етапі використовується констатація як забезпечення фіксації досягнутого, актуального рівня розвитку здібності.
Формуючий етап являє собою досягнення нового рівня відповідно з висунутими припущеннями. Контрольний етап, знову констатуючого типу, покликаний визначити вираженість розвиваючого ефекту.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Дослідницькі стратегії: констатація і формування "
 1. Соціокультурна Типологія жизнен стратегій особистості
  1. стратегія життєвого благополуччя (придбання матер.ценностей) 2. стратегія життєвого успіху (успіх, зростання) 3. стратегія самореалізації
 2. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ
  У вступі обгрунтовано актуальність обраної проблеми, визначена вихідна дослідницька стратегія (мета, об'єкт, предмет, гіпотеза, завдання і методи дослідження), показані наукова новизна, теоретична і практична значущість дослідження, наведено дані про апробацію та впровадження результатів, сформульовані основні положення, що виносяться на
 3. Дьяченко В.Г.. Якість в сучасній медицині, 2007
  В основу монографії лягли підсумки науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, проведених в рамках діяльності науково-дослідної лабораторії громадського здоров'я та організації охорони здоров'я ГОУ ВПО ДВГМУ Росздрава в 2000-2006 рр.. Автором проведено аналіз сучасних підходів до управління якістю в сучасній медицині, передумов формування системи TQM в умовах
 4. Реферат. Методологія військово-психологічного дослідження, 2009
  Дисципліна: військова психологія. Рівні методології психологічного дослідження. Військовий психолог. Теоретик, філософ чи практик? Основні підсистеми дослідницької діяльності військового психолога: "військова психологія" та "наукова інформація". Взаємозв'язок дослідних
 5. Стратегія і тактика в організації руху
  В основі стратегії руху перебуває певна (біологічна або соціальна) мотивація, а кожен конкретний руховий акт є кроком до задоволення цієї мотивації , тобто вирішує якусь проміжну задачу або мета (А.С.Батуев, О.П.Таіров, 1978). Під тактикою розуміють конкретний план руху, програму руху і спосіб її реалізації з урахуванням сигнальної значимості
 6. Зміна уявлень про психологічну природу дитини
  Таким чином, у другій половині XX в. в американській психології розвитку поступово змінюється уявлення про психологічну природу дитини. Дитина стала розглядатися як істота більш активне, як суб'єкт, не тільки відчуває вплив свого оточення, а й сам впливає на нього, тобто партнер по взаімодействію1. Деякі аспекти нового підходу
 7. Стратегія, тактика і техніка переконливого впливу
  Сучасні досягнення людинознавства дозволяють запропонувати офіцерові продуктивні варіанти технології переконливого впливу. Вони являють собою синтез найбільш ефективних приватних технологій, які об'єднані єдиним системоутворюючим початком - цілями досягнення оптимальності управління. Така цілісна технологія складається з низки самостійних тих технологій -
 8. Література:
  1, А.А.Шалімов, В.В.Грубнік, А.І.Ткаченко, О.В.Осіпенко "Інфекційний контроль в хірургії" 1998 г. 2, "Інфекційний контроль" - науково-практичний журнал 1999 3. Афіногенов Г.Є. Принципи антисептики в системі боротьби з ранової інфекцією / / Стратегія і тактика застосування антисептиків у медицині: Матеріали міжнар. конф. Вінниця, 2000 4. Капуцкій В.Є., Собещук О.П., Слабко І.М.,
 9. Поняття індивідуальності
  Індивідуальність людини проявляється в рисах темпераменту, характеру, специфіці інтересів, якостей перцептивних процесів та інтелекту, потреб і здібностей людини і визначається як своєрідність психіки і особистості індивіда, її неповторність. Передумовою формування індивідуальності є анатомо-фізіологічні задатки, які перетворюються в процесі виховання, соціального
 10. Поняття індивідуальності
  Індивідуальність людини проявляється в рисах темпераменту, характеру, специфіці інтересів, якостей перцептивних процесів та інтелекту, потреб і здібностей людини і визначається як своєрідність психіки і особистості індивіда, її неповторність. Передумовою формування індивідуальності є анатомо-фізіологічні задатки, які перетворюються в процесі виховання, соціального
 11. Основні наукові результати, отримані особисто здобувачем, і їх наукова новизна
  Доказово представлено, що характер труднощів у професійній діяльності вчителя визначає рівень його професіоналізму і надає значущий вплив на якісні та кількісні показники праці вчителя. 2. Показано, що виникнення труднощів детермінується з одного боку, новими педагогічними завданнями, які мають високу ступінь невизначеності, а з іншого боку,
 12. Стаття 66. Визначення моменту смерті людини і припинення реанімаційних заходів
  1. Моментом смерті людини є момент смерті його мозку або його біологічної смерті (незворотною загибелі людини). 2. Смерть мозку настає при повному і незворотному припинення всіх його функцій, регистрируемом при працюючому серці і штучної вентиляції легень. 3. Діагноз смерті мозку встановлюється консиліумом лікарів у медичній організації, в якій перебуває пацієнт. В
 13. Стратегія реабілітації
  При визначенні стратегії соціально-психологічної реабілітації поранених ми виходили з того, що це, перш за все, певний комплекс психологічних заходів і система соціальної діяльності, спрямовані на відновлення функціонального стану організму, нормалізацію емоційної, морально-етичної та мотиваційної сфер особистості, досягнення оптимального рівня особистісної
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека