Головна
Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові , генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаВалеологія
« Попередня Наступна »
Мельникова Н.А., Лук'янова В.Н.. Основи медичних знань та здорового способу життя, 2005 - перейти до змісту підручника

Дослідження та оцінка фізичного розвитку студентів і школярів

Мета роботи: оволодіти методиками антропометричних вимірювань і визначення рівня фізичного розвитку; навичками вирішення ситуаційних завдань за індивідуальною оцінці фізичного розвитку школярів і студентів.

Зміст

1. Поняття про фізичний розвиток і впливають на нього факторах. Основні віково-статеві закономірності фізичного розвитку дітей та підлітків.

2. Поняття про соматоскопії. Описові ознаки (розвиток мускулатури, ступінь жировідкладення, стан опорно-рухового апарату: постава, форма грудної клітки, форма ніг, стопи, ступінь статевого дозрівання тощо) і їх характеристика.

3. Антропометричні дослідження, умови їх проведення. Соматометрія. Проведіть вимірювання основних антропометричних показників: визначте довжину тіла (зростання стоячи і сидячи), масу тіла і окружність грудної клітини

4. Визначте рівень Вашого фізичного розвитку, виявите його гармонійність (не гармонійні)

5. Дайте наочну оцінку отриманого фізичного розвитку, побудувавши профіль фізичного розвитку.

Методичні вказівки до виконання

лабораторно-практичних робіт

1. Виконайте лабораторну роботу «Визначення антропометричних показників».

Для виконання роботи студенти діляться на групи по дві людини і під контролем викладача виробляють визначення один у одного антропометричних показників: зростання (стоячи і сидячи), окружності грудної клітини (у стані паузи) і маси тіла.

1.1. Визначення довжини тіла (зростання стоячи)

Хід роботи. Обстежуваний стає на платформі спиною до вертикальної стійки так, щоб торкатися її п'ятами, сідницями і межлопаточной областю. Встановіть голову обстежуваного в положення, при якому зовнішній кут очниці і верхній край слухового проходу (козелок вуха) знаходяться на одному рівні. Ковзну планку ростоміра опустіть до зіткнення з верхівкової точкою голови. Відлік зробіть по вертикальній стійці.

1.2. Визначення зростання сидячи

Хід роботи. Обстежуваного посадіть на лавці ростоміра так, щоб він стосувався стійки ростоміра сідницями і межлопаточной областю. Голова повинна знаходитися в тому ж положенні, що і при вимірюванні зростання стоячи. Ноги зігнуті в колінних суглобах під прямим кутом, руки лежать уздовж стегон. Ковзну планку опустіть на голову. Відлік ведіть від поверхні сидіння до верхівкової точки голови. При цьому керуйтеся шкалою, нанесеною для цих цілей на другому боці вертикальної стійки. Нульова точка цієї шкали відповідає рівню сидіння лавки.

1.3. Визначення окружності грудної клітини (ОГК)

Хід роботи. Сантиметрову стрічку накладіть ззаду по нижніх кутах лопаток при відведених в сторони руках, а спереду по нижньому краю близько соскових гуртків у чоловіків і дітей і над грудними залозами - на рівні прикріплення 4-го ребра до грудини - у жінок. Зніміть показники.

1.4. Визначення маси тіла

Хід роботи. Перед початком зважування поворотом гвинтових гир встановіть ваги на нульову позначку.
Обстежуваному необхідно встати (без взуття) на середину майданчика ваг і стояти спокійно. Встановіть рівновагу переміщенням гир і зніміть показники.

1.5. Результати всіх вимірювань внесіть в таблицю 1.

Таблиця 1

антропометричних показників

Ф. І. О. обстежуваного ___2. Виконайте лабораторну роботу «Дослідження та оцінка фізичного розвитку студентів та школярів за методом сигмальних відхилень»

Хід роботи. У таблицю 2 внесіть Ваші показники росту, маси тіла і окружності грудної клітини. У стовпці 3 і 4 вкажіть середні величини (М) росту, маси тіла, окружності грудної клітки і середньоквадратичне відхилення (б), взяті з таблиці 3. У стовпець 5 внесіть різницю між показниками, отриманими шляхом вимірювання обстежуваного і середніми величинами. При цьому вона буде зі знаком "+", якщо показники обстежуваного більше середніх і "-", якщо вони нижчі за середні.

Таблиця 2

РОЗРАХУНОК сигмальних ВІДХИЛЕНЬ

Прізвище, ім'я, по батькові обследуемого___Різницю з відповідним знаком розділіть на середньоквадратичне відхилення (б) і внесіть отриманий результат в останній стовпець таблиці 2. За величиною індивідуального сигнального відхилення визначте рівень фізичного розвитку.

При цьому фізичний розвиток середнє, якщо сигма від +1 до -1, вище середнього, коли сигма від +1 до +2, високе - сигма від +2 до + 3; нижче середнього при сигмі від -1 до -2 і низьке, якщо сигма від -2 до -3.

Зробіть висновок про ступінь Вашого фізичного розвитку

Аналогічним чином визначите рівень фізичного розвитку школяра м. Саранська, використовуючи антропометричні дані, зазначені у картці.

Таблиця 3

СЕРЕДНІ ДАНІ АНТРОПОМЕТРИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ШКОЛЯРІВ

І СТУДЕНТІВ м. Саранська (ЗА ДАНИМИ КАФЕДРИ ЗАГАЛЬНОЇ ГІГІЄНИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я МГУ ІМЕНІ Н.П.Огарева, 1995 РІК)

2.1. Виконайте лабораторну роботу «Побудова профілю фізичного розвитку»

Наочно оцінка морфологічного стану може бути зроблена за допомогою графічного зображення профілю фізичного розвитку (рис.1).

Хід роботи. Для побудови профілю фізичного розвитку на рівній відстані один від одного проводять горизонтальні лінії по числу оцінюваних ознак (ріст, маса тіла і окружність грудей). Вертикальна лінія в центрі (М) відповідає середнім величинам тієї віково-статевої групи, до якої відноситься обстежуваний. На рівних відстанях від середньої лінії вліво відкладаються негативні значення сигми (б), а вправо - позитивні. По цих межах також проводяться вертикальні лінії. Величину сигнального відхилення відзначають точкою на відповідній лінії. Поєднавши точки, отримують профіль фізичного розвитку.

Фізичний розвиток вважають гармонійним (пропорційним, нормальним), якщо точки, що позначають сигмальних відхилення окремих ознак, на графіку лежать на одній вертикалі або віддалені один від одного на величину не більше ніж на 1 сигму.
Дисгармонійний розвиток відзначається в тому випадку, коли показники маси тіла і окружності грудної клітини відстають від показників зростання на 1-2 сигми або більше належних на ту ж величину за рахунок підвищеного жироотложения. Різко дисгармонійний розвитком вважають фізичний розвиток, при якому маса тіла і ОГК відстають від належних на 2,1 сигми і більше або перевищують належні на ту ж величину за рахунок надлишкового жироотложения. При дисгармонійному і різко дисгармонійному фізичному розвитку функціональні показники, як правило, нижче вікової норми.

ПРОФІЛЬ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУПриклад: необхідно досліджувати і дати оцінку фізичного розвитку дівчинки 15 років за такими антропометричними показниками: зріст - 165 см., вага - 47,5 кг , окружність грудної клітини - 78,0 см.

По таблиці 3 визначаємо, що для дівчинки 15 років середня величина зростання дорівнює 161,5 см (М), а середнє квадратичне відхилення (б) від цієї величини - 5,94. Обчислюємо різницю між показниками обследуемой і М: вона буде зі знаком "+", оскільки показник обследуемой більше середніх величин: 165 - 161,5=3,5

Отриману різницю ділимо на величину середнього квадратичного отк -лоненія: 3,5: 5,94=0,6

Позитивну величину 0,6 (сигмальних відхилення) відкладаємо на горизонтальній лінії росту в сигмах вправо від середньої лінії (М).

Потім проводимо аналогічне порівняння ваги дівчинки (47,5 кг) зі стандартною величиною ваги для даного віку, знайденої по таблиці 3 (54,9 кг). Обчислюємо різницю між стандартними та індивідуальними величинами: 54,9 - 47,5=-7,4 і знаходимо сигмальних відхилення: -7,4: 8,34=-0,8.

Відкладаємо величину сигнального відхилення (-0,8) вліво від вер-тікальной лінії (М) на другому горизонтальної лінії.

Далі порівнюємо окружність грудної клітини (78 см) зі стандартною величиною (80,9 см), визначаємо різницю і величину сигмального (інді-виділеного) відхилення: 80,9 - 78=2,1. Отримана різниця має негативний знак, так як показники обследуемой менше М. Такий же знак набуває і б: -2,1: 4,51=-0,4.

Найденное сигмальних відхилення відкладаємо на горизонтальній лі-нії, відповідної окружності грудної клітини.

Поєднавши на графіку всі три знайдені точки, отримуємо графічне зображення профілю фізичного розвитку дівчинки.

Оскільки індивідуальні сигмальних відхилення росту, маси тіла і окружності грудей розташовуються в інтервалі від +1 б до - 1б, її фізичний розвиток середнє, а статура непропорційне, так як різниця між проекціями точок, відповідних зростанню, вазі та кола грудиною клітини, перевищує 1 сигму: 0,6 - (-0,8)=1,4.

2.2. Побудуйте індивідуальний профіль (графічне вираження) Вашого фізичного розвитку та визначте його гармонійність (пропорційність), або дисгармоничность.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Дослідження та оцінка фізичного розвитку студентів і школярів "
 1. Пневмонії
  дослідженні крові відзначається нейтропенія, то збудниками найчастіше виступають Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, що нерідко призводять до септическому перебігу захворювання. Так як основною причиною аспіраційної Пн є потрапляння в дихальні шляхи мікрофлори ротоглотки або шлунку, основними збудниками є анаеробні бактерії, грамнегативна
 2. Фактори раціональної організації життєдіяльності працівника розумової праці
  дослідження показали таку закономірність їх залежності від кольору: - рожевий колір звичайно викликає відчуття тепла і комфорту, придатні для домашніх умов, але для робочої обстановки не підходящого; - червоний колір, як і рожевий, теплий, придатний для приміщень, орієнтованих на північ, але може сприйматися і як агресивний, що викликає напругу, що неприпустимо для установ та
 3. Раціональна організація життєдіяльності школяра і студента
  дослідженнями, понад тривожна статистика стану здоров'я учнів у цих навчальних закладах учнів. Особливості навчальної діяльності школярів та студентів {foto25} Аналіз наведеної таблиці показує прогресуючу динаміку наростання добової розумового навантаження дітей у процесі навчання: вже 1-класник змушений після відносно вільного дошкільного режиму майже
 4. ОРИГІНАЛЬНІ студентський реферат
  дослідження дають пояснення багатьом цілющим властивостям води. Вода виражається простою формулою Н2О. Але насправді вода - не така проста речовина. Вона являє собою суміш молекул з різним вмістом атомів кисню і водню. Сполуки кисню і водню у воді різноманітні і складні: це НОН - «гідрохлорид» («суха вода» або пара), НОН2 - «дигидрохлорид» (природна вода),
 5. ПЕРЕДМОВА
  дослідження стану організму в спокої і його функціональних резервів використовують різні фізіологічні проби. Знання найпростіших функціональних проб необхідно кожній людині з метою самоконтролю, так як фізіологічні проби дозволяють стежити за реакціями організму на фізичні навантаження, давати їх в раціональних межах, дозволяють встановлювати базові величини основних функціональних
 6. Надання невідкладної допомоги в умовах поліклініки
  дослідженням. Раптовість захворювання, загроза, яка нависла над дитиною, іноді не дозволяють батькам критично оцінити те, що трапилося. У цьому випадку не слід квапити батьків, необхідно дати їм час заспокоїтися і повернутися повторно до анамнезу через якийсь час. У деяких випадках родичі в страху перед відповідальністю можуть дати неповну, а іноді і спотворену інформацію.
 7. ОБЛІК І ВВЕДЕННЯ РОДОВОГО СЕРТИФІКАТА
  досліджень. Для патронажу відбирають карти які не з'явилися в призначений термін жінок. Патронаж на дому проводять за призначенням лікаря. Для повноцінного патронажу на дому акушерка бере з собою тонометр, фонендоскоп, сантиметрову стрічку, акушерський стетоскоп і пробірки для кип'ятіння сечі. Результати патронажного відвідування акушерка, а в деяких випадках акушер-гінеколог заносить в «Індивідуальну
 8. Клініка і діагностика
  дослідження: аналіз крові на залишковий азот, сечовину, сечову кислоту, а також проби за Зимницьким, Реберг та ін При підозрі на порушення функції нирок (в умовах стаціонару) рекомендується проводити мікроскопію осаду сечі з підрахунком формених елементів по Каковскому - Аддіс або Нечипоренко. Це дозволяє виявити приховану піурію, микрогематурию і циліндрурію, уточнити ступінь
 9. МЕДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ (РЕДАКТОРИ)
  дослідження та біофізичних способів отримання зображення, які дозволяють дістатися до самик затишних куточків людського організму, стали можливі завдяки розвитку науки. Це ж відноситься і до методів лікування, які набувають все більшого значення у медичній діяльності. Однак одних тільки навичок з використання найтоншої лабораторної техніки або останніх досягнень терапії
 10.  КІЛЬКІСНІ АСПЕКТИ КЛІНІЧНОГО МИСЛЕННЯ
    досліджень, щоб визначити ті патологічні стани, між якими слід проводити диференційну діагностику. На четвертому етапі для того, щоб виробити рекомендації для пацієнта, необхідно зважити відносний ризик і переваги подальших діагностичних і терапевтичних заходів. На закінчення з виробленими рекомендаціями знайомлять пацієнта і після відповідного
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека