Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаОнкологія
« Попередня Наступна »
Лекції. Матеріали XIV Російського онкологічного конгресу, 2010 - перейти до змісту підручника

ВИКОРИСТАННЯ МОНОТЕРАПІЇ цисплатином У ХВОРИХ НА РАК МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ І ПУХЛИНОЮ НЕВІДОМОЇ ПЕРВИННОЇ ЛОКАЛІЗАЦІЇ з мутаціями BRCA1

Н.В. Брежнев1, Е.Н. Імянітов1; 2, А.Г. Івлева1, А.П. Соколенко1,

Е.Н. Суспіцин1, С.А. Проценко1, В.М. Моісеенко1; 2

1ФГУ «НДІ онкології ім. Н.Н.Петрова Росмедтехнології »

2ГОУ ДПО СПбМАПО Росздрава, Санкт-Петербург

Одним із шляхів поліпшення результатів терапії злоякісних новоутворень є індивідуалізація лікування, заснована на ідентифікації молекулярно- біологічних маркерів. Одним з маркерів чутливості до препаратів платини є BRCA1.

BRCA1 - ген, що бере участь в нуклеотидної Ексцизійна репарації, основною роллю якої є відновлення структури ДНК після шкідливого впливу похідних платини. Механізм дії даної групи препаратів пов'язаний з порушенням функції ниток ДНК і утворенням внутрішньо-і межспіральних зшивок. При наявності мутації BRCA1 клітина втрачає здатність до відновлення пошкоджених ниток ДНК, тим самим обумовлюючи високу ефективність препаратів платини.

У літературі зустрічається достатнє число доклінічних досліджень про високу чутливість BRCA1-асоційованих пухлин до похідних платини. Проте клінічні матеріал обмежений (Byrski T. et al., 2009) сполученням Byrski і співавт., Які спостерігали повний патологічний регрес у 10 з 12 хворих (83%) на рак молочної залози, які зазнали неоад'ювантної терапії препаратом цисплатин в монорежиме. В даний час ми маємо власні клінічні спостереження застосування монотерапії цисплатином у хворих з наявністю мутації BRCA-1.

Пацієнтка Ш., 1946 р.н., у 2006 році діагностовано інвазивний протоковий рак правої молочної залози T2N0M0. Після радикальної правобічної мастектомії проведено курс ад'ювантної променевої терапії. Рецептори естрогену (ER) і прогестерону (PR) досліджувалися біохімічним методом, і відповідали позитивному рівню (48 і 47 фмоль / мг).
Грунтуючись на цих даних, з ад'ювантної метою призначений летрозол 2,5 мг на добу. При контрольному обстеженні через 20 міс. прийому препарату зареєстровано прогресування захворювання у вигляді появи 2 вогнищ у лівій легені. Проведено імуногістохімічне дослідження архівного матеріалу, виявлено негативний фарбування для рецепторів естрогену, прогестерону і HER2. Проведена терапія в режимі епірубіцін (60 мг/м2) і доцетаксел (75 мг/м2) кожні 21 день. Після 6 циклів терапії досягнута стабілізація, пацієнтка відпущена під спостереження. 2 місяцями пізніше було виявлено збільшення вогнищ в легенях, однак у зв'язку з відсутністю клінічних проявів захворювання пацієнтка знову була відпущена під спостереження. При наступному обстеженні зареєстровано подальше прогресування.

Пацієнтка не мала будь-яких характерних клінічних ознак синдрому сімейного раку, внаслідок чого вона спочатку не розглядалася як носій пошкодженого BRCA. Однак при молекулярно-генетичному дослідженні виявлена ??мутація BRCA1 5382 msC. На підставі отриманих результатів розпочато монотерапія цисплатином 100 мг/м2, по закінченні 6 циклу зареєстрована часткова регресія - зменшення вогнища в нижній частці лівої легені з 47 мм до 21 мм в діаметрі. При контрольному обстеженні через 2 міс. відзначено прогресування і призначена 3-я лінія терапії капецитабіном.

Пацієнтка Л., 70 років, знаходиться на лікуванні з травня 2009 р. з діагнозом: пухлина нез'ясованої первинної локалізації з метастазами в шийно-надключичні, заочеревинні лімфатичні вузли.

З анамнезу: збільшення шийно-надключичних лімфатичних вузлів з'явилося в грудні 2008 р., 11.02.09. виконано висічення надключичних лімфатичних вузлів зліва. Гістологічне дослідження визначило метастаз залозистого раку. Виконано імуногістохімічне дослідження - виявлена ??морфологія і імунофенотип може відповідати раку яєчників, молочної залози і придатків шкіри.
За даними КТ органів грудної черевної порожнини і малого таза - конгломерати значно збільшених поперекових лімфатичних вузлів від черевного стовбура до біфуркації аорти. Максимальні розміри конгломерату 10? 5 см, аорта проходить у центрі конгломерату.

Результати обстеження не дозволили визначити локалізацію первинної пухлини. З метою диференціальної діагностики вирішено провести молекулярно-генетичне дослідження: визначення BRCA, КRAS мутації.

Хвора госпіталізована у відділення трансплантації кісткового мозку та біотерапії для проведення лікарського лікування. Враховуючи результати імуногістохімічного, молекулярно-генетичного дослідження, вирішено розпочати монохіміотерапією цисплатином. При оцінці ефекту після 2 циклів терапії зареєстрований виражений частковий регрес - наголошується значне зменшення розмірів заочеревинних лімфатичних вузлів, максимальні розміри 24? 15 мм. Проведено ще 4 циклу терапії. Після закінчення терапії, через 6 міс. зареєстровано прогресування.Очевидно, що емпіричний підхід до вибору протипухлинної терапії недосконалий. Нові дані про функціонування пухлинної клітини, виявлення мішеней для дії лікарських препаратів, недостатня ефективність цитостатиків змушують шукати шляхи індивідуалізації на основі молекулярних маркерів.

В цілому, перший досвід використання монотерапії цисплатином при раку молочної залози і пухлини невиявленої первинної локалізації у хворих з наявністю мутації BRCA1 підтверджує факт переважного використання подібної тактики.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ВИКОРИСТАННЯ МОНОТЕРАПІЇ цисплатином У ХВОРИХ НА РАК МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ І ПУХЛИНОЮ НЕВІДОМОЇ ПЕРВИННОЇ ЛОКАЛІЗАЦІЇ з мутаціями BRCA1 "
 1. ПУХЛИНИ сечових шляхів
  Марк Б. Гарник, Баррі М. Бреннер (Маге В . Garnick, Barry M. Brenner) Пухлини нирки Рак нирки. Рак нирки (аденокарцинома нирки - застаріла назва «гіпернефрома») складає 85% всіх випадків первинних пухлин нирки. Щорічно в США раком нирки захворюють до 18 000 чоловік і близько 8000 вмирають від цього захворювання. Найчастіше рак нирки відзначають у людей у ??віці 55-60 років.
 2. Гіперостози, НОВОУТВОРЕННЯ ТА ІНШІ УРАЖЕННЯ кістковій і хрящовій тканині
  СтефенМ. Крейн, Алан Л. Шиллер (Stephen M. Krone, Alan L.Schiller) Гіперостоз Ряд патологічних станів володіє загальною особливістю - збільшенням маси кістки на одиницю об'єму (гиперостоз) (табл. 339-1). Рентгенологічно таке збільшення кісткової маси проявляється підвищеною щільністю кістки, часто пов'язаної з різними порушеннями її архітектоніки. Без кількісних
 3. Лейоміома матки
  Визначення поняття. Лейоміома матки (ЛМ) - одна з найбільш часто зустрічаються доброякісних пухлин репродуктивної системи жінки. Пухлина має мезенхімального походження і утворюється з мезенхіми статевого горбка, навколишнього зачатки Мюллерова проток (рис. 4.8). Мезенхіма є попередником примітивного міобласти, індиферентних клітин строми ендометрію і різних клітинних
 4. Стратегія сучасної постменопаузальному терапії
  Розглянуті в перших двох розділах цієї глави дані про фізіологію і патобіологіі основних порушень, розвиваються в організмі жінки в постменопаузальному періоді, чітко свідчать про те, що медикаментозне (переважно, гормональне) вплив є лише одним з напрямків програми лікувально-профілактичних заходів у жінок перехідного та похилого віку. Поряд
 5. ОСНОВИ ПРОТИПУХЛИННОЇ ТЕРАПІЇ
  Вінсент Т. де Віта (Vincent Т. De Vita, JR.) Біологія пухлинного росту Основи протипухлинної терапії базуються на наших знаннях про біології пухлинного зростання. Два десятиліття тому уявлення про те, що навіть невеликі за розмірами первинні ракові пухлини відривають життєздатні пухлинні клітини в систему циркуляції і ці клітини здатні рости так само, як і в первинній
 6. КАРЦИНОМА ЯЄЧНИКІВ
  Фред Дж. Хендлер (Fred 3. Hendler) Частота народження раку яєчників порівняно невелика і складає всього 1,5% від усіх злоякісних новоутворень. З усіх найбільш поширених онкологічних захворювань у жінок рак яєчників займає 7-е місце, але разом з тим служить основною причиною смерті жінок, які страждають на рак статевих органів, і займає 4-е місце серед причин
 7. . ГІПЕРПЛАЗІЯ І КАРЦИНОМА ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ
  Артур І. Сагаловскій, Джоан Д. Вілсон (Arthur I. Sagalowsky, Jean D. Wilson) Гіперплазія передміхурової залози Гіперплазія (аденома) передміхурової залози являє собою майже звичайне явище у чоловіків престарілого віку. У новонародженого хлопчика її маса становить всього кілька грамів; до моменту статевого дозрівання під впливом андрогенів вона досягає розмірів,
 8. нейроендокринної регуляції; ХВОРОБИ передньої долі гіпофіза І ГІПОТАЛАМУСА
  Гілберт Г . Денієла, Джозеф Б. Мартін (Gilbert H. Daniels, Joseph В. Martin) Гіпофіз, по праву званий головною залозою, продукує шість основних гормонів і, крім того, служить сховищем ще двох. Гормон росту (ГР) регулює ріст і робить істотний вплив на проміжній обмін (див. гл. 322). Пролактин (ПРЛ) необхідний для лактації. Лютеінізуючий (Л Г) і
 9. ХВОРОБИ Нейрогіпофіз
  Девід Г. П. стріт, Арнольд М. Мозес, Майрон Міллер (David HPStreeten, Arnold M. Moses, Myron Miller) Існують дві багато в чому незалежні гіпоталамо-гіпофізарним системи, що включають нейрони супраоптичних і паравентрікулярних ядер, аксони яких проходять через ніжку гіпофіза в задню його частку. Гормони (вазопресин і окситоцин), які утворюються в різних гангліонарних клітинах,
 10. ХВОРОБИ ЩИТОВИДНОЇ ЗАЛОЗИ
  Сідней Г. Інгбар (Sidney H. Ingbar) Нормальна функція щитовидної залози спрямована на секрецію L-тироксину (Т4) і 3,5,3 '-трійод-L-тіроніна (Т3) - йодованих амінокислот, які представляють собою активні тиреоїдні гормони і впливають на різноманітні метаболічні процеси (рис. 324-1). Захворювання щитовидної залози проявляються якісними або кількісними змінами секреції
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека