Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаОрганізація системи охорони здоров'я
« Попередня Наступна »
Навчально-методичний посібник. Керівництво до практичних занять по громадському здоров'ю та охорони здоров'я, 2007 - перейти до змісту підручника

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ПРИ ОЦІНЦІ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ І ПОКАЗНИКІВ РОБОТИ УСТАНОВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

МЕТА ЗАНЯТТЯ: Оволодіти прямим методом стандартизації. Вміти розраховувати інтенсивні, очікувані (умовні) і стандартизовані показники, аналізувати і зіставляти інтенсивні і стандартизовані показники, робити висновок.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЯ: Студенти самостійно готуються до практичного заняття за рекомендованою літературі і виконують індивідуальне домашнє завдання. Викладач протягом 10 хвилин перевіряє правильність виконання домашнього завдання і вказує на допущені помилки, перевіряє ступінь підготовки з використанням тестування та усного опитування. Потім студенти самостійно оволодівають прямим методом стандартизації, розраховують інтенсивні, очікувані і стандартизовані (гіпотетичні) показники. Аналізують і зіставляють інтенсивні і стандартизовані показники, оцінюють отримані дані і формулюють висновок. Наприкінці заняття викладач перевіряє самостійну роботу студентів.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ:

1. У яких випадках застосовується метод стандартизації?

2. У чому полягає сутність прямого методу стандартизації.

3. У яких випадках застосовується прямий метод стандартизації, а в яких непрямий і зворотний.

4. Назвіть етапи прямого методу стандартизації.

5. Яка методика розрахунку інтенсивних, очікуваних і стандартизованих показників.

6. Яка методика зіставлення та аналізу інтенсивних і стандартизованих показників.

КОРОТКИЙ ЗМІСТ ТЕМИ

У багатьох медико-соціальних, а так само в клінічних дослідженнях, як правило, виключена можливість отримання однорідних груп для порівняння тих чи інших показників. Це стосується в першу чергу показників захворюваності, загальної смертності, народжуваності по містах, районах, країнам, що мають різний склад населення за віком, статтю і т.д. У таких випадках широке застосування знаходить метод стандартизації, який дозволяє виключити вплив на загальний показник різного складу сукупностей по одному, двом чи більше ознаками.

Метод стандартизації використовується при оцінці показників здоров'я тільки при порівнянні їх рівнів. Цей метод розрахунку умовних величин застосовується для усунення неоднорідності складу порівнюваних колективів. Він показує який був би рівень захворюваності (травматизму, смертності, інвалідності тощо) у кожному колективі (установі, місті), якби його склад (за віком, за статтю, за трудовим стажем та інші) був однаковий. Стандартизовані показники використовують при необхідності порівняння рівнів смертності (захворюваності) від злоякісних захворювань (хвороб органів травлення і т. д.) у різних містах, районних центрах, якщо порівнювані групи населення неоднорідні за віком або статтю; порівняння рівнів захворюваності (травматизму) на різних виробництвах , якщо професійний склад працівників неоднорідний; порівняння рівнів летальності в різних лікарнях (відділеннях), при неоднорідності пацієнтів цих ЛПУ по тяжкості перебігу захворювання.
Метод дозволяє встановити вплив одного з факторів (стать, вік, тяжкість захворювання, умови праці, спосіб життя, фактори навколишнього середовища), на відмінність рівнів захворюваності або інших показників здоров'я. Існує 3 способи стандартизації: прямий, непрямий і зворотний. Прямий спосіб застосовують, коли є погруповий (повозрастние) показники захворюваності (смертності, травматизму) або їх можна обчислити (за наявності погруповий чисельності населення і захворілих). Непрямий спосіб використовують, якщо показники по групах відсутні і їх не можна обчислити через відсутність числа хворих. Зворотний спосіб застосовують при відсутності погруповий величин чисельності населення. Загальним етапом обчислення стандартизованих коефіцієнтів є вибір стандарту віково-статевого складу (відсотковий розподіл складу будь-який з порівнюваних груп або їх сумарного значення). При виборі стандартного складу рівня захворюваності можна використовувати літературні дані або показники попередніх досліджень.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:

Обчислити стандартизовані показники, порівняти їх з похідними величинами, зробити відповідні висновки

Завдання 1.

Порівняти показники летальності у двох групах хворих на СНІД, які отримували різні лікарські препарати, з показниками, стандартизованими по тяжкості перебігу захворювання. За стандарт прийняти суму складів хворих, які отримали різне лікування.Завдання 2.

Порівняти показники летальність у двох педіатричних відділеннях лікарні з показниками, стандартизованими за віком. За стандарт прийняти суму складів дітей, які пройшли лікування в лікарні.Завдання 3.

Порівняти показники захворюваності працівників заводоуправління і основних цехів підприємства з показниками, стандартизованими за рівнем доходу. За стандарт прийняти суму складів працівників заводоуправління та основних цехів підприємства.Завдання 4.

Порівняти показники травматизму на двох машинобудівних підприємствах з показниками, стандартизованими за характером праці. За стандарт прийняти суму складів робітників на двох підприємствах.Завдання 5.

Порівняти показники народжуваності в двох містах Ставропольського краю з показниками, стандартизованими за віком. За стандарт прийняти підлозі суму вікових складів жінок в двох містах.Завдання 6.

Порівняти рівень народження маловагих дітей у міській та сільській місцевості з показниками, стандартизованими за соціальними факторами ризику.
За стандарт прийняти число дітей народжених у міській місцевостіЗавдання 7.

Порівняти показники смертності в м. Мінеральні води і Мінераловодськом районі з показниками, стандартизованими за віковим складом населення. За стандарт прийняти віковий склад населення Мінераловодського районуЗавдання 8.

Порівняти показники захворюваності у двох цехах підприємства з показниками, стандартизованими за віковим складом робітників. За стандарт прийняти віковий склад робочих обох цехів.Завдання 9.

Порівняти показники захворюваності дітей відвідують дошкільні установи і виховуються вдома з показниками, стандартизованими за віком. За стандарт прийняти віковий склад дітей в обох групах.Завдання 10.

Порівняти показники захворюваності карієсом дітей виховуються вдома і в інтернаті з показниками, стандартизованими за віком. За стандарт прийняти суму складів дітей у двох обстежених групах.Задача 11.

Порівняти поширеність пародонтозу у міській та сільській місцевості з показниками, стандартизованими за віком. За стандарт прийняти віковий склад міського населенняРекомендована література.

- В.К.Юрьев, Г.І.Куценко. Громадське здоров'я та охорону здоров'я. Санкт-Петербург.2000 (підручник для студентів, інтернів, аспірантів, ординаторів педіатричних факультетів). - С. 201-204.

- Ю.П. Лісіцин. Соціальна медицина та організація охорони здоров'я. Казань, 1999.

- Керівництво до практичних занять з соціальної гігієни та організації охорони здоров'я. Під редакцією Ю.П.Лісіціна. М. «Медицина», 1984. -С. 101-111

- Ю. П. Лісіцин. Громадське здоров'я та охорону здоров'я. Підручник для вузів. Москва. 2002. - С. 305-307.

- Серенко А.Ф., Єрмаков В.В. Соціальна гігієна і організація охорони здоров'я. М. 1984. -С. 164-168.

- Громадське здоров'я та охорону здоров'я. Под ред. В.А. Міняєва, Н.І. Вишнякова. М. «Вища школа», 2002.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ПРИ ОЦІНЦІ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ І ПОКАЗНИКІВ РОБОТИ УСТАНОВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я "
 1. ОСНОВИ ПРОТИПУХЛИННОЇ ТЕРАПІЇ
  Вінсент Т. де Віта (Vincent Т. De Vita, JR.) Біологія пухлинного росту Основи протипухлинної терапії базуються на наших знаннях про біології пухлинного росту. Два десятиліття тому уявлення про те, що навіть невеликі за розмірами первинні ракові пухлини відривають життєздатні пухлинні клітини в систему циркуляції і ці клітини здатні рости так само, як і в первинній
 2. Б
  + + + Б список сильнодіючих лікарських засобів; група лікарських засобів, при призначенні, застосуванні і зберіганні яких слід дотримуватися обережності. До списку Б належать ліки, що містять алкалоїди та їх солі, снодійні, анестезуючі, жарознижуючі та серцеві засоби, сульфаніламіди, препарати статевих гормонів, лікарську сировину галенових і новогаленові препарати і
 3. В
  + + + вагіна штучна (лат . vagina - піхва), прилад для отримання сперми від виробників сільськогосподарських тварин. Метод застосування В. і. заснований на використанні подразників статевого члена, замінюють природні подразники піхви самки, для нормального прояви рефлексу еякуляції. Такими подразниками в В. і. служать певна температура (40-42 {{?}} C) її стінок,
 4. Л
  + + + лабільність у фізіології (від лат. labilis - ковзний, нестійкий), функціональна рухливість, здатність нервової і м'язової тканин тваринного організму відтворювати за 1 сек максимальне число імпульсів (число електричних коливань) у повній відповідності з ритмом діючих на неї подразників; швидкість протікання в тканини циклів збудження, яким супроводжується її
 5. С
  + + + сабур (тур . sabur), висушений сік листя рослини алое (Aloe arborescens) сімейства лілійних; проносний засіб. Темно-бурі шматки або порошок. Добре розчинний у гарячій воді, спирті, розчинах лугів. Діючі початку - антрагликозиди (алоин). У малих дозах діє як гіркота, покращуючи апетит і посилюючи травлення, желчегонно. Місцево чинить слабку подразнюючу,
 6. Технічні нормативні правові акти, що діють у сфері санітарії та гігієни праці
  У країні застосовуються як власні технічні нормативні правові акти, так і міждержавні. Міждержавні (регіональні) стандарти застосовуються в Республіці Білорусь, якщо їх вимоги не суперечать законодавству Республіки Білорусь і вводяться в дію в якості державних стандартів у порядку, передбаченому для державних стандартів. Міждержавні
 7. ІСТОРІЯ КОМУНАЛЬНОЇ ГІГІЄНИ
  Комунальна гігієна як самостійна галузь гігієнічної науки, основа практичної діяльності установ санітарно-епідеміологічної служби, предмет викладання юридично є порівняно молодою дисципліною. Разом з тим, можна стверджувати, що її поява пов'язана з народженням першої людини на землі, першого житла, поселення. Вона виникла і розвивалася, виходячи з
 8. Гігієнічна оцінка шуму
  Дослідження останніх років показали, що серед багатьох природних і антропогенних факторів навколишнього середовища, що впливають на стан здоров'я населення, найбільш поширеним і агресивним є міський шум. Фізичні та фізіологічні характеристики шуму. Під терміном "шум" розуміють будь-який неприємний або небажаний звук або їх поєднання, які заважають сприйняттю корисних сигналів,
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека