Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаВнутрішні хвороби
« Попередня Наступна »
Під редакцією проф. І. К. Латогуз. Класифікації та діагностичні критерії в клініці внутрішніх хвороб, 1992 - перейти до змісту підручника

Ішемічна хвороба серця

Ішемічна (коронарна) хвороба серця - ураження міокарда, обумовлене розладом коронарного кровообігу , що виникло в результаті порушення рівноваги між коронарним кровотоком і метаболічними потребами серцевого м'яза.

Виділяють наступні клінічні форми ішемічної хвороби серця.

I. Раптова коронарна смерть (первинна зупинка серця) - раптова подія, імовірно пов'язане з електричною нестабільністю міокарда, за відсутності ознак, що дозволяють поставити інший діагноз.

II. Стенокардія.

1. Стенокардія стабільна (напруження і спокою):

I функціональний клас. Хворий добре переносить звичайні фізичні навантаження. Напади стенокардії виникають тільки при навантаженнях високої інтенсивності.

II функціональний клас. Невелике обмеження звичайної фізичної активності. Напади стенокардії виникають при ходьбі по рівному місцю на відстань більше 500 м, при підйомі більш ніж на 1 поверх. Імовірність виникнення нападу стенокардії збільшується при ходьбі в холодну погоду, проти вітру, при емоційному збудженні або в перші години після пробудження.

III функціональний клас. Виражене обмеження звичайної фізичної активності. Напади виникають при ходьбі в нормальному темпі по рівному місцю на відстань 100-500 м, при підйомі на 1 поверх.

IV функціональний клас. Напади виникають при невеликих фізичних навантаженнях, ходьбі по рівному місцю на відстань менше 100 м. Характерно виникнення нападів стенокардії у спокої (рідкісні напади стенокардії спокою не є обов'язковим критерієм віднесення хворого до IV функціонального класу).


2. Нестабільна стенокардія.

А) прогресуюча стенокардія напруги - раптове збільшення частоти, тяжкості і тривалості нападів стенокардії у відповідь на звичайну для даного хворого навантаження;

б) вперше виникла стенокардія тривалістю до 1 міс з моменту прояву;

в) спонтанна (особлива, варіантна, Принцметала) стенокардія-напади стенокардії виникають без видимого зв'язку з факторами, що ведуть до підвищення метаболічних потреб міокарда; найбільш частою причиною є спазм великих коронарних артерій ; ангінозний синдром більш тривалий, ніж при стенокардії напруги, важче піддається дії нітрогліцерину; на ЕКГ характерні минущі підйоми сегмента ST.

III. Інфаркт міокарда: трансмуральний (проникаючий, великовогнищевий), нетрансмуральний (непроникаючий, дрібновогнищевий, субендокардіальний, інтрамуральний).

Діагноз інфаркту міокарда ставиться на підставі:

а) клінічної картини: наявність важкого і тривалого нападу ангінозного болю. У ряді випадків біль відсутній, і на перший план виступають інші симптоми (порушення ритму серця, провідності, гостра серцева недостатність тощо);

б) ЕКГ: до патогномонічним змін відносяться: формування патологічного, стійко зберігається зубця Q або комплексу QRS, а також мають характерну динаміку зміни сегмента ST або зубця Т, що зберігаються більше доби;

в) зміни вмісту ферментів сироватки крові: патогномонічним слід вважати первісне підвищення активності (не менше ніж на 50% вище верхньої межі норми) з подальшим зниженням.
Зміни повинні бути чітко співвіднесені з конкретним ферментом і часом. Підвищення активності кардиоспецифических ізоферментів також служить патогномонічним ознакою інфаркту міокарда. Первісне підвищення активності ферментів без подальшого зниження не є патогномонічним для інфаркту міокарда.

IV. Постінфарктний кардіосклероз.

Діагноз ставиться не раніше ніж через 2 міс з моменту виникнення інфаркту міокарда. Якщо на ЕКГ немає ознак перенесеного в минулому інфаркту міокарда, то діагноз може бути поставлений за типовим змінам ЕКГ або ферментним зрушень в минулому (на підставі медичної документації.).

V. Порушення серцевого ритму.

VI. Серцева недостатність.Приклади формулювання діагнозу

1. ІХС. Стенокардія стабільна напруги, II функціональний клас. Атеросклеротичнийкардіосклероз. Нк.II-а ступеня.

2. ІХС. Постінфарктний (1987) кардіосклероз. Миготлива аритмія, тахісістоліческаяформа. Нк.II-а ступеня.

3. ІХС. Гострий (27.12.89) трансмуральний переднеперегородочного-верхівковий з залученням бокової стінки інфаркт міокарда. Політопна шлуночкова екстрасистолія. Нк.II-б ступеня
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "ішемічна хвороба серця"
 1. ЛІКУВАННЯ
  Лікування гіпертонічної хвороби становить серйозну проблему, ще дуже далеку до свого вирішення. У міру розвитку медичної науки, постійно змінюються підходи до терапії цього стану, кінцеві цілі лікування, створюються нові прогресивні революційні лікарські засоби з надзвичайно складними механізмами корекції АТ. У багатьох країнах світу були прийняті федеральні
 2. Ішемічна хвороба серця
  В даний час існує досить багато визначень ішемічної хвороби серця, проте їх сутність зводиться до наступного: при даному стані має місце ви-виражене невідповідність між припливом кисню і субстратів метаболізму (поживних речовин) по коронарним артеріях до міокарда і потребою в них. Тобто створюються умови для ішемізації серцевого м'яза. В даний час
 3. ПАТОГЕНЕЗ
  В основі патогенезу ішемічної хвороби серця лежить невідповідність між по потребою міокарда в кисні і поживних речовинах і їх надходженням з кров'ю, викликане розладом коронарного кровообігу . Відомо, що рівень енергетичного обміну серця в умовах повного спокою організму вже досить високий, а коронарний кровотік відносно невеликий. Внаслідок цього відбувається
 4. ЛІКУВАННЯ СТЕНОКАРДІЇ.
  Враховуючи, що в основі стенокардії лежить невідповідність між потребою серцевої м'язи в кисні і її доставкою по коронарним артеріях, лікування повинно бути спрямоване на: 1.По можливості більш повну елімінацію чинників ріска.2. Поліпшення коронарного кровотоку і зміна метаболізму міокарда.3.Коррекцію порушень ліпідного обміну, мікроциркуляції і реологічних властивостей
 5. хронічна серцева недостатність
  Спроби дати повноцінне визначення даному стану робилися протягом декількох десятиліть. У міру розвитку медичної науки змінювалися уявлення про сутність серцевої недостатності, про причини призводять до її розвитку, патогенетичних механізмах, процеси, які відбуваються в самій серцевому м'язі і різних органах і тканинах організму в умовах неадекватного кровопостачання
 6. шпаргалка. Пропедевтика внутрішніх хвороб, внутрішні хвороби з військово-польової терапією, 2011
  Вітчизняна школа терапевтів (М. Я. Мудров, Г. А. Захар'їн, С. П. Боткін), Сибірська школа терапевтів (М . Г. Курлов, Б. М. Шершевскій, Д. Д. Яблоков). Клінічне мислення, визначення, специфіка. Стиль клінічного мислення і його зміни на різних етапах розвитку наукової медицини. Індукція, дедукція. Різні рівні узагальнення в діагностиці. Клінічні приклади. Симптоми, синдроми,
 7. Список скорочень
  АВР - активований час рекальцифікації аГнРГ - агоністи гонадотропін-рилізинг гормону АТС - адреногенітальний синдром АТ - артеріальний тиск АКТГ - адренокортикотропний гормон АР - андрогенові рецептори АЧТЧ - активований частковий тромбопластиновий час БАТ - біологічно активні точки ВНАСГ - вроджені порушення анатомічної будови геніталій
 8. Синдром полікістозних яєчників
  Визначення поняття. СПКЯ являє собою клінічний симптомокомплекс, який об'єднує гетерогенні ознаки і симптоми, які свідчать про порушення з боку репродуктивного 389 Глава 4. Патологія репродуктивної системи в період зрілості ної, ендокринної та метаболічної функції організму жінки. Основними клінічними проявами його є оліго-або аменорея і безпліддя на
 9. Список прийнятих скорочень
  АГ - артеріальна гіпертонія АТ - артеріальний тиск АДГ - антидіуретичний гормон АКШ - аортокоронарне шунтування АЛТ - аланинаминотрансфераза АНФ - антинуклеарних фактор АТФ - ангиотензинпревращающий фермент ACT - аспартатамінотрансфераза БА - бронхіальна астма БАБ - бета-адреноблокатори ГБ - гіпертонічна хвороба ГД - геморагічний діатез ГЗТ -
 10. Міокардит
  МІОКАРДИТ - запальне ураження міокарда, викликане інфекційними, токсичними або алергічними впливами. Міокард пошкоджується при прямому впливі інфекційного або токсичного агента або непрямим шляхом - опосередкованим за механізмом попередньої алергізації або аутоімунізації серцевого м'яза. У даному розділі розглядається неревматичний міокардит (про ревматичному
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека