Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаКардіологія
ЗМІСТ:
Крюков Н.Н., Миколаївський О.М., Поляков В.П.. Ішемічна хвороба серця ( сучасні аспекти клініки, діагностики, лікування, профілактики, медичної реабілітації, експертизи): Монографія., 2010
У книзі представлені загальноприйнята термінологія, клінічна класифікація, поширеність, особливості етіології, патогенезу, клінічної картини і сучасного перебігу найбільш поширених форм ішемічної хвороби серця та їх ускладнень - серцевої недостатності, порушень ритму і провідності. Розглянуто дані з клінічної та лабораторно-інструментальної діагностики цієї патології. Наведено методологія консервативного та хірургічного лікування, первинної та вторинної профілактики, заснована на принципах доказової медицини. Показана діагностична ефективність лабораторно-інструментального скринінгу. Представлені найбільш значущі клінічні, лабораторні, інструментальні діагностичні критерії, показання та протипоказання до проведення інвазивних методів дослідження і лікування, кардіохірургічних операцій. На основі літературних даних і власного досвіду визначена лікувально-діагностична тактика, представлені основні положення експертизи тимчасової непрацездатності та медичної реабілітації хворих з ішемічною хворобою серця. Видання призначене для лікарів загальної практики, кардіологів, терапевтів. Може становити безсумнівний інтерес для викладачів, клінічних ординаторів, студентів та слухачів старших курсів медичних ВУЗів по курсу кардіології.
АТЕРОСКЛЕРОЗ
Етіологія
Патогенез
Клінічна картина
Лабораторно-інструментальна діагностика
Лікування та профілактика
АТЕРОСКЛЕРОЗ ПРИ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ
Визначення, особливості патогенезу при цукровому діабеті
Клінічні прояви
Діагностика синдрому діабетичної стопи
Диференціальний діагноз форм діабетичної стопи
Профілактика діабетичних макроангіопатій
Консервативне лікування
Хірургічне лікування
Ішемічна хвороба серця
Визначення
Етіологія і патогенез
Класифікація
раптової серцевої смерті
Визначення
Патогенез
Стратифікація ризику
Клінічна картина
Діагностика
Лікування та профілактика
стабільною стенокардією напруги
Визначення
Клінічна картина
Лабораторно-інструментальна діагностика
Консервативне лікування
Профілактика нападів стенокардії
Хірургічне лікування
ОСОБЛИВІ ФОРМИ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ
Спонтанна (варіантна) стенокардія
Безболевая ішемія міокарда
Кардіальний синдром X
нестабільна стенокардія
Етіологія
Патогенез
Клінічна картина
Класифікація
Лабораторно-інструментальна діагностика
Консервативне лікування
Хірургічне лікування
ІНФАРКТ МІОКАРДА
Визначення
Класифікація
Етіологія і патогенез
Клінічна картина
Лабораторно - інструментальна діагностика
Лікування
Якість життя хворих на інфаркт міокарда
Інфаркт міокарда правого шлуночка
Ускладнення інфаркту міокарда
Гостра серцева недостатність
Кардіогенний шок
Аневризма лівого шлуночка
Розрив серця
Перикардит
Тромбоемболії
Синдром Дресслера
Депресія у хворих на інфаркт міокарда
Гострий коронарний синдром
Визначення
Патогенез
Діагностика гострого коронарного синдрому
Візуалізаційні методики в діагностиці ОКС
Стратифікація ризику розвитку раптової смерті і крупноочагового інфаркту міокарда у пацієнтів з ГКС
Принципи лікування гострого коронарного синдрому
Алгоритми діагностики та лікування хворих ОКС в спеціалізованому кардіологічному стаціонарі
Серцева недостатність
Визначення
Етіологія
Патогенез
Клінічна картина
Хронічна систолічна серцева недостатність
Класифікація хронічної серцевої недостатності
Лабораторно-інструментальна діагностика
Лікування
Хронічна диастолическая Серцева недостатність
ДІАГНОСТИКА І ЛІКУВАННЯ оборотне ІШЕМІЧНОЇ ДИСФУНКЦІЇ
Визначення
Патогенез
Методи діагностики оборотної ішемічної дисфункції міокарда
Позитронно-емісійна томографія
Методи оцінки перфузії міокарда
Ехокардіографічні методики
Магнітно-резонансна томографія
Основні підходи до лікування oбратімой ішемічної дисфункції міокарда
Порушень ритму і провідності
Визначення
Етіологія
Патогенез
Класифікація аритмій
Клінічна картина
Інструментальна діагностика
Надшлуночкові порушення ритму
Шлуночкові аритмії
Медикаментозне лікування
Електрокардіостимуляція
Електрична кардіоверсія
Хірургічне лікування
СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ КАРДІОХІРУРГІЇ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ
Еволюція хірургічного лікування ішемічної хвороби серця
Візуалізаційні методи діагностики у визначенні показань до хірургічного лікування ішемічної хвороби серця
Хірургічна реваскуляризація міокарда
катетеризаційна методи реваскуляризації міокарда
Хірургічне лікування аневризми лівого шлуночка та інших ускладнень інфаркту міокарда
Реконструктивні втручання на клапанному апараті серця при ішемічній хворобі
Хірургічне лікування Серцева недостатність
Роль кардіолога в післяопераційному веденні пацієнтів
Перспективи кардіохірургічного лікування ішемічної хвороби серця
Медико-соціальна експертиза
Реабілітація інвалідів
екпертизи працездатності хворих, які перенесли інфаркт міокарда
Експертиза працездатності хворих стенкардіей напруги
Експертиза трудоспобності хворих нестабільною стенокардією
Експертиза працездатності хворих особливими формами ішемічної хвороби серця
Експертиза трудоспобності хворих з хронічною серцевою недостатністю
Експертиза нетрудоспобності хворих з порушеннями ритму і провідності
відновного лікування хворих ішемічною хворобою серця
Oпределеніе
Відновне лікування хворих на ішемічну хворобу серця
Відновне лікування хворих на інфаркт міокарда
Відновне лікування хворих стабільною стенокардією
Відновне лікування хворих з хронічною серцевою недостатністю
Відновне лікування хворих з порушеннями ритму серця
Відновне лікування хворих після операції аортокоронарного шунтування
МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ ІНФАРКТ МІОКАРДА
Психологічні аспекти інфаркту міокарда
Програма медико-психологічної реабілітації хворих на інфаркт міокарда
Техніка проведення методу aктивной м'язової релаксації
Техніка проведення методу пасивної м'язової релаксації
Кардіологія:
 1. Реферат. Сучасні принципи лікування ішемічної хвороби серця - 2012 рік
 2. Методичні рекомендації. Алгоритм діагностики та лікування аритмій на догоспітальному етапі - 2011 рік
 3. Лекція. Інфекційний ендокардит - 2011 рік
 4. Бабунц І.В., Міраджанян Е.М., Машаех Ю.А.. Азбука аналізу варіабельності серцевого ритму - 2011 рік
 5. Месник Н.Г.. Позбутися від гіпертонії назавжди! Зниження тиску без ліків - 2011 рік
 6. Реферат. електрокардіостимуляторів - 2011 рік
 7. Н. С. Веселкова, Г. В.Матюшін, Е. А. Савченко та ін. Кардіологія: тести з еталонами відповідей для підготовки до сертифікаційного іспиту лікарів-курсантів за спеціальністю 040122.05 / сост. - 2011 рік
 8. Лекція. Шуми серця - 2010 рік
 9. Реферат. Серцеві аритмії - 2010 рік
 10. Реферат. Стенокардія - 2010 рік
 11. Реферат. Серцево-судинні захворювання - 2010 рік
 12. Реферат. Інфаркт міокарда - 2010 рік
 13. Дипломна робота. Прилад для вимірювання швидкості кровотоку - 2010 рік
 14. Шпаргалки. Методи дослідження функціонального стану серцево-судинної системи - 2009 рік
 15. Курсова робота. КВЧ - терапія. Застосування в лікуванні серцево - судинних захворювань - 2009 рік
 16. Рекомендації Російського медичного товариства з артеріальної гіпертонії і Всеросійського наукового товариства кардіологів. Діагностика та лікування артеріальної гіпертензії - 2009 рік
 17. Вебер В. Р., Гаєвський Ю.Г., Шелехова Л.И.. Аритмії. Алгоритми діагностики та лікування. Атлас ЕКГ - 2008 рік
 18. Під редакцією В.Н. Коваленко. Керівництво по кардіології. Частина 1 - 2008 рік
 19. Коваленко В.Н.. Керівництво по кардіології. Частина 2 - 2008 рік
 20. Коваленко В.Н.. Керівництво по кардіології. Частина 3 - 2008 рік
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека