Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаКардіологія
« Попередня Наступна »
Бабунц І . В., Міраджанян Е.М., Машаех Ю.А.. Азбука аналізу варіабельності серцевого ритму, 2011 - перейти до змісту підручника

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ рітмограмме

При огляді ритмограми необхідно в першу чергу оцінити ЧСС. Середню ЧСС можна визначити, порівнюючи середню амплітуду графіка ритмограми з масштабом графіка по вертикалі. Необхідно пам'ятати, що ЧСС дорівнює відношенню 60 до середнього значення R-Rінтервалов в секундах. Наприклад, якщо середнє значення кардіоінтервалів при візуальній оцінці графіка одно 1,0 сек., Середня ЧСС буде дорівнює 60 ударам на хвилину.

Розмахи зміни тривалості RR інтервалів необхідно оцінювати по мінімальному і максимальному значенню тривалості КІ. Необхідно пам'ятати, що на ці розмахи сильно впливають епізоди порушення ритму і провідності.

Оцінка тривалості запису (вона не завжди збігається з тривалістю ритмограми). Зазвичай застосовується оцінка 5 хвилинної ритмограми. При зміні тривалості ритмограми відбувається зміна масштабу графіка в порівнянні з п'ятихвилинним.

Рітмограмме пацієнта С., тривалістю 5хв

рітмограмме пацієнта С.,

тривалістю 10 хвилин рітмограмме пацієнта С., тривалістю 2, 5 хвилини

У разі виявлення епізодів різкої зміни ЧСС, слід з обережністю інтерпретувати результати спектрального аналізу, а в разі виявлення більше 5-10% таких елементів, від традиційної оцінки спектрального аналізу слід відмовитися.


Для оцінки хвильової структури ритмограми та визначення її класу необхідно порівняти рітмограмме конкретного пацієнта із зразками ритмограмм певних класів (див. «3.4.1. Ві-зуальная оцінка ритмограми»).

При погіршенні функціонального стану ССС відбувається згладжування хвильової структури ритму, що супроводжується зменшенням розмахів коливань RR інтервалів.Рітмограмме практично здорової обстежуваного

рітмограмме пацієнта з постінфарктним кардіосклерозом
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "ІНТЕРПРЕТАЦІЯ рітмограмме"
 1. Оцінка роботи штучних водіїв ритму
  Кількість операцій з імплантації постійних водіїв ритму різко зросла з моменту їх введення в арсенал засобів кардіологів. За останні два десятиліття їх конструкція та електронна схема удосконалювалися дивно швидко, дозволяючи виробникам випускати все більш компактні і надійні пристрої. Їх вдосконалення йшло паралельно з винаходом нових джерел енергії, що
 2. ІСТОРИЧНІ ВІДОМОСТІ
  Вперше прийоми математичної оцінки ритму серця застосували в 1932 році Флейш і Бек-ман, запропонувавши використовувати для оцінки коливань ритму середнє квадратичне відхилення інтер-валів RR [96]. У 1965 р. Hon і Lee при вивченні внутрішньоутробного ураження плода відзначили, що грубого порушення серцевого ритму плода передують зміни в структурі ритму [159]. У 1973 р. Sayers і співавт. описали
 3. МЕТОДИ, в основі яких лежать СТАТИСТИЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ
  СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ Статистичні методи застосовуються для кількісної оцінки ВСР у досліджуваний проміжок часу. При їх використанні кардіоінтервалограмми розглядається як сукупність послідовних тимчасових проміжків (чисельних значень тривалості R-R інтервалів). Основні показники статистичного аналізу: Хср. (Математичне сподівання, М, Меаn, RRNN) -
 4. ІНТЕГРАЛЬНІ МЕТОДИ
  3.6.1 ОЦІНКА показник адекватності ПРОЦЕСІВ РЕГУЛЮВАННЯ Різні методи аналізу ВСР використовують різні якісні та кількісні критерії оцінки . Іноді відзначається протиріччя в інтерпретації даних, отриманих на підставі різних методів оцінки серцевого ритму. Тому актуальними є методи сумарної оцінки показників ВСР. Р. М. Баєвський запропонував для комплексної оцінки
 5. АКТИВНА ортостатичної проби
  Синонім - активний тілт-тест. Показання: 1. Визначення адекватності процесів адаптації до переходу у вертикальне положення за допомогою оцінки реактивності обох відділів ВНС. 2. Диференціальна діагностика синкопальних станів. 3. Контроль ефективності та безпеки застосування лікарських засобів, що впливають на ССС. 4. Диференціальна діагностика нейроциркуляторних
 6. ПРОБА З глибокою кероване дихання
  Синонім - дихальна проба. Використовується для оцінки реактивності парасимпатичного відділу ВНС. В даний час найбільшого поширення набула методика, запропонована Wheeler і Watkins в модифікації по Hilsted і Jensen. Методика проведення проби: Після проведення фонової проби обстежуваний в горизонтальному положенні по команді починає дихати глибоко і регулярно з частотою 6 разів на
 7. пробою Вальсальви
  Використовується для оцінки реактивності обох відділів ВНС. Протипоказання до проведення проби: - Пролиферативная ретинопатія. - Серцева недостатність II стадії і вище. - Перенесення інсульти. - Захворювання артерій (васкуліти, виражений атеросклероз судин головного мозку). Методика проведення проби: Після проведення фонової проби обстежуваний в горизонтальному положенні по
 8. МІГРАЦІЯ ВОДІЯ РИТМУ
  Міграцією водія ритму називається поступове, від циклу до циклу, переміщення джерела ритму, що є водієм ритму. Виділяють міграцію суправентрикулярного водія рит-ма і міграцію шлуночкового водія ритму. У клініці зазвичай зустрічається міграція суправентрикулярного водія ритму (суправентрикулярні багатофокусного ритм). На ЕКГ це порушення ритму виявляється: - нерізко
 9. ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛІЗУ
  Підлягають оцінці всі показники, однак найбільше значення мають: ТР (мс2), HF (%) , LF (%), VLF (%), LF / HF і ІЦ. Значення всіх показників спектрального аналізу можуть сильно варіювати при неякісній підготовці пацієнта до дослідження, а також за наявності в аналізованому ділянці записи порушень ритму і провідності або артефактів. Показник загальної потужності спектра - ТР (мс2) є
 10. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
  Андрєєв А. Н., Вараксин А. Н., Думан В. Л., Ізможерова Н . В., Попов А. А., Шкуродерів А. А., Горбіч Л. Г. Значення варіаційної пульсометрії в діагностиці ішемічної хвороби серця при масових оглядах населення. Клінічна медицина 1997; 12:26-29. 2. Анохін П. К. Нариси фізіології функціональних систем. М.: Медицина, 1975, 448 с. 3. Аронов Д. М., Лупаніо П., Міхєєва Т. Г.
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека