Головна
ГоловнаПсихологіяВікова психологія
« Попередня Наступна »
Єрмолаєва М. В.. Психологія розвитку: Методичний посібник для студентів заочної та дистанційної форм навчання, 2003 - перейти до змісту підручника

Інтелектуальний розвиток в юності

Як вказує П. М. Якобсон, у школярів юнацького віку мислення стає більш систематичним і критичним. Старшокласники вимагають доказів і обгрунтування тих тверджень, які вони чують від учителів, оточуючих і близьких. Вони люблять посперечатися, нерідко захоплюються дотепними висловами, красивими фразами, оригінальною формою вираження [14].

Відбувається в ці роки і вдосконалення пам'яті школярів. Це відноситься не тільки до того, що збільшується взагалі обсяг пам'яті, але й до того, що значною мірою змінюються способи запам'ятовування. Поряд з діяльністю мимовільного запам'ятовування у старших школярів спостерігається широке застосування раціональних прийомів довільного запам'ятовування матеріалу. Все це сприяє тому, що в ці роки відбувається значне зростання знань і вмінь учнів. Вони успішно вирішують багато складні питання, що виникають при вивченні точних дисциплін: математики, фізики, хімії. Це відноситься як до теоретичного осмислення матеріалу, так і до вирішення складних завдань і виконання лабораторних завдань.

Збільшений рівень розумової діяльності, розвиток прийомів роздуми і міркування, зростання вміння узагальнювати виявляється і в тому, що старші школярі глибше розуміють соціально-історичні явища і природно-наукові питання [14].

Всі ці моменти, що характеризують розвиток старшого школяра: вдосконалення його моторики, розвиток його мислення, його загальний інтелектуальний зріст - створюють передумови для засвоєння в цьому віці досить складних умінь і навичок. Це дозволяє школяреві на основі виробничого навчання здійснювати ряд складних трудових операцій, опановувати складною технікою, роботою з комп'ютером [14].


Як зазначає Д. І. Фельдштейн, основними видами діяльності в юнацькому віці є рівною мірою працю і вчення. Одні хлопці і дівчата продовжують вчення в ПТУ, технікумах або старших класах школи, інші починають трудове життя у виробничих колективах, поєднуючи продуктивну працю з вченням у вечірніх школах.

Під впливом цих умов відбуваються характерні зміни в розумовому розвитку юнаків і дівчат. Зростає їх свідоме ставлення до праці і навчання, пізнавальні інтереси набувають широкий, стійкий і дієвий характер. Розумова діяльність набуває такий рівень розвитку процесів аналізу і синтезу, теоретичного узагальнення і абстрагування, який робить цілком можливою самостійну творчу діяльність у певних областях. Для юнаків та дівчат стають характерними тенденція до причинному поясненню явищ, вміння аргументувати і доводити, критичність мислення [12].

Загальні розумові здібності людини до 15-16 років, як правило, вже сформовані, і такого швидкого зростання їх, як у дитинстві, вже не спостерігається. Однак вони продовжують удосконалюватися. Оволодіння складними інтелектуальними операціями і збагачення інтелектуального апарату робить розумову діяльність юнаків і дівчат більш стійкою і ефективною, наближаючи її в цьому відношенні до діяльності дорослого. Особливо швидко розвиваються спеціальні здібності. У поєднанні зі зростаючою диференціацією спрямованості інтересів це робить структуру розумової діяльності юнака дуже складною і індивідуальної [1].

При переході від ранньої юності до пізньої відбуваються якісні зміни в пізнавальних можливостях: мова вже йде не тільки про те, скільки і які завдання вирішує молода людина, а яким чином він це робить (нестандартний підхід до вже відомим проблемам; вміння включати приватні проблеми в більш загальні; вміння ставити плідні загальні питання навіть на основі завдань, сформульованих не кращим чином, і т.
д.) [2].

Розвиток інтелекту в молодості тісно пов'язане з розвитком творчих здібностей, що припускають не просто засвоєння інформації, а прояв інтелектуальної ініціативи і створення чогось нового [2].

Творча активність молодої людини передбачає вміння подолати повсякденні уявлення, а іноді виходити за рамки строгого логічного проходження і висновків, звертаючись до незвичайних зв'язків і аналогій, передбачає зняття різних заборон і обмежень для більш повного свого прояву, вільний пошук нового і т. д. Разом з тим зберігається необхідність дотримання інтелектуальної дисципліни, організованості і систематичності в роботі. І особливо в них потребують студенти, що володіють творчими здібностями, але недостатньо зібрані, організовані, часто працюють уривками, без строгого плану і системи. За інших рівних умов, як правило, менше шансів на успіх у того, хто розкиданий в роботі, не вміє її планувати, не доводить справу до кінця. І, навпаки, найбільш успішний (у вченні, творчості) той, у кого сильна спрямованість на вирішення завдань, той, хто вміє максимально використовувати свої інтелектуальні ресурси, які, в свою чергу, розвиваються і удосконалюються тільки в процесі систематичної розумової роботи [2] .
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Інтелектуальний розвиток в юності "
 1. Юність (від 17 до 20-23 років)
  Юність - це час вибору життєвого шляху. Юнаки будують плани, яким судилося або не судилося збутися в зрілості. Починається і реалізація поставлених цілей - робота з обраної спеціальності, навчання в вузі, іноді створення сім'ї. Юність - всього лише початок дорослого життя, і іноді сприймається як чернетку, що можна відкласти в сторону і почати все писати заново. Відчуття того,
 2. Розвиток інтелектуальної сфери
  Одним з найважливіших новоутворень інтелектуальної сфери в юнацькому віці стає розвиток теоретичного мислення. Старшокласники та студенти молодших курсів частіше задаються питанням «чому», їх розумова діяльність більш активна і самостійна, вони більш критично ставляться як до викладачів, так і до змісту отримуваних знань. Другою особливістю інтелектуального розвитку
 3. СТАРШИЙ ШКІЛЬНИЙ ВІК: рання юність (ОТ 15 ДО 17 РОКІВ)
  14-16 років - перехідний період між підлітковим і юнацьким віком. У цьому віці розвивається самосвідомість, посилюється значимість власних цінностей, хоча діти ще багато в чому схильні до зовнішніх впливів. Часто юність вважають бурхливою, об'єднуючи її в один період з підлітковим віком. Пошуки сенсу життя, свого місця в цьому світі можуть стати особливо напруженими. Виникають нові
 4. Психологія людини юнацького віку
  Межі віку - від 16 до 21 року. Цей віковий період розвитку людини ділиться на ранню (від 16 до 18 років) і пізню (від 18 до 21 року) юність. Специфіка розвитку людини на цих етапах представлена ??в таблиці 5. Провідна діяльність в юності - навчально-професійна діяльність. Психологічні новоутворення віку - світогляд, професійно-особистісне самовизначення,
 5. Юність в контексті життєвого шляху особистості
  Юність не так давно виділилася в самостійний період життя людини, історично ставлячись до « перехідного етапу »змужніння, дорослішання. Критерієм дорослішання стає не просто фізичне змужніння, а й оволодіння культурою, системою знань, цінностей, норм, соціальних традицій, підготовленість до здійснення різних видів праці. Всередині переходу від дитинства до дорослості кордону між
 6. Старший шкільний вік: рання юність (16, 17 років)
  Підліток стрімко вийшов за рамки шкільних інтересів і, відчувши себе дорослим , різними способами намагався долучитися до життя старших. Але, придбавши набагато більшу, ніж раніше, самостійність, він залишився школярем, все ще залежать від батьків. Залишився він і на рівні своєї підліткової субкультури. Фактично підлітковий вік - тривале дитинство, з якого дитина з
 7. Схема горизонтального декаляжа
  Горизонтальний декаляж - це повторення інтелектуальної структури у вирішенні різних життєвих завдань, він дозволяє говорити про неоднозначну ефективності вирішення різних життєвих завдань. Отже, горизонтальний декаляж надає картині світу стійкість, породжує у людини почуття впевненості у своїх інтелектуальних можливостях. Вертикальний декаляж - повторення інтелектуальних структур на
 8. Додаток 6
  2 розділ. Психологічні особливості юнацького віку Тема 4. Психологічний розвиток особистості старшокласника Психологічна характеристика старшокласника, його інтереси, захоплення, самовизначення. Когнітивний розвиток. Виникнення нових потреб. Стабілізація інтересів і проблема професійної спрямованості особистості старшокласника. Фактори, що визначають
 9. мультифакторіальної ЗУМОВЛЕНА розумової відсталості
  цьог вид розумової відсталості вивчений в даний час недостатньо. Вважають, що вона успадковується на основі адитивного (сумарного) дії багатьох генів (спадкова компонента або схильність) і середовищних факторів (ненаследственная компонента), що перешкоджає нормальному інтелектуальному розвитку дитини. Така форма, мабуть, зустрічається часто. При ній, як правило, не
 10. Теми рефератів
  1. Новоутворення дитячого віку та умови їх виникнення. 2. Прояви кризи 1 року і особливості спілкування з дитиною в цей період. 3. Стадії та умови розвитку предметної діяльності в ранньому віці. 4. Передумови та особливості мовного розвитку в дитячому і ранньому віці. 5. Розвиток рухової активності дитини в ранньому віці. 6. Витоки розвитку
 11. Молодість як соціально-історична категорія. Межі віку
  Визначення вікових меж молодості, як і рішення багатьох проблем, що відносяться до «молодіжним», досі залишається предметом наукових дискусій. У сучасній психології даних про специфічні саме для молодості закономірностях незрівнянно менше, ніж інформації про розвиток в дитячих віках. Показово навіть те, що на відміну від дитячої психології чи геронтопсихології у психології
 12. Курсова робота. Андрій Везалий в історії анатомії та медицини, 2010
  Введення Біографія Андрія Везалия: юність, навчання в університеті. Діяльність Андрія Везалия в університеті. Відхід від науки. Критичний аналіз книг Везалия. Висновок Список літератури
 13. Програма
  ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ВІКОВОЇ ПСИХОЛОГІЇ Лекція 1. Предмет вікової психології. Проблеми вікового розвитку. Типи вікових перетворень. Вік. Вікові кризи. Сензитивні періоди розвитку. Області практичного застосування вікової психології. Зв'язок вікової психології з іншими науками. Лекція 2. Методи дослідження у віковій психології. Організаційні методи
 14. Харчування і розвиток мозку
  Усі батьки бажають, щоб їхні діти були розумними і тямущі. Вони готові віддати все, щоб своїм дітям бути «блискучими особистостями». В останні роки ми спостерігаємо збільшення кількості різних вітамінів і харчових добавок, званих «їжею для мозку»; і кількість останніх продовжує зростати! Наскільки вони ефективні? Чи можуть вони реально поліпшити або сприяти зростанню коефіцієнта
 15. Різні авторські періодизації вікового розвитку
  Фази життєвого розвитку людини - вікові періоди, що виділяються в різних класифікаціях, за різними підставами. Найбільш поширена сучасна міжнародна класифікація виділяє наступні фази: дитячий вік, раннє дитинство, середнє дитинство, підлітковий (юнацький) вік, молодість і рання дорослість, зрілий вік, похилий вік (років): - дитинство - період
 16. Юність як психологічний вік
  Протягом історії людства процес дорослішання подовжується у міру зростання вимог (професійних, правових, моральних і т.д.), що висуваються до члена соціуму, і з урахуванням можливостей суспільства нести додаткові витрати на тривале утримання та навчання підростаючого покоління. Юнацький вік виділився історично недавно, а універсальним феноменом, який охоплює і
 17. Питання до іспиту
  1. Предмет, завдання і актуальні проблеми психології розвитку та вікової психології. Соціально-історична природа віку. 2. Методологія, методи і стратегії дослідження у віковій психології. 3. Принцип розвитку в психології і проблема детермінант психологічного розвитку людини. 4. Культурно-історична концепція вікового розвитку Виготського Л.С. Структура і динаміка
 18. Друга глава «Любов у юнацькому та дорослому віці»
  Друга глава «Любов у юнацькому та дорослому віці» присвячена аналізу теоретичних і емпіричних досліджень вікових, статевих і соціокультурних особливостей прояві почуття любові у людини. У параграфі 2.1 «Огляд сучасних досліджень психології кохання в різні періоди життя людини» аналізуються особливості прояву та переживання любові людиною в юності і дорослості.
 19. Інтелект, креативність і продуктивність освоєння хімії
  Отримані результати показують, що, спираючись на показники тестів інтелекту і креативності, вельми скрутно передбачити продуктивність навчальної діяльності з хімічних дисциплін у вузі . Особливості інтелекту визначають інтелектуальні стилі освоєння конкретної діяльності (при IQ> 120 у юнаків переважає вербальний спосіб переробки інформації, у дівчат - невербальний) і
 20. Дорослість і зрілість: зміст понять
  ЗРІЛІСТЬ Найбільш тривалий період онтогенезу, який характеризується тенденцією до досягнення найвищого розвитку духовних, інтелектуальних і фізичних здібностей особистості. Хронологічні рамки періоду зрілості досить умовні і визначаються моментом завершення юності та початком періоду старіння. ЗРІЛІСТЬ ПРОФЕСІЙНА-Період професійного життя людини, що характеризується
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека