ГоловнаПсихологіяВікова психологія
« Попередня Наступна »
І . В. Шаповаленко. Вікова психологія (Психологія розвитку та вікова психологія), - перейти до змісту підручника

Інтелектуальний розвиток в юності

Характерний рівень когнітивного розвитку в підлітковому віці та юності - формально-логічне, формально-операциональное мислення. Це абстрактне, теоретичне, гіпотетико-дедуктивний мислення, не пов'язане з конкретними умовами зовнішнього середовища, існуючими в даний момент. До кінця підліткового віку загальні розумові здібності вже сформовані, однак протягом юності вони продовжують удосконалюватися.

Навчання в старших класах школи пов'язано зі значною зміною та ускладненням структури та змісту навчального матеріалу, збільшенням його обсягу, що підвищує рівень вимог до учнів. Від них очікують гнучкості, універсальності, продуктивності пізнавальної діяльності, чіткості, самостійності у вирішенні когнітивних завдань.

Спрямованість на майбутнє, постановка завдань професійного та особистісного самовизначення позначається на всьому процесі психічного розвитку, включаючи і розвиток пізнавальних процесів.

Інтерес до школи й навчання у старшокласників порівняно з підлітками помітно підвищується, оскільки вчення набуває безпосередній життєвий зміст, пов'язаний з майбутнім. Також виникає виражений інтерес до різних джерел інформації (книгах, кіно, телебаченню). Посилюється потреба в самостійному здобутті знань, пізнавальні інтереси набувають широкий, стійкий і дієвий характер, зростає свідоме ставлення до праці і вченню. Індивідуальна спрямованість і вибірковість інтересів пов'язана з життям-ними планами.

Відбувається в ці роки і вдосконалення пам'яті школярів. Це відноситься не тільки до того, що збільшується взагалі обсяг пам'яті, але й до того, що значною мірою змінюються способи запам'ятовування. Поряд з мимовільним запам'ятовуванням у старших школярів спостерігається широке застосування раціональних прийомів довільного запам'ятовування матеріалу. Старші школярі набувають метакогнітивні вміння (такі, як поточний самоконтроль і саморегуляція), які, в свою чергу, впливають на ефективність їх пізнавальних стратегій.

Удосконалюється володіння складними інтелектуальними операціями аналізу і синтезу, еоретіческого узагальнення і абстрагування, аргументування і докази.
Для юнаків і дівчат стають характерними встановлення причинно-наслідкових зв'язків, систематичність, стійкість і критичність мислення, самостійна творча діяльність. Виникає тенденція до узагальненого розуміння світу, до цілісної і абсолютної оцінці тих чи інших явищ дійсності. Ж. Піаже констатував, що «логіка юнацького періоду - це складна когерентна система, відмінна від логіки дитини; вона складає сутність логіки дорослих людей і основу елементарних форм наукового мислення».

Вікова особливість полягає у швидкому розвитку спеціальних здібностей, часто пов'язаних з обраній професійної областю (математичних, технічних, педагогічних та ін.) В результаті когнітивні структури в юності набувають дуже складну будову і індивідуальне своєрідність.

Описані зміни когнітивних структур служать передумовою виникнення здатності до інтроспекції, до рефлексії. Власні думки, почуття, вчинки індивіда стають

предметом його уявного розгляду та аналізу. Інший важливий аспект інтроспекції пов'язаний зі здатністю розрізняти протиріччя між думками, словами і вчинками, оперувати ідеальними ситуаціями і обставинами. З'являються можливості для створення ідеалів (сім'ї, суспільства, моралі або людини), для порівняння їх з реальною дійсністю, для спроб їх реалізації.

Юнаки та дівчата схильні до формулювання широких філософських узагальнень, до теоретизування і висунення гіпотез, часто на обмеженому фактичному підставі, без знання передумов.«Думки ці представлялися моєму розумові з такою ясністю і вражаючою, що я навіть намагався застосовувати їх до життя, уявляючи, що я перший відкриваю такі великі і корисні істини.

Раз мені прийшла думка, що щастя не залежить від зовнішніх причин, а від нашого ставлення до них, що людина, що звикла переносити страждання, не може бути нещасливий, і, щоб привчити себе до праці, я , незважаючи на страшний біль, тримав по п'яти хвилин у витягнутих руках лексикони Татіщева або йшов у комірчину і мотузкою шмагав себе по голій спині так боляче, що сльози мимоволі виступали на очах. Інший раз, згадавши раптом, що смерть чекає на мене кожну годину, кожну хвилину, я вирішив, не розуміючи, як не зрозуміли того досі люди, що людина не може бути інакше щасливий, як користуючись сьогоденням і не думаючи про майбутнє, - і я дня три, під впливом цієї думки, кинув уроки і займався тільки тим, що, лежачи на ліжку, насолоджувався читанням якогось роману і едою пряників з кроновскім медом, які я купував на останні гроші.


Те раз, стоячи перед чорною дошкою і малюючи на ній крейдою різні фігури, я раптом був вражений думкою: чому симетрія приємна для очей? що таке симетрія? Це вроджене почуття, відповідав я сам собі. На чому ж воно грунтується? хіба у всьому в житті симетрія? Навпаки, от життя - і я намалював на дошці овальну фігуру. Після життя душа переходить у вічність; ось вічність - і я провів з одного боку овальної фігури межу до самого краю дошки. Чому ж з іншого боку нету такий же риси? Та й справді, яка ж може бути вічність з одного боку, ми, вірно, існували перш цьому житті, хоча і втратили про те вос-поминання.

Слабкий розум не міг проникнути непроникного, а в непосильну працю те-рял одне за іншим переконання, які для щастя мого життя я ніколи б не мав сміти зачіпати.

Схильність моя до абстрактним роздумів до такої міри неприродно розвинула в мені свідомість, що часто, починаючи думати про найпростішої речі, я впадав у безвихідний коло аналізу своїх думок, я не думав вже про питання, займав мене, а думав про те, про що я думав. Запитуючи себе: про що я думаю? - Я відповідав: я думаю, про що я думаю. А тепер про що я думаю? Я думаю, що я думаю, про що я думаю, і так далі. Розум за розум заходив ... »(Толстой Л.Н. Отроцтво / /. Вибрані твори. М., 1985. С. 205 - 207).Надалі в молодості інтелектуальний розвиток передбачає вихід на якісно новий рівень, пов'язаний з розвитком творчих здібностей і що передбачає не просто засвоєння інформації, а прояв інтелектуальної ініціативи і створення чогось нового: йдеться про здатність побачити проблему, поставити і переформулювати питання, знаходити нестандартні рішення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Інтелектуальний розвиток в юності "
 1. Додаток 6
  2 розділ. Психологічні особливості юнацького віку Тема 4. Психологічний розвиток особистості старшокласника Психологічна характеристика старшокласника, його інтереси, захоплення, самовизначення. Когнітивний розвиток. Виникнення нових потреб. Стабілізація інтересів і проблема професійної спрямованості особистості старшокласника. Фактори, що визначають
 2. мультифакторіальної ЗУМОВЛЕНА розумової відсталості
  цьог вид розумової відсталості вивчений в даний час недостатньо. Вважають, що вона успадковується на основі адитивного (сумарного) дії багатьох генів (спадкова компонента або схильність) і середовищних факторів (ненаследственная компонента), що перешкоджає нормальному інтелектуальному розвитку дитини. Така форма, мабуть, зустрічається часто. При ній, як правило, не
 3. Курсова робота. Андрій Везалий в історії анатомії та медицини, 2010
  Введення Біографія Андрія Везалия: юність, навчання в університеті. Діяльність Андрія Везалия в університеті. Відхід від науки. Критичний аналіз книг Везалия. Висновок Список літератури
 4. Різні авторські періодизації вікового розвитку
  Фази життєвого розвитку людини - вікові періоди, що виділяються в різних класифікаціях, за різними підставами. Найбільш поширена сучасна міжнародна класифікація виділяє наступні фази: дитячий вік, раннє дитинство, середнє дитинство, підлітковий (юнацький) вік, молодість і рання дорослість, зрілий вік, похилий вік (років): - дитинство - період
 5. Юність як психологічний вік
  Протягом історії людства процес дорослішання подовжується у міру зростання вимог (професійних, правових, моральних і т.д.), що висуваються до члена соціуму, і з урахуванням можливостей суспільства нести додаткові витрати на тривале утримання та навчання підростаючого покоління. Юнацький вік виділився історично недавно, а універсальним феноменом, який охоплює і
 6. Харчування і розвиток мозку
  Усі батьки бажають, щоб їхні діти були розумними і тямущі. Вони готові віддати все, щоб своїм дітям бути «блискучими особистостями». В останні роки ми спостерігаємо збільшення кількості різних вітамінів і харчових добавок, званих «їжею для мозку»; і кількість останніх продовжує зростати! Наскільки вони ефективні? Чи можуть вони реально поліпшити або сприяти зростанню коефіцієнта
 7. Друга глава «Любов у юнацькому та дорослому віці»
  Друга глава «Любов у юнацькому та дорослому віці» присвячена аналізу теоретичних і емпіричних досліджень вікових, статевих та соціокультурних особливостей прояві почуття любові у людини. У параграфі 2.1 «Огляд сучасних досліджень психології кохання в різні періоди життя людини» аналізуються особливості прояву та переживання любові людиною в юності і дорослості.
 8. Дорослість і зрілість: зміст понять
  ЗРІЛІСТЬ Найбільш тривалий період онтогенезу, який характеризується тенденцією до досягнення найвищого розвитку духовних, інтелектуальних і фізичних здібностей особистості. Хронологічні рамки періоду зрілості досить умовні і визначаються моментом завершення юності та початком періоду старіння. ЗРІЛІСТЬ ПРОФЕСІЙНА-Період професійного життя людини, що характеризується
 9. Соціальна ситуація розвитку
  У юнацькому віці відбуваються істотні морфофункціональні зміни, завершуються процеси фізичного дозрівання людини. Життєдіяльність в юності ускладнюється: розширюється діапазон соціальних ролей та інтересів, з'являється все більше дорослих ролей з відповідною їм заходом самостійності і відповідальності. На цей вік припадає багато критичних соціальних
 10. Інтелект, креативність і продуктивність освоєння хімії
  Отримані результати показують, що, спираючись на показники тестів інтелекту і креативності, вельми скрутно передбачити продуктивність навчальної діяльності з хімічних дисциплін у ВНЗ. Особливості інтелекту визначають інтелектуальні стилі освоєння конкретної діяльності (при IQ> 120 у юнаків переважає вербальний спосіб переробки інформації, у дівчат - невербальний) і
 11. Періоди статевого дозрівання і розвитку
  Виходячи з анатомо-фізіологічних і психо-емоційних змін, що відбуваються у людини в процесі статевого дозрівання і розвитку, що є темою нашої лекції, необхідно нагадати про 5 великих періодах усього життя людини: дитинство, отроцтво, юність, зрілість і старість. Найбільш кращою схемою статевого розвитку у людини є описана І. Юндой, Ю. Скрипкін, Е. Марьясис
 12. Спілкування в юності
  Зміст і характер спілкування юнаків з усіма категоріями партнерів визначаються рішенням проблем, пов'язаних зі становленням та реалізацією їх як суб'єктів відносин у значущих сферax життєдіяльності. Ціннісно-смислова домінанта спілкування виявляється у провідній тематиці бесід старшокласників: обговорення особистих справ (своїх і партнерів), взаємин людей, свого минулого, планів на
 13. ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ДЕЯКИХ особистісних якостей МЕНЕДЖЕРІВ
  Інтелект. Найбільш часто зустрічається ефект взаємної компенсації особистісних і інтелектуальних якостей. Тривалий час у всьому світі, а не тільки у нас в країні відбувалася і відбувається абсолютизація ролі і місця інтелектуальних якостей у професійній діяльності. Немає жодних заперечень з приводу особливої ??ролі інтелекту в діяльності вченого, керівника, менеджера. Але все ж
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека