ГоловнаПсихологіяВікова психологія
« Попередня Наступна »
Кураєв Г.А., Пожарська Е.Н.. Вікова психологія, 2002 - перейти до змісту підручника

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ РОЗВИТОК ДИТИНИ

Періодизація інтелектуального розвитку за Піаже

У дослідженнях Жана Піаже і створеної їм женевської психологічної школи показано якісну своєрідність дитячого мислення, і простежено, як мислення дитини поступово змінює свій характер протягом дитинства.

Піаже вивчав розвиток наочно-дієвого і наочно-образного мислення у дітей.

Фактори розвитку інтелекту. Трьома основними факторами, що впливають на розвиток інтелекту дитини, є, по Піаже, дозрівання, досвід і дію соціального оточення, зокрема навчання і виховання.

До 7-8 років взаємодія дитини зі світом речей і людей підкоряється законам біологічного пристосування. До біологічних факторів на певному рівні розвитку приєднуються соціальні, завдяки яким у дитини виробляються норми мислення і поведінки. Це досить високий і пізній рівень: лише після переломного моменту (близько 7-8 років) соціальне життя починає грати прогресивну роль в розвитку інтелекту. Дитина соціалізується поступово.

Періоди інтелектуального розвитку за Піаже. Інтелектуальний розвиток дитини проходить ряд періодів, порядок проходження яких завжди залишається незмінним. Ж.Пиаже виділив чотири періоди інтелектуального розвитку дітей:

Сенсомоторний період, від народження дитини до 18-24 місяців.

Дооперационального період, від 18-24 місяців до 7 років.

Період конкретних операцій, від 7 років до 12 років.

Період формальних операцій, після 12 років.

Сенсомоторний період. Сенсомоторних період охоплює перші два роки життя дитини. У цей час не розвинена мова і відсутні уявлення, а поведінка будується на основі координації сприйняття і руху (звідси і назва «сенсомоторний»). Сенсомоторних період, в свою чергу, включає декілька стадій:

стадію зміцнення рефлексів,

стадію первинних кругових реакцій,

стадію вторинних кругових реакцій,

стадію практичного інтелекту,

стадію теоретичних кругових реакцій,

стадію інтреріорізаціі схем дій.

Народившись, дитина має вроджені рефлекси. Деякі з них, наприклад рефлекс смоктання, здатні змінюватися. Після деякого вправи дитина смокче краще, ніж у перший день, потім починає смоктати не тільки під час їжі, але і в проміжках - свої пальці, будь-які предмети, доторкнеться до рота. Це стадія вправи рефлексів. У результаті вправи рефлексів формуються перші навички.

На другій стадії дитина повертає голову в сторону шуму, простежує поглядом рух предмета, намагається схопити іграшку. В основі навички лежать первинні кругові реакції - повторювані дії. Одне і те ж дію дитина повторює знову і знову (скажімо, смикає за шнур) заради самого процесу. Такі дії підкріплюються власною активністю дитини, яка приносить йому задоволення.

Вторинні кругові реакції з'являються на третій стадії, коли дитина зосереджений вже не на власній активності, а на змінах, викликаних його діями. Дія повторюється заради того, щоб продовжити цікаві враження. Дитина довго струшує брязкальце, щоб продовжити що зацікавив його звук, проводить по прутах ліжечка усіма предметами, які опинилися в руках, і т.п.

Четверта стадія - початок практичного інтелекту. Схеми дії, утворені на попередній стадії, об'єднуються в єдине ціле і використовуються для досягнення мети. Коли випадкове зміна дії дає несподіваний ефект - нове враження, - дитина його повторює і закріплює нову схему дії.

На п'ятій стадії з'являються третинні кругові реакції: дитина вже спеціально змінює дії, щоб подивитися, до яких результатів це призведе. Він активно експериментує.

На шостій стадії починається інтреріорізація схем дій. Якщо раніше дитина виробляв різні зовнішні дії, щоб досягти мети, пробував і помилявся, то тепер він вже може комбінувати схеми дій в розумі й раптово приходити до правильного рішення. Наприклад, дівчинка, тримаючи в обох руках предмети, не може відкрити двері і, потягнувшись до дверної ручки, зупиняється. Вона кладе предмети на підлогу, але, помітивши, що відкривається двері їх зачепить, перекладає в інше місце.

До кінця сенсомоторної стадії розвитку дитина стає суб'єктом, здатним до елементарних символічних дій.

Дооперационального період.
Близько 2 років формується внутрішній план дій. На цьому закінчується сенсомоторних період, і дитина вступає в новий період - дооперационального.

Основна характеристика дооперационального стадії - початок використання символів, в тому числі слів. На цій стадії дитині ще дуже важко уявити, як сприймають інші те, що спостерігає і бачить він сам.

Він успішно вирішує завдання в конкретній ситуації, але не може впоратися з ними в тому випадку, коли рішення необхідно висловити в абстрактній, словесній формі. Ті труднощі, з якими в даному випадку стикається дитина, обумовлені недостатньою розвиненістю його промови.

Репрезентативне інтелект, властивий дітям на дооперационального стадії - це мислення за допомогою уявлень. Сильне образне початок при недостатньому розвитку словесного мислення призводить до своєрідної дитячої логіці. На етапі дооперационального уявлень дитина не здатна до доказу, розумом. Яскравим прикладом цього служать так звані феномени Піаже.

Дошкільнятам показували два глиняних кульки і, переконавшись у тому, що діти вважають їх однаковими, у них на очах змінювали форму однієї кульки - розкочували його в «ковбаску». Відповідаючи на питання, однакове чи кількість глини в кульці і ковбасці, діти говорили, що неоднакове: в ковбасці більше, тому що вона довша. В аналогічній задачі з кількістю рідини діти оцінювали воду, налиту в дві склянки, як однакову. Але, коли при них воду переливали з однієї склянки в інший, більш вузький і високий, і рівень води в цій посудині піднімався, вони вважали, що води в ньому стало більше. У дитини відсутній принцип збереження кількості речовини. Він, не розмірковуючи, орієнтується на зовнішні, «кидаються в очі» ознаки об'єктів.

Етап дооперационального уявлень завершується з появою розуміння збереження кількості речовини, того, що при перетвореннях одні властивості предметів зберігаються незмінними, а інші змінюються. Зникають феномени Піаже, і діти 7-8 років, вирішуючи завдання Піаже, дають правильні відповіді.

Період конкретних операцій. На стадії конкретних операцій діти вже можуть давати логічні пояснення виконуваних дій, здатні переходити з однієї точки зору на іншу, стають більш об'єктивними у своїх оцінках. Пройшовши небудь складний шлях у просторі, дитина семи років у стані його запам'ятати, вказати і дізнатися, більше того - повернутися назад і повторити, якщо буде потрібно. Але зобразити його графічно на папері він, як правило, ще не може. Восьмирічна дитина вже в змозі зробити і це.

Стадією конкретних операцій даний рівень інтелектуального розвитку називається тому, що користуватися поняттями дитина тут може, тільки пов'язуючи і відносячи їх до конкретних об'єктів, а не як поняттями в абстрактно-логічному сенсі слова. Логічні операції потребують опори на наочність, не можуть проводитися в гіпотетичному плані (тому вони названі конкретними).

Дитина виявляє здатність до виконання гнучких і оборотних операцій, що здійснюються відповідно до логічних правил. Операція - центральне поняття теорії Ж. Піаже. Операція - це оборотне дію. Такими оборотними операціями є більшість парних математичних операцій. Суть інтелектуального розвитку дитини становить оволодіння операціями. Діти приходять до інтуїтивного розуміння двох найважливіших логічних принципів, які виражаються відносинами:

якщо А=В і В=С, то А=С; А + В=В + А

Діти легко справляються з завданнями на збереження (феномени Піаже). Експеримент полягає в розчиненні цукру в склянці води. Дитину запитують про збереження розчиненої речовини, його ваги і об'єму. Дітьми до 7-8 річного віку розчинений цукор зазвичай вважається знищеним, і навіть смак його, на думку дитини, зникає. Приблизно у віці близько 7-8 років цукор вже розглядається як зберігає свою речовину у формі дуже маленьких частинок, але не має ні ваги, ні обсягу (наївне, доексперіментальное відкриття атомізму). У віці близько 9-10 років діти стверджують, що кожна крупинка цукру зберігає свою вагу, і сумарна вага всіх елементарних частинок цукру еквівалентний вазі цукру до його розчинення. У віці 11-12 років це ж поширюється і на об'єм: дитина пророкує, що після того, як цукор розтане, рівень води в склянці буде вище своєї первісної висоти.

Іншою найважливішою характеристикою цієї стадії інтелектуального розвитку є здатність ранжувати об'єкти по якомусь вимірному ознакою, наприклад, за вагою або величині.
У теорії Ж. Піаже ця здатність носить назву сериации. Простежимо для прикладу процес вікового розвитку дитини за такою інтелектуальної операції, як сериация. На початковій стадії найменші діти, проводячи сериацию, стверджують, що все, запропоновані ним предмети, (наприклад, палички), однакові. На стадії більш старшого віку діти ділять предмети на дві категорії: великі і маленькі без їх подальшого впорядкування. На наступній стадії свого розвитку діти говорять вже про великі, середніх і малих предметах. На наступній стадії дитина будує класифікацію емпірично, шляхом проб і помилок, але не в змозі відразу ж зробити її побудова безпомилково. Нарешті, на останній стадії він відкриває для себе метод сериации: вибирає спочатку найбільшу з паличок, кладе її на стіл. Потім шукає, найбільшу з решти. І так далі. На цій, останній стадії він без коливань правильно вибудовує серію, і створена ним конструкція передбачає оборотні відносини, тобто він розуміє, що елемент «а» в серії одночасно менше всіх попередніх елементів і більше всіх наступних.

Т.ч., на стадії конкретних операцій, у віці між 7 і 12 роками, діти опиняються в стані впорядковувати об'єкти за різними ознаками, наприклад по висоті або за вагою. Дитина також вже розуміє, що багато термінів, що виражають відносини: менше, коротше, легше, вище і т. п., характеризують не абсолютні, а відносні властивості об'єктів, тобто такі їх якості, які проявляються у даних об'єктів лише щодо інших об'єктів.

Діти цього віку здатні об'єднувати предмети в класи, виділяти з них підкласи, позначаючи словами виділяються класи і підкласи. Разом з тим, діти у віці до 12 років ще не можуть міркувати, користуючись абстрактними поняттями, спиратися у своїх міркуваннях на припущення або уявні події.

Період формальних операцій. Останній, вищий період інтелектуального розвитку - період формальних операцій. Підліток звільняється від конкретної прихильності до об'єктів, даними в полі сприйняття, і набуває можливість мислити так само, як доросла людина.

На стадії формальних операцій, яка, починаючись з 12 років, триває протягом усього життя людини, індивід засвоює поняття. Характерна особливість цієї стадії - здатність мислити логічно, користуючись абстрактними поняттями, здатність виконувати прямі і зворотні операції в голові (міркування), здатність до формулювання та перевірці припущень гіпотетичного характеру. Підліток розглядає судження як гіпотези, з яких можна вивести всілякі слідства; його мислення стає гіпотетико-дедуктивним.

Деякі сучасні критики Піаже вважають, що він недооцінював рівень інтелектуального розвитку дитини-дошкільника. Критики Піаже стверджували, що виділені Ж. Піаже стадії свідчать про етапи мовного, а не інтелектуального розвитку. Дитина може знати, розуміти, але бути не в змозі пояснити своє розуміння так, як це властиво дорослому. Виявилося, наприклад, що якщо не спиратися на мовні висловлювання дитини при оцінці його інтелекту, то діти вже 4-5 річного віку можуть демонструвати розуміння принципу збереження речовини при зміні форми і розташування предметів.

Дж. Брунер змінив хід одного з експериментів Ж. Піаже. Дітям пропонувалося завдання зі склянками води. Спочатку вони порівнювали кількість води в двох судинах і встановлювали, що воно «однаково». Потім судини закривали ширмою і дітей запитували, чи зміниться кількість води, якщо її з однієї склянки перелити в інший, більш широкий. Більшість дітей 4-5 років говорили, що води залишиться стільки ж. На третьому етапі експерименту за ширмою переливали воду з однієї склянки і прибирали ширму. Тепер діти бачили, що в новому широкому склянці рівень води нижче, ніж у першому, і більшість дітей вже вважали, що в ньому стало менше рідини.

Дж. Брунер показав, що, не маючи наочної картини, в суто теоретичному плані дошкільнята знають - від переливання кількість води не змінюється. Але кожне властивість речі для дитини цього віку представляється в наочному плані, і рівень рідини, який вони бачать, стає показником всього її кількості.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ РОЗВИТОК ДИТИНИ "
 1. мультифакторіальної ЗУМОВЛЕНА розумової відсталості
  цьог вид розумової відсталості вивчений в даний час недостатньо. Вважають, що вона успадковується на основі адитивного (сумарного) дії багатьох генів (спадкова компонента або схильність) і середовищних факторів (ненаследственная компонента), що перешкоджає нормальному інтелектуальному розвитку дитини. Така форма, мабуть, зустрічається часто. При ній, як правило, не
 2.  Основні напрямки досліджень інтелектуального розвитку дитини Ж.Пиаже
    Жан Піаже (1896-1980) - швейцарський і французький психолог, автор 52 книг і 458 наукових статей, найвидатніший представник Женевської школи генетичної психології. Наукова творчість Ж. Піаже настільки об'ємно і багатогранно, що з часу його перших ранніх робіт 1920-х рр.. і аж до сьогоднішнього дня воно продовжує залишатися предметом найрізноманітніших
 3.  Харчування і розвиток мозку
    Всі батьки бажають, щоб їхні діти були розумними і тямущі. Вони готові віддати все, щоб своїм дітям бути «блискучими особистостями». В останні роки ми спостерігаємо збільшення кількості різних вітамінів і харчових добавок, званих «їжею для мозку»; і кількість останніх продовжує зростати! Наскільки вони ефективні? Чи можуть вони реально поліпшити або сприяти зростанню коефіцієнта
 4.  Програма
    ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ВІКОВОЇ ПСИХОЛОГІЇ Лекція 1. Предмет вікової психології. Проблеми вікового розвитку. Типи вікових перетворень. Вік. Вікові кризи. Сензитивні періоди розвитку. Області практичного застосування вікової психології. Зв'язок вікової психології з іншими науками. Лекція 2. Методи дослідження у віковій психології. Організаційні методи
 5.  Проблеми вікової психології
    Однією з головних проблем вікової психології є питання про те, що більше визначає психічний і поведінковий розвиток дітей: дозрівання і анатомо-фізіологічний стан організму або вплив зовнішнього середовища. Цю проблему можна позначити як проблему органічної та середовищної обумовленості психічного і поведінкового розвитку людини. З одного боку, це розвиток,
 6.  Поняття «шкільна зрілість», методи визначення у дітей.
    Під шкільною зрілістю розуміється досягнення дитиною такого рівня психічного розвитку, коли він виявляється здатним брати участь у шкільному навчанні. Умовно методи визначення рівня «шкільної зрілості» можна розділити на три групи: 1) методи визначення рівня морфологічного розвитку дитини, 2) методи оцінки психофізичного розвитку, 3) методи оцінки психічних функцій і
 7.  Підготовка дитини до вступу в д / у.
    Раціональна і завчасна підготовка дитини до вступу в д / у, яка зводить до мінімуму ризик розвитку важкої адаптації, включає наступні заходи. 1. Забезпечення оптимального стану здоров'я дитини. Для цього необхідно перед оформленням у д / у провести поглиблений огляд дитини всіма необхідними для даного віку фахівцями, проведенням лабораторних досліджень
 8.  Стаття 53. Народження дитини
    1. Моментом народження дитини є момент відділення плоду від організму матері допомогою пологів. 2. При народженні живої дитини медична організація, в якій відбулися пологи, видає документ встановленої форми. 3. Медичні критерії народження, в тому числі терміни вагітності, маса тіла дитини при народженні і ознаки живорождения, а також порядок видачі документа про народження та його
 9.  РАННИЙ ВІК (ОТ 1 РОКУ ДО 3 РОКІВ)
    З психолого-педагогічної точки зору ранній дитячий вік (від одного року до трьох років) є одним з ключових у житті дитини і багато в чому визначає його майбутнє психологічний розвиток. Цей вік пов'язаний з трьома фундаментальними життєвими надбаннями дитини: прямо ходінням, мовним спілкуванням і предметною діяльністю. Прямоходіння забезпечує дитині широку орієнтацію в
 10.  Додаток 1 до глави 3
    Коефіцієнти кореляції групових образів Я, Чоловіки, Жінки і Дитини Чоловіки {foto66} Жінки {foto67} Позначення: корЯМ - кореляція образу Я з образом Чоловіки корЯЖ-кореляція образу Я з образом Жінки корЯР-кореляція образу Я з образом Дитину корМЖ-кореляція образу Чоловіки з образом Жінки корМР-кореляція образу Чоловіки з образом Дитину корЖР-- кореляція
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека