Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаКардіологія
« Попередня Наступна »
Крюков Н.Н., Миколаївський О.М., Поляков В.П.. Ішемічна хвороба серця (сучасні аспекти клініки, діагностики, лікування, профілактики, медичної реабілітації, експертизи): Монографія., 2010 - перейти до змісту підручника

Інструментальна діагностика

Моніторування ЕКГ за Холтеру

У клінічній практиці широке поширення набуло моніторування ЕКГ за Холтером для діагностики минущих порушень ритму серця, виявлення ішемічних змін ЕКГ у хворих на ІХС, оцінки варіабельності серцевого ритму. Істотною перевагою методу є можливість тривалої (протягом 1-2 діб) реєстрації ЕКГ у звичних для пацієнта умовах.

Зазвичай використовують від двох до чотирьох прекардіальний біполярних відведень, відповідних стандартним позиціях грудних електродів V1 і У5. Запис ЕКГ проводиться на магнітній стрічці при дуже малій швидкості її руху (25-100 мм / хвилину). При проведенні дослідження пацієнт веде щоденник, в який вносяться дані про характер виконуваної пацієнтом навантаження і про суб'єктивні неприємних відчуттях хворого (болі в області серця, задишка, перебої, серцебиття) із зазначенням точного часу їх виникнення.

Після закінчення дослідження касету з магнітною записом ЕКГ поміщають в електрокардіоаналізатор, який в автоматичному режимі здійснює аналіз серцевого ритму і змін кінцевої частини шлуночкового комплексу, сегмента RS-Т. Одночасно здійснюється автоматична роздруківка епізодів добової ЕКГ, кваліфікованих приладом як порушення ритму або зміни процесу реполяризації шлуночків.

У сучасних системах для тривалого моніторування ЕКГ за Холтером передбачено подання даних на спеціальній паперовій стрічці в стислому компактному вигляді, що дозволяє отримати наочне уявлення про найбільш істотних епізодах порушень ритму серця і зсувів сегмента RS-Т.

Інформація може бути представлена ??також у цифровому вигляді та у вигляді гістограм, що відображають розподіл протягом доби різних частот серцевого ритму, тривалості інтервалу Q=Т і / або епізодів аритмій. Використання тривалого моніторування ЕКГ за Холтером є частиною обов'язкової програми обстеження хворих з порушеннями ритму або з підозрою на наявність таких порушень. Найбільше значення цей метод має у пацієнтів з пароксизмальними аритміями.

Електрофізіологічне дослідження (ЕФД)

Інвазивне внутрисердечное ЕФД є найбільш інформативним методом вивчення електрофізіологічних властивостей провідної системи серця. Воно використовується для уточнення локалізації АВ-блокади, характеру пароксизмальних тахіаритмій, джерела і механізмів ектопічних порушень ритму, діагностики аномальних провідних шляхів.

Найчастіше це дослідження проводиться для визначення показань до вироблення індивідуальної тактики хірургічного лікування рецидивуючих і прогностично несприятливих аритмій, вибору типу електрокардіостимуляторів (ЕКС), для купірування важких аритмії, рефрактерних до звичайних методів лікування.

Електрограми пучка Гіса (ЕПМ), зареєстрована синхронно з поверхневою ЕКГ, дозволяє оцінити швидкість проведення збудження по правого передсердя, АВ-з'єднанню, загальному стовбуру пучка Гіса, а також ніжок і гілкам пучка Гіса.
ЕПМ використовується для точної топічної діагностики АВ-блокад.

Нормальна електрограма пучка Гіса (НВЕ) складається з трьох груп осциляцій, кожна з яких відповідає активації певного відділу провідної системи: 1) група осциляцій А, відображають деполяризацію нижній частині передсердь; 2) група осциляцій Н, обумовлених активацією загального стовбура пучка Гіса і 3) група осциляцій V, викликаних деполяризацією міокарда шлуночків. Зіставлення електрограми пучка Гіса з зубцем Р стандартної ЕКГ дозволяє оцінити ряд тимчасових інтервалів (таблиця 66).

Таблиця 66.

Нормальні значення інтервалів електрограми пучка Гіса

Збільшення тривалості того чи іншого інтервалу ЕПМ дозволяє діагностувати переважні порушення проведення по АВ-соедінеіію, загальному стовбуру або ніжкам пучка Гіса. Погіршення провідності по ніжок пучка Гіса супроводжується подовженням інтервалу HV.

Для оцінки функції провідності в АВ-з'єднанні часто застосовують техніку наростаючою електричної стимуляції передсерді, яка призводить до виникнення вузловий АВ-блокади II ступеня (типу I по Мобітц). Критична частота передсердної стимуляції, що викликає АВ-блокаду, отримала назву "точки Венкебаха". Вона також характеризує функцію провідності по АВ-з'єднанню. У нормі у більшості здорових людей "точка Венкебаха" відповідає 140-150 стимулам в хвилину, а при погіршенні провідності по АВ-з'єднанню знижується до 130 стимулів у хвилину і менше.

Швидкість проведення в ПП оцінюють по інтервалу між осциляціями, отриманими у верхньому і нижньому відділах ПП (HRA-LRA), а також за часом між моментом нанесення штучного екстрастімула (St) і початком предсердного відповіді. При використанні електрода-катетера, розташованого в коронарному синусі, можна оцінити час міжпередсердного проведення.

Можливість ретроградного проведення по АВ-з'єднанню може бути оцінена при реєстрації ЕПМ. При електростимуляції ПЖ (через електрод-катетер, поміщений в ПЖ) на ЕПМ і ЕГ передсердя після появи шлуночкових осциляцій (V), викликаних екстрастімулом, можна зареєструвати осциляції, що відображають збудження пучка Гіса (Н) і передсердь (А). Це свідчить про ретроградним (від шлуночка до передсердь) проведенні електричного імпульсу в АВ-з'єднанні.

Програмована електрична стимуляція серця є найважливішим етапом проведення внутрисердечного ЕФД у хворих з рецидивуючими пароксизмальними тахіаритміями або у пацієнтів з брадиаритмиями. У більшості випадків вона дозволяє скласти уявлення про характер і механізмах пароксизмів, локалізації джерела ектопічних ритмів. Вирішити питання про показання і способі хірургічного лікування аритмії і купірувати виниклопорушення ритму або провідності. Наносячи за спеціальною програмою серію екстрастімулов, що припадають на різні ділянки серцевого циклу, змінюючи частоту нав'язаного ритму і місце стимуляції, визначають тривалість рефрактерних періодів ділянок провідної системи.
У хворих з пароксизмальними тахіаритміями домагаються відтворення нападу аритмії, що дозволяє за способом індукції і купірування аритмії скласти якнайповніше судження про основні механізми її виникнення та про оптимальні способи лікування аритмії.

Ендокардіальних і епікардіальних (інтраопераційне) картування є одним з етапів внутрисердечного ЕФД. Воно проводиться з метою визначення локалізації областей, що вимагають хірургічної деструкції, і найчастіше використовується у хворих з синдромом WPW для визначення точного місця розташування додаткових (аномальних) шляхів АВ-проведення. Ендокардіальних картування проводять за допомогою електродів-катетерів, що встановлюються в декількох точках по колу правого і лівого АВ-кілець. При интраоперационном картировании частіше використовується техніка епікардіального картування. При нанесенні екстрастімулов в області передсердь визначають місце самій ранній шлуночкової активації, яка відповідає локалізації додаткового (аномального) шляху. Техніка ЕФД може бути використана для купірування важких тахіаритмії, що не піддаються консервативним методам лікування. За допомогою внутрисердечного ЕФД можна отримати найбільш повну інформацію про характер і електрофізіологічних механізмах різноманітних порушень ритму і провідності. Інвазивний характер цієї методики істотно обмежує використання внутрисердечного ЕФД в клінічній практиці. До цього методу звертаються в тих випадках, коли мова йде про необхідність хірургічного лікування аритмій.

Черезстравохідна електрична стимуляція серця

Черезстравохідна електрична стимуляція серця (ЧПЕС) - неінвазнвний метод дослідження, який використовується для вивчення характеру та електрофізіологічних механізмів порушень ритму серця, купірування пароксизмальних надшлуночкових тахіаритмій , а також для діагностики прихованої коронарної недостатності у хворих на ІХС. ЧПЕС являє собою неінвазивну альтернативу ВНУТРІШНЬОСЕРЦЕВОЇ ЕФД. Анатомічна близькість стравоходу і лівого передсердя дозволяє здійснювати программированную електричну стимуляцію передсердь за допомогою електрода, розташованого в стравоході.

Суть методу полягає в регульованому збільшенні числа серцевих скорочень (ЧСС) шляхом нав'язування штучного ритму електричною стимуляцією передсердь. Для цього використовується гнучкий біполярний електрод-катетер, який вводиться через ніс або рот в стравохід на глибину приблизно 45 см і встановлюється на рівні передсердь. Електрод дозволяє реєструвати внутріпіщеводную ЕКГ, тому при його установці орієнтуються на появу максимальної амплітуди зубця Р стравохідної ЕКГ. Для збудження передсердь використовують силу струму від 20 мА до 30 мА. Напруга досягає 30-60 В. ЧПЕС ??не придатна в діагностиці та лікуванні шлуночкових порушень ритму.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Інструментальна діагностика "
 1. ДІАГНОСТИКА РОЗСІЯНОГО СКЛЕРОЗА
  Після того, як в 1868 році Шарко Ж.М. дав клініко-патологічне визначення РС, було безліч спроб сформулювати оптимальні схеми і шкали для постановки діагнозу захворювання. Донедавна діагностичні критерії РС були засновані тільки на клінічних особливостях, проте, впровадження різних інструментальних методів дослідження, вивчення імунологічних реакцій при РС дозволили
 2. Які лабораторні дослідження необхідно зробити?
  Мінімальний перелік біохімічних показників при підозрі на ішемічну хворобу серця та стенокардію включає визначення вмісту в крові: - загального холестерину; - холестерину ліпопротеїнів високої щільності; - холестерину ліпопротеїнів низької щільності; - тригліцеридів; - гемоглобіну; - глюкози; - АСТ і АЛТ. Які інструментальні методи діагностики необхідно
 3. Крюков Н.Н., Миколаївський О.М., Поляков В.П.. Ішемічна хвороба серця (сучасні аспекти клініки, діагностики, лікування, профілактики, медичної реабілітації, експертизи): Монографія., 2010

 4. Клініка і діагностика
  Недостатня вивченість ДКМП обумовлює в ряді випадків труднощі при діагностиці цього захворювання. Більшість робіт, присвячених цьому питанню, базуються на відносно невеликому клінічному матеріалі. Як показує, проте, досвід останніх років, в практиці лікарів - кардіологів, ревматологів, терапевтів та кардіохірургів хворі з імовірною ДКМП зустрічаються значно частіше, ніж показують
 5. Додаткові методи дослідження
  У діагностиці захворювань нервової системи використовуються такі додаткові методи дослідження: - Лабораторні; - Інструментальні; - Рентгенологічні. Серед лабораторних методів особливе місце займають методи дослідження цереброспінальної рідини. Визначається колір, запах, прозорість, вміст білка, клітинний склад, рН, вміст електролітів.
 6. Методи діагностики
  Невиношування вагітності є багатофакторним захворюванням, при якому у більшості хворих має місце поєднання одночасно кількох причин. У зв'язку з цим обстеження пацієнток цієї групи має бути комплексним і включати в себе всі сучасні клінічні, інструментальні та лабораторні методи. При обстеженні цих пацієнток потрібно не тільки встановити причину (и)
 7. ДІАГНОСТИКА І ЛІКУВАННЯ екстрасистолою І парасистолії
  Екстрасистолія - ??найбільш поширене порушення серцевого ритму, яке може значно впливати на якість життя хворих, бути маркером структурно-функціональних змін міокарда та свідчити про ймовірність виникнення небезпечних для життя аритмій серця. Удосконалення стратегії ведення хворих з екстрасистолічної аритмією насамперед пов'язано з розвитком концепції
 8. МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ АЛЕРГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
  Ефективність терапії та профілактики багато в чому визначається якістю діагностичних заходів, спрямованих на виявлення причин та факторів, що сприяють виникненню, формуванню і прогресуванню алергічних захворювань. Методи діагностики алергічних захворювань включають: 1. Збір аллергоанамнеза (анамнезу хвороби та життя пациен-та). 2. Об'єктивне обстеження хворого.
 9. Пакет методик. Психологічний інструментарій для складання професіограми на професію психолог, 2011
  Робота містить пакет методик для складання професіограми на професію психолог: Діагностика комунікативних здібностей. Діагностика вміння слухати. Діагностика терпимості та емпатії. Діагностика образної і логічної пам'яті. Діагностика мислення. Діагностика уваги. Діагностика креативності та
 10. Система обстеження хворого
  Обстеження хворого має свою систему: опитування (анамнез), огляд, пальпація, аускультація, лабораторні та інструментальні методи
 11. Результати лабораторних, інструментальних та інших спеціальних досліджень
  Викладаються результати загальноклінічних, бактеріологічних, імунологічних та інших досліджень по днях хвороби. Потім дається оцінка їх діагностичної значущості, вказується ступінь відповідності попередньою
 12.  Обстеження хворих з гнійними тубооваріальний утвореннями
    При гнійно-запальних захворюваннях придатків (ГВЗПМ) застосовують такі методи дослідження 1. Загальноклінічні. 2. Лабораторні: бактеріоскопія, бактеріологія, біохімічні, імунологічні, коагулограма. 3. Функціональні: ЕКГ, рентгеноскопія або рентгенографія легенів, шлунково-кишкового тракту, урографія, ректороманоскопія, іригоскопія та ін 4. Трансвагінальна ехографія - скринінговий метод
 13.  2.КЛІНІЧЕСКОЕ МИСЛЕННЯ:
    це змістовно спеціфізірованний процес діалектичного мислення, що додає цілісність і закінченість медичному знанню. У цьому визначенні підкреслюється головна особливість клінічного мислення - його ідентичність мисленню в будь-якій області знання. Клінічне мислення має певну специфіку: а) Предмет дослідження в медицині особливий - організм людини, що охоплює всі сфери
 14.  Діагностика хвороби
    Діагностика гідроцефалії заснована на клінічних, інструментальних та лабораторних даних. Маленьким дітям необхідно вимірювати окружність голови і грудної клітини для раннього виявлення ознак гідроцефалії: в нормі щомісячний приріст окружності голови перші три місяці у доношеної дитини не повинен перевищувати 2 см на місяць. До року окружність грудної клітки повинна бути більше окружності голови
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека