Головна
Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаГематологія
ЗМІСТ :
Мокєєв И.Н.. Інфузійно-трансфузійна терапія: Довідник, 1998
Книга є третім, переробленим і доповненим виданням довідника з інфузійно-трансфузійної терапії (1-е видання вийшло в 1996 р.). У ньому коротко викладено основні питання, що стосуються інфузійно-трансфузійної терапії: проблема донорства, заготівля та зберігання донорської крові, переливання крові, несприятливі наслідки гемотрансфузій, плазмозамещающие середовища, парентеральне харчування. У книгу також включені огляд методів штучного очищення крові і глава про синдром дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові.

Мета даної книги - допомогти читачеві зорієнтуватися в великої інформації з інфузійно-трансфузійної терапії.

Довідник розрахований на широке коло лікарів різних спеціальностей. Книга може бути використана як практичний посібник при підготовці до здачі заліку з переливання крові та кровозамінників.

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТРАНСФУЗІОЛОГІЇ
ПРОБЛЕМА ДОНОРСТВА
ЗБЕРІГАННЯ КРОВІ
Консервування крові
Криоконсервування еритроцитів
КОМПОНЕНТИ І ПРЕПАРАТИ КРОВІ
ГРУПИ КРОВІ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ В ТРАНСФУЗІОЛОГІЇ
ВИЗНАЧЕННЯ ГРУП КРОВІ
Визначення групи крові за системою АВ0
Визначення резус-належності крові
Проба на індивідуальну сумісність крові донора і реципієнта
ПЕРЕЛИВАННЯ КРОВІ
Основні характеристики цільної крові і плазми
Основні характеристики консервованої донорської крові
Методика і техніка переливання крові та її компонентів
Методи переливання крові
МЕХАНІЗМ ДІЇ перелита ДОНОРСЬКОЇ КРОВІ
несприятливі наслідки гемотрансфузії
Основні поняття
Класифікація несприятливих наслідків гемотрансфузій
посттрансфузійні реакції
Гемотрансфузійні ускладнення
плазмозамінної СЕРЕДОВИЩА
Основні поняття
Функціональна класифікація плазмозамінних препаратів
ПАРЕНТЕРАЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ
Основні поняття
Види парентерального харчування
Умови ефективності проведення парентерального харчування
Шляхи введення парентерального харчування
Парентеральне харчування в домашніх умовах
Методика і техніка повного парентерального харчування
Компоненти парентерального харчування
Препарати для парентерального харчування
МЕТОДИ ШТУЧНОГО ОЧИЩЕННЯ КРОВІ
Основні поняття
Класифікація методів екстракорпоральної детоксикації
Методи екстракорпоральної детоксикації
СИНДРОМ дисемінованоговнутрішньосудинного згортання КРОВІ
Основні поняття
Патогенез і етіологія ДВС-синдрому
Класифікація ДВС-синдрому
Діагностика ДВЗ-синдрому
Терапія ДВЗ-синдрому
Додаток 1
Додаток 2
Додаток 3
Додаток 4
Додаток 5
Додаток 5.1
Додаток 5.2
Додаток 5.3
Додаток 5.4
Гематологія:
  1. Лекція. Анемії. Геморагічний синдром - 2010 рік
  2. Реферат. Гемостаз і його компоненти. Антигенні системи крові - 2009 рік
  3. Максимович Н.А.. Гемолітичні анемії у дітей - 2005
  4. Кассирський І.А., Алексєєв Г.А.. Клінічна гематологія - 1970
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека