ГоловнаПсихологіяАкмеологія
« Попередня Наступна »
Деркач А.А. (Ред.). Акмеологія, 2002 - перейти до змісту підручника

Інформаційні технології в навчанні

Професіоналізм сучасного спеціаліста при швидкому оновленні інформації вимагає використання найсучасніших технологій. Для професіонала інформаційні технології - це спосіб економії часу. Сьогодні найбільш сучасними є технології з поданням інформації в електронному вигляді - на дискетах, відеокасетах, магнітооптичних і лазерних дисках. На одному лазерному диску CD ROM, читаним будь-яким сучасним комп'ютером, уміщається ціла бібліотека книг, що містить сотні томів. Крім того, лазерний диск дозволяє записувати не тільки тексти, але й графіку в кольорі і стереозображення, відеосюжети зі звуковим супроводом, цілі музично-літературні програми з багатоканальним звуком. Але особливо перспективною системою обміну інформацією є Інтернет.

В даний час її абонентами є всі найбільші бібліотеки світу, багато урядових, наукові, комерційні, культурно-просвітницькі, науково-дослідні, навчальні та виробничі організації, а також просто приватні особи - фахівці у своїй галузі знань. Практично будь-яку інформацію абонент Інтернету може отримати не відходячи від свого комп'ютера.

Для колективних навчальних і творчих процесів зараз все більшого поширення набувають автоматизовані аудиторії з великим проекційним екраном, де може демонструватися інформація з комп'ютера, який в свою чергу можливо з'єднати з місцевою (корпоративної) або глобальної (світової) комп'ютерними мережами і відповідними їм джерелами інформації. Такі проекційні системи дозволяють хіба об'єднати аудиторії, що знаходяться на тисячі кілометрів один від одного, проводити колективні відеоконференції і організовувати дистанційне навчання навіть в ігрових формах.

Використовуючи сучасні методи інтенсивного навчання комп'ютерна мережа відкриває нові можливості в плані використання прийомів управління станом і пізнавальною діяльністю за допомогою засобів суггестивности інформаційної стимуляції, подолання психологічних бар'єрів засвоєння інформації, використанням багатопланової і полімодальної передачі інформації та поетапної організацією навчального процесу з урахуванням конкретних індивідуальних показників кожного учня.

Якісно новий рівень інформаційної взаємодії людини з машиною відкриває технологія "віртуальної реальності", яка стосовно стану творчого підйому і активності професіонала дозволяє максимально абстрагуватися від реальності у разі, коли йдеться про нові ідеї, нетрадиційних підходах , принципово нових рішеннях.
Сугестивне підкріплення прийомів псіхосаморегуляціі, виконане засобами "віртуальної реальності", має навіть більш значне емоційно-психічний вплив, ніж приватне вплив психотерапевта-суггестологіі.

Перспективи подальшого розвитку інформаційних технологій пов'язані ті тільки зі збільшенням обсягів, швидкодії і вдосконалення програмних можливостей, але особливе значення має перехід на принципово інший рівень можливостей спілкування людини з машиною. Йдеться насамперед про те, що машина починає розуміти не тільки сигнали усвідомленої діяльності людини (набір команд з клавіатури), а й прояв його безпосередній емоційно-психічної діяльності. Прикладами вже існуючих систем можуть бути названі системи розпізнавання мови, детектори емоційного стану, що дозволяють вводити в комп'ютер фактично психофізіологічну інформацію. З'явилася і можливість виведення з комп'ютера інформації, минаючи психологічні механізми людини, пов'язані з необхідністю її свідомої переробки та осмислення. Вже зараз комп'ютерні системи дозволяють впливати на підсвідому сферу людини. Сучасні методики інтенсивного навчання з використанням підсвідомої сфери людини дають можливість освоювати йому гігантські масиви інформації. Розвиток інформаційних технологій відкриває можливість збільшення пропускної здатності комп'ютерних систем за рахунок подолання інформаційних психологічних бар'єрів людини (використання резервних можливостей психіки), а також введення інформації в комп'ютер безпосередньо з підсвідомості людини і повернення йому її також в підсвідомість. Людина отримає доступ до найважливішої коморі творчих цінностей - в глибинах підсвідомості знаходиться найзначніша для творчості інформація.

Стосовно до процесу вдосконалення особистісних можливостей людини, у тому числі професійних, можна виділити основні елементи акмеологічних технологій, до яких відносяться методики:

- виявлення та дослідження прихованих психофізіологічних можливостей і резервів особистості професіонала, умов їх проявів та активізації.

- Активізації резервних можливостей особистості (активізації неусвідомлюваних процесів психічної діяльності, застосування прийомів саморегуляції та самовдосконалення з використанням зворотних зв'язків за показниками результативності саморегуляції).


- Комплексної активізації творчої діяльності (з використанням психологічних прийомів колективної психології, в тому числі сугестивна та ігрових форм творчості).

Зазначені методики, втілені в алгоритми з забезпечують їх технічними засобами представляються у вигляді відповідних акмеологічних технологій.

Останнім часом з'явилися нові види представлення інформації, що забезпечують підвищений емоційно-психологічний вплив на психічну сферу людини: системи стереоскопічного широкоформатного кіно і телебачення, квадрофонического і об'ємного звуковідтворення, сугестивного підкріплення аудіовізуальних сигналів (за допомогою запахів, інфрачервоного опромінення, інфрачастотних вібрацій і т.д.), голографічних зображень, засобів віртуальної реальності. З'явилися і спеціальні засоби впливу на підсвідому сферу особистості у вигляді використання подпорогових (маргінальних) стимулів.

В інтерактивних інформаційних технологіях інформаційна взаємодія людини і машини здійснюється за алгоритмом, створюваному в процесі такого спілкування. Такі системи стали можливими завдяки розвитку останнього покоління комп'ютерної техніки. Машина в даному випадку проявляє елементи "штучного розуму". Ці пристрої дозволяють вести діалог з ЕОМ на мові, близьким до природного. При цьому, інформація пред'являється користувачеві на екрані дисплея, великому проекційному екрані або за допомогою віртуального шолома. Користувач при обміні з машинної інформацією набирає інформацію на клавіатурі, може повідомляти її у вигляді звукових мовних сигналів. Є системи, що дозволяють вводити інформацію про користувача, минаючи його усвідомлену діяльність. Сигналами такої інформації є психофізіологічні реакції випробуваного, реєстровані за допомогою спеціальних контактних або навіть безконтактних датчиків. Аналогічно технічні системи дозволяють впливати на підсвідому сферу. Сюди можна віднести вплив субсенсорного аудіовізуальними сигналами, інфрачастотнимі і ультразвуковими звуковими сигналами, електромагнітними полями в різних діапазонах і т.д.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Інформаційні технології в навчанні "
 1. Види інформаційної діяльності
  Професіоналізм користувача інформаційними технологіями - це інтегральна характеристика особистості фахівця, що включає володіння ним видами професійної діяльності та наявність поєднання професійно важливих психологічних якостей , що забезпечують ефективне вирішення професійних інформаційних завдань з пошуку, систематизації та обробці інформації, її захисту, використання її в
 2. Навчальні технології
  План 1. Акмеологические технології в процесі навчання. 2. Етапність і рівні навчання. 3. Інформаційні технології в навчанні. 4. Педагогічні системи та автоматизовані навчальні комплекси. 5. Системи інтенсивного автоматизованого навчання. 6. Комп'ютерні системи підготовки навчально-наочних посібників. Ключові слова: навчання, навчальні технології інтенсивне
 3. ВСТУПНА ЛЕКЦІЯ
  Шановні студенти! Ви прийшли на першу лекцію з внутрішніх хвороб, після закінчення 3-х курсів загальної підготовки: фізики, різних курсів хімії, біології, патологічної та нормальної анатомії та фізіології, фармакології, пропедевтики внутрішніх хвороб та інших дисциплін. На кожній кафедрі Вам говорили про їх важливість для лікаря будь-якої медичної спеціальності. Дійсно, без знання цих
 4. В
  + + + вагіна штучна (лат. vagina - піхва), прилад для отримання сперми від виробників сільськогосподарських тварин. Метод застосування В. і. заснований на використанні подразників статевого члена, замінюють природні подразники піхви самки, для нормального прояви рефлексу еякуляції. Такими подразниками в В. і. служать певна температура (40-42 {{?}} C) її стінок,
 5. Лікування алергічних захворювань
  Т. Фішер, К. О'Брайан, Г. Ентіс факторами навколишнього середовища; 2) медикаментозне лікування; 3) десенсибилизацию. При виборі тактики Лікування алергічних захворювань включає: 1) усунення контакту з алергенами і боротьбу з несприятливими лікування необхідно враховувати не тільки тяжкість захворювання і заподіяні їм незручності, але і вартість і побічні ефекти призначуваних лікарських засобів. В
 6. Діспропріоцепція і патологія ЦНС
  Багато фахівців в області ДЦПологіі пишуть і говорять про необхідність відновлення нормального проприоцептивного аферентного припливу до структур ЦНС, важливість якого важко переоцінити. Потоки сенсорних імпульсів відіграють вирішальну роль в організації онтогенезу нервової системи аж до лежать в його основі процесів нейронного рівня. Доведено, що надмірність сенсорного припливу здатна
 7. МЕДИКО-СОЦІАЛЬНА РОБОТА З хворим на розсіяний склероз
  Медико-соціальна робота (МСР) - це комплекс інтегрованих заходів (медичних, соціальних, психологічних, юридичних, педагогічних), спрямованих на зміцнення соціальної захищеності населення і проведених на державному та муніципальному рівнях. Особливість МСР полягає в тому, що вона формується на стику двох самостійних галузей - охорони здоров'я та соціального захисту
 8. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ РАННЬОЇ ДІАГНОСТИКИ злоякісних новоутворень
  М.В. Казанцева ГУЗ «Клінічний онкологічний диспансер № 1», Краснодар Стурбованість і підвищена увага до онкологічних проблем - одна з характерних рис охорони здоров'я всіх розвинених країн. Це обумовлено, перш за все, стійкою тенденцією зростання онкологічної захворюваності, яка досягла досить високих показників і в осяжному майбутньому буде наростати.
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека