Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаКардіологія
« Попередня Наступна »
Під редакцією В.Н. Коваленко. Керівництво по кардіології. Частина 1, 2008 - перейти до змісту підручника

Інформативність показників ППП

Зарубіжні та вітчизняні автори встановили високу прогностичну цінність ЕКГ ВР в оцінці ризику виникнення пароксизмів фібриляції передсердь. Доведено, що ППП реєструють у 63-93% хворих з пароксизмами фібриляції передсердь.

Пропоновані в літературі значення показників ЕКГ ВР зубця Р для використання як критеріїв виявлення хворих з фібриляцією передсердь представлені в табл. 6.1.

Таким чином, очевидний широкий розкид порогових величин, пропонованих для виділення ППП. Це пов'язано з технічною недосконалістю методу і відсутністю єдиних методологічних підходів.

Незважаючи на те, що метод ЕКГ ВР використовують для визначення таких діагностичних показників, як ППШ і ППП, можливості його застосування в діагностичних цілях цим не обмежені. Дані, отримані при дослідженні за допомогою ЕКГ ВР змін тривалості зубця Р і його дисперсії, відкривають нові діагностичні можливості. Як відомо, дисперсія зубця Р є маркером гетерогенного імпульсного проведення і може бути використана як ЕКГ-маркер для виявлення пацієнтів з фібриляцією передсердь, її обчислюють як різницю між максимальною і мінімальною тривалістю зубця Р.

За даними G . Villani і співавторів, індекс дисперсії зубця Р при комбінації з показником тривалості відфільтрованого сигналу дозволяє значно підвищити чутливість і специфічність методу ЕКГ ВР при ідентифікації пацієнтів з високим ризиком розвитку пароксизмів фібриляції передсердь. Були порівняні показники ЕКГ ВР - FiP, RMS 20 і Р-дисперсії (у відведеннях X, Y, Z) у 40 пацієнтів з пароксизмальною формою фібриляції передсердь і контрольною групою. У 1-й групі порівняно з контролем були вище показники FiP (138614 мс в порівнянні з 120 612 мс; р <0,0005) і Р-дисперсії (862 мс в порівнянні з 161 мс; р <0,0001). Показники RMS 20 не відрізнялися. Встановлено, що FiP і Р-дисперсія дозволяють ідентифікувати пацієнтів з високим ризиком розвитку пароксизмів фібриляції передсердь.

Таблиця 6.1

Пропоновані порогові значення показників ЕКГ ВР зубця Р для виявлення хворих з фібриляцією передсердь« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Інформативність показників ППП "
 1. Методи отримання інформації про серцевої діяльності плода
  Серцева діяльність плоду є найбільш точним і об'єктивним показником стану плода в анте-і інтранатальному періодах. Вислуховування серцебиття плода застосуються з XIX століття [Mayer, 1818; Kargarades, 1822], спочатку з допомогою звичайного стетоскопа, а в подальшому - спеціального акушерського стетоскопа з широким розтрубом. Однак недостатня інформативність аускультації спонукала до
 2. ЗНАЧИМІСТЬ ЦИТОЛОГІЧНОГО і гістологічного дослідження У ВИБОРІ ПОКАЗАНЬ ДЛЯ екстрафасціальна ГЕМІТІРЕОІДЕКТОМІІ У ХВОРИХ З вузлових утворень щитовидної залози
  Рижих О.В., Савенок Е . В., Савенок В.У. ВОКОД, ВГМА ім.Н.Н.Бурденко, г.Воронеж; Кафедра онкології, променевої терапії та променевої діагностики з онкологією ІПМО Завдання дослідження: Вивчити вплив ТІАПБ, інтраопераційних цитологічного і гістологічного досліджень на вибір показань до екстрафасціальна гемітіреоідектоміі (ГТЕ) при вузлових утвореннях щитовидної залози (ЩЗ).
 3. «Концептуальні засади та психолого-акмеологические технології прогнозування оперативної психологічної готовності спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств до змагальної діяльності»
  У 6-му розділі дисертації представлені результати дослідження, присвячені прогнозуванню оперативної психологічної готовності спортсменів силових єдиноборств до змагальної діяльності в екстремальних ситуаціях. Перший етап дослідження включав теоретичне обгрунтування методик оцінки оперативної психологічної готовності спортсменів силових єдиноборств в екстремальних ситуаціях.
 4. ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ ТИМЧАСОВОГО АНАЛІЗУ ПСНС
  Всі показники часового аналізу призначені, насамперед, для оцінки функції Показники SDNN (мс) - середнє квадратичне відхилення (?) І RRNN ( мс) - Xср (с) описані в статистичних показниках. Показник rMSSD (мс) по суті, обчислюється і інтерпретується аналогічно показнику SDNN (мс). NN50count і PNN50 (%) відображають кількість змін тривалості сусідніх КІ
 5. Допплерометрия судин плода
  (нормативні показники) В. В. Мітьків (1). Аорта: Можливість реєстрації: 16 - 19 тижнів - у 50% випадків; 20 - 22 тижні - в 96%; 23 тижня - в 100%; 36 - 41 тиждень - у 86%. У першій половині вагітності ІДС істотно не змінюється. Середня швидкість кровотоку підвищується з 20 см / сек у 20 тижнів до 30 см / сек у 40 тижнів. Практичний інтерес дослідження
 6. «Психологічні особливості особистості спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств з різним рівнем психологічної готовності і розробка технології її довготривалого прогнозу»
  У 5-му розділі дисертації наведені матеріали емпіричних досліджень, що відображають результати оцінки психологічних (характерологічних, типологічних) особливостей особистості спортсменів силових єдиноборств з різним рівнем довготривалої психологічної готовності до змагальної діяльності в екстремальних ситуаціях, а також оцінки інформативності комплексу психодіагностичних методик
 7. Комп'ютерна томографія
  Метод був запропонований в 1972 р. G. Housfild і Y. Ambrose, удостоєними за цю розробку Нобелівської премії. Метод заснований на вимірюванні і складній комп'ютерній обробці різниці поглинання рентгенівського випромінювання різними за щільністю тканинами. При КТ дослідженні голови - це покривні тканини, кістки черепа, біле і сіра речовина мозку, лікворних простору. Сучасні комп'ютерні
 8. ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ КУПОЛА Гістограмою
  Показники купола гістограми інтерпретуються при неможливості надійного виключення епізодів порушення ритму і провідності або за наявності артефактів записи. Чим більше значення показників купола гістограми, тим вище активність парасимпатичного відділу ВНС. Наприклад, при близькому значенні показників, що оцінюють максимальний раз-мах КІ (? Х, ВР, W і т. д.) у різних пацієнтів
 9. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СОСТОЯНІЯСЕРДЕЧНО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ
  Існують різні методи дослідження серцево-судинної системи інформативність, клінічна значимість і клінічна доступність яких досить різні. В даний час провідне місце в клінічній практиці займають такі методи, як електрокардіографія (ЕКГ), фонокардіографія (ФКГ), ехокардіографія, реографія, механокардіографія, в тому числі тахоосціллографія і сфигмография. Рідше
 10. ШВИДКА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ АНАЛІЗУ ВСР
  При аналізі показників ВСР, як правило, потрібно: - розрізняти головні і другорядні показники; - знати призначення і нормативи найважливіших показників ВСР; - розуміти, що означає відхилення конкретного показника в певний бік. При аналізі графіків необхідно: - чітко уявляти, яким чином будується конкретний графік (що відкладено по осі Х, по осі Y і т.
 11. Фізикальне обстеження
  Фізикальне обстеження найбільш інформативно в передопераційному періоді. Для діагностики гіповолемії ключове значення мають такі показники: тургор шкіри, вологість слизових оболонок, наповнення пульсу на периферичній артерії, ЧСС і величина АТ в спокої і в ортостазе (тобто при переході з положення лежачи в положення сидячи) і діурез (табл. 29-1). На жаль, на величину та / або вираженість
 12. Контрольні питання
  1. Яка роль води для організму людини і підприємств харчування ? 2. Що таке питна вода? 3. Що належить до органолептичними показниками питної води? 4. Яке гігієнічне значення органолептичних показників питної води? 5. Що включають хімічні показники питної води? 6. Яке гігієнічне значення хімічних показників питної води? 7. Які показники
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека