Головна
Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаОнкологія
« Попередня Наступна »
Лекції. Матеріали XIV Російського онкологічного конгресу, 2010 - перейти до змісту підручника

ІНДУКЦІЯ Цитотоксичність І АПОПТОЗУ У клітинних лініях Мелані при комбінуванні фактору некрозу пухлин (АЛЬНОРІН) З протипухлинних препаратів

Бігвава Х.А., Славіна Є.Г., Черткова А.І., Заботіна Т.Н., Борунова А.А., Кадагидзе З.Г.

РОНЦ ім.Н.Н.Блохіна РАМН, м. Москва

Завдання дослідження: Вивчити взаємодію in vitro вітчизняного рекомбінантного препарату фактора некрозу пухлини альфа - альноріна (Ал) з протипухлинними препаратами, застосовуваними для лікування злоякісної меланоми, в індукції цитотоксичної дії та апоптозу в клітинних лініях меланом.

Матеріали і методи: У дослідження включені 6 ліній меланом людини - mel MTP, mel Il, mel Ras, mel P, mel Is, mel Kor, отримані з операційного матеріалу хворих; протипухлинні препарати - дакарбазін ( DTIC) і кармустин (BCNU). Цитотоксичну активність оцінювали з використанням МТТ-тесту, а апоптоз - методом фарбування фіксованих клітин пропідіумом йодиду (PJ) і методом подвійного прижиттєвого фарбування з використанням аннексіна V-FITC в комбінації з PJ з подальшим аналізом на проточному цитофлуориметрії FACScan (Becton Dickinson).

Результати: При дослідженні виявлено, що різні лінії меланом в різного ступеня чутливі до цитотоксичної дії хіміопрепаратів. Клітинні лінії - mel Il, mel MTP, mel Kor виявилися резистентні до цитотоксичної дії DTIC, але при цьому лінії mel Il і mel MTP найбільш чутливі до BCNU, а лінії mel Ras, mel P, mel Is чутливі до DTIC. Резистентними до BCNU є лінії mel Kor, mel P, mel Ras. Додавання Ал істотно підвищувало цитотоксичность DTIC відносно резистентних лінії і лише в слабкому ступені щодо чутливих лінії. Подібні закономірності виявлені і для BCNU, Ал посилював цитотоксичну дію BCNU тільки відносно резистентних ліній mel Ras, mel P і діяв дуже слабо або зовсім не впливав на цитотоксичність препаратів на чутливих лініях. DTIC слабо індукував апоптоз в клітинах меланом резистентних до його цитотоксичної дії - mel Il і mel MTP. Ал в концентрації 500МЕ/мл посилював індукцію апоптозу в клітинах mel Il, а посилення апоптозу в клітинах mel MTP Ал спостерігалося в концентрації 1,56 МО / мл; при більш високих концентраціях (500 і 50МЕ/мл) Ал сам індукував в цих клітинах високий рівень апоптозу.
Клітини mel Ras і mel P були чутливі до апоптозіндуцірующему ефекту DTIC і Ал його не посилюють. Ал не посилює апоптоз, індукований BCNU ні на чутливих, ні на резистентних лініях. Досліджували відмінності між клітинними лініями меланом по експресії апоптозрегулірующіх білків CD95 (Fas), bcl-2, bax та активності ядерного транскрипційного фактора NF-kB.

Висновки: Було виявлено, що клітини меланом, що походять від різних хворих, відрізняються різною чутливістю до цитотоксичної і апоптозіндуцірующему дії протипухлинних препаратів, і Ал посилює цю чутливість тільки на резистентних, але не на чутливих лініях.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ІНДУКЦІЯ Цитотоксичність І АПОПТОЗУ У клітинних лініях Мелані при комбінуванні фактору некрозу пухлин (АЛЬНОРІН) З протипухлинних препаратів "
 1. Лікування дилатаційною кардіоміопатії
  індукції, неможливості запобігти її виникненню за допомогою антиаритмічних препаратів хворим ДКМП з очікуваною тривалістю життя більше 1 року показана імплантація автоматичного дефібрилятора-кардиовертера. За даними дослідження G. Fazio з співавторами (1991), актуарна виживаність 40 хворих ДКМП до кінця 1-го року після імплантації дефібрилятора склала 100% і до 4-го році - 86
 2. Патогенез дилатаційною кардіоміопатії: факти і гіпотези
  індукції імунної альтерації міокарда не цілком ясний. Показана здатність цих збудників викликати гетерогенізації білків в заражених клітинах з утворенням неоантигенна (М. С. Берлінських і П. Н. Косяков, 1968; Т. Nishimaki з співавт., 1979). Зокрема, такий неоантигени був екстрагований з міокарда мишей з міокардитом, викликаним вірусом Коксакі ВЗ R. Paque (1978). Як було показано в цій
 3. Окисний стрес та інші біохімічні фактори, що викликають патологію нервової системи
  індукція апоптозу вірусними протеїнами (K.Miller, 1992). Молекулярні механізми при цих захворюваннях поки недостатньо вивчені. Передбачається, що нейрони під впливом вірусних білків виробляють фактори, що активують NMDA-рецептори (G.Savio, 1993; H.Ushijima, 1993); таким чином, ексайтотоксічность в цьому випадку реалізується опосередковано. Одним з початкових ланок у ланцюзі
 4. Лейоміома матки
  індукції експресії ЕФР і його рецепторів. Одночасно виявлено значне підвищення експресії гальмуючого апоптоз гена - білка'с12 - в тканині пухлини і зниження його під впливом Е2, що дозволило прийти до висновку про те, що вплив прогестерону на зростання ЛМ може здійснюватися також і в результаті індукування Ьс12 [171]. У опосредовании стимулюючого впливу статевих стероїдів на
 5. Хвороба Крона
  індукція синтезу вільних кисневих радикалів, збільшення судинної проникності, гальмування апоптозу запальних клітин, індукція синтезу ІЛ-1 та ІЛ- 2 та ін.) Одним з найпотужніших індукторів ФНП-а є бактеріальні ліпополісахариди, які при БК в надлишку присутні в просвіті товстої кишки, тому порушення складу мікрофлори може бути причиною підвищення рівня цього
 6. НОВОУТВОРЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ
  клітинних елементів оболонок або паренхіми мозку, а також спинного мозку зустрічаються у людей будь-якого віку. При новоутворенні в мозку потрібно багато витрат - це ліжка в клініках, обладнання для проведення діагностичних тестів та інші медичні ресурси. Щорічно на лікування хворих з новоутвореннями центральної нервової системи (ЦНС) витрачається 4 млн доларів, що становить Л
 7. Віруси та апоптоз
  індукції апоптозу. До вірусів, индуцирующим апоптоз клітини-господаря, належать, наприклад, віруси грипу, вірус везикулярного стоматиту, ВІЛ. Індукція апоптозу вірусами грипу. Віруси грипу з'явилися першим прикладом вірусів, при інфекції якими смерть клітин відбувається в результаті апоптозу, який відбувається в результаті противірусного відповіді господаря. Вірус грипу стимулює
 8. постреанимационном ХВОРОБА
  індукції (запуск), ампліфікації (посилення пошкоджуючого потенціалу) та експресії (кінцеві реакції, що призводять до загибелі клітин). На першому етапі активація анаеробного гліколізу викликає підвищення рівня неорганічного фосфату, лактату та іонів Н +. Далі відзначається порушення механізмів активного транспорту, деполяризація клітинних мембран і некерований струм іонів Са2 + в цитозоль. Підвищення
 9. Апоптоз при ДЦП та іншої патології мозку
  індукції або гальмуванні апоптозу (І. В. Дамулін, В.І.Скворцова, 1997; А.М.Коршунов , І.С.Преображенская, 1998). Так, ФРН гальмує апоптоз при нейродегенеративних захворюваннях (M.Deshmukh et al., 1996). S.Katoh з співавт. (1996) вказують на те, що при дії ФРН на культуру клітин щурячої феохромоцитоми PC12 зростають експресія гена BC12, що є інгібітором апоптозу, ступінь і швидкість
 10. СТРУКТУРНІ І ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ГЕНОВ У діагностиці та лікуванні раку
  індукції апоптозу ракових клітин. Прикладом взаємозв'язку різних структурних характеристиках генома ракових клітин і функції генів сигнальних шляхів служить наступний аналіз. Ми досліджували ефекти придушення функціонального прояви деяких генів за допомогою мaлих інтерферуючих РНК (міРНК) в клітинних лініях РТК: НТ-29 і СаСО2. Суттєвою характеристикою лінії НТ-29 є наявність мутації в
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека