ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Устинов І.Ю.. Методика роботи командира з підтримання правопорядку і зміцнення військової дисципліни, 2007 - перейти до змісту підручника

Індивідуалізація профілактичної діяльності офіцерів з попередження суїциду серед військовослужбовців

Основними напрямами вдосконалення процесу педагогічної профілактики суїцидальних явищ в училище є:

1. Підвищення рівня підготовленості офіцерів до соціально-педагогічної діяльності з попередження суїцидальних явищ серед особового складу.

2. Здійснення педагогічної діагностики та прогнозування ризику суїцидальної поведінки військовослужбовців.

3. Індивідуалізація профілактичної діяльності офіцерів з військовослужбовцями.

Особливе місце у вирішенні завдань профілактики суїцидальних явищ серед особового складу займає реалізація вимог його індивідуалізації. Складність її полягає в тому, що індивідуалізація набагато більш трудомісткий шлях, що вимагає від командирів набагато більших тимчасових витрат і, головне, бажання в порівнянні з

«масовим» підходом до профілактики, а також у тому, що вона базується на знанні психолого-педагогічних особливостей важких військовослужбовців, тісно пов'язана з такими напрямами превентивних зусиль офіцерів як педагогічна діагностика і прогнозування суїцидального ризику, вимагає від офіцерів володіння основами теорії та практики цілеспрямованого взаємодії і навчання з важкими військовослужбовцями, що включають різноманітні знання психології, педагогіки, психотерапії та медицини.

Сутність індивідуалізації в такій організації процесу педагогічної профілактики, при якому система методів, прийомів і засобів превентивного взаємодії (спілкування в цілому) з військовослужбовцем визначається його індивідуальними особистісними особливостями.
Вона представляє з себе такий стиль превентивної діяльності, при якій превентивне взаємодія командира зі своїм вихованцем є парним і індивідуально-особистісним. Командир-вихователь, організовуючи життя військового колективу підрозділу в цілому, одночасно виходить і на облаштування особистого життя, стабілізацію духу кожного важкого військовослужбовця за допомогою індивідуально-особистісного, парного взаємодії. Його завдання не тільки в тому, щоб увійти в контакт з кожним важким вихованцем, а й у тому, щоб забезпечити військовослужбовця можливістю педагогічно доцільного, що задовольняє його духовно-морального, підтримуючого спілкування, допомогти йому у важкому і складній справі військового становлення та адаптації до умов навчання та служби, тобто по суті справи індивідуалізація означає індивідуальну педагогічну профілактику суїцидальних явищ.

Науково обгрунтований підхід до проведення профілактичної діяльності командира з попередження суїциду в підрозділі передбачає її організацію в три взаємопов'язаних етапи:

- ознайомчий етап, що має своїм завданням прийом молодого поповнення та виявлення особистісних особливостей військовослужбовців;

- адаптаційний етап, в ході якого забезпечується адаптація до умов служби та поглиблене вивчення військовослужбовців, попередньо визначених у групу ризику;

етап превентивного педагогічного супроводу ставить своєю метою зменшення і стримування суїцидального ризику, забезпечення включеності військовослужбовців у навчально-виховний процес.


У загальному вигляді алгоритм превентивної діяльності командира включає:

- прийом нового особового складу;

- вивчення і виявлення ступеня суїцидального ризику військовослужбовців (спільно з фахівцями групи професійно-психологічного відбору, лікарями і психологом училища);

- включення в групу ризику;

- уточнення діагнозу;

- певну типізацію суїцидальної схильності у різних військовослужбовців;

- диференційоване індивідуально-особистісне превентивне взаємодія командира зі своїми підлеглими.

Його реалізація передбачає розгортання комплексу організаційних і педагогічних превентивних впливів і взаємодій командира з профілактики суїцидальних явищ, що має обов'язковий характер. У нашому випадку комплексом таких заходів є розроблена в училище Система роботи посадових осіб з профілактики суїцидів серед особового складу.

Розглянемо приблизний комплекс організаційних і педагогічних превентивних впливів і взаємодій з профілактики суїцидальних явищ.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " індивідуалізація профілактичної діяльності офіцерів з попередження суїциду серед військовослужбовців "
 1. Шляхи виявлення можливих конфліктів у військовому колективі
  Важливим напрямком діяльності офіцерів з управління конфліктами як соціально-психологічними явищами є їх попередження . Робота офіцерів-керівників з попередження конфліктів може йти за двома основними напрямками: створення об'єктивних умов, що перешкоджають виникненню і деструктивному розвитку передконфліктних ситуацій; навчання офіцерів способам попередження та
 2. Психолого-педагогічні аспекти професійної діяльності офіцера ВМФ
  Професійна діяльність офіцера ВМФ у системі військової психолого-педагогічного знання розглядається у двох аспектах: військово-спеціальному і військово-адміністративному. У військово-спеціальному аспекті офіцер виконує заходи, спрямовані на вирішення своїх функціональних завдань (виконання функціональних обов'язків). При цьому професійний контакт з іншими військовослужбовцями
 3. Баклановский С.В.. Довідник військового психолога, 2000
  Загальні вимоги до офіцера психологічної служби та організації психологічної роботи. Організація і зміст діяльності офіцера психологічної служби в мирний час. Планування роботи щодо психологічного забезпечення повсякденної діяльності військ. Організація психологічного вивчення особового складу частини. Психологічний супровід особового складу частини. Робота по
 4. Методика педагогічного превентивного взаємодії з військовослужбовцями, схильними до істинного суїцидальної поведінки
  {foto27} {foto28} Як показала практика, ефективність реалізації розробленої методики залежить від стилю взаємодії офіцера зі своїм важким вихованцем, здійснюється у формі гуманного і оперативної співпраці, коли доцільно застосовується цілий спектр відповідних виникаючих ситуацій методів і прийомів превентивної діяльності - на основі врахування його
 5. Організаційно-методичні основи діяльності командира підрозділу з профілактики суїцидальних явищ серед підлеглих
  Однією з найбільш складних і відповідальних обов'язків командира корабельного підрозділу є профілактика суїцидних явищ серед підлеглих. Труднощі і складність вирішення цього завдання полягає не тільки в тому, що якщо людина дійсно вирішив вчинити самогубство, він про це навіть під великим секретом нікому не скаже, але й тому, що виявити його наміри по конкретних справах і
 6. Міфи про стрес, суїцид, насильстві, втрати сім'ї (розлучення)
  Міфи про стрес, суїцид, насильстві, втрати сім'ї
 7. Г. А. Броневицький. Г. Г. Броневицький. А. Н. Томілін .. Психолого-педагогічний словник офіцера вихователя корабельного підрозділу, 2005
  Навчальний посібник для офіцерів ВМФ, курсантів та студентів, які навчаються за програмами підготовки офіцерів запасу. Словник складається з 363 найбільш часто вживаних наукових категорій, понять і термінів і призначений для офіцерів ВМФ, курсантів та студентів, які навчаються за програмами підготовки офіцерів запасу. Словник покликаний надати допомогу в уніфікованого сучасному їх
 8. Реферат. Етика побуту і сімейного життя офіцера, 2012
  Введення Службовий етикет офіцера. Етикет офіцерів у побуті, в сімейному житті та громадських місцях. Висновок. Список
 9. Стаття 12. Пріоритет профілактики у сфері охорони здоров'я
  Пріоритет профілактики у сфері охорони здоров'я забезпечується шляхом: 1) розробки і реалізації програм формування здорового способу життя, в тому числі програм зменшення споживання алкоголю і тютюну, попередження та боротьби з немедичною споживанням наркотичних засобів і психотропних речовин; 2) здійснення санітарно-протиепідемічних (профілактичних) заходів; 3)
 10. МІФИ про суїцид
  Міф: говорячи про бажання покінчити з життям, людина просто намагається привернути до себе увагу. Насправді: люди, які говорять про самогубство або здійснюють суїцидальну спробу, відчувають сильну душевну біль. Вони намагаються поставити інших людей до відома про це. Ніколи не ігноруйте загрозу здійснення самогубства і не уникайте можливості обговорити виниклі труднощі. Міф:
 11. Психологічні аспекти подолання конфліктних ситуацій у військовому колективі
  Управління конфліктом здійснюється шляхом попередження виникнення конфліктів і їх конструктивного вирішення. Оптимальна стратегія управління конфліктом полягає не стільки в уникнення конфлікту та його подоланні, скільки у вирішенні предконфликтной і конфліктної ситуації неконфліктними способами. Дозвіл самими офіцерами опонентами міжособистісних конфліктів є основним
 12. ВСТУП
  Бойова міць і боєготовність Збройних Сил РФ, Військово-Морського Флоту РФ залежить від багатьох факторів, але найважливішим серед них є чоловік. Людина - центральна фігура в армії і на флоті. Від його духовних і фізичних якостей, професійної підготовленості залежать рівень бойової готовності та ефективність практичних дій підрозділів, бойових частин і кораблів у повсякденному
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека