Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаАкушерство і гінекологія
« Попередня Наступна »
кафедра акушерства та гінекології стоматологічного факультету. Невиношування вагітності, 2010 - перейти до змісту підручника

ІМУНОЛОГІЧНІ причин невиношування вагітності

Протягом декількох десятиліть проблемі імунологічних взаємовідносин мати-плід приділяється найпильніша увага. Серед імунологічних аспектів розрізняють аутоімунні та аллоіммунние.

Аутоімунні реакції спрямовані проти власних тканин матері, а плід страждає вдруге, або від реакції материнського організму на аутоантитіла, або від ідентичності антигенів, на які у матері виникли аутоантитіла. Прикладом такого аутоімунного стану є антифосфоліпідний синдром, при якому в крові визначаються антитіла до фосфоліпідів (АФС).

Прикладом аллоіммунних впливів можуть служити гемолітична хвороба новонароджених у зв'язку Rh-або АВ0-сенсибілізацією.

Антифосфоліпідний синдром - це найбільш часта причина тромбофіліческіх ускладнень і пов'язаної з цим звичною втратою вагітності. Розрізняють первинний АФС і вторинний - за наявності ще й аутоімунного захворювання (найчастіше це ВКВ). Виділяється ще «катастрофічний АФС». Причина виникнення АФС залишається поки не ясною, вважають, що грають роль вірусні інфекції. Патогенез АФС пов'язаний з тим, що аутоантитіла з гетерогенною специфічністю спрямовані проти негативно заряджених фосфоліпідів або фосфолипид-зв'язуючих протеїнів.

Найбільш сучасними є сьогодні такі критерії для постановки діагнозу АФС:

У пацієнток з АФС також відзначається прискорення ШОЕ, виражений лейкоцитоз, гіпергаммоглобулінемія, тромбоцитопенія, яка може проявлятися клінічно або бути безсимптомною, може мати місце псевдопозитивна реакція Вассермана.

АФС є причиною звичного невиношування вагітності в 27 - 42%, причому без проведення лікування загибель ембріона або плода спостерігається у 90 - 95% жінок, які мають аутоантитіла до фосфоліпідів.

До інших імунологічним причин невиношування вагітності належать: сумісність подружжя за системою HLA і зв'язок нині відомих антигенів системи HLA з порушенням репродуктивної функції; наявність антинуклеарних і антігістонових антитіл, наявність антиспермальних антитіл, наявність антитіл до ХГЛ. Імунні порушення можуть також бути причиною безпліддя і невдач ЕКО при деяких формах безпліддя.Тромбофіліческіе ускладнення та їх роль в невиношуванні

Стан системи гемостазу визначає перебіг і результат вагітності для матері та плоду. В останні роки з'явилася значна кількість досліджень, яке вказує на велику роль тромбофіліческіх ускладнень у звичному невиношуванні.

Стани, що викликають підвищення згортання крові:

- Недостатня активність антитромбіну III

- Недостатня активність протеїну С

- Недостатня активність протеїну S

- Мутація Лейдена фактора V

- Мутація гена протромбіну

- гомоцистеїнемії

- Антифосфоліпідний синдром

Основна причина тромбозів при вагітності - спадкова схильність до згортання крові, особливо мутація Лейдена фактора V. Недостатність антитромбіну III, протеїну С, протеїну S успадковується за аутосомно-домінантним типом і пов'язана з 10-15% випадків спадкових тромбозів. Найчастіша причина венозної тромбоемболії - мутації гена протромбіну і мутація Лейдена. Остання є причиною майже всіх випадків вродженої стійкості до дії активованого протеїну С, яка є основою венозного тромбозу приблизно у половини хворих. Мутація Лейдена виявлена ??приблизно у 30% осіб з венозною тромбоемболією.

Активоване протеїн С пригнічує згортання крові, руйнуючи фактори V і VIII. Одне з трьох місць розщеплення фактора V змінюється мутацією, що полягає в заміні в цьому місці аргініну на глутамін (аденіну на гуанін в 1691 нуклеотиді у відповідному гені). Мутація робить фактор V стійким до розщеплення (і активації фібринолізу). Таким чином, весь каскад реакцій згортання крові стає стійким до дії системи протеїну С.

Гетерозиготи по мутації Лейдена мають восьмикратний ризик венозного тромбозу, а у гомозигот ризик венозного тромбозу підвищується в 80 разів, при цьому ризик ще більше зростає при прийомі оральних контрацептивів. Найбільша частота (3-4% всієї популяції) мутації Лейдена відзначена у жителів Європи, а в інших народів зустрічається дуже рідко. Це, можливо, пояснює низьку частоту тромбоемболії в Африці, Азії і в індіанців Америки. Наступне по частоті розлад коагуляції пов'язано з заміною гуаніну на аденін в гені, визначальному синтез протромбіну. Захворювання зустрічається у 0,7-4% європейців.

Крім цих порушень в останні роки відносять до спадкових тромбофіліческіе станам гіпегомоцістеінемію - стан при якому через спадкового дефекту ензиму метилентетрагідрофолат - редуктази є ризик розвитку венозних і артеріальних тромбозів і у зв'язку з цим втрата вагітності з можливим раннім розвитком еклампсії. При цій патології спостерігаються також ранні втрати вагітності вже в I триместрі вагітності. При гіпергомоцистеїнемії досить ефективною профілактикою тромбозів є застосування фолієвої кислоти.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ІМУНОЛОГІЧНІ причин невиношування вагітності "
 1. гнійно-запальних післяпологових захворювань
  Післяпологові інфекційні захворювання - захворювання, які спостерігаються у породіль, безпосередньо пов'язані з вагітністю та пологами і обумовлені бактеріальною інфекцією. Інфекційні захворювання, виявлені в післяпологовому періоді, але патогенетично не зв'язані з вагітністю та пологами (грип, дізентірея та ін), до групи післяпологових захворювань не відносять. ЕТІОЛОГІЯ І ПАТОГЕНЕЗ
 2. ДІАГНОСТИКА І ЛІКУВАННЯ УСКЛАДНЕНЬ ВАГІТНОСТІ
  Найбільш частими ускладненнями вагітності є ранні та пізні токсикози, анемія, загроза переривання вагітності Діагностика ускладнень грунтується на клінічних та лабораторних умовах. Лікування проводиться індивідуально, комплексно, з урахуванням етіопатогенезу ускладнень Ранні токсикози вагітних Ранній токсикоз - це комплекс змін в органах і системах материнського організму в
 3. КОНТРАЦЕПЦІЯ ПІСЛЯ АБОРТУ
  Планування сім'ї має величезне значення для збереження здоров'я жінки і дитини, у зв'язку з чим актуальність проблеми штучного аборту та контрацепції не викликає сумніву. Штучний аборт, питома вага якого як методу регулювання народжуваності в нашій країні дуже високий, часто є причиною різних захворювань. Число абортів, вироблених у світі, коливається від 36 до 53
 4. КОНТРАЦЕПЦІЯ У ЖІНОК З ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ
  У більшості випадків призначення контрацепції жінкам з екстрагенітальною патологією, і зокрема з цукровий діабет (ЦД), не відрізняється від призначення її здоровим жінкам. Складність виникає в консультуванні до і протягом її використання. У даної категорії жінок можуть бути використані будь-які методи контрацепції. Однак наявність СД вимагає від лікаря розуміння проблеми, володіння навичками
 5. ЗМІСТ
  Передмова 18 Ч А С Т Ь I. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА МЕДИКО-СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ АКУШЕРСТВА Глава 1. Організація акушерської допомоги в Росії. - В. І. Кулаков, О. Г. Фролова 20 1.1. Амбулаторна акушерська допомога 20 1.1.1. Загальні принципи роботи 20 1.1.2. Лікувально-профілактична допомога вагітним 28 1.1.2.1. Антенатальна програма спостереження вагітних
 6. Спеціалізована акушерська допомога
  Практика розвитку охорони здоров'я за останні десятиліття показала, що стоять перед ним кардинальні завдання можуть бути значною мірою вирішені подальшою спеціалізацією різних галузей медичної науки та організацією спеціалізованої допомоги по деяких розділах клінічних дисциплін. Спеціалізована медична допомога - «вид медичної допомоги, що надається лікарями-спеціалістами
 7. Роль плаценти. Гормональна і білково-утворююча функція плаценти
  Всі зміни, що відбуваються в організмі жінки під час вагітності, носять адаптаційний характер і спрямовані на створення оптимальних умов для розвитку плода. З перших тижнів настання вагітності аж до її закінчення формується структурний і функціональну єдність - система мати - плацента - плід. Основою цієї єдності є плацента, точніше - послід. Послід - це система
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека