ГоловнаПсихологіяАкмеологія
« Попередня Наступна »
Деркач А.А. (Ред.). Акмеологія, 2002 - перейти до змісту підручника

Ігромоделірованіе в системі акмеологической служби в управлінських структурах

При зацікавленості управлінських структур та осіб, що приймають рішення, їх кадрових служб в невипадковість кадрової політики і в реалізації ідеї зростання професіоналізму, ідеї приходу до більш високих, можливим для реального управлінського корпусу "вершин" професіоналізму і творчої самореалізації, виникають акмеологические служби як специфічне ланка кадрового сервісу. У оформленні замовлення на роботу акмеологической служби враховується і що склалося різноманіття проблем в роботі наявного управлінського корпусу, щодо існуючої системи нормативних та зовнішніх вимог до діяльності управлінців, і тенденції зміни вимог в мінливих умовах буття суспільства, економіки, політики тощо, і самі цінності підтримки і розвитку професіоналізму, внесення до нього результатів розвитку культури і т.д.

Чим складніше завдання і проблеми, що стоять перед кадровим сервісом управління системою діяльності, галуззю, регіоном, країною, тим більше принциповим стає замовлення на підвищення кадрового потенціалу, забезпечення надійності його зростання, незалежності від тимчасових і кон'юнктурних умов . У цьому випадку найбільш адекватним підходом до вирішення цих завдань і проблем виступає внесення ігромоделірованія як базисного ланки акмеологической служби. Саме моделювання зазначеного типу, що лежить на перетині інтересів практики, науки, культури і трансляції здібностей (освіти), постає як адекватний механізм організованого підвищення професійного потенціалу окремих управлінців та управлінських колективів, механізм формування управлінських команд.
Поряд з ігромоделірованіем повинні бути представлені тренінги, діагностика та інші ланки комплексу.

Резюме

Ігромоделірованіе в його склалося вигляді і в підпорядкованості ідеї розвитку діяльності та професійного розвитку учасників гри представляє не стільки "одне з" засобів реалізації цінностей професійного вдосконалення, ідей акмеології . Сучасне ігромоделірованіе виступає особливим, універсальним механізмом вирішення аналітичних, педагогічних, науково-пізнавальних, культурних, практичних завдань і проблем. У розвиваючих іграх реалізується гармонія змін і проявів мотиваційних, дієвих, розумових, самоопределенческіх, групподинамических, командно-генетичних, рефлексивно - самоорганізаційних і т.п. шарів реального професійно-діяльнісного процесу. В іграх моделюється цілісність професійного механізму окремого управлінця та управлінських колективів.

У використанні ігромоделірованія помітні два напрямки. У рамках першого напряму акцент ставиться на провідній ролі залучених ситуацій управлінської діяльності та розробки змінених сюжетів для їх введення в гру в цілях розвитку самої управлінської діяльності. Розвиток управлінців, пов'язане змістом ситуацій і сюжетів, постає як факультативний шар ігромоделірованія. У рамках другого напрямку гра використовується для формування управлінської культури та вищих форм професіоналізму. Ситуації і сюжети відіграють тут підпорядковану роль. В основі цього напрямку лежить оволодіння ігротехніка і макроігротехнікой.
На основі навчально орієнтованих ігромодельних процесів можна розгортати діагностичні, інноваційні та дослідницькі програми.

Контрольні питання і завдання

1. У чому полягає необхідність проведення ігор в рамках управлінських структур?

2. У чому полягає сутність гри і механізм гри?

3. Як реалізується ідея розвитку в ігромоделірованіі?

4. Чим характерне управління ігропроцесса?

5. Що сприяє в розвиваючої грі (ОДГ) проходження шляху трансформації професійних здібностей?

6. Які можливості ігромоделірованія у формуванні управлінських команд?

7. Згадайте сюжет з управлінської діяльності, що мав місце з Вами або з іншим управлінцем. Побудуйте сценарій на основі сюжету з явно фіксованою акцентировкой (на процесі прийняття рішення, на самовизначенні, на узагальненні і т.п.). Поясніть залежність сценарію, за структурою змісту, від обраного акценту.

8. Залучіть в реалізацію сценарію когось з партнерів. Знайдіть розбіжність між сценарієм і його втіленням. Поясніть причину розбіжності.

9. Виявіть розбіжність втілення сценарію з вмістом сценарію. Здійсніть корекцію сценарію з урахуванням реального ходу ігрового втілення. Здійсніть корекцію дії втіленого, виходячи з виділеного акценту як підстави сценарію.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Ігромоделірованіе в системі акмеологической служби в управлінських структурах "
 1. Технології ігромоделірованія
  План 1. Функції ігромоделірованія у розвитку діяльності, особистості і груп. 2. Механізм ігромоделірованія. 3. Моделювання розвитку в іграх. 4. Управління ігромоделірованіем як акмеологічна модель управлінської діяльності. 5. Технологічні форми управління ігромоделірованіем. 6. Управління розвитком професійних якостей управлінців у ігромоделірованіі. 7.
 2. Критерії виділення прикладних областей акмеології
  Аналіз розвитку акмеологічного знання дозволяє виділити наступні критеріальні підходи формування прикладних областей акмеології: 1. Побудова об'єктно-предметного поля акмеології в системі суспільних і соціальних відносин говорить про правомірність економічної, політичної, педагогічної, управлінської, соціальної, соціокультурної і т. п. акмеології, де для всіх цих
 3. Акмеологические моделі
  При вирішенні акмеологічних завдань часто виникає необхідність представлення отриманих результатів в деякому узагальнюючому вигляді, системно відбиває виявлення властивості або характеристики. Використання акмеологічних методів, зокрема порівняльного аналізу, необхідно здійснювати, маючи не тільки готівкові характеристики досліджуваного об'єкта, а й ті, які прийняті за еталон. Крім того,
 4. Загальні та особливі акмеологические чинники розвитку професіоналізму
  У розділі, присвяченому теоретико-методологічним підставах акмеології, було показано, наскільки складними і багатогранними з наукової точки зору є базові акмеологические категорії, такі як «особистісно-професійний розвиток», «професіоналізм особистості та діяльності», «професіонал», «професійна компетентність». Ця складність ускладнює їх аналітичні описи, адекватні
 5. Структура рефлексивно-акмеологічного підходу до розвитку професійної майстерності
  Інтенсивно розвивається останнім часом у взаємодії з теорією управління, педагогікою і психологією акмеологія істотно змінює акценти у сфері професійної підготовки кадрів і в системі безперервної освіти. При акмеологічному підході домінує проблематика розвитку творчих здібностей професіоналів з урахуванням різних аспектів підготовки кадрів і вдосконалення їх
 6. Конкретні методологічні принципи дослідження в акмеології (суб'єкта діяльності, життєдіяльності, потенційного і актуального, операціонально-технологічний, зворотного зв'язку)
  Принцип суб'єкта діяльності. Конкретний зміст і сенс принципу особистості для акмеології розкривається порівняно з його розумінням в психології. С.Л.Рубинштейн, висунувши особистісний принцип, протиставив його психології функціоналізму, раздробляющее людини на ізольовані психічні функції, здібності і стану. В.Н. Мясищев також послідовно, як і С.Л. Рубінштейн,
 7. Основні методи діагностики та види діагностичних досліджень
  За формою організації та процедурам діагнозу розрізняється такі групи методів діагностики: аналітична діагностика, експертна діагностика і діагностика на моделі. Під аналітичної діагностикою розуміється проведення процесу діагнозу на основі статистичної інформації, використання функціональних, економічних, юридичних і т. п. документів, матеріалів преси, художньої та
 8. Методи акмеологічних досліджень
  План 1. Загальна характеристика методів, застосовуваних в акмеологічних дослідженнях. 2. Акмеологический і акмеоцентріческіе підходи. 3. Акмеографіческіе опису та акмеограмма. 4. Практика застосування акмеологічних методів. Ключові слова: акмеографіческій підхід, акмеоцентріческій підхід, акмеологічний метод, акмеограмма, акмеологічний аналіз, акмеологические умови і
 9. Військова акмеологія
  План 1. Військова акмеологія як складова частина акмеологической теорії. 2. Предмет військової акмеології. 3. Сутність військової праці, його структура. 4. Особливості управлінської діяльності військовослужбовців. 5. Оптимальність військової праці. Ключові слова: акмеограмма військового професіонала, акмеологические закономірності та принципи, акмеологічний критерій, акмеологія військова,
 10. Напрями діяльності та функції акмеологічної служби
  Основи діяльності акмеологической служби базуються на трьох компонентах : науковому, прикладному і власне-процесуальному. Перший полягає в розробці теоретичних і методичних основ розвитку особистості в процесі професійної діяльності на рівні психолого-акмеологічного знання, моделюванні успішної професійної діяльності фахівця в залежності від специфіки
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека