ГоловнаПсихологіяАкмеологія
« Попередня Наступна »
Контрольна робота. Акмеологический підхід до періодизації вікового розвитку людини, 2011 - перейти до змісту підручника

Хронологічний, біологічний, соціальний і психологічний віки і можливі варіанти їх взаємозв'язку

При виявленні цих рівнів і їх співвідношення хронологічний вік - число прожитих людиною з моменту народження років і місяців - мало що значить для розуміння стану його організму, нажитих їм характеристик особистості, якостей його як суб'єкта діяльності. Набагато інформативніше для отримання правильного судження про всі ці його іпостасях виявляються його біологічний, соціальний і психологічний віки. Перший завжди скаже про ступінь відповідності віковим нормативам розвитку всіх систем його організму, другий - про дійсну наявність прав і обов'язків, якими він володіє, і про рівень реалізації їх їм у вчинках і діяннях. Третій - дає картину сформованості його інтелекту, почуттів, волі, мотиваційно-потребностной сфери, характеру, здібностей. Всі разом пов'язані в єдину цілісну систему показники, виявлені всередині кожного з трьох "вікових", дозволяють укладати про ступінь наближення людини до стану зрілості або вже про досягнення її.

Виходячи зі сказаного, порівнюючи сукупні показники біологічного, соціального та психологічного віку людей, навіть якщо у них однаковий хронологічний вік, ми неминуче виявляємо відмінності між ними в цих сукупних показниках. І варіантів таких відмінностей може бути дуже багато. Так, при переході з юності в дорослість (хронологічний вік 18-20 років) у одних людей біологічний вік може бути менше хронологічного. У інших, навпаки, він може бути набагато більше. Зате у першому їх хронологічний вік може відстати від рівня їх психологічного віку. А у другому психологічний вiк не дотягувати у своїй сформованості до рівня хронологічного і для вважаються для цього віку нормою показників соціального віку. У третьому за рівнем розвитку значно попереду хронологічного віку можуть виявитися і їх біологічний, і їх соціальний, і їх психологічний віки.
У реальності можуть бути й інші варіанти співвідношень названих віків при оцінюванні інших абсолютно конкретних людей.

Напевно, зрозуміло, що виявляються у людей до моменту досягнення ними щаблі дорослості різні рівні прояву показників біологічного, соціального та психологічного віку виявляються наслідком дії великої кількості факторів, як об'єктивних, так і суб'єктивних. Наприклад, показники біологічного віку у 20-річної людини можуть бути нижче нормативних через вроджених аномалій, що викликали відставання в розвитку якоїсь системи його організму. І в той же час інший 20-річний чоловік за показниками свого біологічного віку може наближатися до біологічного віку 40-річної людини, через систематичні великих перевантажень, яким піддавалася його нервова система, відсутність повноцінного харчування, постійних порушень сну і відпочинку, перенесених в зв'язку з цим хвороб та дії на організм цієї людини та інших несприятливих факторів. Між іншим, наприклад, лікарі встановили, що біологічний вік багатьох титулованих гімнасток - дівчат, постійно піддаються фізичним і нервово-психічних перевантажень, - за своїми показниками значно вище їх хронологічного віку.

Або, скажімо, при наявності у людини задатків - природних передумов розвитку здібностей, навчання його за системою, що забезпечила їх неординарне розвиток, і його виховання, благоприятствовавшую формуванню стійкої спрямованості на творчість, - показники його психологічного віку будуть, як правило, обганяти показники його хронологічного віку. Приклади входження в науку Л.Д.Ландау і А. Д. Сахарова, а їх число легко збільшити, маючи на увазі інших молодих людей, порівняно рано яскраво проявили себе на інших теренах, підтверджують справедливість висловленого положення.


Що ж до відповідності показників психологічного віку показниками біологічного віку на початку ранньої дорослості, то тут, крім взаимосоответствия цих вікових, можливий не тільки, так би мовити, недобір у показниках психологічного віку порівняно з показниками біологічного віку , про що свідчать випадки крайнього інфантилізму, а й варіант невідповідності через порушення нормального ходу розвитку організму людини, коли, наприклад, форсується його розумовий розвиток і не проявляється належної турботи про його фізичне здоров'я і, зокрема, забезпеченні обов'язкової рухової активності, що неминуче веде до порушення роботи серцево-судинної системи і до інших розладів.

Розбіжність хронологічного, біологічного, соціального та психологічного віку при вступі і проходженні людьми щаблі ранньої дорослості свідчить про те, що зазвичай така глобальна особливість людини, як його зрілість, являє собою феномен, змістовні характеристики якого не тільки не однорідні, а й від випадку до випадку можуть сильно варіювати за ступенем своєї сформованості. Так, одна людина, дійшовши до щаблі дорослості, може бути не зрілим фізично, але зрілим соціально і психологічно, а інший може, навпаки, виявитися зрілим фізично, але незрілим соціально і психологічно і т. д.

Разом з тим, визначаючи ступінь сформованості фізичних, соціальних і психологічних характеристик людини і відповідність їх еталону зрілості, завжди треба мати на увазі, що критерій зрілості, конкретне змістовне наповнення цього поняття неоднакові у народів, що належать до різних культур і жили в різні історичні епохи .
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Хронологічний, біологічний, соціальний і психологічний віки і можливі варіанти їх взаємозв'язку "
 1. . Нейрогуморальна регуляція і стан репродуктивної системи жіночого організму в період згасання її функції
  Статеве дозрівання і настання менопаузи представляють собою два критичних періоду в житті жінки. Перший з них характеризується активацією, другий - припиненням функції гонад. 169 Глава 1. Структура і функція репродуктивної системи у віковому аспекті Як формування, так і виключення циклічної функції гонад тягне за собою цілий ряд істотних змін в
 2. Дисфункція репродуктивної системи при гіперпролактинемії
  Визначення поняття . Гиперпролактинемия відноситься до числа найбільш поширених ендокринних синдромів, що розвиваються на стику репродуктивної ендокринології та клінічної нейроен-докрінологіі. Стрімке накопичення знань у цій області відноситься до 70-80-их рр.. минулого століття, після виділення ПРЛ як самостійного гормону з гіпофіза в 1970 р., що спричинило за собою ланцюг досліджень,
 3. Стратегія сучасної постменопаузальному терапії
  Розглянуті в перших двох розділах цієї глави дані про фізіологію і патобіологіі основних порушень, що розвиваються в організмі жінки в постменопаузальному періоді, чітко свідчать про те, що медикаментозне (переважно, гормональне) вплив є лише одним з напрямків програми лікувально-профілактичних заходів у жінок перехідного та похилого віку. Поряд
 4. ОРИГІНАЛЬНІ студентський реферат
  На наступній сторінці Вам представлений зразок титульного аркуша студентського реферату. При оформленні досить поставити назву навчального закладу, де Ви навчаєтесь, вписати свої ініціали, курс і факультет. Подальше оформлення згідно із запропонованими Вам рефератах. Так виглядає титульний лист реферату студента Московського міського педагогічного університету. Вибрані з сотень захищених
 5. Помилки процесу лікування
  При спробі екскурсу в новітню історію медицини ми впираємося в неймовірно привабливі результати ефективно працювала кілька десятиліть схеми етіологічного підходу лікування багатьох хвороб: конкретний мікроб - таблетка від цього мікроба - одужання. Найголовніше - це точно визначити причину захворювання, а потім ... застосовуй стандартне лікування, описане в товстих посібниках, і
 6. психобіографічний метод
  У процесі психологічного, акмеологічного дослідження вирішуються в принципі дві суперечливі завдання: стиснення інформації про особу (наприклад, в ситуації відбору) і "розгортання" інформації про особу до прийнятного рівня (наприклад, в цілях вибору оптимальних шляхів психокорекції). І для обох цих завдань все частіше і частіше в зарубіжній і вітчизняній психології застосовується
 7. Дорослість і зрілість як найважливіша для акмеології ступінь життєвого циклу людини
  План 1. Загальна характеристика розвитку людини в онтогенезі. 2. Суть проблеми співвідношення дорослості і зрілості. 3. Хронологічний, біологічний, соціальний і психологічний віки і можливі варіанти їх взаємозв'язку. 4. Неоднаковість критеріїв зрілості і розуміння самої зрілості у різних народів і в різний історичний час. 5. Збереження неоднозначності взаємозв'язку
 8. Контрольна робота. Акмеологический підхід до періодизації вікового розвитку людини, 2011
  Введення Теоретичні принципи періодизації вікового розвитку Різні авторські періодизації вікового розвитку Порівняльний аналіз різних периодизаций вікового розвитку Основні характеристики людини в різні періоди його вікового розвитку Дорослість і зрілість як найважливіша для акмеології щабель життєвого циклу людини Загальна характеристика розвитку людини в
 9. Синдром полікістозних яєчників
  Визначення поняття. СПКЯ являє собою клінічний симптомокомплекс, який об'єднує гетерогенні ознаки і симптоми, які свідчать про порушення з боку репродуктивного 389 Глава 4. Патологія репродуктивної системи в період зрілості ної, ендокринної та метаболічної функції організму жінки. Основними клінічними проявами його є оліго-або аменорея і безпліддя на
 10. Лейоміома матки
  Визначення поняття. Лейоміома матки (ЛМ) - одна з найбільш часто зустрічаються доброякісних пухлин репродуктивної системи жінки. Пухлина має мезенхімального походження і утворюється з мезенхіми статевого горбка, навколишнього зачатки Мюллерова проток (рис. 4.8). Мезенхіма є попередником примітивного міобласти, індиферентних клітин строми ендометрію і різних клітинних
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека