Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаГігієна і санепідконтроль
« Попередня Наступна »
колектив співробітників Науково-дослідного інституту охорони атмосферного повітря (НДІ Атмосфера). Методичний посібник з розрахунку, нормування та контролю викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, 2005 - перейти до змісту підручника

Зберігання і перевантаження сипучих матеріалів

1. Відповідно до нової редакції «Методичного посібника з розрахунку викидів від неорганізованих джерел у промисловості будівельних матеріалів», Новоросійськ, 2002р., Узгодженої НДІ Атмосфера, для визначення викидів забруднюючих речовин при проведенні вантажно-розвантажувальних робіт, а також при статичному зберіганні сипких вантажів доцільне використання наступних положень.

1.1. Коефіцієнти К1 і К2 додатково до наявних в чинній методиці [37]:

1.2. Період відсутності пилення для розрахунку валових викидів при зберіганні сипких вантажів на відкритому повітрі, крім періоду стійкого снігового покриву, доповнюється періодом випадання опадів у вигляді дощу, що визначається як:

де

- тривалість дощів за розглянутий період в годинах в зоні проведення робіт. Запитується або в територіальних органах Росгідромету, або визначається згідно з відповідними кліматологічних довідників.

1.3. При статичному зберіганні та пересипанню піску з вологістю 3% і більше викиди пилу приймаються рівними 0. Для інших сипких будівельних матеріалів запилювання приймається рівним 0 при вологості понад 20%.

2. При розрахунках викидів по «Тимчасовому методичному посібнику щодо розрахунку викидів від неорганізованих джерел будівельних матеріалів» [37] рекомендується використовувати значення коефіцієнтів K1 та K2 для ряду додаткових сипучих матеріалів з «Тимчасових методичних вказівок щодо розрахунку викидів забруднюючих речовин (пилу) в атмосферу при складуванні та перевантаженні сипучих матеріалів на підприємствах річкового флоту »[53], у тому числі:

3. При використанні розрахункових формул, що містять коефіцієнт, що враховує місцеві метеоумови - швидкість вітру (для неорганізованих джерел забруднення атмосфери при перевантаженні, переміщенні та зберіганні сипких матеріалів), необхідно враховувати наступне:

- валовий викид визначається за середньої за розглянутий період швидкості вітру, зокрема - середньорічний (за даними територіальних органів Росгідромету, або за кліматичними довідниками);

- для конкретного джерела значення максимальних разових викидів визначаються при різних швидкостях вітру, в т.
ч. для швидкості U * (за середніми багаторічними даними, повторюваність перевищення якої складає 5%).

4. При проведенні земляних робіт для торфу коефіцієнти K1, і K2 приймаються рівними відповідно 0,04 і 0,01.

5. Значення величини виносу пилу з метра квадратного поверхні q '(г/м2 - с) для деревної тирси і торфу тимчасово рекомендується брати як q'=0,002.

6. Для розрахунку викидів пилу при перевантаженні та зберіганні солі по «Тимчасовим методичним вказівкам щодо розрахунку викидів забруднюючих речовин (пилу) в атмосферу при складуванні та перевантаження сипучих матеріалів на підприємствах річкового флоту» [53] тимчасово значення коефіцієнтів K8 (облік перевантаження грейферами) і q ( питома сдуваемость при зберіганні) можна приймати по амофосу.

7. Для перекладу маси сипучого матеріалу (щебінь, гравій і т.п.) з об'ємних одиниць у вагові слід користуватися об'ємною вагою (насипний щільністю), що визначаються або за паспортними даними на матеріал, або за довідковими даними.

8. Якщо сипучий матеріал гранулювання і, як правило, оброблений спеціальним знепилюючих складом, в розрахункові формули для перевантаження і храпения вводиться коефіцієнт, що враховує ефективність застосовуваного засоби:

де? - Ефективність знепилювання при грануляції,%.

Як, правило, ефективність пилоподавлення гранульованого матеріалу складає 90%.

Якщо у сертифікатах на сипучий вантаж наводиться його характеристика пиленія з урахуванням заходів щодо знепилювання, то значення зазначеної пиломості відповідає величині: K1 - K2 - (1 -? / 100).

9. Питома показник пиловиділення при перевантаженні тонни металобрухту становить величину, рівну 1,02 кг / т або 1,02 - 103 г / т.

Визначення викидів при перевантаженні металобрухту проводиться за методиками [37, 53]. До особливостей даного розрахунку належить:

- коефіцієнт K1 дорівнює питомій показнику виділення пилу при перевантаженні металобрухту, тобто K1=1,02 - 103 г / т;

- коефіцієнти K5 і K7 (вологість і крупність) враховані в питомій показнику.


З урахуванням вищесказаного розрахункові формули, що визначають викиди при перевантаженні чорного брухту мають вигляд:

- для визначення максимальних викидів:

- для визначення валових викидів:

де:

K2 - частка пилу (від усієї ваговій пилу), що переходить в аерозоль. Визначається за максимальною величиною з значень K2 (табл. 1 в [37]): 0,07;

K3 - коефіцієнт, що враховує місцеві метеоумови [37];

K4 - коефіцієнт, що враховує місцеві умови, ступінь захищеності вузла від зовнішніх впливів, умови пилоутворення. Береться за даними табл. 3 в [37];

K8 - коефіцієнт, що враховує тип грейфера і рід перегружаемого матеріалу. Визначається за табл.8 в [53];

Gчас - сумарна кількість матеріалу, що переробляється на годину, т / год. Визначається головним технологом підприємства;

Gгод - сумарна кількість матеріалу, що переробляється протягом року, т / рік. Визначається головним технологом підприємства на основі фактично переробленого матеріалу або планованого на рік;

В - коефіцієнт, що враховує висоту пересипання.

Виділювана пил має складний склад: металевий пил, окрасочная пил, масла і т.п. Враховуючи, що основним забруднюючим речовиною при перевантаженні чорного брухту є сполуки заліза, що виділяється пил класифікується як оксиди заліза з кодом 0123.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Зберігання і перевантаження сипучих матеріалів "
 1. Введення
  зберіганні та перевантаженні сипучих матеріалів, нафтопродуктів, при механічній обробці матеріалів і т.д. Істотні роз'яснення методичного характеру дано щодо розрахунку викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від об'єктів теплоенергетики великої потужності і для котлів продуктивністю менше 30 тонн пари на годину або менше 20 Гкал на годину, а також від тваринницьких комплексів. Виходячи
 2. Профілактика внутрішньолікарняних інфекцій в родопомічних закладах
  зберігання Російської Федерації та Департаментом Держсанепіднагляду видано наказ № 345 від 26.11.97 р. «Про вдосконалення заходів з профілактики внутрішньолікарняних інфекцій в акушерських стаціонарах », який містить ряд принципово нових положень, що враховують сучасні досягнення науки та рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я в області охорони здоров'я матері і дитини. Основні
 3. А
  зберігання СРСР. При поводженні з цими лікарськими засобами необхідно дотримуватися особливої ??обережності. Медикаменти списку зберігаються в аптеках під замком в окремих шафах з написом «А - venena» (отруйні). Перед закриттям аптеки шафи опечатують і пломбують. Для ветеринарних цілей отруйні ліки відпускаються безпосередньо ветеринарного лікаря, ветеринарному фельдшеру або іншим особам по
 4. И
  зберігання І. о. - Підключення їх до живого фіксованому тварині. І. о. використовуються для вивчення функції органів, дії Лікарське речовин, для пересадки органів. + + + Ізолятор (франц. isolateur, від isoler - відокремлювати, роз'єднувати), приміщення для відокремленого змісту (ізоляції) хворих заразними хворобами і підозрілих на захворювання тварин. Іноді необхідно ізолювати і
 5. К
  зберігання перед утилізацією, застосуванням в якості добрив, скиданням у водойму або рециркуляцією стічної рідини після очищення. Об'єктами К. є новоспоруджувані, розширюються та реконструюються тваринницькі ферми, тваринницькі комплекси промислового типу, звірівницькі і птахівницькі господарства, підприємства з переробки худоби, птиці, сировини, продуктів тваринного походження,
 6. С
  зберігання м'яса до отримання результатів бактеріологічного дослідження, відділення обробки та дезинфекції шкур, стерилізаційне - для знешкодження умовно придатного м'яса і субпродуктів, утилізаційних - для знешкодження ветеринарних конфіскатів і нехарчових відходів, кімнату для ветеринарного персоналу та проведення тріхінеллоскопіі, приміщення для обслуговуючого персоналу. Пропускна здатність
 7. Э
  зберігання збудника хвороби). Популяційна Е. об'єднує аутекологію (взаємини окремих особин з абіотичних факторів середовища) і сінекологію (співтовариства і біогеоценози). Е. спільнот, або біоценологія, вивчає структуру рослинних і тваринних співтовариств, відносини між складовими біоценоз організмами (тварини і рослини, хижаки і жертви, паразити і господарі), дозволяє зрозуміти
 8. ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНІ ВИМОГИ ПРИ ЗАГОТІВЛІ І ТРАНСПОРТУВАННЯ шкіряно-хутрової І ТЕХНІЧНОГО СИРОВИНИ ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ
  зберігання, транспортуванням, сортуванням і переробкою тваринної сировини. Утилізація конфіскатів. Сировиною для виробництва сухих тваринних кормів, кормового і технічного топлених жирів є ветеринарні конфіскати; нехарчові відходи та малоцінні в харчовому відношенні продукти, одержувані при переробці худоби, птиці, кролів, коней та інших тварин; відходи від виробництва харчової,
 9. ВИМОГИ ДО ОБЛАДНАННЯ, інвентарю, посуду І ТАРЕ
  зберігання і транспортування готової їжі. Так, на підприємствах громадського харчування використовуються у вигляді кухонного посуду різні котли, каструлі, сотейники, сковороди, листи, веселки, лопатки, черпаки, друшляки, сита, шумівки та ін Для приготування дієтичних страв на пару застосовують парові каструлі, які виготовляються з нержавіючої сталі. Усередині каструлі на трьох ніжках поміщається
 10. ВИМОГИ ДО ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКТІВ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ
  зберіганню харчової та біологічної цінності продуктів, приводять до значного підвищення смакових якостей готуються страв і знищенню патогенних мікроорганізмів , личинок і яєць гельмінтів, що знаходилися в сировину. Технологія приготування страв включає дві основні стадії - первинну (холодну) обробку сировини, завданням якої є отримання високої якості напівфабрикатів, і
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека