Головна
Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаКардіологія
« Попередня Наступна »
Крюков М.М ., Миколаївський О.М., Поляков В.П.. Ішемічна хвороба серця (сучасні аспекти клініки, діагностики, лікування, профілактики, медичної реабілітації, експертизи): Монографія., 2010 - перейти до змісту підручника

Хірургічне лікування Серцева недостатність

Технологічний прогрес, а з ним і розвиток кардіохірургії призвели до появи інвазивних методик, що дозволяють надати допомогу складної категорії пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю. Слід вшанувати про основні можливі причини серцевої недостатності у пацієнтів з ІХС: 1. Супутнє ураження клапанів серця, можливостей хірургічного лікування якого ми торкнулися в попередньому розділі. 2. Порушення серцевого ритму, зумовлені кардіосклерозом. В арсеналі кардіохірургів-аритмолога є достатньо широкий спектр хірургічних та малоінвазивних методик, що дозволяють впливати на різні форми брадіаритмій (постійна електрокардіостимуляція), миготливу аритмію (радіочастотна деструкція), шлуночковий асінхронізм (імплантація ресінхроіізірующіх пристроїв) і шлуночкові порушення ритму (імплантація кардіовертерів-дефібриляторів). 3. Постінфарктна аневризма лівого шлуночка, на хірургічному лікуванні якої ми зупинялися раніше. 4. Ішемічна кардіоміопатія (ІКМП).

ІКМП - варіант ускладненого перебігу ІХС, що характеризується множинним ураженням коронарних артерій, поширеним дифузним кардіофіброза, вторинної дилатацією порожнин серця, зниженням скорочувальної здатності міокарда, порушенням внутрішньосерцевої гемодинаміки і симптомами прогресуючої застійної серцевої недостатності. Зважаючи незворотного природного перебігу захворювання, такі пацієнти характеризуються частою непрацездатністю та соціальної дезадаптацією, низькою тривалістю життя і недостатньою ефективністю консервативного лікування. До теперішнього часу в клінічній практиці використовуються 3 основних взаємодоповнюючих напрямки хірургічного лікування ІКМП:

коронарне шунтування. Доцільність коронарного шунтування при ІКМП обумовлена ??наявністю гібернованого міокарда, що викликає дисфункцію лівого шлуночка. При цьому адекватна реваскуляризація може привести до істотного поліпшення скорочувальної здатності міокарда та регресу серцевої недостатності, мають найчастіше не тільки тимчасовий (т.зв. «міст до трансплантації серця»), але і стійкий характер («міст до одужання»).

У визначенні показань до хірургічної реваскуляризації найчастіше потрібна об'єктивізація наявності гібернованого міокарда за допомогою перфузійному сцинтиграфії, оскільки наявні у пацієнта симптоми серцевої недостатності можуть маскувати явища стенокардії.


При цьому відсутність достатнього обсягу гібернованого міокарда та дифузне ураження вінцевих артерій ураженого басейну є протипоказаннями до коронарного шунтування. Госпітальна летальність у пацієнтів з ІКМП варіює від 3 до 12% і залежить від ступеня зниження фракції викиду лівого шлуночка, віку хворих і наявних в анамнезі порушень ритму. Віддалена виживаність, залежно від ступеня порушення скорочувальної здатності міокарда, варіює від 62 до 73%, в той час як при консервативному лікуванні 43%.

Трансплантація серця (ТС) є визнаним радикальним методом лікування термінальної серцевої недостатності у пацієнтів з ІКМП. Методом вибору є ортотопіческая ТС - заміна серця реципієнта серцем донора. Гетеротопічна ТЗ (підсадка аллотрансплантата до серця реципієнта) використовується рідко - як правило, при невідповідності розмірів сердець донора та реципієнта.

Досягнення в імуносупресії, антимікробної профілактики, антигенному типування органів, технології хірургічного втручання та організації донорства дозволили цьому методу увійти в широку практику - до теперішнього часу в світі виконано більше 30 ТОВ ТЗ з госпітальної летальністю близько 5 - 10% і річної виживанням близько 80%.

На жаль, слід констатувати, що, за сукупністю ряду організаційних і фінансових труднощів, в Росії цей метод поки не отримав заслуженого клінічного застосування. Пошуки альтернативних варіантів лікування термінальної серцевої недостатності, а також складності в забезпеченні донорськими органами всіх нужденних, зумовили розвиток такого методу, як імплантація пристроїв тривалої механічної підтримки кровообігу (МПК).

У загальній класифікації цих систем можна вказати розподіл на екстра-(з розташуванням насоса поза організмом) і інтракорпорального (з насосом, імплантованим в організм реципієнта), за кількістю контурів - на моно-і бівентрікулярной, по типом кровотоку - на пристрої з пульсуючим і безперервним кровотоком, забезпечуваним мембранним і турбінним насосами, відповідно (рисунок,).Малюнок 58.

Схема екстракорпоральної бівентрікулярной системи МПК

з пульсуючим кровотоком EXCOR ф. Berlin Heart (Німеччина). Умовні позначення: 1 і 4 - отточное сегменти з правого передсердя і лівого шлуночка, 2 і 3 - припливні канюлі до легеневої артерії і аорти (Хубулава Г.
Г., Пайвінена AA, Юрченко Д.Л .)

Показаннями до використання пристроїв МПК є: термінальна серцева недостатність (NYHA III або IV ФК) при неефективності медикаментозної терапії, необхідність підтримання середньої або довготривалої тривалості життя пацієнта. Завданнями, що покладаються на пристрої МПК, є короткочасне («міст до трансплантації», або в поєднанні з коронарним шунтуванням - як «міст до одужання») або тривале підтримання серцевої діяльності (як кінцевий результат лікування).

Необхідними умовами успішної роботи систем МПК є підтримка достатнього об'єму циркулюючої крові і гіпокоагуляція, забезпечується комбінацією сучасних аітікоагулянтних і аітіагрегантіих препаратів. Тривалість життя пацієнтів з МПК може варіювати від декількох місяців до декількох років (малюнок).Малюнок 59.

Схема інтракорпоральіой лівошлуночкової системи МПК з безперервним кровотоком

INCOR ф. Berlin Heart (Німеччина). Включає в себе дві частини - імплантується (насос з припливним і отточное сегментами) і зовнішню (контролер і акумуляторні батареї), з'єднані між собою за допомогою кабелю, проведеного черезшкірно в правому підребер'ї (Хубулава Г.Г., Панкін AA, Юрченко Д.Л .)

Малюнок 60. Пацієнт Д., 68 років через 8 місяців після імплантації системи INCOR в 1 клініці хірургії (удосконалення лікарів) Військово-медичної академії імені С.М. Кірова. У сумці - контролер для управління функціями насоса та акумуляторні батареї. На задньому плані - лептоп для корекції параметрів роботи насоса і зарядний пристрій (Хубулава Г.Г., Панкін AA, Юрченко Д.Л.).

Результати хірургічного ремоделювання стінки лівого шлуночка, а також використання зовнішніх підтримуючих пристроїв до теперішнього часу не виправдали сподівань і, мабуть, вимагають подальшого вдосконалення перед впровадженням у клінічну практику.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Хірургічне лікування Серцева недостатність "
 1. Показання та протипоказання до хірургічного лікування при геморагічному інсульті
  Геморагічний інсульт: внутрішньомозкова гематома (гематома)-швидкий розвиток симптомів, субарахноїдальний крововилив. Показання до хірургічного лікування. Хірургічне лікування показано при: 1. субкортікальной і путаменальной гематомі обсягом понад 30 см3 (за іншими джерелами - більше 20-30 см3), що супроводжується дислокацією мозку і вираженим неврологічним дефіцитом; 2. при
 2. Хірургічна корекція мітральної регургітації у хворих з ділатірованного ЛШ без органічної недостатності мітрального клапана
  Хоча вказане втручання сприяє поліпшенню гемодинаміки та клінічного стану у цієї категорії хворих, відсутність відповідних рандомізованих досліджень його впливу на довгостроковий прогноз поки ще не дозволяє рекомендувати хірургічну корекцію мітральної регургітації як стандартний спосіб лікування цих
 3. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ, що виносяться на ЗАЛІК
  Загальна і приватна хірургія, 9 семестр 1. Лікарська робота в хірургічній клініці. 2. Прийом тварин, що надійшли в хірургічну клініку. 3. Складання історії хвороби тварини з хірургічною патологією. 4. Методи дослідження хірургічно хворої тварини. 5. Застосування діагностичної провідникової анестезії у коней. 6. Форми запалення у тварин: асептичне
 4. Вимоги до обов'язкового мінімуму змісту дисципліни, визначені ДОС ВПО
  Ветеринарна хірургія Вчення про хірургічної операції, технологія організації та проведення операцій, фіксація та фармакологічне знерухомлення тварин, профілактика інфекції при хірургічних маніпуляціях; ін'єкції і пункції, анестезіологія, елементи хірургічних і пластичних операцій, десмургія. Операції на голові і потилиці, у вентральній області шиї, в області холки, в
 5. Хірургічне шунтування коронарних артерій
  Дані EuroHeart Survey свідчать, що частота виконання АКШ становить 5, 4% з істотними відмінностями в різних країнах. Застосування сучасних хірургічних методів асоціюється з низькою операційної смертністю. У дослідженні FRISC II смертність становила 2% через 1 міс, в дослідженні TACTICS (Treat Angina with Aggrastat and Determine Cost of Therapy with an Invasive or Conservative
 6. Трансплантація серця
  Основним показанням для кардіотрансплантаціі є важка СН (ГУ ФК), рефрактерна до будь-якого медикаментозного лікування, яка не може бути скоригований іншими хірургічними методами. Критеріями першочергового відбору хворих з ХСН для кардіотрансплантаціі є: - виражена функціональна недостатність (УО2
 7. Ведення пацієнта
  Невідкладні стани та їх купірування на догоспітальному етапі Лікування гострої лівошлуночкової недостатності див. «Серцева недостатність». При кровохаркання і легеневій кровотечі у хворих мітральними вадами серця треба виключити тромбоемболію дрібних гілок легеневої артерії. Якщо цей діагноз підтверджується, проводиться лікування гепарином, реополіглюкіном, фентанілом, дроперидолом і
 8. АНЕСТЕЗІЯ ПРИ ОПЕРАЦІЯХ НА ОРГАНАХ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ
  На частку операцій з приводу захворювань і травм органів черевної порожнини припадає більше 60% всіх оперативних втручань, які виконуються в хірургічних стаціонарах. Близько 70% з них виконується за невідкладними показаннями. Досягнення хороших результатів лікування таких хворих і постраждалих можливо тільки при розумній хірургічної та анестезиолого-реаниматологической
 9. Питання, що виносяться ДЛЯ підсумкової державної атестації ВИПУСКНИКІВ
  1. Значення антисептики і асептики в профілактиці хірургічної інфекції. 2. Застосування загального та місцевого знеболювання в практиці лікаря-хірурга. 3. Застосування нейролептиків в клінічній хірургії. 4 . Дія новокаїнові блокад на організм тварини з хірургічною патологією. 5. Тимчасова, остаточна і мимовільна зупинка кровотечі. 6. Профілактика
 10. РЕЗУЛЬТАТИ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ местнораспространенном РАК ПРЯМОЇ КИШКИ
  Ізбагамбетов Н.А. Казахський НДІ онкології та радіології, м.Алмати Завдання дослідження: Підвищення ефективності лікування хворих місцеворозповсюджений раком прямої кишки. Матеріали і методи дослідження: Оцінені результати лікування 213 хворих на рак прямої кишки: 78 пацієнтів піддані тільки хірургічного лікування (1-а група ); 74 - із застосуванням неоадьювантной поліхіміотерапії і
 11. гіперфункція Кори надниркових залоз
  Гіперфункція кори надниркових залоз - захворювання, що зустрічається у кішок рідко. Воно викликається підвищеним синтезом гормону кортизону, що призводить до порушення обміну речовин і різних патологічних процесів. Причина може полягати в пухлини надниркових залоз або гіпофіза. Симптоми: випадання волосся, набряклість, можлива печінкова недостатність. Лікування зазвичай
 12. ЛІКУВАННЯ
  представляє дуже важке завдання. На ранніх стадіях показаний преднізолон або інші стероїдні гір-мони (10 мг / добу), доза збільшується при загостренні серцевої декомпенсації. Серцеву недостатність лікують преимущест-венно діуретиками. При необхідності використовують антиаритмічні засоби, ан-тікоагулянти. Якщо багато еозинофілів, проводять лейкофо-рез. При хірургічному лікуванні січуть
 13. Загальні принципи хірургічного лікування
  Загальні принципи хірургічного
 14. Сучасні хірургічні методи лікування важкої ХСН
  Сучасні хірургічні методи лікування важкої
 15. Паразитарні захворювання нервової системи. Хірургічне лікування
  Паразитарні захворювання нервової системи. Хірургічне
 16. ХІРУРГІЯ верхньої порожнистої вени та її притоках при злоякісних пухлинах грудної клітки
  Богданович А.С., Тарасов В.А. Кафедра торакальної хірургії ГОУ ДПО СПб МАПО Завдання дослідження: Встановити ефективність хірургічного лікування у хворих поширеними формами злоякісних пухлин органів грудної клітки, ускладнених синдромом верхньої порожнистої вени Матеріал і методи: У клініці торакальної хірургії СПбМАПО на базі хірургічного торакального відділення Міської
 17.  СІМУЛЬТАНТНИЕ І ПОСЛІДОВНІ ОПЕРАЦІЇ У ХВОРИХ недрібноклітинний рак легені З віддалені метастази
    Картовещенко А.С., Пикин О.В., Трахтенберг А.Х., Колбанов К.І., Глушко В.І., Зайцев А.М., Філоненко О.В., Вурсол Д.А. ФГУ МНІОІ ім.П.А.Герцена, м.Москва Завдання дослідження: Віддалені метастази найбільш несприятливий фактор прогнозу у хворих НМРЛ. При ізольованому ураженні головного мозку або наднирника вивчається можливість і доцільність симультанних або послідовних
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека