ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Навчальний посібник. Військова психологія та її прикладні аспекти, 2008 - перейти до змісту підручника

Характеристика основних напрямків і шкіл у військовій психології з післявоєнного періоду і до теперішнього часу

Після Великої Вітчизняної війни розвиток військової психології йшло по різних напрямках, основними з яких були:

I. Проблема особистості радянського воїна:

а) закономірності прояву і становлення особистості, зміст духовного обличчя воїна, основних його властивостей і особливостей;

б) дослідження закономірностей функціонування психологічних процесів у військовослужбовця в різних умовах навчальної, службової та бойової діяльності (уваги, мислення, мови);

в) прояв психології почуттів воїна, їх вплив на діяльність, особливості їх перебігу, емоційної стійкості;

г) аналіз волі і вольових якостей воїна, особливостей вольового вчинку, процесу вольової гарту.

II. Проблема військового колективу: розкривається структура психології військового колективу, специфіка взаємовідносин між різними категоріями військовослужбовців, обгрунтовуються психологічні основи авторитету в колективі, шляхи впливу на громадську думку і настрої, попередження негативних явищ.

III. Вивчаються психологічні аспекти бойової діяльності та психологічної підготовки особового складу до сучасної війні:

а) вивчався вплив обстановки бою на психіку і бойову діяльність воїнів і військових колективів: сутність, зміст і шляхи психологічної підготовки; шляху підтримки високої боєготовності, активізації бойової діяльності; шляхи запобігання страху і паніки;

б) вивчалися закономірності формування бойової майстерності, шляхи зміцнення військової дисципліни, організації служби та ін ;

в) різко активізувалася розробка проблем військово-інженерної психології: здійснено дослідження психічних функцій воїна-оператора, закономірностей функціонування бойової системи «людина-машина», її надійності; діяльності воїна-оператора в екстремальних умовах; населеності бойових постів і робочих місць; вимог до конструювання бойової техніки тощо;

г) розробляється проблеми відбору: здійснено професіографічне опис вимог до фахівців різних профілів; визначалися професійно значущі якості та їх ознаки; методи виявлення та процедури оцінки перспектив на підготовку і наступну службу;

д) вивчалося зміст, структура, мотивація і специфічні особливості військової діяльності залежно від виду Збройних сил, вирішуваних завдань.

Е) поглибилося розуміння сутності психологічної підготовки, механізмів формування психологічної стійкості та шляхів її здійснення.

Ж) досліджувалися психологічні аспекти пильності і бойової готовності;

з) вивчалися психологічні проблеми навчання та виховання радянських воїнів;

і) йшов пошук психологічних умов і шляхів вдосконалення виховної роботи, зміцнення військової дисципліни;

к) активно досліджувалися проблеми керівництва військовим колективом;

л) розробляються проблеми психології вищої військової школи;

м) йшов розвиток психології за видами збройних сил;

Таким чином, в післявоєнний період військова психологія отримала подальший розвиток: тривало зміцнення її методологічних і теоретичних позицій; розроблені нею проблеми бойової діяльності, морально-політичної та психологічної підготовки, навчання і виховання, фізичного тренування, професійного відбору і т.
д., сприяли вдосконаленню практики бойової підготовки, зміцнення військової дисципліни, підвищенню пильності і бойової готовності військ.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Характеристика основних напрямків і шкіл у військовій психології з післявоєнного періоду і до теперішнього часу "
 1. ІСТОРІЯ КОМУНАЛЬНОЇ ГІГІЄНИ
  Комунальна гігієна як самостійна галузь гігієнічної науки, основа практичної діяльності установ санітарно -епідеміологічної служби, предмет викладання юридично є порівняно молодою дисципліною. Разом з тим, можна стверджувати, що її поява пов'язана з народженням першої людини на землі, першого житла, поселення. Вона виникла і розвивалася, виходячи з
 2. Характеристика елементів психологічної моделі сучасного бою
  Розглянемо докладніше перераховані вище елементи психологічної моделі бою. 1. Об'єкт протиборства визначає якісно-кількісні параметри всіх решта елементів моделі. Історія війн і воєнного мистецтва переконливо доводить, що об'єктом протиборства в бою і війну є не територія, не військові об'єкти і бойова техніка і навіть не жива сила протиборчої сторони, а
 3. Характеристика бойового стресу і бойової психічної травми
  Війна є одним з найсуворіших випробувань людського духу, психологічних і фізичних можливостей людей. Сприйняття і переживання подій війни - найбільша драма, розігруються в душі кожного її учасника. Людська істота дуже вразливе перед потужними стрес-факторами війни (небезпека, загибель товаришів, поранення, інвалідність, участь у жорстокому насильстві, знищення противника,
 4. Виникнення і розвиток військової психології
  Сучасна психологічна наука складається з безлічі різноманітних галузей, розділів і напрямів, які виникали і формувалися в процесі розвитку психологічної науки. Разом з тим необхідно відзначити, що протягом всієї своєї історії розвитку психологічна наука найбільш бурхливо розвивалася в періоди, пов'язані з необхідністю вирішувати завдання забезпечення діяльності людини в
 5. ВИЗНАЧЕННЯ ГІГІЄНИ ЯК НАУКИ І ЇЇ ЗАВДАННЯ.
  Гігієна - це наука, що вивчає вплив умов праці та побуту на здоров'я населення. Одна з найважливіших завдань сучасної гігієни - розробка гігієнічних правил, нормативів і заходів щодо попередження негативного впливу різних факторів зовнішнього середовища (фізичних, хімічних, біологічних) і суспільно-виробничих відносин на організм людини, його працездатність і
 6. ОРИГІНАЛЬНІ студентський реферат
  На наступній сторінці Вам представлений зразок титульного аркуша студентського реферату. При оформленні досить поставити назву навчального закладу, де Ви навчаєтесь, вписати свої ініціали, курс і факультет. Подальше оформлення згідно із запропонованими Вам рефератах. Так виглядає титульний лист реферату студента Московського міського педагогічного університету. Вибрані з сотень захищених
 7. Заняття 12 Тема: РОЗВИТОК ГІГІЄНИ, СОЦІАЛЬНОЇ ГІГІЄНИ І ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я В Алтайському краї. СТАНОВЛЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ МЕДИЦИНИ ТА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я В РАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОД. РОЗВИТОК ТЕОРЕТИЧНИХ І КЛІНІЧНИХ ДИСЦИПЛИН
  Цілі та завдання: 1. Ознайомити студентів з розвитком і становленням охорони здоров'я в радянський період. 2. З'ясувати основні напрямки профілактичної медицини. 3. Ознайомити студентів медико-профілактичного факультету із створенням санітарних органів республіки. 4. Знайомство студентів з історією розвитку гігієнічного спрямування в краї. Розвиток соціальної гігієни в Алтайському
 8. TQM базується на ідеології чесних відносин виробників із споживачами
  Основна передумова застосування безперервного управління якістю медичних послуг складається в тому, що керівники ЛПУ прагнуть пов'язати керовані ними установи з основними соціальними обов'язками цих установ. Будучи на певному рівні обезоружівающе простою справою, визначення соціальних обов'язків даного ЛПУ грунтується на розумінні того, який сегмент суспільства має намір
 9. Конкретні методологічні принципи дослідження в акмеології (суб'єкта діяльності, життєдіяльності, потенційного і актуального, операціонально-технологічний, зворотного зв'язку)
  Принцип суб'єкта діяльності. Конкретний зміст і сенс принципу особистості для акмеології розкривається порівняно з його розумінням в психології . С.Л.Рубинштейн, висунувши особистісний принцип, протиставив його психології функціоналізму, раздробляющее людини на ізольовані психічні функції, здібності і стану. В.Н. Мясищев також послідовно, як і С.Л. Рубінштейн,
 10. Про передумови виникнення акмеології
  У науці іноді виникають парадоксальні ситуації, коли нагальні та актуальні проблеми, що мають очевидне фундаментальне і прикладне значення, чомусь випадають з поля зору вчених. Їх розробка здійснюється обмежено, наукова значимість явно недооцінюється. Настає час, все несподівано «прозрівають», і виникають певні запитання: як же так? чому ми цим не займалися, адже це
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека