Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаВетеринарія
« Попередня Наступна »
Дипломна робота. Епізоотичний моніторинг та організація ветеринарно-санітарних заходів проти висококонтагіозна грипу птахів, 2008 - перейти до змісту підручника

Характеристика об'єкта

Дослідницький центр Державної установи «Національний центр моніторингу, референції, лабораторної діагностики та методологи у ветеринарії »МСХ РК (ІЦ ДУ" НЦМР ") є самостійною юридичною особою і акредитована на технічну компетентність Держстандартом РК.

ІЦ очолює Директор ДУ "Національний центр моніторингу, рефе-ренції, лабораторної діагностики та методології ветеринарії" МСХ РК і у своїй діяльності підпорядкований засновником (засновниками державної установи є держава в особі Уряду Республіки Казахстан).

Органом Державного управління Республіканського державно-ного установи "Національний центр моніторингу, референції, лабораторної діагностикою методологи у ветеринарії", а також органом, здійснювала-складовими по отнашения до нього функції суб'єкта права державної власності є Міністерство сільського хозяіства Республіки Казахстан.

У своїй діяльності ІЦ керується чинним законад-будівництві Республіки Казахстан, організаційними та методичними доку-ментами Держстандарту.

Організація і проведення дослідження матеріалу, аналіз і оформ-лення їх результатів перебувають у компетенції дослідного центру.

Прийом та звільнення працівників ІЦ та устоновленіе ним посадових окладів виробляє Директор ДУ "Національний центр моніторингу, рефе-ренції, лабораторної діагностики та методології ветеринарії" МСХ РК в межах устоновленного Засновником фонду оплати праці.

Розподіл обов'язків між працівниками ІЦ та затвердження должнастних інструкції виробляє Директор ДУ "Національний центр моніторингу, референції, лабораторної діагностики та методології ветеринарії" МСХ РК.

Штати ІЦ ДУ "НЦМР" укомплектовуються фахівцями, маю-ські відповідне оброзаваніе, професійну подгатовку, квали-сифікацію і досвід проведення дослідження. Їх обязоностей, права і відповідальність встановлюються посадовими інструкціями.

Співробітники ІЦ допускаються до роботи після ознайомлення з обязоностей-Настю і інструкціями. Підвищення кваліфікації співробітників забез-чивается через проходження курсів підвищення кваліфікації відпо-відно з посадовою інструкцією.


ІЦ ДУ «НЦМР» проводить дослідження матеріалу на відповідність вимогам міждержавних і державних стандартів, або інших нормативних документів.Основні завдання:

1. Здійснення лабораторних досліджень матеріалів особливо небезпечних заразних хвороб тварин за затвердженим переліком Урядом Республіки Казахстан;

2. Залучається в установленому порядку до робіт з відбору проб для проведення досліджень.

3. Забезпечення повноти і правильності проведення досліджень, об'єктивності та достовірності результатів.

4. Наукова розробка нормативно-методичних документів з ветери-Нарнії лабораторної справи.

5. Забезпечення безперервного функціонування системи якості послуг, що надаються замовниками.

6. Приймати участь в інформаційному обміні з іншими ІЛ анало-гічного профілю для впровадження в практику діяльності узгоджених методик та отримання порівнянних результатів досліджень.

Права:

Дослідницький центр має право:

-вказувати в рекламних матеріалах, у різних документах (у тому числі, що містять результати випробувань), що він акредитований в Державній системі сертифікації Республіки Казахстан, Системі АККРЕДО-тації;

- укладати договори про взаємодію з іншими організаціями; (якщо ІЦ ДУ «НЦМР» акредитований на технічну компетентність, договір укладається від юредически особи, до складу якої він входить);

- брати участь у роботі вітчизняних та міжнародних організацій по стандартизації, досліджень, оцінки та контролю якості;

- проводити арбітражні дослідження за дорученням відповідних органів;

- розширювати область акредитації, в установленому порядку;

- передавати матеріали до судових органів при порушенні замовниками умов контракту (договору), препаратів та обладнання.


Дослідницький центр зобов'язаний:

- проводити дослідження і видавати акти експертиз відповідно системи акредитації в межах області акредитації;

- засилати на факт своєї акредитації тільки стосовно до встановленої галузі акредитації;

- забезпечувати достовірність, об'єктивність і необхідну точність результатів досліджень;

- проводити дослідження для постановки діагнозу і чітко ідентифі-кації зразків матеріалів, супроводжувані актом відбору;

- доводити до відповідних органів державного нагляду інформація про негативні результати досліджень за вимогами, які забезпечують безпеку життя і здоров'я людей, майна громадян і навколишнього середовища;

- надавати замовнику можливість спостереження за проведеними для нього дослідженнями;

- дотримуватися встановлених термінів проведення досліджень;

- проводити на вимогу Держстандарту контрольні дослідження для перевірки або підтвердження технічної компетентності своєї або іншої лабораторій;

- надавати при необхідності, зразки досліджуваних матеріалів для проведення між лабораторних звірень;

- брати участь у програмах між лабораторних звірень;

- створювати необхідні умови для проведення державного контролю за діяльністю дослідного центру;

- вести облік пропонованих претензій за результатами досліджень;

- забезпечувати конфіденційність інформації при проведенні досліджень;

- своєчасно інформувати Держстандарт про зміни юридичного статусу ІЦ, найменування, адреси, організаційної структури;

- у разі призупинення або анулювання Атестата акредитації негайно припинити діяльність з досліджень відповідно до вимог нормативних документів системи акредитації та нормативних правових актів Республіки Казахстан.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Характеристика об'єкта "
 1. Гігієнічна характеристика факторів зовнішнього середовища
  Навколишнє середовище - повітря, вода, грунт - чинить постійний вплив на життєдіяльність людини, її здоров'я, а також на склад і безпека харчових продуктів. За даними ВООЗ на здоров'я населення впливає спосіб життя (50%), навколишнє середовище (20%), спадковість (20%), якість медичної допомоги (10%). У зв'язку з цим перед гігієною стоять такі основні завдання: - вивчення
 2. Державний санітарний нагляд та лабораторний контроль в галузі водопостачання населених місць
  Відповідно до чинного законодавства забезпечити мешканців населених місць доброякісною питною водою в достатній кількості зобов'язані органи державної виконавчої влади, місцевого та регіонального самоврядування (Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", ст. 18). Для вирішення проблеми раціонального водопостачання населених місць важливе
 3. Показники санітарного стану грунту та їх гігієнічне значення
  Санітарний стан грунту - це сукупність її фізичних, фізико-хімічних і біологічних властивостей, визначають безпеку грунту в епідемічному та хімічному відношенні. Оцінка санітарного стану грунту, рівня її забруднення і ступеня небезпеки для здоров'я людей грунтується на результатах лабораторних досліджень: санітарно-фізичних, санітарно-хімічних, фізико-хімічних,
 4. Гігієнічна оцінка шуму
  Дослідження останніх років показали, що серед багатьох природних і антропогенних факторів навколишнього середовища, що впливають на стан здоров'я населення, найбільш поширеним і агресивним є міський шум. Фізичні та фізіологічні характеристики шуму. Під терміном "шум" розуміють будь-який неприємний або небажаний звук або їх поєднання, які заважають сприйняттю корисних сигналів,
 5. Ситуаційні завдання з терапії з відповідями
  Ситуаційна задача по терапії 1 Чоловік 57 років, поступив в клініку зі скаргами на кашель з мокротою, наявність прожилок крові, біль у правому боці при вдиху, підвищену пітливість, слабкість, підвищення температури тіла до 37,40 С. З анамнезу: 10 років тому переніс вогнищевий туберкульоз легенів і був знятий з обліку. Стан задовільний. Шкірні покриви звичайного забарвлення. При аускультації
 6. Віруси грипу та грип
  Е. Д. Кільбурн (Е. D. KILBOURNE) I. ВСТУП. ГРИП - ЗАХВОРЮВАННЯ З Незмінних симптоматики, викликає Змінюється ВІРУСОМ Величезний інтерес, який притягається до сучасної вірусології до грипу і вірусів, відповідальним за його виникнення, вимагає пояснення, якщо врахувати ординарний характер симптоматики цього, зазвичай дуже помірного, інфекційного захворювання дихальних шляхів
 7. Рибонуклеїнові кислоти вірусів грипу
  М. В. Лонсі (М. W. PONS) I. ВСТУП Вірус грипу має унікальний в порівнянні з іншими вірусами тварин спектр біологічних властивостей. Він має здатність. До множинної реактивації (Hoyle, Liu, 1951), утворення неповних вірусних частинок (von Magnus, 1954), чутливий до антіноміціну D (Barry et al., 1962), його нуклеїнова кислота неінфекційні-і він має здатність до
 8. Тема: бактеріологія, мікології, протозоологов
  Систематика і номенклатура мікроорганізмів. Об'єкти вивчення мікробіології. Прокаріоти (бактерії), їх відмінність від мікробів еукаріотів (найпростіші, гриби) за структурою, хімічним складом, функції. Сучасні підходи до систематики мікроорганізмів. Таксономічні категорії: царство, відділ, сімейство, рід, вид. Внутрішньовидові категорії: біовар, серовар, фаговар, морфовар, культивар.
 9. 1.1. Регуляція функції репродуктивної системи
  Існування живої матерії забезпечується її відтворенням. Форми відтворення можуть бути різні і визначаються, мабуть, специфікою існування живого. У ході еволюції відбувся відбір форм живих істот і їх відтворення, оптимально відповідають умовам навколишнього середовища. Найбільшого поширення в живому світі отримали дві стратегії розмноження - екстенсивна і інтенсивна.
 10. Репродуктивні органи репродуктивної системи
  1.3.1. Анатомо-фізіологічна і гістофізіологіческая характеристика статевих органів жінки в репродуктивному періоді 1.3.1.1. Яєчники Яєчники статевозрілої жінки розташовані в малому тазу (рис. 1.6), кілька асиметрично на задньому листку широкої зв'язки. Положення яєчників в порожнині малого таза в цьому віці відносно непорушне. Зсув їх у черевну порожнину спостерігається
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека