ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Навчально-методичний посібник. Введення в професію: основи діяльності психолога батальйону, полку (Корабля 1 рангу), 2004 - перейти до змісту підручника

Групове консультування

Групове консультування проводиться з метою згуртування військових ( трудових) колективів, зниження в них загальної психологічної напруженості, поліпшення міжособистісних відносин, оптимізації морально-психологічного клімату, підвищення групової згуртованості, поліпшення стилю керівництва, усунення небажаних емоційних станів або їх наслідків, підвищення ефективності виконання навчально-бойових завдань.

Завдання групового консультування визначаються на основі результатів психодіагностичного дослідження.

Перше, з чим починає працювати психолог в груповому консультуванні - це оцінює систему реально існуючих відносин між військовослужбовцями. Виділяє найбільш значимі відносини, представляє їх для обговорення в групі.

Завдання психолога полягає в тому, щоб знайти предмет взаємодії членів групи з урахуванням інтересів кожного з них. Для вирішення цього завдання психолог повинен розташовувати психодиагностическим матеріалом про тип відносин між членами групи (особливо вивчаються факти, що говорять про стійкість відносин).

Показниками наявності постійних травмуючих факторів можуть бути стан глобальної колективної незадоволеності, стану групової тривоги, стан провини, пов'язане з колективом, стан нестерпного, непосильного нервово-психічного і фізичного напруження.

У всіх цих випадках військовий колектив виступає, як об'єкт, що визначає стійке незадовільний стан індивіда. Робота з цим станом можлива тільки тоді, коли психолог працює з вмістом міжособистісних відносин. Іншими показниками наявності стійких, в даному випадку конфліктних відносин, можуть бути соматичні захворювання людини. Наявність у одного з членів групи соматичних захворювань може створювати умови для відтворення в групі одного і того ж типу відносин. У цьому випадку робота психолога з конфліктною особистістю може стати підставою для зміни групових відносин.

З метою корекції соціально-психологічного клімату в підрозділі консультант працює за такими напрямками:

подолання бар'єрів психологічної напруженості і супроводжуючих цю напруженість негативних емоцій, що виникають у процесі спілкування людей;

вдосконалення відносин функціонально-рольової взаємозалежності, відносин керівництва і виконавця;

підвищення рівня включеності в діяльність кожного члена групи.

Консультування по цих напрямках може здійснюватися в кількох формах: рекомендації командирам (начальникам) із зазначенням конкретних способів психолого-педагогічного впливу на колектив і навчання військовослужбовців адекватним способам поведінки і відносин методами психологічних вправ, ігор, спілкування, дискусій, невербальних контактів і змін обстановки.


У процесі консультування психолог реконструює емоційні аспекти міжособистісної взаємодії, працює в зоні несвідомих психічних явищ. При цьому у членів групи з'являється впевненість у своїх соціальних ролях, підвищується здатність до розуміння і відчування в емоційний світ навколишніх, вирішуються проблеми особистісного зростання.

Принцип консультування складатиметься в безпосередньому поданні проблем військовослужбовців в їх реальному вигляді в процесі групових подій. Акцент робиться на дії механізму зворотного зв'язку і при загальній емоційній підтримці. Вибираються спеціально особистісно значущі теми для обговорення, використовуються прийоми психодіагностики та способи невербального спілкування з метою розширення емоційної та перцептивної сторін спілкування, зміни способів взаємодії.

Найбільший ефект від психологічної консультації буде досягнутий, якщо в групі вдасться створити особливу психологічну атмосферу єдності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Групове консультування "
 1. Основні види діяльності практичних психологів
  Основні види діяльності в практичній психології - це психологічний оцінювання, психологічне консультування, психологічне просвітництво, коррек-ційна і розвиваюча робота. Психологічне оцінювання в якості окремої спеціалізації практичних психологів у нас в країні поки ще не склалося. Відповідна професійна спеціалізація могла б називатися так:
 2. Види психологічного консультування
  Основной метод консультування - бесіда, побудована певним чином. Психологічне консультування найчастіше буває короткостроковим і може включати одну консультацію або (при необхідності) більше, але рідко перевищує 5-6 зустрічей з клієнтом. Психологи-консультанти працюють з окремими людьми або групами. Відповідно розрізняють індивідуальне та групове консультування.
 3. Основні методи роботи педагога-психолога
  У своїй роботі педагог-психолог застосовує цілий ряд методів. Поняття «метод» означає сукупність способів і прийомів, що використовуються в роботі. Найбільш використовуваними в психології є спостереження, опитування, інтерв'ю, психодіагностичні тести (вони діляться на кілька груп), експеримент, моделювання, методи корекції та розвитку (в них також виділяють кілька груп), в педагогіці - це
 4. Професійна компетентність педагога-психолога
  Компетентність (або компетенція) в буквальному перекладі з латинської означає «що відноситься, відповідний». Зазвичай під цим терміном мають на увазі коло повноважень якої особи або установи (Вікіпедія, т. 22, с. 292). Принцип професійної компетентності - один з головних етичних принципів роботи педагога-психолога (докладному розбору професійної психологічної етики буде присвячений
 5. Матеріальне забезпечення психологічної роботи у військовій частині
  Матеріально-технічне забезпечення психологічної роботи проводиться з метою задоволення потреб суб'єктів та посадових осіб психологічної роботи в об'єктах і засобах, необхідних для психологічного вивчення військовослужбовців, формування і розвитку у них необхідних професійних якостей, організації та проведення роботи щодо збереження їх психічного здоров'я, для підвищення
 6. Психологічне консультування
  Психологічне консультування є одним з провідних і «енерговитратних» з точки зору додаються з боку психолога зусиль видів його діяль ності. Вивчення військового досвіду показує, що питома вага консультування в загальному бюджеті витрачається службового часу становить у різних психологів (за стажем діяльності та рівнем кваліфікації) від 10 до 25% і більше. Найбільш
 7. Матеріальне забезпечення психологічної роботи у військовій частині
  Матеріально -технічне забезпечення психологічної роботи проводиться з метою задоволення потреб суб'єктів та посадових осіб психологічної роботи в об'єктах і засобах, необхідних для психологічного вивчення військовослужбовців, формування і розвитку у них необхідних професійних якостей, організації та проведення роботи щодо збереження їх психічного здоров'я, для підвищення
 8. Основні завдання і методи діяльності психолога з надання психологічної допомоги військовослужбовцям
  Психологічна допомога має комплексний характер, реалізований за двома основними напрямками: 1. Здійснення систематичної і узгодженої роботи психолога та інших посадових осіб профілактичного плану щодо своєчасного виявлення воїнів, які потребують надання психологічної допомоги та постійному психологічному супроводі, створенню сприятливих умов для життєдіяльності
 9. Додаток № 9 Психологічне консультування
  до ст. 28 Керівництва, затвердженого наказом Міністра оборони Російської Федерації 1997 N___ Психологічне консультування Індивідуальне психологічне консультування проводиться, як правило, у формі взаємного спілкування психолога і клієнта (тобто звернулася до нього за допомогою людини). За консультацією до психолога військовослужбовці можуть звернутися самі, або за рекомендацією
 10. Психологічне консультування
  Індивідуальне психологічне консультування проводиться, як правило, у формі взаємного спілкування психолога і клієнта (тобто звернулася до нього за допомогою людини) . За консультацією до психолога військовослужбовці можуть звернутися самі, або за рекомендацією (напрямку) командирів (начальників). Крім того, військовий психолог може з власної ініціативи запросити на консультацію
 11. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЖІНОЧОЇ КОНСУЛЬТАЦІЇ диспансерне спостереження ВАГІТНИХ
  Жіноча консультація (ЖК) є підрозділом поліклініки, МСЧ або пологового будинку, надають амбулаторну лікувально-профілактичну, акушерсько-гінекологічну допомогу населенню. Основними завданнями жіночої консультації є: надання кваліфікованої акушерсько-гінекологічної допомоги населенню прикріпленої території; проведення лікувально-профілактичних заходів,
 12. Стратегія сучасної постменопаузальному терапії
  Розглянуті в перших двох розділах цієї глави дані про фізіологію і патобіологіі основних порушень, що розвиваються в організмі жінки в постменопаузальному періоді , чітко свідчать про те, що медикаментозне (переважно, гормональне) вплив є лише одним з напрямків програми лікувально-профілактичних заходів у жінок перехідного та похилого віку. Поряд
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека