Головна
ГоловнаПсихологіяАкмеологія
« Попередня Наступна »
Деркач А.А. (Ред.). Акмеологія, 2004 - перейти до змісту підручника

Громадянське виховання як відображення інтересів особистості, суспільства і держави

Громадянське виховання має древню історію. Історія громадянського виховання також відображає дуалізм інтересів особистості, суспільства і держави. Ще Платон зазначав у своїх роботах значення громадянської чесноти як наслідку державної влади *. Він мислив моральність тільки як субстанциальную загальність державного організму, а індивідуальність - як злам і руйнування цієї загальності. У XVIII в. філософська думка європейських учених породила роздуми про поліс ** і розділення держави і суспільства як самостійних суб'єктів організації гуртожитку. У даний період диференціюються уявлення про громадянина як citoyen, активному члені цивільної спільності, і громадянина як bourgeois, її економічному суб'єкті. У даний період виникає і проблема громадянського виховання: "Під тиском необхідності боротися або з природою, або з громадськими установами доводиться вибирати одне з двох - створювати або людини, або громадянина, тому що не можна створювати одночасно того й іншого" ***.

* Див: Платон. Держава / / Соч.: В 3-х томах. М., 1971. Т. 3.

** Див: Руссо Ж.Ж. Міркування, що отримало премію Дижонской Академії в 1750 р. з питання, запропонованого цієї ж Академією: "Чи сприяло відродження наук і мистецтв очищенню моралі?" / / Трактати. М., 1969. С. 21.

*** Руссо Ж.Ж. Еміль, або Про виховання. Соч. М., 1981. Т. 1. С. 27.Державний та громадський, суспільне та власне в співвіднесеності і взаємовплив завжди було у сфері уваги вчених. Ці проблеми поряд з вченими давнину і пізнього середньовіччя розглядали філософи Д.Готье, Т. Гоббс, І.В. Ільєнко, Б. Констан, І. Кант, Х. Крінгс, А.Ф. Лосєв, Н. Луман, Н.О. Лоський, К. Маркс, В.С. Соловйов, П.А. Флоренський, А. Фергюсон, А.
Шопенгауер, Л. Штраус, Ф. Енгельс та ін Про це на різних етапах розвитку науки роздумували і писали психологи і педагоги К.А. Абульханова, Г.М. Андрєєва, Б.Г. Ананьєв, А. Адлер, В.М. Бехтерєв, Ш. Бюлер, А.В. Брушлінскій, Л.А. Вербицька, Б.Г. Гершунский, А.А. Деркач, І.А.Зимняя, П.Ф. Каптерев, Н. В. Кузьміна, С.В. Різдвяний, В. Райх, В.А. Сластьоном, Е. Еріксон та ін

Що ж розуміється сьогодні під громадянським вихованням? Характеризуючи обсяг поняття, багато дослідників визначають його як вплив суспільства на особистість в цілому; цілеспрямовану діяльність, покликану формувати систему якостей, поглядів і переконань особистості.

Таким чином, громадянське виховання, становлення громадянськості відбувається як в умовах стихійного впливу на розвивається людини факторів суспільного буття, так і під впливом контрольованих обставин, спеціально створюваних умов. Громадянське виховання, будучи елементом соціалізації особистості, здійснюється через освіту та організацію життєдіяльності громадянського суспільства. Поряд з іншими обумовленими в педагогіці напрямами виховної роботи (політичне, інтернаціональне, моральне, естетичне, трудове, фізичне, правове, екологічне, економічне виховання), громадянське виховання особистості є необхідним для досягнення "акме".

За інституціональними ознаками виділяють: сімейне, шкільне, позашкільне, конфесійне (релігійне), виховання за місцем проживання, виховання в дитячих, юнацьких організаціях, виховання в спеціальних освітніх установах *. Сучасні психолого-педагогічні дослідження (А.А. Гудзовський, Н.Л. Жильцов, Н.А. Коваль, С.В. Калініна, Л.Є. Миловидова, Е.С. Романова, Ф.Д. Рассказов, і др .) дозволяють стверджувати, що найбільш важливим віковим етапом становлення громадянськості є старший шкільний і студентський вік - вік професійного самовизначення та становлення особистості в професії.
У зв'язку з цим можна говорити про віковому етапі громадянського та професійного становлення особистості на шляху до "акме".

* Див: Російська педагогічна енциклопедія: У 2-х томах. М., 1993. Т. 1. С. 165.За стилем відносин між вихователями та вихованцями розрізняють авторитарне, демократичне, ліберальне, вільне виховання; залежно від тієї чи іншої філософської концепції виділяються прагматичне, аксіологічні, колективістська, индивидуалистские й інше виховання *. Слід вважати, що домінуюча в суспільстві концептуальна модель виховання буде певною мірою визначати особливості формування і вираженість громадянської позиції особистості, а також особливості її прояву в суспільному житті і професійній діяльності.

* Див: Педагогіка: Учеб. посібник для студентів пед. навч. закладів / В.А.Сластенин, І.Ф.Ісаев, А.М.Міщенко, Е.Н.Шіянов. 3-е изд. М., 2000 С. 227.Якщо "акме" людини складається з багатьох систем суспільних відносин, громадських зв'язків (я - мої друзі, я - моя сім'я, я - мій трудовий колектив, я - жителі мого міста, я - громадяни моєї країни і пр.), то реалізується в суспільстві концепція громадянського виховання неминуче буде наповнювати "акме" певним змістом.

У той же час слід зазначити, що психічні утворення особистості, що складаються в громадянськість як властивість, практично не досліджені, як, втім, не досліджені і психолого-педагогічні умови становлення громадянськості.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Громадянське виховання як відображення інтересів особистості, суспільства і держави "
 1. " Акме "громадянськості
  План 1. Актуальність проблеми громадянського становлення особистості в суспільстві. 2. Історико-акмеологічний аналіз понять "громадянин", "громадянськість". 3. Громадянське виховання як відображення інтересів особистості, суспільства і держави. 4. Громадянськість і професіоналізм. Акмеологические умови і фактори громадянського становлення особистості. 5. "Акме" громадянськості як
 2. Громадянське виховання як відображення інтересів особистості, суспільства і держави
  Громадянське виховання має древню історію. Історія громадянського виховання також відображає дуалізм інтересів особистості, суспільства і держави. Ще Платон зазначав у своїх роботах значення громадянської чесноти як наслідку державної власті1. Він мислив моральність тільки як субстанциальную загальність державного організму, а індивідуальність - як злам і руйнування цієї
 3. "Акме" громадянськості
  План 1. Актуальність проблеми громадянського становлення особистості в суспільстві. 2. Історико-акмеологічний аналіз понять "громадянин", "громадянськість". 3. Громадянське виховання як відображення інтересів особистості, суспільства і держави. 4. Громадянськість і професіоналізм. Акмеологические умови і фактори громадянського становлення особистості. 5. "Акме" громадянськості як
 4. Актуальність проблеми громадянського становлення особистості в суспільстві
  У загальнонауковому визначенні акмеології як науки, що досліджує закономірності розвитку людини і його сходження до вершини особистісного та професійного розвитку , наголошується, що це тривалий, цілеспрямований процес. Поряд з актуальним професійним становленням особистості в даний час в суспільстві все більш виразно формується позиція, що припускає необхідність громадянського
 5. Військова акмеологія
  План 1. Військова акмеологія як складова частина акмеологической теорії. 2. Предмет військової акмеології. 3. Сутність військової праці, його структура. 4. Особливості управлінської діяльності військовослужбовців. 5. Оптимальність військової праці. Ключові слова: акмеограмма військового професіонала, акмеологические закономірності та принципи, акмеологічний критерій, акмеологія військова,
 6. Актуальність проблеми громадянського становлення особистості в суспільстві
  У загальнонауковому визначенні акмеології як науки, що досліджує закономірності розвитку людини і його сходження до вершини особистісного та професійного розвитку, зазначається, що це тривалий, цілеспрямований процес. Поряд з актуальним професійним становленням особистості в даний час в суспільстві все більш виразно формується позиція, що припускає необхідність громадянського
 7. Військова акмеологія
  План 1. Військова акмеологія як складова частина акмеологической теорії. 2. Предмет військової акмеології. 3. Сутність військової праці, його структура. 4. Особливості управлінської діяльності військовослужбовців. 5. Оптимальність військової праці. Ключові слова: акмеограмма військового професіонала, акмеологические закономірності та принципи, акмеологічний критерій, акмеологія військова,
 8. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ
  1. АГРЕССИЯ ВІЙСЬКОВА - будь-яке незаконне з точки зору Статуту ООН пряме чи непряме застосування військової сили однією державою (групою держав) проти суверенітету, територіальної цілісності, недоторканності або політичної незалежності іншої держави (групи держав) або народу (нації). Дії держави в порядку збройного відсічі агресору, навіть якщо вони є
 9. Національні інтереси Росії, інтереси особистості і суспільства в різних сферах
  Росія є однією з найбільших країн світу з багатовіковою історією та багатими культурними традиціями. Незважаючи на складну міжнародну обстановку і труднощі внутрішнього характеру, вона, в силу унікального стратегічного положення на Європейському континенті та світі в цілому, значного економічного, науково-технічного і військового потенціалу, об'єктивно продовжує відігравати значну роль в
 10. Забезпечення національної безпеки Росії
  Забезпечення національної безпеки Російської Федерації шляхом спільної цілеспрямованої діяльності державних і громадських інститутів, а також громадян, які беруть участь у виявленні, попередженні різних загроз безпеки особистості, суспільства і держави і в протидії їм, є обов'язковим і неодмінною умовою ефективного захисту національних інтересів Росії.
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека